Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 16,16-40

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel in Sila v ječi
16 Nekega dne smo šli k molitvi. Srečala nas je dekla, ki je imela duha jasnovidnosti in je z vedeževanjem prinašala precéj zaslužka svojim gospodarjem. 17 Pritekla je za Pavlom in za nami ter vpila: »Ti ljudje so služabniki Boga Najvišjega; oznanjajo vam pot odrešenja.« 18 To je počenjala več dni. Nazadnje se je Pavel naveličal, se obrnil in rekel duhu: »V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem: pojdi iz nje!« In pri priči jo je duh zapustil. 19 Ko so njeni gospodarji videli, da jim je splahnelo upanje na dobiček, so prijeli Pavla in Sila ter ju odvlekli na trg pred mestne poglavarje. 20 Prignali so ju pred zastopnike oblasti in rekli: »Ta dva netita nemir v našem mestu. 21 Juda sta in širita običaje, ki jih mi kot Rimljani ne moremo sprejeti in ne smemo izpolnjevati.« 22 Tudi ljudstvo se je dvignilo proti njima. Rimska oblastnika sta jima strgala oblačila in ju velela pretepsti. 23 Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi nanju. 24 Ječar je izpolnil ukaz in ju vrgel v najglobljo temnico, nogé pa jima je vklenil v klado.
25 Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali. 26 Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala; v hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. 27 Ječar se je prebudil. Ko je videl, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel ubiti; mislil je, da so mu jetniki pobegnili. 28 Pavel pa mu je zaklical z močnim glasom: »Nič žalega si ne stôri! Vsi smo še tukaj!« 29 Ječar je zahteval luč in planil noter. Trepetaje je padel pred Pavla in Sila, 30 nato ju je popeljal ven in vprašal: »Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?« 31 Odgovorila sta mu: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša!« 32 Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši. 33 Vzel ju je s sabo še tisto nočno uro ter jima izpral rane; in pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino. 34 Peljal ju je na svoj dom in ju povabil k mizi; in veselje je navdalo njega in vso njegovo hišo, ker so našli vero v Boga.
35 Ko pa se je zdanilo, sta oblastnika poslala redarje z naročilom: »Osvobôdi tista človeka!« 36 Ječar je te besede sporočil Pavlu: »Oblastnika sta naročila, naj vaju izpustim. Pojdita torej, potujta v miru!« 37 Toda Pavel je sporočil redarjem: »Čeprav sva rimska državljana, so naju dali javno pretepsti, ne da bi nama bili dokazali krivdo, in naju vrgli v ječo. Zdaj pa bi naju radi skrivaj vrgli ven. Ne, tako ne gre! Naj prideta oblastnika sama semkaj in naju spremita na prostost!« 38 Redarji so te besede sporočili oblastnikoma. Le-ta sta se prestrašila, ko sta slišala, da sta Pavel in Sila Rimljana. 39 Prišla sta k njima in se opravičila, ju odpeljala iz ječe ter prosila, naj odideta iz mesta. 40 Ko sta Pavel in Sila zapustila ječo, sta odšla v Lidijino hišo. Tam sta našla brate in jih osrčila v veri. Nato sta odpotovala.

Sodniki 4-5

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Debóra in Barák
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovi sinovi so spet delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, Ehúd pa je umrl. GOSPOD jih je zato dal v roke kánaanskega kralja Jabína, ki je kraljeval v Hacórju. Poveljnik njegove vojske je bil Siserá, ki je bival v Haróšet Gojímu. In Izraelovi sinovi so vpili h GOSPODU, kajti devetsto železnih vozov je imel in dvajset let je hudo stiskal Izraelove sinove.
V tistem času je Izraelu sodila Debóra, Lapidótova žena, žena prerokinja. Prebivala je pod Debórino palmo med Ramo in Betelom, na Efrájimskem pogorju, in Izraelovi sinovi so prihajali k njej na razsodbo. Poslala je in poklicala Abinóamovega sina Baráka iz Kedeša v Neftáliju in mu rekla: »Mar ti ni GOSPOD, Izraelov Bog, ukazal, da se odpravi na goro Tabor in vzemi s seboj deset tisoč mož izmed Neftálijevih in Zábulonovih sinov? Pritegnila bom namreč k tebi, k potoku Kišónu, Siserája, poveljnika Jabínove vojske, njegove bojne vozove ter njegovo vojsko, in jih izročila v tvoje roke.« Barák ji je rekel: »Če greš z menoj, pojdem; če pa ne greš z menoj, ne pojdem.« Rekla je: »Da, s teboj grem. Vendar slava na poti, ki jo nastopaš, ne bo tvoja. GOSPOD bo Siserája izročil v ženske roke.« Tedaj je Debóra vstala in šla z Barákom v Kedeš. 10 Barák je v Kedeš poklical Zábulona in Neftálija in deset tisoč mož je prišlo k njegovim nogam. Tudi Debóra je šla z njim.
11 Kenéjec Heber pa se je ločil od Kajina, enega izmed sinov Mojzesovega tasta Hobába, in si postavil šotor pri hrastu v Caananímu, blizu Kedeša.
12 Siseráju so sporočili, da je Abinóamov sin Barák šel na goro Tabor. 13 Siserá je tedaj zbral vse svoje vozove, devetsto železnih voz, in vse ljudstvo, ki je bilo z njim, od Haróšet Gojíma pa do potoka Kišóna. 14 In Debóra je rekla Baráku; »Vstani, kajti to je dan, ko ti GOSPOD daje Siserája v roke. Ali ne gre GOSPOD sam pred teboj?« Tedaj se je Barák spustil z gore Tabor in za njim deset tisoč mož. 15 In GOSPOD je pokončal Siserája, vse njegove bojne vozove in ves tabor pred Barákom z ostrim mečem. Siserá pa je stopil z voza in peš pobegnil. 16 Barák je zasledoval vozove in tabor do Haróšet Gojíma, dokler ni vsa Siserájeva vojska padla pod ostrim mečem in ni nobeden preostal.
17 Siserá je peš pribežal do šotora Jaéle, žene Kenéjca Heberja. Med Jabínom, kraljem v Hacórju, in hišo Kenéjca Heberja je bil namreč mir. 18 Jaéla je prišla Siseráju naproti in mu rekla: »Stopi noter, moj gospod! Stopi k meni, nikar se ne boj!« Vstopil je k njej v šotor in pokrila ga je z odejo. 19 Rekel ji je: »Prosim te, daj mi piti malo vode, kajti žejen sem.« Odprla je meh z mlekom, mu dala piti in ga spet pokrila. 20 Rekel ji je še: »Postavi se k vhodu v šotor! Če kdo pride in te povpraša ter reče: ›Ali je kdo tukaj?‹, mu reci: ›Nihče.‹« 21 Potem je Heberjeva žena Jaéla pograbila šotorski klin, vzela kladivo v svojo roko, se mu tiho približala in zabila klin v njegova senca tako, da se je zarinil v zemljo. V trdnem spanju se je stresel in umrl. 22 In glej, ko je Barák še zasledoval Siserája, mu je Jaéla prišla naproti ter mu rekla: »Pridi in pokažem ti moža, ki ga iščeš!« Vstopil je k njej in glej, Siserá je ležal mrtev s klinom v svojih sencih.
23 Tako je tisti dan Bog ponižal kánaanskega kralja Jabína pred Izraelovimi sinovi. 24 In roka Izraelovih sinov je vse bolj pritiskala na kánaanskega kralja Jabína, dokler niso popolnoma uničili kánaanskega kralja Jabína.
Debórina pesem
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan sta zapela Debóra in Abinóamov sin Barák ter rekla:
Knezi so bili vodje v Izraelu,
ljudstvo jim je voljno sledilo:
slavite GOSPODA!

Poslušajte kralji, prisluhnite veljaki,
GOSPODU hočem zapeti,
prepevati GOSPODU, Izraelovemu Bogu.

GOSPOD, ko si šel iz Seírja,
prihajal z edómske poljane,
se je zemlja tresla,
nebo je močno rosilo,
iz oblakov je lilo med gromom.
Gore so trepetale pred GOSPODOM,
GOSPODOM s Sinaja, Izraelovim Bogom.

V dnevih Anátovega sina Šamgárja,
v dnevih Jaéle so ceste samevale;
in ti, ki so hodili po stezah,
so stopali po stranskih poteh.
Izumrli so veljaki v Izraelu, izumrli,
dokler nisem vstala jaz, Debóra,
se vzdignila jaz, mati v Izraelu.
Hlastali so za tujimi bogovi,
kakor po ječmenovih hlebih;
ščita in kopja pa ni bilo videti,
med štirideset tisoči v Izraelu.
Moje srce je z izraelskimi knezi;
o, prostovoljci med ljudstvom,
slavite GOSPODA!

10 Vi, ki jezdite na belih oslicah,
vi, ki sedite na sodniških stolih,
vi, ki hodite po poti: vriskajte!
11 Močneje od glasu pastirjev pri napajališčih
naj se opeva GOSPODOVA zmaga;
zmaga GOSPODOVIH veljakov v Izraelu.
Tedaj je GOSPODOVO ljudstvo šlo dol k vratom.

12 Prebudi, prebudi se, Debóra,
prebudi, prebudi se, pesem zapoj!
Vstani, Barák, pripelji svoje ujetnike,
sin Abinóamov!
13 Stopi zdaj dol, preostanek plemenitih,
GOSPODOVO ljudstvo, pridi k meni z junaki!
14 Za menoj Efrájim, njih korenina je v Amáleku,
tvoji potomci, Benjamin, s tvojim ljudstvom.
Od mene, Mahír, so prišli voditelji,
in iz Zábulona ti, ki držijo žezlo.
15 Isahárjevi vojvode so z Debóro,
saj je bil Isahár zvest Baráku
in se je v dolini podvrgel njegovim korakom.
Med Rubenovimi plemeni
so dolgi posveti.
16 Zakaj se mudiš pri ovčjih stajah
in poslušaš čred beketanje?
Med Rubenovimi plemeni
so dolgi posveti.
17 Gileád onkraj Jordana počiva,
in Dan, čemu domuje na ladjah?
Aser sedi ob morskem obrežju
in počiva ob njegovih zalivih.
18 Zábulon je ljudstvo, ki izpostavlja svoje življenje smrti,
in tudi Neftáli, na vrhovih poljane.

19 Kralji so prišli in se bojevali.
Tedaj so se vojskovali kánaanski kralji,
pri Taanáhu, ob vodah megídskih,
vendar srebra v plen niso dobili.
20 Z neba dol so se vojskovale zvezde,
s svojih tirov so se bojevale proti Siseráju.
21 Potok Kišón jih je odplavljal,
potok starodavnih dni, potok Kišón.
Pogumno nastopi, moja duša!

22 Tedaj so peketala konjev kopita,
in urno so dirjali njihovi vranci.

23 »Prekolnite Meróz,« pravi GOSPODOV angel,
»prekolnite, prekolnite njegove prebivalce,
ker niso prišli na pomoč GOSPODU,
na pomoč GOSPODU z junaki.«

24 Blagoslovljena med ženami bodi Jaéla,
žena Kenéjca Heberja,
med ženami v šotoru bodi blagrovana.
25 Vode jo je prosil, dala mu je mleka,
v dragoceni posodi mu je prinesla smetane.
26 S svojo levico je segla po klinu,
z desnico po kovaškem kladivu.
Udarila je Siserája,
mu glavo razbila,
strla in prebodla njegova senca.
27 Ob njenih nogah je omahnil,
padel in obležal,
ob njenih nogah je omahnil in padel;
kjer je omahnil, je mrtev obležal.

28 Z okna doli gleda
in skoz omrežje toži Siserájeva mati:
»Zakaj se obotavlja in ne pride njegov voz,
zakaj kasni topot njegovih bojnih vpreg?«
29 Najmodrejša njenih kneginj ji odgovarja,
pa tudi sebi odgovarja in pravi:
30 »Glej, skupaj zbrani si delijo plen!
Eno ali dve dekleti na glavo junaka;
plen: pisana oblačila za Siserája,
plen: pisana oblačila in ruta,
pisana obleka in dve ruti
na moj vrat kot plen.«

31 Tako se naj pogubijo vsi tvoji sovražniki, o GOSPOD,
kateri pa te ljubijo, naj bodo kakor sonce, ko vzhaja v svoji moči.

Nato je dežela štirideset let uživala mir.

Job 35

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bog ne uslišuje praznega vpitja
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Elihú in rekel:
Misliš, da imaš prav,
ko praviš: »Imam bolj prav kakor Bog!«,
ko pa sprašuješ, kaj ti koristi:
»Kaj mi pomaga, da nisem v zmoti?«
Na to ti hočem odgovoriti
in tvojim prijateljem ob tebi.
Ozri se v nebo in opazuj,
poglej oblake visoko nad seboj!
Če se motiš, kaj mu boš s tem storil,
če povzročaš veliko krivic, kaj mu boš naredil?
Če imaš prav, kaj mu boš s tem dal,
ali kaj bo dobil iz tvoje roke?
Tvoja krivičnost prizadene le človeka, kakršen si ti,
tvoja pravičnost koristi le sinu človekovemu.

Pritožujejo se, ker jih ljudstvo po krivem obtožuje,
kličejo na pomoč pred trdim laktom oblastnikov:
10 Vendar ne pove, kje je, Bog, moj Stvarnik,
ki ponoči navdihuje pesmi,
11 ki nas dela razumnejše od živali na zemlji,
modrejše kakor ptice pod nebom.
12 Tam se pritožujejo, pa ne odgovarja,
ker so prizadeti napuhnjeni.
13 Bog ne uslišuje praznega vpitja,
Mogočni se nanj ne ozira.
14 Tudi kadar praviš, da ga ne vidiš,
leži pravda pred njim in ti mu zaupaj!
15 Zdaj pa, ko se njegova jeza ne pokaže
in se ne zmeni dosti za prestopek,
16 pomeni, da odpira Job usta v prazno
in kopiči besede brez razsodnosti!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.117, danes: 22.135
Čas izvajanja programa: 0.05s