Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Korinčanom 6,14-7,16

2. pismo Korinčanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tempelj živega Boga
14 Ne dajte se vpregati v jarem z neverniki. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nepostavnost? Kakšno občestvo ima luč s temo? 15 Kakšno je soglasje med Kristusom in Beliárjem? Kaj imata skupnega verujoči in neverujoči? 16 V čem se Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog:
Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil;
jaz bom njihov Bog
in oni bodo moje ljudstvo.
17 Zato pojdite iz njihove srede
in se ločite, govori Gospod,
in nečistega se ne dotikajte;
in jaz vas bom sprejel
18 in vam bom Oče
in vi boste moji sinovi in hčere,
govori Gospod, vladar vsega.
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost.
Pavlovo veselje nad kesanjem Korinčanov
Odprite nam srce. Nikomur nismo storili krivice, nikogar nismo pokvarili, nikogar nismo prevarali. Tega ne pravim zato, da bi vas obsojal, saj sem že prej povedal, da ste v naših srcih, takó, da bomo skupaj umrli in skupaj živeli. Velika je moja zaupnost do vas, zelo sem ponosen na vas. Pri vsej svoji stiski sem poln tolažbe in moje veselje prekipeva.
Tudi po prihodu v Makedonijo naše meso ni imelo nobenega pokoja. Na vse načine smo doživljali stisko: zunaj boji, znotraj strahovi. Toda Bog, ki tolaži potrte, nas je potolažil s Titovim prihodom, pa ne le z njegovim prihodom, marveč tudi s tolažbo, s katero ste ga potolažili vi. Pripovedoval nam je namreč o vašem hrepenenju, o vašem joku in o vaši vnemi zame. In tako sem bil še bolj vesel. Čeprav sem vas s pismom užalostil, mi tega ni žal ... čeprav mi je bilo hudo (vidim namreč, da vas je tisto pismo vsaj za nekaj časa užalostilo), sem zdaj vesel, pa ne zato, ker sem vas spravil v žalost, ampak zato, ker je žalost v vas sprožila spreobrnitev. Užalostili ste se namreč v skladu z Bogom, tako da od nas niste utrpeli nobene škode. 10 Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom, povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki pelje v rešitev, svetna žalost pa povzroči smrt. 11 Glejte, kakšno zavzetost je v vas obrodilo prav to, da ste bili žalostni v skladu z Bogom; poleg tega pa še opravičevanje, nejevoljo, strah, hrepenenje, gorečnost pa tudi kazen!
Vsekakor ste sami dokazali, da ste v tej zadevi čisti. 12 Čeprav sem vam torej pisal, nisem zaradi tistega, ki je storil krivico, tudi ne zaradi tistega, ki je krivico utrpel, marveč zato, da bi se pred Bogom razkrilo, kako vneti ste za nas. 13 Zato smo potolaženi.
Poleg te tolažbe pa nas je še bolj razveselilo Titovo veselje, ker si je zaradi vas njegov duh odpočil. 14 Če sem namreč pred njim s čim pokazal, da sem na vas ponosen, me zdaj ni sram. Nasprotno, kakor smo vam povedali vse po resnici, tako se je tudi naš ponos na vas pred Titom izkazal kot resnica. 15 Njegova notranjost vam je še posebej naklonjena, ko se spominja poslušnosti vas vseh, kako ste ga sprejeli s strahom in trepetom. 16 Vesel sem, da se lahko na vas popolnoma zanesem.

2. knjiga kraljev 19

2. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ezekíja se posvetuje z Izaijem
(Iz 37,1–7)
19
Ko je kralj Ezekíja to slišal, je pretrgal svoja oblačila, se ogrnil v raševino in šel v GOSPODOVO hišo. Poslal je dvornega oskrbnika Eljakíma, pisarja Šebnája in starešine duhovnikov, ogrnjene v raševino, k Amócovemu sinu, preroku Izaiju. Rekli so mu: »Tako govori Ezekíja: ›Dan stiske, kazni in sramote je ta dan! Otroci so že prišli do poroda, ni pa moči, da bi se rodili. Morda je GOSPOD, tvoj Bog, prisluhnil besedam Rabšakéja, ki ga je njegov gospodar, asirski kralj, poslal zasramovat živega Boga, in ga bo kaznoval za besede, ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, slišal. Zato vzdigni molitev za ostanek, ki se še najde!‹« Ko so služabniki kralja Ezekíja prišli k Izaiju, jim je Izaija rekel: »Takole recite svojemu gospodarju: Tako govori GOSPOD: ›Ne boj se zaradi besed, ki si jih slišal in so me z njimi sramotili služabniki asirskega kralja! Glej, dal mu bom duha, da bo slišal novico in se vrnil v svojo deželo, v njegovi deželi pa ga bom pustil pasti pod mečem.‹«
Sanheríb grozi
(Iz 37,8–13)
Rabšaké se je vrnil in našel asirskega kralja v boju z Libno. Slišal je namreč, da je bil odrinil iz Lahíša. Ko pa je slišal govorico o etiopskem kralju Tirháku: »Glej, napotil se je, da bi se bojeval proti tebi!«, je znova poslal k Ezekíju odposlance in rekel: 10 »Tole recite Judovemu kralju Ezekíju: ›Naj te ne zavaja tvoj Bog, ki vanj zaupaš in praviš: Jeruzalem ne bo dan v roke asirskemu kralju. 11 Glej, sam si slišal, kaj so asirski kralji storili vsem deželam, ko so jih z zakletvijo pokončali. In ti naj bi se rešil? 12 Mar so bogovi narodov rešili nje, ki so jih uničili moji očetje: prebivalce Gozána, Harána, Recefa in sinove Edena, ki so bili v Telasárju? 13 Kje je kralj Hamáta, kralj Arpáda, kralj mesta Sefarvájima, Hene in Avája?‹«
Ezekíjeva molitev
(Iz 37,14–35)
14 Ezekíja je vzel pisanje iz rok odposlancev in ga prebral. Nato je Ezekíja šel v GOSPODOVO hišo in ga razgrnil pred GOSPODOM. 15 Potem je Ezekíja molil pred GOSPODOM in rekel: »GOSPOD, Izraelov Bog, ki prestoluješ med kerubi! Ti si Bog, ti edini, vsem kraljestvom na zemlji. Ti si naredil nebo in zemljo. 16 Napni, GOSPOD, uho in prisluhni! Odpri, GOSPOD, oči in poglej! Poslušaj besede, ki jih je poslal Sanheríb, da bi osramotil živega Boga! 17 Res so, GOSPOD, asirski kralji opustošili narode in njihove dežele, 18 njihove bogove pa pometali v ogenj. Saj to niso bogovi, temveč delo človeških rok, les in kamen; zato so jih mogli uničiti. 19 Zdaj torej, GOSPOD, naš Bog, nas vendar reši iz njegovih rok, da bodo vsa kraljestva na zemlji spoznala, da si ti, GOSPOD, edini Bog!«
20 Tedaj je Amócov sin Izaija poslal Ezekíju sporočilo in rekel: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: »Kar si molil k meni glede asirskega kralja Sanheríba, sem slišal.« 21 Tole je beseda, ki jo je GOSPOD govoril o njem:
»Posmehuje se ti, zaničuje te
devica, hči sionska,
z glavo maje za teboj
hči jeruzalemska.

22 Koga si sramotil in žalil,
proti komu si povzdignil glas
in ošabno vzdignil oči?
Proti Izraelovemu Svetemu!
23 Po svojih odposlancih si sramotil Gospoda.
Rekel si: ›S svojimi številnimi vozovi
sem se povzpel na višave gora,
na skrajna področja Libanona;
posekal sem njegove najvišje cedre,
njegove izbrane ciprese.
Prišel sem do najbolj odmaknjenega prenočišča,
do njegovega najgostejšega gozda.
24 Izkopal sem vodnjake
in pil vodo na tujem,
s stopalom svojih nog posušil
vse egiptovske veletoke.‹

25 Kaj nisi slišal:
iz daljave sem to pripravljal,
od nekdanjih dni sem to oblikoval,
zdaj sem to privedel:
da zrušiš v kupe razvalin
utrjena mesta.
26 Zato so njihovi prebivalci onemogli,
preplašili so se in osramotili;
postali so bilje na polju,
mlado zelišče,
trava po strehah,
ki uvene, preden se vzdigne.

27 Poznam tvoj počitek, tvoj odhod in prihod,
tvoje divjanje proti meni.
28 Ker divjaš proti meni
in se je tvoja prevzetnost vzpela do mojih ušes,
ti bom dal svoj obroček v nos,
svojo brzdo v usta
in te odpeljal po poti,
po kateri si prišel.

29 To naj ti bo v znamenje: letos boste jedli, kar podraste; drugo leto, kar zraste na ledini; tretje leto pa sejte in žanjite, zasajajte vinograde in jejte njihov sad. 30 Rešenci Judove hiše, ki bodo preostali, bodo spet poganjali korenine navzdol in prinašali sad navzgor. 31 Kajti iz Jeruzalema bo vzniknil ostanek, rešenci z gore Sion. GOSPODOVA gorečnost bo to storila.
32 Zato GOSPOD tako govori o asirskem kralju: Ne bo prišel v to mesto ne ustrelil tja puščice, ne bo se mu približal s ščitom ne nasul nasipa proti njemu. 33 Po poti, po kateri je prišel, bo šel nazaj, v to mesto pa ne bo prišel, govori GOSPOD. 34 Branil bom to mesto, da ga rešim, zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika.«
Sanheríbov konec
(Iz 37,36–38; 2 Krn 32,20–23)
35 Tisto noč je prišel GOSPODOV angel in v asirskem taboru pobil sto petinosemdeset tisoč mož. Ko so zjutraj vstali, glej, so vsi bili trupla, mrliči. 36 Tedaj je asirski kralj Sanheríb odrinil, šel in se vrnil; ostal je v Ninivah. 37 Ko je molil v templju svojega boga Nisróha, sta ga njegova sinova Adraméleh in Sarécer z mečem ubila. Ta dva sta se zatekla v deželo Ararát, namesto njega pa je postal kralj njegov sin Asarhadón.

Nahum 1

Nahum :Uvod 1 2 3

NAHUM
Bog je strašen in usmiljen
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek o Ninivah. Knjiga videnja Nahuma Elkošána.

GOSPOD je ljubosumni Bog in maščevalec,
GOSPOD je maščevalec in poln srda.
GOSPOD se maščuje nad svojimi nasprotniki
in vztraja v jezi pred svojimi sovražniki.
GOSPOD je počasen v jezi in silno močan,
toda krivega GOSPOD nikakor ne oprošča.

Njegova pot je v viharju in vrtincu,
oblak je prah izpod njegovih nog.
Zagrmi nad morjem in ga izsuši,
vse reke posuši.
Usahnila sta Bašán in Karmel,
usahnilo je cvetje Libanona.
Gore se tresejo pred njim,
hribi se opotekajo.
Pred njegovim obličjem se vzdiguje zemlja,
svet in vsi, ki prebivajo na njem.
Kdo bo obstal pred njegovim srdom,
kdo bo vzdržal pred njegovo srdito jezo?
Njegova togota se širi kakor ogenj,
skale pokajo pred njim.
GOSPOD je dober,
utrdba ob dnevu stiske,
in pozna tiste, ki se zatekajo k njemu.
Z deročo povodnijo
pa bo naredil konec njihovemu kraju,
njegove sovražnike bo zasledovala tema.
O Ninivah in o Jeruzalemu
Kaj si izmišljate proti GOSPODU?
Naredil bo konec
in stiska ne bo vstala dvakrat.
10 Prepleteni kakor trnje
in napojeni kakor pijanci
bodo požrti kakor strnje, polno suhote.
11 Iz tebe je izšel tisti,
ki si je izmišljal húdo proti GOSPODU,
zlobni svetovalec.

12 Tako govori GOSPOD:
Čeprav so popolni in tako številni,
bodo tako pokošeni in bodo odšli.
Če sem te poniževal,
te ne bom več poniževal.
13 Zdaj bom zdrobil njegov jarem iznad tebe,
tvoje vezi bom raztrgal.

14 GOSPOD je ukazal proti tebi:
Ne bo se več sejalo iz tvojega imena,
iz hiše tvojih bogov bom iztrebil
kipe in ulite podobe,
pripravil ti bom grob, ker si gnusen.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.020, danes: 23.038
Čas izvajanja programa: 0.06s