Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. Petrovo pismo 3

2. Petrovo pismo :Uvod 1 2 3

Obljuba Gospodovega prihoda
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ljubi, to je že drugo pismo, ki vam ga pišem. V obeh sem skušal s tem, da sem vas spominjal, dramiti vaše iskreno razumevanje. Pomnite besede, ki so jih že prej povedali sveti preroki, in tudi zapoved Gospoda in Odrešenika, ki so jo posredovali vaši apostoli. Predvsem pa morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli taki, ki se bodo z norčavostjo norčevali iz vsega. Ti bodo živeli po svojih poželenjih in govorili: »Kje je njegov obljubljeni prihod? Odkar so namreč očetje zaspali, je vse ostalo tako, kakor je bilo od začetka stvarjenja.« Sami hočejo, da jim ostane skrito, da je nebo obstajalo že zdavnaj in da zemlja po Božji besedi obstaja iz vode in prek vode. Po teh prvinah je bil tedanji svet preplavljen z vodo in tako pokončan. Sedanje nebo in zemljo pa ista beseda hrani za ogenj, ohranja ju za dan sodbe in pogubljenja brezbožnih ljudi.
Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan. Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje. 10 Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, zemlja in dela na njej pa bodo razkrita. 11 Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno, če se bo vse to razkrojilo, da 12 čakate in pospešujete prihod Božjega dne, zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo in se bodo prvine razžarjene topile. 13 Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost.
14 Ljubi, ker to pričakujete, se potrudite, da vas najde v miru brez madeža in brez graje. 15 Potrpežljivost našega Gospoda cenite kot rešitev. Tako vam je pisal tudi naš ljubi brat Pavel, seveda v skladu z njemu dano modrostjo, 16 kakor piše tudi v vseh pismih, v katerih govori o tem. V njih so nekatere težkó umljive stvari, ki jih taki, ki niso poučeni, in so neutrjeni, zlorabljajo. Tako delajo tudi z drugimi Pismi – v svojo pogubo. 17 Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti. 18 Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti! Amen.

Jeremija 45-46

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Beseda tolažbe za Baruha
45 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki jo je prerok Jeremija govoril Nerijájevemu sinu Baruhu, ko je v četrtem letu Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja, zapisal te govore po Jeremijevem nareku v knjigo: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, o tebi, Baruh: Rekel si: »Gorje mi, ker GOSPOD kopiči žalost na mojo bolečino! Utrudil sem se v svojem vzdihovanju in ne najdem počitka.« Tako mu povej: Tako govori GOSPOD: »Glej, kar sem sezidal, podiram, in kar sem zasadil, rujem; torej vso deželo. Zase pričakuješ velikih reči! Ne pričakuj jih! Kajti glej: spravil bom nesrečo nad vse meso, govori GOSPOD. Tebi pa bom dal življenje kot vojni plen na vseh krajih, kamor pojdeš.«
PREROKBE PROTI TUJIM NARODOM
46 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila preroku Jeremiju proti narodom.
Prerokovanje o Egipčanih
O Egiptu: O vojski faraona Neha, egiptovskega kralja, ki je bila ob reki Evfratu pri Kárkemišu in ki jo je potolkel babilonski kralj Nebukadnezar v četrtem letu Jošíjevega sina Jojakíma, Judovega kralja.
Pripravite ščit in zaslon,
krenite v boj!
Naprezite konje,
povzpnite se, konjeniki!
Nastopite v čeladah,
namažite sulice,
nadenite si oklepe!
Zakaj sem to videl?
Malodušni so, nazaj se umikajo.
Njihovi junaki so potolčeni
in brezglavo bežijo.
Ne ozirajo se nazaj,
groza vsepovsod,
govori GOSPOD.
Hitri ne ubeži
in junak ne uteče.
Na severu, ob bregu reke Evfrata,
omahnejo in padejo.

Kdo je ta, ki se vzdiguje kakor Nil
in njegove vode hrumijo kakor reke?
Egipt se vzdiguje kakor Nil
in njegove vode hrumijo kakor reke.
In govori: »Narastem in poplavim zemljo,
uničim mesto in prebivalce v njem.«
Planite v boj, konji,
odvihrajte, bojni vozovi,
naj odrinejo, junaki:
Kuš in Put, ščitonosci,
in Ludéjci, lokostrelci!
10 Tisti dan je za Gospoda, BOGA nad vojskami,
dan maščevanja,
da se maščuje nad svojimi nasprotniki.
Meč bo žrl in se nasitil,
se napojil z njihovo krvjo.
Kajti klavno daritev ima Gospod, BOG nad vojskami,
v severni deželi, ob reki Evfratu.
11 Pojdi v Gileád in vzemi si balzam,
devica, hči egiptovska!
Zaman množiš zdravila:
ni zacelitve zate.
12 Narodi slišijo o tvoji sramoti,
tvoji kriki napolnjujejo deželo.
Kajti junak se spotakne ob junaku,
skupaj padeta oba.
Babilonci osvojijo Egipt
13 Beseda, ki jo je govoril GOSPOD preroku Jeremiju o prihodu babilonskega kralja Nebukadnezarja, da udari egiptovsko deželo:
14 Sporočite v Egiptu, razglasite v Migdólu,
razglasite v Memfisu in Tahpanhésu!
Recite: Postavi se in se pripravi,
kajti meč žre okoli tebe.
15 Zakaj je bil tvoj bik vržen ob tla?
Ni obstal, ker ga je GOSPOD prevrnil.
16 Storil je, da se jih je veliko spotaknilo in tudi padlo.
Tedaj porečejo drug drugemu:
»Vstanimo, vrnimo se k svojemu ljudstvu,
v svojo rojstno deželo
pred zatiralskim mečem!«
17 Imenujte tam faraona, egiptovskega kralja:
»Hrup, ki je zamudil čas.«
18 Kakor jaz živim, govori Kralj,
ki mu je ime GOSPOD nad vojskami:
Prišel bo namreč,
podoben Taboru med gorami,
podoben Karmelu ob morju.
19 Pripravi si prtljago za izgnanstvo,
prebivalka, hči egiptovska,
zakaj Memfis bo postal pustinja,
razdejan, brez prebivalca.

20 Egipt je lepa telica;
obad s severa prihaja, prihaja!
21 Tudi njegovi najemniki v njegovi sredi
so kakor pitana teleta:
tudi ti se obrnejo in skupaj zbeže,
ne obstanejo.
Kajti dan njihove stiske pride nadnje,
čas njih kaznovanja.

22 Njegov glas je kakor kača, ki se skuša odplaziti;
kajti približujejo se z vojsko,
s sekirami prihajajo nadnjo
kakor drvarji.
23 Posekali bodo njen gozd,
govori GOSPOD,
čeprav je neprediren.
Več jih je kakor kobilic,
brez števila jih je.
24 Osramočena bo hči egiptovska,
izročena severnemu ljudstvu.

25 GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, govori: Glej, kaznoval bom Amóna iz Noja, faraona in Egipt, njegove bogove in kralje, faraona in tiste, ki se zanašajo nanj. 26 Dal jih bom v roko tistim, ki jim strežejo po življenju, v roko babilonskega kralja Nebukadnezarja in njegovih služabnikov. Pozneje bo Egipt spet naseljen kakor v nekdanjih dneh, govori GOSPOD.
Tolažba za Izraela
27 Ti pa, moj služabnik Jakob, se nikar ne boj,
nikar se ne plaši, Izrael!
Kajti glej, rešil te bom iz daljnega kraja,
tvoje potomce iz dežele njihovega ujetništva.
Jakob se bo vrnil in imel mir,
varen bo in nihče ga ne bo strahoval.
28 Ti, moj služabnik Jakob, se ne boj,
govori GOSPOD,
ker sem jaz s teboj.
Pokončal bom namreč vse narode,
med katere sem te razkropil.
Tebe pa ne bom pokončal,
pokoril te bom, kakor je prav,
čisto brez kazni te ne bom pustil.

Psalmi 141

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 141 (140)
Prošnja za varstvo
141 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPOD, kličem te, pohiti k meni,
poslušaj moj glas, kadar te kličem!
Moja molitev naj se kakor kadilo usmerja predte,
vzdigovanje mojih rok kakor večerna daritev.

Postavi, GOSPOD, stražo k mojim ustom,
čuvaj vrata mojih ustnic!
Ne nagibaj mojega srca k slabi besedi,
da bi počenjal krivična početja;
z možmi, ki so hudodelci;
ne bom pokusil njihovih poslastic.
Naj me tepe pravični, to je dobrota,
naj me graja, to je olje za glavo;
naj se ne krasi moja glava,
zakaj moja molitev bo vztrajna proti njihovim hudobijam.

Vrženi so v skalnate roke njihovih sodnikov,
potem slišijo moje izreke, saj so bili prijetni.
Kakor če kdo orje in rije po zemlji,
so raztresene naše kosti ob žrelu podzemlja.

Zares, GOSPOD, moj Gospod, moje oči se obračajo k tebi,
k tebi se zatekam, ne zapusti moje duše!
Varuj me pred zanko, ki so mi jo nastavili,
pred pastmi hudodelcev!
10 Krivičniki naj hkrati padejo vsak v svojo mrežo,
medtem ko bom jaz šel mimo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.699.840, danes: 18.154
Čas izvajanja programa: 0.06s