Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

2. pismo Timoteju 2

2. pismo Timoteju :Uvod 1 2 3 4

Dober vojak Kristusa Jezusa
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato pa, moj otrok, bodi močan v milosti, ki je v Kristusu Jezusu. Kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, izrôči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. Trpi z menoj kot dober vojak Kristusa Jezusa. Nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za vojaka. Tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Kmet, ki se trudi, ima prvi pravico pobirati sadove. Premisli, kaj pravim. Sicer pa ti bo Gospod dal pamet v vsem.
Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je bil obujen od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec. Vendar Božja beseda ni vklenjena. 10 Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa, z večno slavo. 11 Zanesljiva je tale beseda:
Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli.
12 Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali.
Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil.
13 Če se mi izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti.
Preizkušeni delavec
14 Na to jih moraš opozarjati in jih rotiti pred Bogom: naj se ne pričkajo za besedo, ker ni v nobeno korist, poslušalcem pa je v pogubo. 15 Potrudi se, da se boš pred Bogom izkazal za preizkušenega, za delavca, ki se mu ni treba sramovati in ki pravilno ravna z besedo resnice. 16 Ogiblji pa se posvetnih čenč, saj te še pospešujejo brezbožnost 17 in njihov nauk se bo razpasel kakor gangrena. Taka sta Himénaj in Filét. 18 Zašla sta od resnice, ko pravita, da je vstajenje že bilo, in podirata vero nekaterih. 19 Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: »Naj odstopi od krivice vsak, kdor kliče Gospodovo ime«. 20 V veliki hiši ni le zlate in srebrne posode, marveč tudi lesena in lončena, prva za čast, druga za nečast. 21 Kdor se bo teh očistil, bo postal posoda za čast, posvečena, gospodarju koristna in pripravljena za vsako dobro delo. 22 Béži pred mladostnimi poželenji. Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. 23 Ogiblji se nespametnih in nesmiselnih razprav, ker veš, da rodijo prepire. 24 Gospodov služabnik se ne sme prepirati, temveč mora biti do vseh blag, zmožen za poučevanje in potrpežljiv. 25 S krotkostjo mora vzgajati nasprotnike, da jim morda Bog le nakloni, da se bodo skesali in spoznali resnico, 26 se spet streznili in rešili iz zanke hudiča. Ta jih je namreč ujel, da bi v njih uresničeval svojo voljo.

Jeremija 7-8

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prerok govori v templju
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, rekoč: Postavi se k vratom GOSPODOVE hiše; tam oznani to besedo in reci: Poslušajte GOSPODOVO besedo, vsi Judovci, ki prihajate skozi ta vrata molit GOSPODA. Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Poboljšajte svoje poti in svoja dejanja, pa storim, da boste prebivali v tem kraju. Ne zanašajte se na varljive besede, češ: »GOSPODOV tempelj, GOSPODOV tempelj, GOSPODOV tempelj je to.«
Le če zares poboljšate svoje poti in svoja dejanja, če boste res pravično ravnali drug z drugim, če ne boste zatirali tujca, sirote in vdove, ne prelivali nedolžne krvi na tem kraju ne hodili v svojo nesrečo za drugimi bogovi, tedaj storim, da boste prebivali v tem kraju, v deželi, ki sem jo dal vašim očetom od vekov in na veke.
Glejte, zanašate se na varljive besede, ki ne veljajo nič. Kradete, morite, prešuštvujete, krivo prisegate, Báalu zažigate kadilo in hodite za drugimi bogovi, ki jih ne poznate, 10 potem pa prihajate in stopate predme v tej hiši, na katero je priklicano moje ime, in govorite: »Rešeni smo,« pa še naprej počenjate vse te gnusobe. 11 Ali je ta hiša, na katero je priklicano moje ime, postala v vaših očeh jama razbojnikov? Dobro, potem tudi jaz tako gledam nanjo, govori GOSPOD. 12 Pojdite vendar v moj kraj, v Šilo, kjer sem nekdaj naredil, da je prebivalo moje ime, in poglejte, kaj sem mu storil zaradi hudobije svojega ljudstva Izraela! 13 Ker pa ste zdaj počeli vsa tista dejanja, govori GOSPOD, in niste poslušali, čeprav sem vam govoril, še in še govoril, in ne odgovorili, čeprav sem vas klical: 14 bom storil tej hiši, na katero je priklicano moje ime in na katero se vi zanašate, in kraju, ki sem ga dal vam in vašim očetom, kakor sem storil Šilu. 15 Zavrgel vas bom izpred svojih oči, kakor sem zavrgel vse vaše brate, ves Efrájimov rod.
Ljudstvo malikuje
16 Ti pa ne moli za to ljudstvo, ne povzdiguj zanj mile prošnje in molitve ter ne posreduj pri meni, ker te ne bom poslušal. 17 Mar ne vidiš, kaj počenjajo v Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah? 18 Otroci nabirajo drva, očetje prižigajo ogenj in ženske gnetejo testo, da naredijo kolače za kraljico neba; drugim bogovom darujejo pitne daritve, da me jezijo. 19 Mar jezijo mene, govori GOSPOD, ali ne sami sebe, za sramoto njihovih obrazov? 20 Zato tako govori Gospod BOG: Glej, moja jeza in togota se razlijeta nad ta kraj, nad ljudi in nad živino, nad drevje poljá in sad zemlje; gorela bo in ne ugasne.
Poslušnost, ne daritve
21 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Še žgalne daritve prištejte med svoje klavne daritve in pojejte njih meso! 22 Tisti dan, ko sem vaše očete izpeljal iz egiptovske dežele, jim nisem nič govoril in nič zapovedal o žgalnih in klavnih daritvah, 23 ampak sem jim tole stvar zapovedal; rekel sem: »Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite po vsej poti, ki vam jo zapovedujem, da vam bo dobro!« 24 Pa niso poslušali ne nastavili ušesa, ampak so hodili po svojih sklepih v trmi svojega hudobnega srca; hrbet so mi pokazali in ne obraza. 25 Od dne, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, do tega dne sem nenehno dan na dan pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke. 26 Toda niso me poslušali ne nastavili ušesa, temveč so bili trdovratni, ravnali so huje kot njihovi očetje.
27 Povej jim vse te besede, a ne bodo te poslušali, pokliči jih, a ne bodo ti odgovorili. 28 Tedaj jim reci: »To je narod, ki ne posluša glasu GOSPODA, svojega Boga, in ne sprejema opomina. Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust.«
Kazen za žrtvovanje otrok malikom
29 Ostrizi svoje dolge lase in jih vrzi proč;
na goljavah zapoj žalostinko!
Kajti GOSPOD je zavrgel in zapustil rod,
ki ga spravlja v bes.
30 Judovci so namreč delali, kar je hudo v mojih očeh, govori GOSPOD. Postavili so svoje gnusobe v hišo, na katero je priklicano moje ime, in jo oskrunili. 31 V Ge Ben Hinómu so zgradili višino Tofet, da so žrtvovali svoje sinove in hčere v ognju, česar jim nisem zapovedal in kar mi še na misel ni prišlo. 32 Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko ne bodo več rekli Tofet in Ge Ben Hinóm, ampak Dolina morije; tedaj bodo v Tofetu pokopavali, ker drugod ne bo prostora. 33 Trupla tega ljudstva bodo žrle ptice neba in zveri zemlje, ne da bi jih kdo podil proč. 34 Tedaj poskrbim, da v Judovih mestih in po jeruzalemskih ulicah umolkne glas vriskanja in glas veselja, glas ženina in glas neveste, ker se bo dežela spremenila v razdejanje.
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti čas, govori GOSPOD, bodo izgrebli kosti Judovih kraljev, kosti njegovih knezov, kosti duhovnikov, kosti prerokov in kosti jeruzalemskih prebivalcev iz njihovih grobov ter jih razmetali pred sonce, luno in vso nebesno vojsko, katere so ljubili, jim služili, za katerimi so hodili, katere so spraševali za svet in jih molili; ne bodo jih zbirali ne pokopavali, za gnoj bodo na površju zemlje. Tedaj bo vsemu ostanku, ki preostane od tega hudobnega rodu, na vseh krajih, kamor jih zavržem, smrt ljubša kot življenje, govori GOSPOD nad vojskami.
Trma brez primere
Reci jim: Tako govori GOSPOD:
Ali ne vstane, kdor pade?
Ali se ne vrne, kdor zablodi?
Zakaj pa to ljudstvo, Jeruzalem,
vztraja v svojem odpadu?
Trdno se držé slepila
in se nočejo vrniti.
Pazim in poslušam:
govorijo, kar ni prav;
nihče se ne kesa svoje hudobije,
da bi rekel: »Kaj sem storil!«
Vsak se v svojem teku obrača proč
kakor konj, ki podivja v bitki.
Celo štorklja pod nebom
pozna svoj čas,
grlica, lastovka in žerjav
se pri prihodu drže svojega časa:
moje ljudstvo pa ne pozna
GOSPODOVE postave.
Pokvarjeni duhovniki in preroki
Kako morete reči: »Modri smo.
GOSPODOVA postava je pri nas!«
Že! A glej, lažnivo pisalo pisarjev
je iz nje naredilo laž.
Modri bodo osramočeni,
prestrašeni in ujeti.
Glej, GOSPODOVO besedo so zavrgli.
Kakšno modrost še imajo?
10 Zato bom dal njihove žene drugim,
njihove njive zavojevalcem.
Kajti vsi od najmanjšega do največjega
se pehajo za dobičkom.
Varajo vsi,
od preroka do duhovnika.
11 Zlom hčere mojega ljudstva hočejo ozdraviti na lahko,
s tem da govorijo: »Mir, mir«,
ko vendar ni miru.
12 Mar se sramujejo, ker so počenjali gnusobo?
Ne, sploh se ne sramujejo,
ne znajo zardeti.
Zato bodo padli s tistimi, ki padajo,
se spotaknili ob času njih kaznovanja,
govori GOSPOD.
13 Če odločno sežem po njih, govori GOSPOD,
ni grozdja na trti
ne smokev na figovcu,
še listje je ovenelo:
zato jih izročim takim,
ki jih bodo znali ukloniti!
Nove grožnje
14 Čemu posedamo tu?
Zberite se in pojdimo v utrjena mesta,
naj tam končamo!
Kajti GOSPOD, naš Bog, hoče naš konec,
daje nam piti zastrupljeno vodo,
ker smo grešili zoper GOSPODA.
15 Upali smo na mir, pa ni nič dobrega,
na čas ozdravljenja, pa glej, strah.

16 Od Dana se sliši prhanje njegovih konj,
od rezgetanja njegovih žrebcev
se trese vsa dežela.
Prihajajo žret deželo in kar jo napolnjuje,
mesta z njihovimi prebivalci.
17 Glejte, pošiljam na vas kače strupenjače,
proti katerim ni nobenega zarotila,
da vas opikajo,
govori GOSPOD.
Preroka boli narodova nesreča
18 Veselje je šlo, žalost me navdaja,
moje srce je potrto.
19 Čuj, hči mojega ljudstva kliče na pomoč
iz daljne dežele:
»Ali ni več GOSPODA na Sionu,
ni več tam njegovega Kralja?«
– »Zakaj so me jezili z izrezanimi podobami,
s tujimi praznimi maliki?« –
20 »Minila je žetev, poletje je mimo,
mi pa še nismo rešeni!«
21 Ker se je zlomila hči mojega ljudstva, sem se tudi jaz zlomil,
medlim, groza me prevzema.

22 Ali ni več balzama v Gileádu,
ni tam nobenega zdravnika?
Zakaj se ne zaceli rana
hčeri mojega ljudstva?
23 O, da bi moja glava bila voda
in moje oko studenec solza,
da bi lahko jokal dan in noč
nad pobitimi hčere mojega ljudstva!

Psalmi 122

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 122 (121)
Prošnja za mir v Jeruzalemu
122 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidova stopniška pesem.
Veselil sem se, ko so mi rekli:
»V GOSPODOVO hišo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem.

Jeruzalem, pozidan kot mesto,
ki je v sebi hkrati sklenjeno,
tja se vzpenjajo rodovi,
GOSPODOVI rodovi;
pričevanje za Izraela je,
da slavi ime GOSPODOVO.
Zares, tam so postavljeni sodni prestoli,
prestoli za Davidovo hišo.

Prosite za mir v Jeruzalemu:
tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru;
mir naj bo med tvojimi zidovi,
varnost v tvojih palačah.

Zaradi svojih bratov in prijateljev
bom vendar dejal: »Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše GOSPODA, našega Boga,
bom iskal blaginjo zate.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.068, danes: 8.303
Čas izvajanja programa: 0.07s