Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 15,1-21

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zbor apostolov v Jeruzalemu
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj pa so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate: »Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešíti.« Pavel in Barnaba sta se jim odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. Cerkev jih je slovesno pospremila. Potovali so čez Fenikijo in Samarijo in pripovedovali, kako se pogani spreobračajo, in to je vse brate navdalo z velikim veseljem. Ko sta prišla v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in starešinami in poročali so, kaj vse je Bog storil po njih. Tedaj pa so vstali nekateri iz ločine farizejev, ki so bili sprejeli vero, in rekli: »Treba jih je obrezati in jim naročiti, naj se držijo Mojzesove postave.«
Apostoli in starešine so se zbrali, da bi presodili to zadevo. Po daljšem razpravljanju je Peter vstal in jim spregovoril: »Bratje! Vi veste, da me je Bog že pred davnim časom izbral izmed vas, da bi pogani po mojih ustih slišali besedo evangelija in sprejeli vero. Bog, ki pozna srca, je to izpričal tako, da jim je dal Svetega Duha prav tako kakor nam. Nobene razlike ni naredil med nami in njimi, saj je z vero očistil njihova srca. 10 Zakaj torej zdaj preizkušate Boga in hočete naložiti na tilnik učencev jarem, ki ga ne naši očetje ne mi nismo mogli nositi? 11 Mi vendar verujemo, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako kakor oni.«
12 Vsa množica je utihnila. Nato so poslušali Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, kako velika znamenja in čudeže je Bog po njiju storil med pogani. 13 Ko sta umolknila, je spregovoril Jakob: »Poslušajte me, bratje! 14 Simon nam je razložil, kako je Bog že od začetka gledal, da bi iz poganov izbral ljudstvo zase. 15 S tem se tudi ujemajo besede prerokov, kakor je pisano:
16 Potem se bom vrnil
in spet bom sezidal Davidovo hišo iz razvalin,
na ruševinah jo bom spet sezidal
in na novo postavil,
17 da bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje
in vsa ljudstva, nad katerimi se kliče moje ime,
govori Gospod, ki uresničuje, 18 kar mu je znano od vekomaj.
19 Zato jaz mislim, da ne smemo delati težav tistim poganom, ki se spreobračajo k Bogu. 20 Rajši jim naročimo, naj se ne omadežujejo s tem, kar je darovano malikom, naj se vzdržijo nečistovanja ter mesa zadavljenih živali in krvi. 21 Mojzes ima namreč že od davnih rodov svoje oznanjevalce po vseh mestih, saj ga vsako soboto beró po shodnicah.«

Jozue 23-24

Jozue :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

III. POZIV K ZVESTOBI
Józuetova oporoka
23
Veliko dni po tem, ko je GOSPOD naklonil Izraelu mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog in se je Józue postaral ter prišel v leta, je Józue sklical ves Izrael, njegove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje ter jim rekel: »Postaral sem se in prišel v leta. In videli ste vse, kar je GOSPOD, vaš Bog, storil vsem tem narodom pred vami; resnično, GOSPOD, vaš Bog, se je bojeval za vas. Poglejte, z žrebom sem razdelil te narode, ki so preostali, v dediščino vašim rodovom, in vse narode, ki sem jih iztrebil od Jordana do Velikega morja, kjer zahaja sonce. GOSPOD, vaš Bog sam jih bo s silo izgnal pred vami in jih iztrebil izpred vašega obličja, da dobite njihovo deželo v posest, kakor vam je govoril GOSPOD, vaš Bog. Z vso močjo zdaj skrbite, da boste izpolnjevali in storili vse, kakor je zapisano v knjigi Mojzesove postave, da ne krenete od nje ne na desno ne na levo; da ne pridete med te narode, te, ki so še preostali med vami. Tudi imen njihovih bogov se ne spominjajte, ne prisegajte, ne služite jim in jih ne molite, temveč se oklenite GOSPODA, vašega Boga, kakor ste delali do tega dne. GOSPOD je izgnal pred vami velike in močne narode. Nihče ni mogel obstati pred vami do tega dne. 10 Eden izmed vas jih je podil tisoč, kajti GOSPOD, vaš Bog sam se je bojeval za vas, kakor vam je govoril. 11 Skrbno pazite na svoje življenje, da boste ljubili GOSPODA, svojega Boga. 12 Kajti če odpadete in se oklenete ostanka teh narodov, teh, ki ostanejo z vami, in boste z njimi stopali v svaštvo ter prišli mednje in oni med vas, 13 zagotovo vedite, da GOSPOD, vaš Bog, ne bo več pred vami preganjal teh narodov, ampak vam bodo zanka in past, bič na vaših bokih in trni v vaših očeh, dokler ne izginete s te lepe zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog.
14 Glejte, jaz danes nastopam pot vse zemlje. Spoznajte torej z vsem srcem in vso dušo, da ni izpadla niti ena beseda od vseh dobrih besed, ki vam jih je govoril GOSPOD, vaš Bog. Vse so se izpolnile in niti ena beseda ni izpadla. 15 Tako kakor se je v vaš prid izpolnila vsaka dobra stvar, ki vam jo je GOSPOD, vaš Bog, govoril, tako bo GOSPOD pripeljal nad vas tudi vsako hudo stvar, dokler vas ne iztrebi s te lepe zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog. 16 Če boste prestopili zavezo GOSPODA, svojega Boga, ki vam jo je zapovedal, in boste šli, da bi služili drugim bogovom ter jih častili, se zagotovo vname GOSPODOVA jeza proti vam, in kaj hitro boste izginili iz te lepe dežele, ki vam jo je dal.«
Zaveza v Sihemu
24
Józue je zbral v Sihemu vse Izraelove rodove, sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom. Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Onstran reke so od davnine prebivali vaši očetje Terah, Abrahamov oče in Nahórjev oče in služili drugim bogovom. Vzel sem tedaj vašega očeta Abrahama onstran reke in ga vodil po vsej kánaanski deželi, namnožil njegov zarod in mu dal Izaka. Izaku sem dal Jakoba in Ezava. Ezavu sem dal v posest Seírsko pogorje, Jakob in njegovi sinovi pa so odšli v Egipt. Tja sem poslal Mojzesa in Arona, udaril Egipt, ko sem bil na delu v njegovi sredi; nato sem vas izpeljal od tam. Iz Egipta sem izpeljal vaše očete in prišli ste k morju. Egipčani so se z bojnimi vozovi in konji gnali za vašimi očeti do Trstičnega morja. Vpili so h GOSPODU in postavil je temo med vami in Egipčani. Pripeljal je morje nadnje, da jih je pokrilo. S svojimi očmi ste videli, kaj sem storil Egiptu. Zatem ste bivali v puščavi veliko dni. Nato sem vas pripeljal v deželo Amoréjcev, ki so prebivali onstran Jordana. Bojevali so se proti vam, toda dal sem jih v vaše roke. Zavzeli ste njihovo deželo in jaz sem jih pred vami uničil. Potem je vstal Balák, Cipórjev sin, kralj v Moábu, da bi se bojeval proti Izraelu. Poslal je in poklical Beórjevega sina Bileáma, da bi vas preklel. 10 Nisem hotel poslušati Bileáma in v resnici vas je blagoslavljal. Tako sem vas rešil iz njegove roke. 11 Potem ste šli čez Jordan in prišli v Jeriho. Jerihonska gospoda se je pognala v boj z vami, prav tako Amoréjci, Perizéjci, Kánaanci, Hetejci, Girgašéjci, Hivéjci in Jebusejci; in izročil sem jih v vaše roke. 12 Pred vami sem poslal sršene in pregnali so izpred vas dva amoréjska kralja; ne s tvojim mečem in ne s tvojim lokom. 13 Dal sem vam deželo, ki je niste obdelovali, in mesta, ki jih niste zidali, vendar v njih prebivate, vinograde in oljčnike, ki jih niste sadili, vendar jih uživate.‹
14 Zdaj se bojte GOSPODA in mu služite v neoporečnosti in zvestobi; odpravite bogove, ki so jim služili vaši očetje onstran reke in v Egiptu in služite GOSPODU. 15 Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili GOSPODU, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili GOSPODU
16 Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo: »Daleč od nas bodi, da bi zapustili GOSPODA in služili drugim bogovom. 17 Kajti GOSPOD je naš Bog, on je izpeljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in je pred našimi očmi delal ta velika znamenja, nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili, in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali. 18 GOSPOD je pregnal pred nami vsa ljudstva in Amoréjce, ki so pred nami prebivali v deželi. Tudi mi bomo služili GOSPODU, kajti naš Bog je!«
19 Józue je rekel ljudstvu: »Ne morete služiti GOSPODU, kajti svet Bog je, ljubosumen Bog je; ne bo odpustil vaših hudodelstev in vaših grehov. 20 Če boste zapustili GOSPODA in služili tujim bogovom, se bo obrnil, vam storil húdo in vas pokončal, potem ko vam je storil dobro.« 21 Ljudstvo pa je reklo Józuetu: »Nikakor! GOSPODU bomo služili.« 22 Józue je tedaj rekel ljudstvu: »Priče ste sebi, kajti GOSPODA ste si izbrali, da mu boste služili.« Rekli so: »Priče!« 23 »Zdaj torej odpravite tuje bogove, ki so v vaši sredi in nagnite svoje srce h GOSPODU, Izraelovemu Bogu!« 24 Ljudstvo je reklo Józuetu: »GOSPODU, našemu Bogu, bomo služili, in njegov glas bomo poslušali.«
25 Tisti dan je Józue sklenil zavezo z ljudstvom in mu v Sihemu dal zakon in pravo. 26 Potem je Józue zapisal vse te besede v knjigo Božje postave, vzel velik kamen in ga postavil ondi pod hrastom, ki je bil ob GOSPODOVEM svetišču. 27 Józue je tedaj rekel vsemu ljudstvu: »Glejte, ta kamen bo priča proti nam, kajti slišal je vse besede, ki nam jih je GOSPOD govoril. In priča bo proti vam, da ne zatajite svojega Boga.«
28 Potem je Józue odpustil ljudstvo, vsakogar v njegovo dedno posest.
Józuetova smrt in pokop
(Sod 2,6–9)
29 Po teh dogodkih je GOSPODOV služabnik, Nunov sin Józue umrl, star sto deset let. 30 Pokopali so ga na ozemlju njegove dediščine v Timnát Serahu, na Efrájimskem pogorju, severno od gore Gáaš.
31 Izrael je služil GOSPODU vse Józuetove dni in vse dni starešin, ki so še živeli v dneh za Józuetom in ki so vedeli za vsa dela, ki jih je GOSPOD storil Izraelu.
32 Jožefove kosti, ki so jih Izraelovi sinovi prinesli iz Egipta, so pokopali v Sihemu, na delu zemljišča, ki ga je Jakob kupil za sto cekinov od sinov Hamórja, Sihemovega očeta, in so ga Jožefovi sinovi dobili v dediščino.
33 Tudi Aronov sin Eleazar je umrl. Pokopali so ga na hribu Pinhása, njegovega sina, ki mu ga je dal na Efrájimskem pogorju.

Job 32

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

RAZPLET
Elihújev govor
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti trije možje so nehali odgovarjati Jobu, ker je bil pravičen v svojih očeh. Tedaj se je razsrdil Elihú, Barahélov sin, Buzéjec iz Rámovega rodu. Nad Jobom se je razsrdil, ker je trdil, da je pravičen bolj kakor Bog. In nad njegovimi tremi prijatelji se je razsrdil, ker niso našli pravega odgovora, a so obsojali Joba. Elihú je počakal na pogovor z Jobom, ker so bili oni starejši od njega. Ko je Elihú videl, da ni v ustih treh mož odgovora, se je razsrdil.
Elihú se predstavi in prosi za besedo
Nato je spregovoril Elihú, Barahélov sin, Buzéjec, in rekel:
Mlad sem po številu svojih dni,
vi pa ste priletni,
zato sem se obotavljal in se bal,
da bi vam povedal, kar vem.
Mislil sem: Starost naj govori,
vrsta let naj pokaže modrost!
Toda v človeku je le dih,
duh Mogočnega pa jih dela razumne.
Ne drži, da so ugledni vedno modri,
da le stari vedo, kaj je prav!
10 Zato pravim: Poslušajte me,
tudi jaz hočem povedati, kar vem!

11 Glejte, čakal sem vaših besed,
poslušal sem vaše razumne misli,
ko ste iskali primernih besed.
12 Pazljivo sem vas poslušal,
a glejte, nobeden ni ovrgel Joba,
nobeden izmed vas ni spodbil njegovih trditev.
13 Nikar ne recite: Naleteli smo na modrost,
Bog ga lahko užene, človek ne!
14 Govorov ni obrnil proti meni,
ne bom ga zavračal z vašimi besedami.

15 Potrti so, ne morejo več odgovarjati,
zmanjkalo jim je besed.
16 Mar naj še čakam, ko več ne govorijo,
ko stojijo in več ne odgovarjajo?
17 Tudi jaz bom razložil svoje mnenje,
tudi jaz bom povedal, kar vem.
18 Kajti poln sem besed,
duh v moji notranjosti me priganja.
19 Glejte, moja notranjost je kakor mošt brez odprtine,
je na tem, da poči kakor novi mehovi.
20 Govoriti hočem, da se olajšam,
razprl bom svoje ustnice in spregovoril.
21 Do nikogar ne bom pristranski,
smrtnika ne bom izvzemal.
22 Če bom koga izvzemal, ne da bi vedel,
naj me moj Stvarnik hitro prekine!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.570, danes: 20.884
Čas izvajanja programa: 0.05s