Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 10,1-33

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peter in Kornelij
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V Cezareji je živel mož z imenom Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala itálska. Bil je pobožen in bogaboječ z vso svojo družino. Ljudem je delil obilno miloščino in vedno molil k Bogu. Podnevi – približno ob deveti uri – je v prikazni razločno videl, kako prihaja k njemu Božji angel, ki ga je ogovoril: »Kornelij!« Kornelij se je zastrmel vanj in preplašen vprašal: »Kaj je, gospod?« Angel mu je rekel: »Tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle k Bogu in spomnil se je nate. In zdaj pošlji nekaj mož v Jopo, da ti pripeljejo Simona, ki se imenuje Peter! Ta je gost pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.« Ko je angel, ki mu je to govoril, odšel, je Kornelij poklical dva izmed svojih služabnikov in vojaka, pobožnega moža iz svojega zvestega spremstva. Povedal jim je vse in jih poslal v Jopo.
Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi molil; bilo je okrog poldne. 10 Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega pa je obšlo zamaknjenje. 11 Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna velikemu platnenemu prtu; s štirimi vogali se je spuščala na zemljo. 12 V njej so bile vsakovrstne štirinožne živali in laznina zemlje in ptice neba. 13 In do njega je prišel glas: »Vstani, Peter, zakolji in jej!« 14 Peter je odgovoril: »Ne, Gospod! Še nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega.« 15 Glas pa mu je drugič rekel: »Kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto!« 16 To se je ponovilo še tretjič in posoda se je v hipu dvignila v nebo.
17 Peter je v sebi ugibal, kaj naj bi pomenila prikazen, ki jo je videl. In glej, možje, ki jih je bil poslal Kornelij, so poizvedovali, kje je Simonova hiša, in že so stali pri vratih. 18 Zaklicali so in vprašali, ali se tu kot gost mudi Simon, ki se imenuje Peter. 19 Peter je še vedno premišljal o prikazni, ko mu je Duh rekel: »Glej, trije možje te iščejo. 20 Vstani in stopi dol! Brez odlašanja odpotuj z njimi, kajti jaz sem jih poslal!« 21 Peter je stopil k njim in rekel: »Glejte, jaz sem tisti, ki ga iščete! Kaj vas je pripeljalo sem?« 22 Odgovorili so: »Stotnik Kornelij, pravičen in bogaboječ mož, za katerega pričuje vse judovsko ljudstvo, je dobil od svetega angela naročilo, naj te povabi na svoj dom in posluša tvoje besede.« 23 Povabil jih je v hišo in pogostil.
Drugi dan je vstal in odpotoval z njimi; spremljalo ga je nekaj bratov iz Jope. 24 Naslednjega dne je prispel v Cezarejo; tam ga je že čakal Kornelij, ki je povabil k sebi svoje sorodnike in bližnje prijatelje. 25 Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena. 26 Peter mu je vêlel vstati z besedami: »Vstani! Tudi jaz sem samo človek.« 27 Medtem ko se je z njim pogovarjal, je stopil v hišo; tam je našel zbranih veliko ljudi. 28 Rekel jim je: »Dobro veste, da je zoper postavo, če se človek judovskega rodu druži ali shaja s človekom tujega rodu. Meni pa je Bog pokazal, da ne smem nobenega človeka imenovati omadeževanega ali nečistega. 29 Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me poklicali. Toda rad bi vas vprašal, zakaj ste poslali pome.« 30 Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob deveti uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v belem oblačilu 31 in mi rekel: ›Kornelij! Bog je uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje miloščine. 32 Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki ima hišo ob morju.‹ 33 Takoj sem poslal pote. Lepo si storil, da si prišel. In tako smo zdaj vsi zbrani vpričo Boga, da slišimo vse, kar ti je naročil Gospod.«

Jozue 7-8

Jozue :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prekršitev zakletve in posledice
7
Izraelovi sinovi pa so prekršili zapoved glede zakletve. Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, ta pa sin Zeraha iz Judovega rodu, si je vzel od predmetov zakletve. In vnela se je GOSPODOVA jeza proti Izraelovim sinovom.
Józue je odposlal može iz Jerihe v Aj, ki je pri Bet Avenu, vzhodno od Betela. Rekel jim je: »Pojdite in oglejte si deželo!« Možje so odšli in si ogledali Aj. Potem so se vrnili k Józuetu in mu rekli: »Naj ne hodi vse ljudstvo; le kakih dva ali tri tisoč mož naj gre in premaga Aj. Ne pošiljaj tja vsega ljudstva, kajti malo jih je.« Kakih tri tisoč mož iz ljudstva je šlo torej tja, vendar so morali pobegniti pred možmi Aja. Od teh so možje Aja pobili šestintrideset mož. Podili so jih od mestnih vrat do Šebaríma in jih na pobočju pomorili. Ljudstvu je upadlo srce in postalo kakor voda.
Józue je tedaj raztrgal svoja oblačila. Padel je z obrazom na zemljo in tako ostal pred GOSPODOVO skrinjo do večera, on in Izraelovi starešine; in potresali so si pepel na glave. Józue je rekel: »Oh, Gospod BOG, čemu si dovolil, da pojde to ljudstvo čez Jordan, in nas dal v roke Amoréjcem, da nas pokončajo. O, ko bi bili vendar sklenili, da se naselimo onkraj Jordana. Prosim, Gospod, kaj naj še rečem potem, ko je Izrael pokazal hrbet svojim sovražnikom? Kánaanci in vsi prebivalci dežele so slišali in obrnili se bodo proti nam in izbrisali naše ime iz dežele. Kaj boš zdaj storil za svoje veliko ime?«
10 GOSPOD je Józuetu rekel: »Vstani! Zakaj si padel na svoj obraz? 11 Izrael je grešil. In tudi mojo zavezo, ki sem jim jo zapovedal, so prekršili. Da, vzeli so si od zakletih reči; ukradli so jih, jih utajili in dali med svojo opravo. 12 Zato Izraelovi sinovi ne morejo obstati pred svojimi sovražniki; hrbet bodo obrnili svojim sovražnikom, kajti polastili so se predmetov zakletve. Ne bom več z vami, dokler ne odstranite zakletih reči iz svoje srede. 13 Zdaj vstani in posveti ljudstvo! Rekel jim boš: ›Posvetite se za jutrišnji dan!‹ Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Zaklete reči so v tvoji sredi, Izrael. Ne boš mogel obstati pred svojimi sovražniki, dokler ne odstranite zakletih reči iz svoje srede.‹ 14 Zjutraj se zvrstite po svojih rodovih. Rod, ki ga bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po rodbinah; rodbina, ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po hišah; in hiša, ki jo bo GOSPOD zaznamoval, naj pristopi po možeh. 15 Tisti, ki ga najdete s predmetom zakletve, naj zgori v ognju z vsem, kar ima, kajti prestopil je GOSPODOVO zavezo in storil gnusno dejanje v Izraelu.«
16 Józue je vstal zgodaj zjutraj in ukazal, naj Izrael pristopi po svojih rodbinah. Zaznamovan je bil Judov rod. 17 Judov rod je pristopil in zaznamovana je bila Zerahova rodbina. Zerahova rodbina je pristopila po možeh in zaznamovan je bil Zabdí. 18 Pristopila je njegova hiša po možeh in zaznamovan je bil Ahán, sin Karmíja, ki je bil sin Zabdíja, Zabdí pa sin Zeraha iz Judovega rodu. 19 Józue je tedaj rekel Ahánu: »Moj sin, daj čast GOSPODU, Izraelovemu Bogu, in izkaži mu slavo! Povej mi, kaj si storil! Ničesar mi ne prikrivaj!« 20 Ahán je Józuetu odgovoril in rekel: »Res je, grešil sem zoper GOSPODA, Izraelovega Boga; tako in tako sem storil: 21 med plenom sem videl lep plašč iz Šinárja, dvesto šeklov srebra in zlat jeziček, petdeset šeklov težak. Zahlepel sem po vsem in vzel. Glej, zakopano je v zemlji, sredi mojega šotora, s srebrom spodaj.«
22 Potem je Józue odposlal sle. Tekli so v šotor in glej, zakopano je bilo v njegovem šotoru in srebro spodaj pod njim. 23 Vzeli so jih iz šotora in jih prinesli k Józuetu in vsem Izraelovim sinovom ter jih položili pred GOSPODA. 24 Potem je Józue in z njim ves Izrael vzel Zerahovega sina Ahána, srebro, plašč, zlati jeziček, njegove sinove in njegove hčere, njegovega vola in njegovega osla, njegovo drobnico, njegov šotor in vse, kar je bilo njegovega, in odpeljali so jih v dolino Ahór. 25 Józue je rekel: »Zakaj si nas spravil v nesrečo? GOSPOD te bo spravil v nesrečo ta dan.« Tedaj ga je ves Izrael kamnal s kamenjem. Nato so jih zažgali z ognjem in jih zasuli s kamni. 26 Nanj pa so nanosili veliko gomilo kamnov, ki je tam do tega dne. Takrat se je polegla GOSPODOVA huda jeza in tisti kraj se do tega dne imenuje Dolina Ahór.
Zavzetje Aja
8
GOSPOD je rekel Józuetu: »Ne boj se in se ne plaši! Vzemi s seboj vse bojevnike, vstani ter pojdi nad Aj! Glej, v tvoje roke dajem ajskega kralja, njegovo ljudstvo, njegovo mesto in njegovo deželo. Storil boš Aju in njegovemu kralju, kakor si storil Jerihi in njenemu kralju; le nekaj od njegovega plena in njegove živine vzemite zase. Zadaj za mestom pa postavi zasedo!«
Józue se je tedaj vzdignil in z njim vsi bojevniki, da bi šli nad Aj. Józue je izbral trideset tisoč mož, krepkih junakov, in jih ponoči odposlal. Naročil jim je in rekel: »Glejte, ostali boste v zasedi zadaj za mestom. Ne oddaljujte se preveč od mesta in vsi bodite pripravljeni. Jaz in vse ljudstvo, ki bo z menoj, se bomo približali mestu. Ko bodo prišli nad nas kakor prvič, bomo bežali pred njimi. Udrli jo bodo za nami. Ko jih odrežemo od mesta, spet porečejo: ›bežijo pred nami kakor prvič‹ – in bežali bomo pred njimi. Vi takrat vstanete iz zasede, da zavzamete mesto. GOSPOD, vaš Bog, vam ga daje v roke. Ko boste zasedli mesto, pokončajte mesto z ognjem, po GOSPODOVI besedi storite! Pazite, tako sem vam ukazal.« Józue jih je tedaj odposlal; šli so v zasedo in se postavili med Betelom in Ajem, na zahodni strani Aja. Tisto noč je Józue prebil sredi med ljudstvom.
10 Naslednje jutro je zgodaj vstal in pregledal ljudstvo. Potem so šli, on in Izraelovi starešine, ljudstvu na čelu nad Aj. 11 Vsi bojevniki, ki so bili z njim, so šli in se približali. Prišli so pred mesto in se utaborili severno od Aja. Med njim in Ajem pa je bila globel. 12 Nato je vzel kakih pet tisoč mož in jih postavil v zasedo med Betelom in Ajem, na zahodni strani mesta. 13 Razmestili so ljudstvo; celoten tabor severno od mesta in njegovo peto zahodno od mesta. Józue pa se je tisto noč umaknil v sredino doline. 14 Ko je ajski kralj to videl, so mestni možje pohiteli; zgodaj zjutraj so se odpravili ter šli v boj proti Izraelu. On in vse njegovo ljudstvo so bili ob določenem času pred Arábo, toda niso vedeli, da je zadaj zaseda. 15 Józue in ves Izrael so se tedaj umaknili pred njimi in bežali proti puščavi. 16 Sklicali so vse ljudstvo, ki je bilo v mestu, da bi jih zasledovali. Tekli so za Józuetom in se tako oddaljili od mesta. 17 Ni bilo moža, ki bi ostal v Aju in Betelu in bi ne šel za Izraelom; mesto so pustili odprto in tekli za Izraelci.
18 GOSPOD je nato rekel Józuetu: »Iztegni kopje, ki je v tvoji roki, proti Aju, kajti dajem ti ga v roke.« Józue je tedaj iztegnil kopje, ki ga je imel v svoji roki, proti mestu. 19 Zaseda se je v hipu vzdignila s svojega mesta. Medtem ko je Józue držal iztegnjeno roko, so tekli in stopili v mesto, ga zavzeli ter mesto brž zažgali z ognjem. 20 Ko so se možje iz Aja obrnili in pogledali nazaj, glej, se je iz mesta vzdigoval dim proti nebu. In takrat ni bilo mogoče bežati v to ali ono smer, saj se je ljudstvo, ki je bilo teklo proti puščavi, v hipu obrnilo proti zasledovalcem. 21 Ko so Józue in ves Izrael videli, da je zaseda zavzela mesto in da se iz njega vzdiguje dim, so se obrnili, da bi pobili može iz Aja. 22 Tudi oni iz mesta so jim prišli naproti, tako da so bili sredi med Izraelci; eni na tej strani in drugi na drugi strani; pobijali so jih in ni ga bilo, ki bi utekel ali pobegnil. 23 Ajskega kralja so živega ujeli in odpeljali k Józuetu.
24 Ko so Izraelci pobili vse prebivalce Aja, ki so bili na polju ali v puščavi, kamor so jih zasledovali, in so vsi do zadnjega padli pod ostrim mečem, se je ves Izrael vrnil v Aj in ga do kraja potolkel z ostrim mečem. 25 Vseh, ki so tisti dan padli, je bilo dvanajst tisoč mož in žena; vsi meščani Aja. 26 Józue ni potegnil nazaj svoje roke, ki je vihtela kopje, dokler niso z zakletvijo pokončali vseh prebivalcev Aja. 27 Izraelci so si zadržali le živino in plen tega mesta, po GOSPODOVI besedi, ki jo je zapovedal Józuetu. 28 Józue je potem zažgal Aj in ga spremenil v ruševino na veke, v kraj, opustošen do tega dne. 29 Ajskega kralja pa je obesil na drevo do večera. Ob sončnem zahodu pa je Józue ukazal, naj snamejo njegovo truplo z drevesa in ga odvržejo pred vhodom mestnih vrat. Nametali so nanj veliko gomilo kamenja, ki je tam do tega dne.
Postavitev oltarja na gori Ebál in branje Božje postave
30 Takrat je Józue zgradil oltar GOSPODU, Izraelovemu Bogu, na gori Ebál, 31 kakor je bil naročil GOSPODOV služabnik Mojzes Izraelovim sinovom in kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave. Oltar je bil iz neobdelanih kamnov, ki se jih ni dotaknilo železo. Nanj so prinašali žgalne daritve GOSPODU in darovali mirovne daritve. 32 Tam je na kamne drugič prepisal Mojzesovo postavo, ki jo je bil ta napisal pred Izraelovimi sinovi. 33 Ves Izrael, njegovi starešine in nadzorniki, njegovi sodniki, pa so stali na obeh straneh skrinje, nasproti duhovnikom levitom, ki so nosili skrinjo GOSPODOVE zaveze: tako tujec kakor domorodec, polovica ob vznožju gore Garizím in polovica ob vznožju gore Ebál, kakor je bil na začetku naročil Mojzes, GOSPODOV služabnik, da bi bilo blagoslovljeno izraelsko ljudstvo. 34 Potem je prebral vse besede postave – blagoslov in prekletstvo – vse, kakor je zapisano v knjigi postave. 35 Ni bilo besede od vsega, kar je ukazal Mojzes, ki je Józue ne bi bil prebral pred vso Izraelovo občino, pred ženami, otroki in tujci, ki so hodili med njimi.

Job 24

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Razpravljavci ropajo drug drugega
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zakaj kljub temu,
da Mogočnemu časi niso prikriti,
tisti, ki ga poznajo,
ne dočakajo njegovih sodnih dni?
Mejnike prestavljajo,
ropajo in pasejo črede.
Osla odganjajo sirotam,
vdovi rubijo vola.
Ubožce suvajo s poti,
ponižani v deželi so skupaj zakriti.
Glej, prikazali so se divji osli v pustinji,
s svojim delom se pehajo za hrano,
v puščavi iščejo kruh za otroke.
Žanjejo na polju, ki ni njihovo,
trgajo v vinogradu, ki si ga prisvajajo po krivici.
Nagi prenočujejo, brez obleke,
v mrazu nimajo odeje.
Premočeni so od naliva z gora,
brez zavetja se stiskajo k pečini.

Siroto trgajo od materinih prsi,
jemljejo v zastavo, kar ubožec potrebuje.
10 Nagi hodijo, brez obleke,
lačni nosijo snope.
11 V svojih ogradah počivajo opoldne,
mastijo v stiskalnicah, pa so žejni.
12 Iz mesta se vzdigujejo vzdihi smrtnikov,
duša ranjenih vpije na pomoč,
a Bog se ne zmeni za pritožbe.
Prijatelji imajo radi temo
13 Oni so med nasprotniki svetlobe,
ne poznajo njenih poti
in ne stojijo na njenih stezah.
14 Pred zoro vstaja morilec,
ki ubija ponižanega in ubožca,
in ponoči oživi kakor tat!
15 Tudi prešuštnikovo oko čaka na somrak
in pravi: »Nobeno oko me ne sme videti,«
in si zakrinka obraz.
16 Ponoči vdirajo v hiše,
podnevi pa se zaklepajo,
saj ne marajo svetlobe.
Bog jim ne bo dolgo prizanašal
17 Kajti z jutrom bo nastopila zanj smrtna senca
in bo spoznal strahove smrtne sence.
18 Hitro bo splaval na površje:
preklet bo njihov delež v deželi,
ne bo zahajal na pot v vinograde.
19 Suša in vročina bosta pustošili,
snežnica bo izginila v podzemlje.
20 Njegova sladka postelja ga bo pozabila,
ne bo se več spominjala črva,
krivica se bo zrušila kakor drevo.
21 Popasel bo jalovo ženo, da ne bo rodila,
in vdove ne bo razveselil.
22 Čeprav je močan kakor bik,
bo vstajal, ne da bi imel upanje v življenje.
23 Misli, da je na varnem in se zanaša,
toda njegove oči so na njegovih poteh.
24 Vzdignejo se za malo časa in izginejo,
zrušijo se, skrčijo se do kraja,
zmanejo se kakor rese pri klasu.
25 Če ni res tako, kdo me postavi na laž
in razveljavi moj govor!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.079, danes: 21.393
Čas izvajanja programa: 0.06s