Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 1,1-2,4

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DRUGO PISMO KORINČANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej Božji Cerkvi, ki je v Korintu, kakor tudi vsem svetim, ki so po vsej Ahaji. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.
Pavlova zahvala po preizkušnji
Slavljen Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe. On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog. Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Če smo v stiskah, smo v vašo tolažbo in odrešenje. Če nas kaj tolaži, nas tolaži v vašo tolažbo, ki deluje v potrpežljivem prenašanju istega trpljenja, ki ga prenašamo tudi mi. Naše upanje glede vas je trdno, ker vemo, da ste z nami deležni tudi tolažbe, kakor ste z nami deležni trpljenja.
Nočemo namreč, bratje, da bi vi ne vedeli za našo stisko, ki nas je zadela v Aziji. Čez mero in čez naše moči nas je obtežila, tako da smo obupali celo nad življenjem. Da, sami v sebi smo sprejeli smrtno obsodbo, da ne bi več zaupali vase, ampak v Boga, ki obuja mrtve. 10 On nas je rešil iz tako velike smrtne nevarnosti. In še nas bo reševal. Vanj zaupamo in še nas bo rešil, 11 ker nas z drugimi tudi vi podpirate z molitvijo. In tako se za nas veliko ljudi z marsičim zahvaljuje za milostni dar, ki nam je bil podeljen.
Pavel odloži obisk
12 Naš ponos je pričevanje naše vesti, in sicer: v svetu in še posebno pri vas smo živeli v preprostosti in Božji iskrenosti, torej ne v meseni modrosti, ampak v Božji milosti. 13 Pišemo vam namreč samo to, kar lahko berete in tudi spoznavate. Seveda pa upam, da boste do konca spoznali, 14 kakor ste nas deloma že spoznali, da smo namreč mi vam v ponos, kakor boste vi nam v ponos na dan našega Gospoda Jezusa.
15 V tem prepričanju sem hotel najprej priti k vam, da bi vi v drugo prejeli milost. 16 Od vas sem hotel odpotovati v Makedonijo in iz Makedonije spet priti k vam, da bi me vi preskrbeli za potovanje v Judejo. 17 Sem mar res lahkomiselno ravnal, če sem se odločil tako? Mar po mesu sklenem, kar sklenem? Je pri meni moj »da«, »da« hkrati tudi »ne«, »ne«? 18 Kakor je Bog zvest: naša beseda do vas ni »da« in hkrati »ne«, 19 saj Božji Sin Jezus Kristus, ki je bil med vami oznanjen po nas, po meni, Silvánu in Timóteju, ni postal »da« in hkrati »ne«, ampak se je v njem zgodil »da«. 20 Vse Božje obljube imajo v njem svoj »da«. Zato se po njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi »amen«. 21 Nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, 22 ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo Duha.
23 Boga kličem za pričo in prisegam pri svojem življenju, da v Korint samo zato nisem več šel, ker sem vam prizanašal. 24 Saj vendar ne gospodujemo nad vašo vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo, ker že trdno stojite v veri.
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vendar sem sklenil sam pri sebi, da ne bom ponovno z žalostjo hodil k vam. Če vam jaz povzročam žalost, le kdo bo razveselil mene, če ne tisti, ki bi mu jaz povzročil žalost? In prav zato vam to pišem, da mi ob mojem prihodu ne bi povzročili žalosti tisti, ki bi me morali razveseliti. O vas sem namreč prepričan, da je moje veselje tudi veselje vas vseh. Pišem vam namreč iz velike stiske in tesnobe srca in v mnogih solzah, vendar ne zato, ker bi vas hotel prizadeti, ampak da bi spoznali ljubezen, ki jo imam prav posebno do vas.

2. knjiga kraljev 14

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KRALJESTVI DO PADCA SAMARIJE
Judov kralj Amacjá
(2 Krn 25,1–26,2)
14
V drugem letu Joaházovega sina Joáša, Izraelovega kralja, je postal kralj Amacjá, sin Judovega kralja Joáša. Petindvajset let je imel, ko je postal kralj, in devetindvajset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Joadána; bila je iz Jeruzalema. Delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh, vendar ne tako kakor njegov oče David; delal je povsem tako, kakor je delal njegov oče Joáš. Le višin niso odpravili; ljudstvo je še vedno opravljalo klavne in kadilne daritve na višinah. Brž ko je bila kraljeva oblast trdno v njegovih rokah, je ubil svoja služabnika, ki sta ubila kralja, njegovega očeta. Sinov obeh ubijalcev pa ni usmrtil – kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave, ki jo je zapovedal GOSPOD, ko je rekel: »Očetje naj ne bodo usmrčeni zaradi otrok in ne otroci usmrčeni zaradi očetov, ampak vsak naj bo usmrčen za svoj greh.«
Potolkel je Edómce v Ge Melahu, deset tisoč mož, v boju zavzel Selo in ji dal ime Jokteél do tega dne.
Tedaj je Amacjá poslal odposlance k Izraelovemu kralju Joášu, Joaházovemu sinu in Jehújevemu vnuku, in rekel: »Pridi, da se pomeriva!« Izraelov kralj Joáš pa je Judovemu kralju Amacjáju poslal sporočilo in rekel: »Libanonski osat je cedri libanonski sporočil: ›Daj svojo hčer mojemu sinu za ženo!‹ Pa je privihrala mimo libanonska divjad in pomendrala osat. 10 Temeljito si potolkel Edómce, zato se je tvoje srce prevzelo. Uživaj slavo in ostani doma! Zakaj siliš v nesrečo in hočeš pasti sam in Juda s teboj?«
11 Amacjá pa ni poslušal. In prišel je Izraelov kralj Joáš in pomerila sta se, on in Judov kralj Amacjá, pri Bet Šemešu na Judovem. 12 Juda je bil poražen pred Izraelom, da so zbežali vsak v svoj šotor. 13 Judovega kralja Amacjája, Joáševega sina in Ahazjájevega vnuka, pa je Izraelov kralj Joáš pri Bet Šemešu ujel in pripeljal v Jeruzalem. Podrl je štiristo komolcev jeruzalemskega obzidja od Efrájimovih do Vogalnih vrat. 14 Vzel je vse zlato in srebro in vse posode, ki so jih našli v GOSPODOVI hiši in v zakladnicah kraljeve hiše, pa še talce in se vrnil v Samarijo.
15 Druga Joáševa dela, kar je naredil in njegovo junaštvo, kako se je bojeval z Judovim kraljem Amacjájem – mar ni to zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 16 Ko je Joáš legel k svojim očetom, je bil pokopan v Samariji pri Izraelovih kraljih. Namesto njega je postal kralj njegov sin Jerobeám.
17 Judov kralj Amacjá, Joášev sin, je živel po smrti Izraelovega kralja Joáša, Joaházovega sina, še petnajst let. 18 Druga Amacjájeva dela – mar niso zapisana v knjigi Letopisi Judovih kraljev? 19 Ko so v Jeruzalemu spletli zaroto proti njemu, je pobegnil v Lahíš. Vendar so poslali ljudi za njim v Lahíš in ga tam usmrtili. 20 Prenesli so ga na konjih in ga pokopali pri njegovih očetih v Jeruzalemu, v Davidovem mestu. 21 Vse Judovo ljudstvo pa je vzelo Azarjája, ki je imel šestnajst let, in postavili so ga za kralja namesto njegovega očeta Amacjája. 22 Sezidal je Elát in ga spet pripojil Judu, potem ko je kralj legel k svojim očetom.
Izraelov kralj Jerobeám II.
23 V petnajstem letu Judovega kralja Amacjája, Joáševega sina, je postal kralj Jerobeám, sin Izraelovega kralja Joáša, in kraljeval v Samariji enainštirideset let. 24 Delal je, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh; ni se odvrnil od vseh grehov Nebátovega sina Jerobeáma, ki je bil vanje zapeljal Izraela. 25 Pridobil je nazaj Izraelovo ozemlje od Lebó Hamáta do morja Arábe, po besedi GOSPODA, Izraelovega Boga, ki jo je govoril po svojem služabniku Jonu, Amitájevem sinu, preroku, ki je bil iz Gat Heferja. 26 GOSPOD je namreč videl, da je Izraelova stiska silno bridka; prizaneseno ni bilo ne nedoletnim ne polnoletnim in ni ga bilo, ki bi pomagal Izraelu. 27 Vendar GOSPOD ni govoril, da bo Izraelovo ime izbrisal izpod neba, zato jih je rešil po Joáševem sinu Jerobeámu.
28 Druga Jerobeámova dela, vse, kar je storil, in njegovo junaštvo, kako se je bojeval in kako je Izraelu vrnil Damask in Hamát na Judovem – mar ni zapisano v knjigi Letopisi Izraelovih kraljev? 29 Ko je Jerobeám legel k svojim očetom, k Izraelovim kraljem, je namesto njega postal kralj njegov sin Zeharjá.

Mihej 4

Mihej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7

Jeruzalem bo prestolnica miru
(Iz 2,2–4)
4
Zgodilo se bo poslednje dni:
Gora hiše GOSPODOVE
bo trdno stala kot najvišja med gorami,
vzdigovala se bo nad griči.
In narodi bodo hiteli k njej,
številna ljudstva bodo prišla in rekla:
»Pridite, pojdimo na GOSPODOVO goro,
k hiši Jakobovega Boga.
Poučil nas bo o svojih potih
in hodili bomo po njegovih stezah.
Kajti s Siona bo prišla postava
in GOSPODOVA beseda iz Jeruzalema.«
Razsojal bo med številnimi ljudstvi,
dokazoval močnim narodom v daljavo.
Svoje meče bodo prekovali v lemeže
in svoje sulice v srpe.
Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu,
ne bodo se več učili vojskovanja.
Sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo
in nihče jih ne bo strašil,
kajti usta GOSPODA nad vojskami so govorila.

Da, vsa ljudstva hodijo,
vsaktero v imenu svojega boga,
mi pa hodimo v imenu GOSPODA, našega Boga,
vselej in na vekomaj.

Tisti dan, govori GOSPOD,
bom zbral, kar je kruljavo,
združil, kar je razgnano,
in tiste, s katerimi sem hudo ravnal.
Iz kruljavih bom naredil ostanek
in iz pregnanih močan narod.
GOSPOD bo kraljeval nad njimi na gori Sion
odslej in na veke.

In ti, stolp črede,
grič hčere sionske,
k tebi se bo vrnilo in prišlo
prvotno vladarstvo,
kraljestvo hčere jeruzalemske.
Prerok grozi in tolaži
In zdaj, zakaj glasno vpiješ?
Mar ni kralj pri tebi?
Ali je tvoj svetovalec izginil,
da te je zgrabil krč kakor porodnico?
10 Zvijaj se in zdihuj, hči sionska,
kakor porodnica,
kajti zdaj boš šla iz mesta
in prebivala na polju,
šla boš do Babilona:
Tam boš odrešena,
tam te bo GOSPOD odkupil
iz rok tvojih sovražnikov.

11 Zdaj pa so se zbrali proti tebi
številni narodi,
ki pravijo: »Naj bo oskrunjena
in naše oko naj gleda hčer sionsko!«
12 Toda oni ne poznajo
GOSPODOVIH misli,
ne razumejo njegovega sklepa,
kajti zbral jih je kakor snope na mlatišču.
13 Vstani in mlati,
hči sionska,
kajti tvoj rog bom spremenil v železo,
tvoje parklje bom spremenil v bron;
pohodila boš številna ljudstva,
GOSPODU boš z zakletvijo posvetila njihov plen,
njihovo imetje Gospodu vse zemlje.

14 Zdaj se razpraskaj, hči plenilcev!
Okope je postavil proti nam;
s palico udarjajo po licu
Izraelovega sodnika.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.165, danes: 8.400
Čas izvajanja programa: 0.05s