Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Tesaloničanom 1

2. pismo Tesaloničanom :Uvod 1 2 3

DRUGO PISMO TESALONIČANOM
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi v Bogu, našem Očetu, in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.
Sodba ob Kristusovem prihodu
Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje, kakor se spodobi, saj vaša vera nadvse napreduje in ljubezen slehernega med vami do vseh drugih raste. Tako se lahko ponašamo z vami po Božjih Cerkvah zaradi vaše stanovitnosti in vere v vseh preganjanjih in stiskah, ki jih prenašate. V tem je znamenje pravične Božje sodbe: po njej boste spoznani za vredne Božjega kraljestva, za katero tudi trpite. Pravično je namreč, da Bog povrne s stisko tistim, ki vas stiskajo, vam, ki stisko trpite, pa povrne z olajšanjem, skupaj z nami, ko se bo razodel z neba Gospod Jezus z angeli svoje moči in bo v plamenečem ognju kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso poslušni evangeliju našega Gospoda Jezusa. Gospod jih bo obsodil na večno pogubljenje, stran od svojega obličja in veličastva svoje moči, 10 ko bo tisti dan prišel, da se poveliča v svojih svetih in se pokaže v začudenje vseh, ki so sprejeli vero: ker vi ste verovali našemu pričevanju. 11 V ta namen tudi zmeraj prosimo za vas, da bi vas naš Bog spoznal za vredne poklica in izpolnil vso namero dobrote in delo vere v môči. 12 Takó bo ime našega Gospoda Jezusa poveličano med vami, vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa.

Izaija 25-26

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Odrešeni se zahvaljujejo
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD, ti si moj Bog,
slavim te in hvalim tvoje ime,
ker uresničuješ čudovite sklepe,
oddavnaj zvesto in zanesljivo.
Kajti spremenil si mesto v grobljo,
utrjeno mesto v razvalino,
palača tujcev ni več mesto,
nikdar več ne bo pozidana.
Zato te časti močno ljudstvo,
mesto silnih narodov se te boji.
Kajti bil si zavetje siromaku,
zavetje ubožcu v njegovi stiski,
zatočišče pred viharjem, senca pred vročino.
Kajti pihanje nasilnikov se je ustavilo kakor vihar pred zidom,
kakor vročino v suši krotiš bučanje tujcev:
kakor vročina v senci pod oblakom,
tako ponehuje pesem nasilnikov.
Mesijanska slovesnost
GOSPOD nad vojskami bo na tej gori pripravil vsem ljudstvom
gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in mozgatimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.
Na tej gori bo pretrgal
zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva,
in pokrivalo, ki pokriva vse narode:
za vselej bo uničil smrt.
Gospod BOG bo obrisal solze z vseh obrazov
in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva,
kajti GOSPOD je govoril.
Tisti dan bodo rekli:
Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil.
To je GOSPOD, ki smo ga čakali,
radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.
10 Kajti GOSPODOVA roka bo počivala na tej gori.
Grožnja Moábu
Moáb pa bo poteptan na svojem mestu,
kakor poteptajo slamo v gnojnico.
11 Iztegoval bo svoje roke iz nje,
kakor jih izteguje plavalec pri plavanju.
In ponižal bo njegovo ošabnost in mahanje njegovih rok.
12 Visoko utrdbo tvojega obzidja bo razdejal,
zravnal z zemljo, porušil do prahu.
Hvalnica Jeruzalemu
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem:
Imamo utrjeno mesto,
odrešenje je naredil
za obzidje in nasip.
Odprite vrata,
da bo vstopil pravični narod,
ki varuje zvestobo.
Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir,
mir, ker zaupa vate.
Zaupajte v GOSPODA vekomaj,
kajti samo GOSPOD BOG
je večna skala.
Saj je uklonil
prebivalce na višavah,
vzvišeno trdnjavo,
in jo zravnal, zravnal z zemljo,
porušil do prahu.
Teptajo jo noge,
noge ubogega,
koraki siromakov.
Božje sodbe so pravične
Steza pravičnega je ravna,
ti izravnavaš pot pravičnega.
Da, na stezi tvojih sodb,
o GOSPOD, te čakamo,
po tvojem imenu in po tvojem spominu
hrepeni naša duša.
Moja duša hrepeni po tebi ponoči,
duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj.
Saj kadar tvoje sodbe zadevajo zemljo,
se prebivalci na svetu učijo pravičnosti.
10 Če je krivičnik pomiloščen,
se ne nauči pravičnosti,
na zemlji izkrivlja resnico
in ne vidi GOSPODOVE vzvišenosti.
11 GOSPOD, tvoja roka je vzdignjena,
oni pa tega ne vidijo.
Videli bodo in bodo osramočeni,
gorečnost za ljudstvo bo ogenj za tvoje nasprotnike,
ki jih bo požrl.
Bog rešuje svoje ljudstvo
12 GOSPOD, ti nam pripravljaš mir,
kajti vse, kar se je z nami zgodilo, si nam ti naredil.
13 GOSPOD, naš Bog,
vladali so nam drugi gospodarji, ne ti,
a samo tvoje ime slavimo.
14 Mrtvi ne bodo oživeli,
pokojni ne bodo vstali,
zato si jih kaznoval in uničil,
izbrisal si vsak spomin nanje.
15 Pomnožil si svoje ljudstvo, GOSPOD,
pomnožil si svoje ljudstvo in se proslavil,
razširil si vse meje dežele.
Umrli bodo vstali
16 GOSPOD, v stiski so te iskali,
tvoj nauk jim je bil tesnoben šepet.
17 Kakor se nosečnica pred porodom
zvija, vpije v svojih bolečinah,
tako smo bili pred teboj, GOSPOD:
18 zanosili smo, se zvijali,
rodili pa smo veter.
Deželi nismo prinesli rešitve,
niso se rodili prebivalci na svet.
19 Tvoji mrtvi bodo oživeli, moja trupla bodo vstala.
Zbudite se in vriskajte, ki počivate v prahu!
Kajti tvoja rosa je rosa luči,
zemlja bo rodila pokojne.
Zemlja bo odkrila prelito kri
20 Pojdi, moje ljudstvo, stopi v svoje hrame
in zakleni vrata za seboj,
skrij se za kratek čas,
dokler ne mine togota.
21 Kajti glej, GOSPOD prihaja s svojega mesta,
da bo kaznoval krivdo prebivalcev na zemlji.
Zemlja bo odkrila svojo kri
in ne bo več zakrivala svojih pobitih.

Psalmi 117

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 117 (116)
Hvalnica Bogu
117 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Hvalite GOSPODA, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.
Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
GOSPODOVA zvestoba traja na veke.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.479, danes: 21.497
Čas izvajanja programa: 0.07s