Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

1. pismo Timoteju 6,2-21

1. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4 5 6

Tisti pa, ki imajo verne gospodarje, naj jih že zato, ker so bratje, ne prezirajo. Nasprotno, naj jim še bolj zavzeto služijo, saj so ti, ki so deležni njihove oskrbe, verni in ljubljeni.
Lažni nauk in resnično bogastvo
To úči in priporočaj. Če kdo uči drugačen nauk in se ne približuje zdravim besedam, namreč besedam našega Gospoda Jezusa Kristusa, in res pobožnemu nauku, je domišljav in ničesar ne razume. Še več, tak boleha za razpravljanji in pričkanji za besedo. Iz tega pa izvirajo nevoščljivost, prepir, kletve in zlobna sumničenja, prerekanje ljudi, ki so v umu pokvarjeni in oropani resnice ter mislijo, da je pobožnost le vir dobička. Res je prava pobožnost velik dobiček, a le za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. Ničesar namreč nismo prinesli na svet, zato tudi ne moremo ničesar odnesti. Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko. Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. 10 Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju. Po tem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin.
Dobri boj za vero
11 Ti pa, Božji človek, béži pred tem. Prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. 12 Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katerega si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. 13 Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom lepo pričeval: 14 Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, 15 ki jo bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, 16 ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen.
17 Bogatašem tega sveta naročaj, naj se ne prevzamejo in naj ne naslanjajo svojega upanja na nezanesljivost bogastva, temveč na Boga, ki nam obilno daje vsega v uživanje. 18 Dobrodelni naj bodo in naj se bogatijo z dobrimi deli, naj bodo radodarni, naj z drugimi delijo to, kar imajo. 19 Tako si bodo nabrali zaklad, ki bo dober temelj za prihodnost. Tako bodo dosegli resnično življenje.
20 Timótej, varuj, kar ti je zaupano. Ogiblji se posvetnih praznih govoric in protislovij »spoznanja«, ki se tako imenuje po laži, 21 a ga nekateri javno izpovedujejo in so tako glede vere zašli.
Milost z vami!

Jeremija 3-4

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prelom zaveze
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Recimo, da mož odslovi svojo ženo
in gre ona od njega
in se poroči z drugim:
ali se bo on še vrnil k njej?
Se ni ta zemlja oskrunila do kraja?
Tudi ti si se vlačugala z mnogimi ljubimci:
bi se rada spet vrnila k meni?
govori GOSPOD.
Povzdigni oči h goljavam in glej!
Kje nisi občevala?
Ob poteh si čakala nanje
kakor Arabec v puščavi.
Tako si omadeževala deželo
s svojim vlačuganjem in hudobijo.
Zato se je deževje odmaknilo
in ni bilo pomladnega dežja.
Vendar si imela čelo vlačuge,
prav nič sram te ni bilo.
Zdaj mi pa na lepem kličeš:
»Moj oče! Ti prijatelj moje mladosti!
Ali se bo na veke jezil?
Mi to zmeraj oponašal?«
Glej, tako govoriš,
a delaš hudobije. To znaš!
Poziv k spreobrnjenju
GOSPOD mi je rekel v dneh kralja Jošíja: »Ali si videl, kaj je delala odpadnica, Izrael? Hodila je na vsak visok grič in pod vsako zeleno drevo ter se tam vlačugala. Rekel sem si: Potem ko je vse to počela, se bo vrnila k meni. Pa se ni vrnila. Juda, njena sestra verolomnica, je to opazila. Videla je tudi, da sem odpadnico Izrael zaradi vsega njenega prešuštvovanja odslovil in ji dal ločitveni list. Toda verolomnica, njena sestra Juda, se ni bala, ampak je šla in se vlačugala še sama. S svojim lahkomiselnim vlačuganjem je omadeževala deželo in prešuštvovala s kamnom in lesom. 10 Pri vsem tem se tudi verolomnica, njena sestra Juda, ni vrnila k meni z vsem srcem, ampak le na videz, govori GOSPOD
11 Tedaj mi je GOSPOD rekel: Pravičnejša se je pokazala odpadnica Izrael kakor verolomnica Juda. 12 Pojdi, oznanjaj te besede proti severu in reci:
»Vrni se, odpadnica Izrael,
govori GOSPOD.
Ne bom vas več mrko gledal,
kajti dobrohoten sem,
govori GOSPOD.
Ne bom se jezil na veke.
13 Samo priznaj svojo krivdo,
da si se upirala GOSPODU, svojemu Bogu,
in rajši tekala k tujcem pod vsako zeleno drevo,
mojega glasu pa nisi poslušala,
govori GOSPOD
Mesijansko ljudstvo na Sionu
14 Vrnite se, odpadli sinovi,
govori GOSPOD.
Kajti jaz sem vaš gospodar.
Vzel vas bom, enega iz mesta, dva iz družine,
in vas pripeljem na Sion.

15 Dal vam bom pastirjev po svojem srcu, da vas bodo pasli z znanjem in razsodnostjo. 16 Ko se boste namnožili in narasli v deželi, tiste dni, govori GOSPOD, ne bodo več rekli: »Skrinja GOSPODOVE zaveze!« Nihče ne bo pomislil nanjo, ne bodo se je spominjali in je ne pogrešali, in nove ne bodo več naredili. 17 Tisti čas bodo Jeruzalem imenovali GOSPODOV prestol. Tja se bodo stekali vsi narodi, h GOSPODOVEMU imenu v Jeruzalem, in ne bodo več sledili trmi svojega hudobnega srca. 18 Tiste dni pojde Judova hiša k Izraelovi hiši in iz severne dežele prideta skupaj v deželo, ki sem jo dal v dediščino vašim očetom.
Nadaljevanje pesmi o spreobrnjenju
19 Sam pri sebi sem rekel:
Kako rad bi te prištel med sinove
in ti dal prijazno deželo,
prelepo dediščino med narodi!
Rekel sem si: »Moj oče« bi me klicala
in se ne bi več obrnila od mene.
20 A kakor kdaj žena izda svojega soproga,
tako ste vi izdali mene, Izraelova hiša,
govori GOSPOD.

21 Glas se sliši na goljavah,
jok in tožbe Izraelovih sinov,
ker so zašli na krivo pot,
pozabili GOSPODA, svojega Boga.
22 Spreobrnite se, odpadli sinovi,
ozdraviti hočem vaš odpad!

»Glej, prihajamo k tebi.
Saj si ti GOSPOD, naš Bog.
23 Zares, le prevara prihaja z gričev –
ta podivjanost na hribih!
Zares, le pri GOSPODU, našem Bogu,
je rešitev za Izraela.
24 Sramotni malik je od naše mladosti žrl trud naših očetov, njihovo drobnico in govedo, njihove sinove in hčere. 25 Ležati moramo v svoji sramoti, naša nečast naj nas pokrije, ker smo grešili proti GOSPODU, svojemu Bogu, mi in naši očetje; od svoje mladosti do tega dne nismo poslušali glasu GOSPODA, našega Boga.«

4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če si se voljan vrniti, Izrael,
govori GOSPOD,
se vrni k meni!
Če odpraviš svoje gnusobe izpred mojega obličja,
ne boš taval kot begunec.
Če boš resnicoljubno, prav in pravično prisegal:
»Kakor živi GOSPOD«,
bodo narodi blagoslovljeni v njem
in se bodo ponašali z njim.
Tako namreč govori GOSPOD možem v Judu in Jeruzalemu:
Preorjite si ledino
in ne sejte med trnje.
Obrežite se za GOSPODA,
odpravite sprednjo kožico svojih src,
Judovci in jeruzalemski prebivalci.
Sicer moja jeza šine kakor ogenj
in zagori, da je nihče ne pogasi –
zaradi hudobije vaših dejanj.
Sovražni vpad s severa
Sporočajte v Judu,
razglašajte v Jeruzalemu;
trobite na rog po deželi,
vpijte na ves glas in recite:
»Zberite se!
V utrjena mesta pojdimo!«
Vzdignite prapor proti Sionu,
poiščite zavetje, ne ustavljajte se,
kajti nesrečo pripeljem s severa
in veliko razdejanje.
Lev prihaja iz svoje goščave,
pokončevalec narodov se odpravlja,
odhaja iz svojega kraja,
da naredi iz tvoje dežele pustinjo.
Tvoja mesta bodo porušena,
brez prebivalca.
Zato si oblecite raševnike,
žalujte in vpijte:
»GOSPODOVA srdita jeza
se ni odvrnila od nas.«

Zgodí se tisti dan, govori GOSPOD: pogum upade kralju in knezom, duhovniki ostrmijo, osupnejo preroki. 10 Na to porečem: »Oh, Gospod BOG, kako hudo si prevaral to ljudstvo in Jeruzalem, ko si rekel: Mir boste imeli – pa nam meč streže po življenju!«

11 Tisti čas bo rečeno temu ljudstvu in Jeruzalemu: Žgoč veter z goljav v puščavi vleče proti hčeri mojega ljudstva, pa ne da bi prevejal in prečistil: 12 presilen veter je za to! Na moj ukaz prihaja; zdaj jim tudi jaz izrečem sodbo.
13 »Glej, prihaja kakor oblaki,
kot vihar so njegovi bojni vozovi,
hitrejši od orlov njegovi konji.
Gorje nam, izgubljeni smo!«
14 Operi svoje srce hudobije,
Jeruzalem, da se rešiš.
Doklej bodo ždeli v tvojih prsih
zlobni načrti?
15 Kajti glas sporoča iz Dana
in razglaša stisko z Efrájimskega pogorja:
16 »Opozorite narode: ›Glejte jih!‹
Razglasite po Jeruzalemu:
›Oblegovalci pridejo iz daljne dežele
in zaženejo bojni klic proti Judovim mestom.
17 Kakor poljski čuvaji obkolijo Jeruzalem,
ker se mi je uprl,
govori GOSPOD.
18 Tvoje poti in tvoja dela
so ti to napravili,
to je tvoja nesreča – res, bridko je,
saj ti sega do srca.‹«
Preroka boli narodova stiska
19 O moje obisti, moje obisti! Zvijam se v bolesti!
O stene mojega srca!
Kako mi razbija srce!
Ne morem molčati,
ker slišim glas rogá,
bojni hrup.
20 Polom za polomom oznanjajo,
opustošena je vsa dežela,
naglo so uničeni moji šotori,
v hipu šotorski zastori.
21 Doklej bom gledal vojaški prapor,
poslušal glas rogá?
22 »Zakaj neumno je moje ljudstvo;
nočejo me poznati.
Nespametni sinovi so
in nerazsodni;
pametni za počenjanje hudobije,
ne znajo pa delati dobro.«

23 Gledam zemljo – in glej: pusta je in prazna;
k nebu – njegove svetlobe ni.
24 Gledam gore – in glej: tresejo se,
vsi hribi drhtijo.
25 Gledam – in glej: ni več človeka,
vse ptice neba so odletele.
26 Gledam – in glej: rodovitna dežela je puščava.
Razdejana so vsa njena mesta
pred GOSPODOM, pred njegovo srdito jezo.
27 Da, tako govori GOSPOD: »Vsa dežela bo opustošena, vendar je ne bom uničil do kraja.
28 Zato se zemlja ogrne v žalost
in zgoraj potemni nebo,
zakaj govoril sem in sklenil,
ne kesam se in ne odstopam od tega.«

29 Pred hrupom konjenice in lokostrelcev
beži vse mesto;
v goščave gredo, se vzpenjajo med skale.
Vsa mesta so zapuščena,
nihče ne prebiva v njih.
30 In ti, opustošena,
kaj počneš, da se oblačiš v škrlat,
da se krasiš z zlatim nakitom,
da si z ličilom obkrožaš oči?
Zaman se zaljšaš:
ljubimci te zavračajo,
strežejo ti po življenju.
31 Krike slišim kakor pri ženi v porodnih krčih,
ječanje kakor pri ženski, ki prvič rojeva,
glas hčere sionske, ki stoka
in vije roke:
»Joj, gorje mi, moje življenje bo plen ubijalcev.«

Psalmi 120

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 120 (119)
Krik miroljubnih med napadalci
120 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
V svoji stiski sem klical h GOSPODU
in mi je odgovoril.
GOSPOD, reši mojo dušo pred lažnivimi ustnicami,
pred jezikom prevare.

Kaj ti bo dal, kaj ti bo dodal,
jezik prevare?
Puščice junaka, ošiljene,
žerjavico iz bodičevja.

Gorje mi, da bivam v Mešehu,
da prebivam v kedárskih šotorih.
Dovolj dolgo je prebivala moja duša
med ljudmi, ki sovražijo mir.
Jaz sem za mir; ko začnem govoriti,
so oni za vojno.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.986, danes: 7.221
Čas izvajanja programa: 0.05s