Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 2,1-13

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prihod Svetega Duha
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, 10 v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 11 Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!« 12 Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali: »Kaj naj to pomeni?« 13 Nekateri pa so se norčevali in govorili: »Sladkega vina so se napili.«

5. Mojzesova knjiga 13-14

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kako zatreti nagovarjanje k malikovanju
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!
Če v tvoji sredi vstane prerok ali sanjavec sanj in ti napove znamenje ali čudež in se znamenje ali čudež, o katerem je govoril, zgodi, pa reče: »Pojdimo za drugimi bogovi, ki jih ne poznaš, in jim služimo!« ne poslušaj besed tega preroka ali tega sanjavca sanj! Kajti GOSPOD, vaš Bog, vas preizkuša, da bi spoznal, ali ljubite GOSPODA, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo. Za GOSPODOM, svojim Bogom, hôdite in njega se bojte; njegove zapovedi izpolnjujte, njegov glas poslušajte, njemu služite in njega se držite! Tisti prerok ali tisti sanjavec sanj pa mora umreti, ker je nagovarjal k odpadu od GOSPODA, vašega Boga, ki vas je izpeljal iz egiptovske dežele in te odkupil iz hiše sužnosti. Hotel te je odvrniti s poti, po kateri ti je GOSPOD, tvoj Bog, zapovedal hoditi; tako boš iztrebil zlo iz svoje srede.
Če te tvoj brat, sin tvoje matere, ali tvoj sin ali hči ali žena tvojega naročja, ali prijatelj, ki je kakor tvoja duša, na skrivaj zapeljuje in pravi: »Pojdimo in služimo drugim bogovom,« ki jih niste poznali ne ti ne tvoji očetje, izmed bogov ljudstev, ki so okoli vas, najsi bodo blizu ali daleč od tebe, od enega do drugega konca zemlje, ne vdajaj se mu in ne poslušaj ga! Naj se ne smili tvojemu očesu, ne prizanašaj mu in ne skrivaj ga, 10 temveč ga neizprosno ubij! Tvoja roka naj se ob usmrtitvi prva vzdigne proti njemu, potem pa roke vsega ljudstva. 11 Pobij ga s kamenjem, da bo umrl, ker te je skušal odvrniti od GOSPODA, tvojega Boga, ki te je izpeljal iz Egipta, iz hiše sužnosti. 12 Ves Izrael naj to sliši in se boji, da nihče v tvoji sredi ne bo več storil kakšne tako hudobne stvari.
13 Če v katerem svojih mest, ki ti jih da GOSPOD, tvoj Bog, da boš tam prebival, slišiš govoriti, 14 da so iz tvoje srede odšli možje, ničvredneži, in zapeljali prebivalce svojega mesta z besedami: »Pojdimo in služimo drugim bogovom,« ki jih niste poznali, 15 tedaj dobro preišči, poizvedi in povprašaj! In glej, stvar je zanesljivo resnična: ta gnusoba se je zgodila v tvoji sredi; 16 tedaj neizprosno udari prebivalce tega mesta z ostrino meča, z zakletvijo pokončaj mesto in vse, kar je v njem, tudi živino udari z ostrino meča! 17 Ves njegov plen znôsi na sredo trga in do kraja sežgi z ognjem mesto in ves plen za GOSPODA, svojega Boga; za vedno naj ostane groblja, naj se več ne pozida. 18 Od reči, ki sodijo pod zakletev, naj se nič ne prime tvojih rok, da GOSPOD odneha od žara svoje jeze in ti izkaže usmiljenje, se te usmili in te namnoži, kakor je prisegel tvojim očetom, 19 ker boš poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes dajem, in delal, kar je prav v očeh GOSPODA, tvojega Boga.
Nedovoljeno pogansko žalovanje
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sinovi ste GOSPODU, svojemu Bogu. Ne delajte si urezov in ne strizite se do golega med očmi zaradi mrtveca! Kajti sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu, in GOSPOD te je izbral, da boš njegova osebna lastnina izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje.
Dovoljena in prepovedana hrana
(3 Mz 11,1–47)
Ne jej nobene gnusobe! To so živali, ki jih smete jesti: govedo, ovca, koza, jelen, gazela, damjak, divja koza, kozorog, antilopa in divja ovca. Jesti smete vse živali, ki imajo parklje, na dvoje preklane parklje, in tiste živali, ki prežvekujejo. Ne jejte pa od prežvekovalcev in od teh, ki imajo popolnoma preklane parklje: kamele, zajca in skalnega jazbeca; te sicer prežvekujejo, nimajo pa parkljev: za vas so nečiste; in svinje, ker sicer ima parklje, pa ne prežvekuje; za vas je nečista. Ne jejte njihovega mesa in ne dotikajte se njihove mrhovine!
Izmed vseh živali, ki so v vodi, smete jesti tele: jesti smete vse, kar ima plavuti in luskine. 10 Ne smete pa jesti ničesar, kar nima plavuti in luskin: za vas je nečisto.
11 Vse čiste ptice smete jesti. 12 Te pa so, ki jih ne smete jesti: orel, brkati ser, jastreb, 13 kanja, sokol, lunj po njegovih vrstah, 14 krokar po njegovih vrstah, 15 noj, postovka, galeb, kragulj po njegovih vrstah, 16 čuk, čebélar, sova, 17 kavka, mrhar, kormoran, 18 štorklja, deževnik po njegovih vrstah, smrdokavra in netopir. 19 In vse krilate žuželke so za vas nečiste: ne smete jih jesti. 20 Vso čisto perutnino pa smete jesti.
21 Nobene mrhovine ne smete jesti. Smeš jo dati tujcu, ki je znotraj tvojih vrat, da jo pojé, ali pa prodati tujcu; kajti sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu.
Ne kuhaj kozliča v mleku njegove matere!
Desetina
22 Natančno oddêli desetino od vsega pridelka svoje setve, ki leto za letom zraste na njivi! 23 Pred GOSPODOM, svojim Bogom, na kraju, ki ga izbere, da bo tam prebivalo njegovo ime, jej desetino svojega žita, vina in olja in prvence goveda in drobnice, da se naučiš bati vse dni GOSPODA, svojega Boga. 24 Če je pot zate predolga, če ne moreš prinesti desetine, ker je kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, da tam naseli svoje ime, preveč oddaljen, ko te GOSPOD, tvoj Bog blagoslovi, 25 tedaj jo zamenjaj za srebro in s srebrom v roki pojdi na kraj, ki si ga izbere GOSPOD, tvoj Bog! 26 Srebro zamenjaj za vse, kar hoče tvoja duša: goveda, drobnice, vina, opojne pijače in česar koli poželi tvoja duša, in jej tam pred GOSPODOM, svojim Bogom, in se vesêli s svojo hišo! 27 In ne zapústi levita, ki je znotraj tvojih vrat, saj nima deleža in dediščine s teboj!
28 Ob koncu vsakega tretjega leta izloči vso desetino svojega pridelka tega leta in jo spravi znotraj svojih vrat, 29 da lahko pride levit, ker nima deleža in dediščine s teboj, in tujec, sirota in vdova, ki so znotraj tvojih vrat; naj se najedo in nasitijo, da te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok, ki ga opravljaš.

Job 10

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bog naj razloži in odneha
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Življenje se mi studi,
prepustil se bom tožbi nad njim,
govoril bom v bridkosti svoje duše.
Rekel bom Bogu: Ne obsojaj me,
razloži mi, zakaj se pravdaš z menoj!
Ti ugaja, da uporabljaš silo,
da zametuješ delo svojih rok
in podpiraš naklep krivičnikov?
Ali imaš mesene oči,
mar vidiš le tako, kakor vidi človek?
So tvoji dnevi kakor človekovi dnevi
ali tvoja leta kakor moževa leta,
da iščeš pri meni krivdo
in stikaš za mojo zmoto,
čeprav veš, da nisem krivičen
in me nihče ne more rešiti iz tvoje roke?
Tvoje roke so me oblikovale in naredile,
na mah pa si se obrnil in me pogoltnil.
Spomni se vendar, da si me naredil iz ila
in me boš spet spremenil v prah.
10 Ali me nisi natočil kakor mleko,
me strdil kakor sir?
11 S kožo in z mesom si me oblekel,
s kostmi in kitami si me sklenil.
12 Podelil si mi prijazno življenje
in tvoja skrb je varovala mojega duha.
13 V svojem srcu pa si skrival to,
vem, da je to bilo že v tvojih mislih.
14 Če sem kdaj kaj zagrešil, si me opazoval
in mi ne odpuščaš moje krivde.
15 Če bi bil krivičen, gorje mi!
Še ko sem pravičen, ne smem vzdigniti glave,
nasičen s sramoto in napojen s ponižanjem.
16 In komaj jo vzdignem, me že preganjaš kakor lev
in me kar naprej strahuješ.
17 Nove priče kličeš proti meni,
večaš svojo jezo name
in vedno nova krdela prihajajo nadme.

18 Zakaj si me spravil iz materinega telesa?
O, da bi bil izdihnil
in me ne bi bilo videlo oko!
19 Bil bi, kakor bi me ne bilo,
iz materinega telesa bi me bili prenesli v grob.
20 Mar se ne izteka kratki čas mojih dni?
Naj odstopi od mene, da se še malo poveselim,
21 preden odidem brez vrnitve
v deželo teme in smrtne sence,
22 v deželo, mračno kakor polnoč,
polno smrtne sence in brez reda,
kjer je sij podoben temi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.918, danes: 22.936
Čas izvajanja programa: 0.05s