Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 16,1-15

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel si izbere za spremljevalca Timóteja
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prišel je v Derbo in od tam v Listro. Tam je živel učenec z imenom Timótej, sin Judinje, ki je sprejela vero, njegov oče pa je bil Grk. Bratje v Listri in v Ikóniju so imeli o njem zelo dobro mnenje. Pavel ga je hotel vzeti s sabo, zato ga je dal obrezati. To je storil zaradi Judov, ki so živeli v tistih krajih; vsi so namreč vedeli, da je bil njegov oče Grk. Ko so potovali skozi mesta, so vernikom naročali, naj se držijo navodil, ki so jih sprejeli apostoli in starešine v Jeruzalemu. Cerkve so se utrjevale v veri in število vernikov je rastlo iz dneva v dan.
Potovanja skozi Malo Azijo
Potovali so skozi Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanjali besedo v provinci Aziji. Ko so prišli do Mízije, so poskušali priti v Bitinijo, toda Jezusov Duh jim tega ni dovolil. Zato so potovali prek Mízije in se spustili v Troádo. Neko noč pa je Pavel videl prikazen. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil: »Pridi v Makedonijo in pomagaj nam!« 10 In ko se mu je to prikazalo, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče, naj tja ponesemo veselo oznanilo.
Prihod v Filípe
11 Iz Troáde smo po najkrajši poti odjadrali do Samotrake, naslednjega dne pa v Neápolo. 12 Od tam smo odrinili v Filípe; to je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. 13 Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata ob reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. 14 Poslušala nas je tudi ženska, Lidija po imenu, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri. Bila je bogaboječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. 15 Ko se je dala krstiti ona in vsa njena hiša, nas je povabila z besedami: »Če ste prepričani, da verujem v Gospoda, stopíte v mojo hišo in ostanite tu!« Primorala nas je, da smo vstopili.

Sodniki 2-3

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Izrek zoper Izraelovo nezvestobo
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je prišel GOSPODOV angel iz Gilgála v Bohím. Rekel je: »Izpeljal sem vas iz Egipta in pripeljal v deželo, ki sem jo s prisego obljubil vašim očetom. Rekel sem: Nikoli ne bom prelomil svoje zaveze z vami. Vi zato ne sklepajte zaveze s prebivalci te dežele, ampak razdenite njihove oltarje. Toda niste poslušali mojega glasu. Kaj ste to storili? Tudi sem rekel: ›Ne bom jih pregnal izpred vašega obličja; naj bodo vaši nasprotniki, njihovi bogovi pa naj vam bodo za zanko.‹« Ko je GOSPODOV angel govoril te besede vsem Izraelovim sinovom, je ljudstvo povzdignilo svoj glas in so jokali. Zato so imenovali ta kraj Bohím in so tam darovali GOSPODU.
Józuetova smrt
(Joz 24,28–31)
Ko je Józue odslovil ljudstvo, so Izraelovi sinovi odšli vsak v svojo dediščino, da bi prejeli deželo v last. Ljudstvo je služilo GOSPODU vse Józuetove dni in vse dni starešin, ki so Józueta preživeli in še videli vsa velika GOSPODOVA dela, ki jih je storil v prid Izraelu. Umrl pa je Nunov sin Józue, GOSPODOV služabnik, star sto deset let. Pokopali so ga na ozemlju njegove dediščine, v Timnát Heresu, na Efrájimskem pogorju, severno od gore Gáaš. 10 Tudi ves tisti rod se je pridružil svojim očetom. Za njim je nastopil drug rod, ki ni poznal GOSPODA in tudi ne njegovih del, ki jih je storil v prid Izraelu.
Izraelova nezvestoba in kazen
11 Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in služili Báalom. 12 Zapustili so GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele, ter hodili za drugimi bogovi, za bogovi ljudstev, ki so prebivali okoli njih, in jih molili. Tako so razjezili GOSPODA. 13 Zapustili so GOSPODA in služili Báalu in Astartam. 14 Tedaj se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in dal jih je v roke roparjem, ki so jih oropali; in prodal jih je v roke njihovih sovražnikov okoli njih, in niso se mogli več ustavljati svojim sovražnikom. 15 Česar koli so se lotili, je bila vedno proti njim GOSPODOVA roka, kakor jim je GOSPOD govoril in kakor jim je zaprisegel. Bili so v hudi stiski.
16 GOSPOD jim je tedaj obudil sodnike, ki so jih reševali iz rok njihovih zatiralcev. 17 Vendar tudi sodnikov niso poslušali, ampak so se vlačugali z drugimi bogovi in jih molili. Hitro so se obrnili s poti, po kateri so hodili njihovi očetje, ki so poslušali GOSPODOVE zapovedi; oni pa niso tako delali. 18 Kadar koli jim je GOSPOD obudil sodnike, je bil GOSPOD s sodnikom in reševal jih je iz rok njihovih sovražnikov vse sodnikove dni. Kajti milo se je storilo GOSPODU zaradi njihovega stokanja pred njihovimi zatiralci in napadalci. 19 Ko pa je sodnik umrl, so se vrnili na staro pot in delali huje od svojih očetov. Hodili so za drugimi bogovi, jim služili in jih molili. Niso opustili svojega početja in svoje napačne poti. 20 Zato se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in je rekel: »Ker je ta narod prekršil mojo zavezo, ki sem jo zapovedal njegovim očetom, in ni poslušal mojega glasu, 21 tudi jaz ne bom več preganjal izpred njegovega obličja nobenega izmed narodov, ki jih je pustil Józue, ko je umrl. 22 Po njih hočem preizkusiti Izraela, ali se bodo držali GOSPODOVE poti in hodili po njej, kakor so se je držali njihovi očetje, ali ne.« 23 Zato je GOSPOD pustil te narode, ne da bi jih takoj pregnal, in jih ni izročil Józuetu v roke.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To pa so narodi, ki jih je GOSPOD pustil, da bi po njih preizkusil Izraela v vsem, česar še niso poznali glede vojskovanja v Kánaanu. To se je zgodilo, da bi si rodovi Izraelovih sinov pridobili znanje glede vojskovanja, ki ga prej še niso poznali: pet filistejskih vladarjev, vsi Kánaanci, Sidónci in Hivéjci, ki so prebivali na libanonskem pogorju, od gore Báal Hermon do Lebó Hamáta. Po teh naj bi preizkusil Izraela in spoznal, ali bodo poslušali GOSPODOVE zapovedi, ki jih je po Mojzesu zapovedal njihovim očetom. Tako so Izraelovi sinovi prebivali sredi Kánaancev, Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev. Jemali so njihove hčere za žene, dajali svoje hčere njihovim sinovom ter služili njihovim bogovom.
II. ZGODOVINA SODNIKOV
Sodnik Otniél
Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Pozabili so GOSPODA, svojega Boga, in služili Báalom in Ašeram. Zato se je vnela GOSPODOVA jeza zoper Izraela in izročil jih je v roke Kušán Rišatájimu, kralju v Arámu Dveh rek. Osem let so Izraelovi sinovi služili Kušán Rišatájimu. Izraelovi sinovi so vpili h GOSPODU in GOSPOD je obudil Izraelovim sinovom rešitelja, da bi jih rešil, Otniéla, Kenázovega sina, mlajšega Kalébovega brata. 10 GOSPODOV duh je bil z njim in sodil je Izraelu. Šel je v boj in GOSPOD mu je dal v roke arámskega kralja Kušán Rišatájima; in njegova roka je zmagala nad Kušán Rišatájimom. 11 Potem je imela dežela štirideset let mir in Kenázov sin Otniél je umrl.
Sodnik Ehúd
12 Izraelovi sinovi so spet delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. Tedaj je GOSPOD okrepil moábskega kralja Eglóna zoper Izraela, kajti delali so, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh. 13 Eglón je zbral ob sebi Amónove sinove in Amalečane. Šli so in premagali Izraela ter zavzeli Palmovo mesto. 14 Osemnajst let so Izraelovi sinovi služili moábskemu kralju Eglónu.
15 Izraelovi sinovi so vpili h GOSPODU. In GOSPOD jim je obudil rešitelja, Ehúda, Gerájevega sina, Benjaminovca, moža, ki je bil levičen. Po njegovi roki so Izraelovi sinovi poslali moábskemu kralju Eglónu davek. 16 Ehúd pa si je naredil dvorezno, za pedenj dolgo bodalo in si ga pripasal pod svojo obleko na svoji desni strani. 17 Nato je izročil davek moábskemu kralju Eglónu. Eglón pa je bil zelo debel mož. 18 Ko je oddal davek in odpustil ljudstvo, ki je nosilo davek, 19 se je vrnil iz kraja obdelanih kamnov pri Gilgálu in rekel: »Zaupno stvar imam zate, o kralj.« Ta je dejal: »Pst.« In odšli so ven vsi, ki so stali ob njem. 20 Ehúd je tedaj stopil k njemu, ko je ta sedel sam v svoji zgornji, hladni izbi. Ehúd je rekel: »Božjo besedo imam zate.« In vstal je s prestola, 21 Ehúd pa je iztegnil svojo levico, potegnil bodalo s svoje desne strani ter mu ga zabodel v trebuh. 22 Skupaj z rezilom je vanj porinil tudi držaj, in obdala ga je tolšča, kajti bodala ni potegnil iz trebuha. Nato je Ehúd stopil ven skozi zidno odprtino 23 in prišel v preddverje, zaprl za seboj vrata zgornje izbe in jih zapahnil.
24 Ko je odšel, so prišli njegovi služabniki. Ko so videli, da so bila vrata zgornje izbe zapahnjena, so rekli: »Gotovo je na potrebi v svoji hladni izbi.« 25 Dolgo časa so čakali, a glej, ni odprl vrat svoje zgornje izbe. Vzeli so ključe in odprli. In glej, njihov gospod je ležal na tleh mrtev.
26 Ehúd pa je medtem, ko so se oni mudili, že utekel; šel je mimo kraja obdelanih kamnov in tekel v Seíro. 27 Ko je prišel tja, je zatrobil v rog na Efrájimskem pogorju in Izraelovi sinovi so z njim na čelu sestopili s pogorja. 28 Rekel jim je: »Pojdite za menoj, kajti GOSPOD vam je dal sovražnike Moábce v roke.« Ti so šli za njim, zasedli Moábcem prehode čez Jordan in nikogar niso spustili na drugo stran. 29 V tistem času so pobili Moábce, kakih deset tisoč mož, same močne in hrabre vojake, in nihče ni utekel. 30 Tisti dan je bil Moáb ponižan od Izraelove roke, dežela pa je imela osemdeset let mir.
Sodnik Šamgár
31 Za njim je nastopil Anátov sin Šamgár. Pobil je Filistejce, šeststo mož, z volovskim ostnom. Tudi on je rešil Izraela.

Job 34

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kdo je mož kakor Job
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Elihú in rekel:
Poslušajte, modri, moje besede,
vi, razumni, prisluhnite mi!
Kajti uho preizkuša besede,
kakor grlo pokuša jed.
Hočemo preiskati, kaj je prav,
dognati med seboj, kaj je dobro.
Kajti Job je rekel: »Imam prav,
a Bog je zavrnil mojo pravico.
Kljub svoji pravici veljam za lažnika,
brez krivde me zadeva zahrbtna puščica.«

Kdo je mož kakor Job,
ki pije sramotenje kakor vodo
in bo odšel v družbo hudodelcev,
da bo hodil s krivičnimi ljudmi,
kajti rekel je: »Nič ne pomaga človeku,
če živi z Bogom v prijateljstvu!«
Bog je res pravičen
10 Zato me, razumni ljudje, poslušajte!
Gnusna je Bogu krivica,
Mogočnemu podtikanje!
11 Saj plačuje človeku po njegovem delu,
vsakemu vrača po njegovem ravnanju.
12 Res je, Bog ne obsoja po krivici,
Mogočni ne prevrača pravice.
13 Kdo mu je zaupal zemljo,
kdo je naredil ves zemeljski krog?
14 Če bi začel misliti le nase
in bi svojega duha in svoj dih potegnil k sebi,
15 bi hkrati izdihnilo vse meso,
človek bi se povrnil v prah.
Ne sodite, da ne boste sojeni
16 Če si razumen, poslušaj to,
prisluhni glasu mojih besed!
17 Mar lahko odloča nekdo, ki sovraži pravico,
mar boš mogočen obsojal pravičnega?
18 On pravi kralju: »Izprijenec!«
in odličnikom: »Krivičnik!«,
19 ker ni pristranski s knezi
in ne daje prednosti bogatemu pred revežem,
saj so vsi delo njegovih rok.
20 V trenutku umrejo in sredi noči:
ljudstvo klone in odide,
mogočneža zavrne, ne da bi uporabilo silo.

21 Njegove oči so obrnjene na človekove poti,
vidi vse njegove korake.
22 Ni teme in ne smrtne sence,
kamor bi se mogli hudodelci skriti.
23 Saj ne prepušča še človeku,
naj gre k Bogu na sodbo.
24 Mogotce odstranja brez preiskave
in postavlja druge na njihovo mesto.
25 Tako pozna njihova dela,
prežene noč in so strti.
26 Potisne jih med krivičnike
na kraju, kjer vsi vidijo,
27 ker so krenili od njega
in niso dojeli vseh njegovih poti.
28 Spravili so predenj reveževo pritožbo
in pritožbe zatiranih sliši.
29 Če pa on ostaja miren, kdo sme obsojati,
in če si zakriva obraz, kdo ga vidi:
naj bo nad narodom ali nad posameznikom,
30 pred vladanjem človeka, ki izsiljuje,
ali pred zankami, ki jih nastavlja ljudstvo?

31 Ker govorim izkušenim možem,
sem prinesel v zastavo, ne pa jemljem.
32 Česar sam ne vidim, mi pokaži ti,
če sem storil krivico, je ne bom več.
33 Mar bo poplačal po tvoje, če si odstopil?
Ker odločaš ti in ne jaz, povej, kar veš!
Job naj sam premisli
34 Razumni možje mi pravijo
in moder mož, ki me posluša:
35 »Job ne govori razumno,
njegove besede niso dojemljive.
36 Prosimo, naj Job do konca presodi sam sebe,
ker odgovarja kakor zlobni ljudje.
37 Saj povečuje svojo zmoto,
potiska greh med nas
in kopiči svoje besede proti Bogu!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.917, danes: 8.152
Čas izvajanja programa: 0.05s