Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 22,30-23,22

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel pred zborom starešin
30 Poveljnik pa je hotel zanesljivo izvedeti, česa Judje obtožujejo Pavla. Zato mu je drugi dan dal sneti vezi, hkrati pa je ukazal, naj se zberejo véliki duhovniki in ves véliki zbor. Nato je dal pripeljati Pavla in ga postavil prednje.
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel je uprl pogled v véliki zbor in rekel: »Bratje! Vse do današnjega dne sem živel pred Bogom s čisto vestjo.« Ob tem je véliki duhovnik Hananija ukazal tistim, ki so stali zraven: »Udarite ga po ustih!« »Tebe bo Bog udaril, ti pobeljeni zid!« mu je rekel Pavel. »Tukaj sediš, da bi mi sodil po postavi, pa velevaš, naj me tolčejo mimo postave?« Tisti, ki so stali okrog njega, so mu rekli: »Vélikega duhovnika Božjega zasramuješ?« Pavel je odvrnil: »Nisem vedel, bratje, da je véliki duhovnik. Zakaj pisano je: Voditelja svojega ljudstva ne boš sramotil.«
Pavel je vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, zato je zaklical: »Bratje! Jaz sem farizej, sin farizejev! Moral sem pred sodišče, ker upam v vstajenje od mrtvih!« Ob teh njegovih besedah se je vnel prepir med farizeji in saduceji in množica se je razcepila. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov in duhov, farizeji pa vse to priznavajo. Nastalo je veliko vpitje. Nekaj pismoukov iz stranke farizejev je vstalo in odločno ugovarjalo: »Nič slabega ne najdemo na tem človeku. Kaj, če mu je govoril duh ali angel?« 10 Prepir je postajal vse bolj razgret. Poveljnik se je zbal, da ne bi Pavla raztrgali. Zato je ukazal, naj pride oddelek vojakov. Ti so Pavla potegnili iz njihove srede in ga odgnali v vojašnico.
11 Naslednjo noč je Gospod stopil k Pavlu in mu rekel: »Pogum! Kakor si pričal o meni v Jeruzalemu, tako boš moral pričati tudi v Rimu.«
Judje se zarotijo zoper Pavla
12 Ko se je zdanilo, so se Judje zbrali in se zakleli, da ne bodo ne jedli ne pili, dokler Pavla ne ubijejo. 13 Več kot štirideset se jih je tako zaklelo. 14 Odšli so k vélikim duhovnikom in starešinam in rekli: »Slovesno smo se zakleli, da ne bomo zaužili ničesar, dokler Pavla na ubijemo. 15 Vi v soglasju z vélikim zborom sporočite poveljniku, naj ga privede k vam, češ da bi radi njegov primer podrobneje raziskali. Mi pa smo pripravljeni, da ga ubijemo, še preden bo tukaj.« 16 Sin Pavlove sestre pa je slišal za ta naklep. Šel je in stopil v vojašnico in o tem obvestil Pavla. 17 Pavel je poklical enega izmed stotnikov in mu rekel: »Odpelji tega mladeniča k poveljniku! Nekaj mu ima sporočiti.« 18 Stotnik ga je vzel s sabo, ga peljal k poveljniku in rekel: »Jetnik Pavel me je poklical in prosil, naj tega mladeniča odpeljem k tebi, ker bi ti rad nekaj povedal.« 19 Poveljnik je mladeniča prijel za roko, se z njim umaknil in ga na samem vprašal: »Kaj bi mi rad sporočil?« 20 »Judje so se dogovorili,« je rekel, »da te poprosijo, naj bi jutri pripeljal Pavla pred véliki zbor, češ da bi radi podrobneje raziskali njegov primer. 21 Nikar jim ne verjemi! V zasedi bo namreč prežalo več kot štirideset mož, ki so se zakleli, da ne bodo ne jedli ne pili, dokler ga ne ubijejo. Že so pripravljeni, samo na tvojo odločitev še čakajo.« 22 Poveljnik je mladeniču naročil: »Nikomur ne povej, da si mi to sporočil!« Nato ga je odslovil.

Sodniki 19

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zločin v Gíbei
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tiste dni, ko ni bilo kralja v Izraelu, je bival neki levit kot tujec v notranjosti Efrájimskega pogorja. Vzel si je ženo priležnico iz Betlehema v Judu. Ta mu je postala nezvesta in je šla od njega v hišo svojega očeta v Betlehem v Judu. Tam je ostala štiri mesece. Tedaj se je vzdignil njen mož in šel za njo, da bi ji spregovoril na srce in jo spravil nazaj. S seboj je imel svojega hlapca in par oslov. Ko ga je odpeljala v hišo svojega očeta in ga je dekletov oče zagledal, mu je stopil veselo naproti. Njegov tast, dekletov oče, ga je zadržal in mož je bival pri njem tri dni. Jedli so in pili in tam prenočevali. Ko so četrti dan zgodaj zjutraj vstali, da bi šli na pot, je dekletov oče rekel svojemu zetu: »Okrepčaj svoje srce z grižljajem kruha in potem pojdete!« Sedla sta ter skupaj jedla in pila. Tedaj je rekel dekletov oče možu: »Blagovoli, prosim, in še ostani tukaj čez noč. Naj se raduje tvoje srce.« A mož je vstal, da bi šel na pot, vendar ga je njegov tast prisilil, da je ostal in tam prenočil. Ko je peti dan zjutraj zgodaj vstal, da bi šel na pot, mu je dekletov oče rekel: »Okrepčaj, prosim, svoje srce!« Ostal je pri njem, dokler se ni dan nagnil in sta skupaj jedla. Potem je mož vstal, da bi s svojo priležnico in s svojim hlapcem odšel na pot. Njegov tast, dekletov oče, pa mu je rekel: »Glej, prosim, dan se je že nagnil proti večeru. Ostani tukaj čez noč! Glej, dneva je konec. Prenoči tu in naj se raduje tvoje srce, jutri pa se odpravite na svojo pot in pojdete v svoj šotor!«
10 A mož ni hotel prenočiti, ampak je vstal in odšel. Skupaj s svojo priležnico in parom otovorjenih oslov je tako prišel pred Jebús, to je Jeruzalem. 11 Ko so bili pred Jebúsom, se je dan že precej nagnil. Hlapec pa je rekel svojemu gospodu: »Pojdimo, prosim, in zavijmo v to jebusejsko mesto in v njem prenočimo!« 12 Njegov gospod pa mu je rekel: »Ne bomo zavili v mesto tujcev, kajti niso izmed Izraelovih sinov. Odrinimo raje do Gíbee.« 13 Dalje je še rekel svojemu hlapcu: »Pojdi, da se približamo enemu od krajev in prenočimo v Gíbei ali v Rami.« 14 Napotili so se in šli, sonce pa jim je zašlo pri Gíbei, ki je v Benjaminu. 15 Tako so krenili tja, da bi šli in prenočili v Gíbei. In vstopil je in se usedel na mestnem trgu. Nikogar ni bilo, ki bi jih vzel v hišo, da bi prenočili.
16 A glej, starejši mož je zvečer prišel s svojega dela na polju. Mož je bil z Efrájimskega pogorja in je prebival kot tujec v Gíbei. Možje tega kraja so bili Benjaminovci. 17 Ko je starec povzdignil svoje oči in zagledal popotnika na mestnem trgu, mu je stari mož rekel: »Kam greš in od kod prihajaš?« 18 Rekel mu je: »Potujemo iz Betlehema v Judu v notranjost Efrájimskega pogorja. Od tam sem. Odšel sem v Betlehem v Judu in sem na poti h GOSPODOVI hiši; pa ni nikogar, ki bi me vzel v hišo. 19 Imam slamo in krmo za svoja osla. Tudi kruha in vina imam zase, za tvojo deklo in hlapca, ki sta s tvojim služabnikom. Nič nam ne manjka.« 20 Stari mož mu je rekel: »Mir s teboj! Prepusti meni vse svoje skrbi; na trgu ne moreš prenočiti.« 21 Potem ga je odpeljal v svojo hišo in nahranil osla. Umili so si noge ter jedli in pili.
22 Ko so tako razveseljevali svoje srce, glej, so možje iz mesta, ničvredneži, obkolili hišo. Tolkli so po vratih in rekli staremu možu, hišnemu gospodarju: »Pripelji ven moža, ki je prišel v tvojo hišo, da ga spoznamo!« 23 Hišni gospodar je tedaj stopil k njim in jim rekel: »Ne, bratje moji, ne počenjajte hudega, prosim! Če je ta mož prišel v mojo hišo, ne morete storiti take grdobije! 24 Glejte, tukaj sta moja hči, devica, in njegova priležnica; ti naj vam pripeljem ven; posilite ju in jima storite, kar bo dobro v vaših očeh. Temu možu pa ne storite grde reči!« 25 Možje pa ga niso hoteli poslušati. Tedaj je mož prijel svojo priležnico in jim jo pripeljal ven. Spoznali so jo in se pečali z njo vso noč tja do jutra. Odpustili so jo, ko je vstajala jutranja zarja. 26 Proti jutru je žena prišla domov in se ulegla do svita pred vhodom v hišo moža, kjer je bil njen gospod.
27 Ko je njen gospod zjutraj vstal, odprl hišna vrata in šel ven, da bi nadaljeval svojo pot, glej, je žena, njegova priležnica, ležala pred vhodom v hišo s svojimi rokami na pragu. 28 Rekel ji je: »Vstani! Pojdimo!« Pa ni bilo odgovora. Posadil jo je na osla, vstal in šel v svoj kraj. 29 Ko je prišel v svojo hišo, je vzel nož, prijel svojo priležnico in jo razrezal, ud za udom, na dvanajst kosov, in jo razposlal po vsem Izraelovem ozemlju. 30 Vsak, ki je to videl, je rekel: »Kaj takega se ni zgodilo ali videlo od dneva, ko so Izraelovi sinovi odšli iz egiptovske dežele, do tega dne. Premislite to, posvetujte se in spregovorite!«

Psalmi 44

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 44 (43)
Klic v stiski
44 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Pouk Korahovih sinov.
O Bog, na svoja ušesa smo slišali,
naši očetje so nam pripovedovali
o delu, ki si ga opravil v njihovih dneh,
v dneh starodavnosti.
Ti sam, tvoja roka, si razlastil narode, nje pa zasadil,
ljudstva si udaril, nje pa odposlal.
Zakaj dežele niso zasedli s svojim mečem,
ni jih rešil njihov laket,
to je storila tvoja desnica, tvoj laket,
svetloba tvojega obličja, ker si jih ljubil.

Ti si tisti, moj kralj, o Bog;
naroči rešitve Jakobu.
S teboj odbijamo svoje nasprotnike,
s tvojim imenom poteptamo naše napadalce.
Zares, ne zaupam svojemu loku,
moj meč me ne more rešiti.
Zares, rešil si nas pred našimi nasprotniki,
osramotil si naše sovražnike.
Z Bogom se ves dan ponašamo,
tvoje ime hvalimo na veke.
Sela.

10 In vendar, zavrgel si nas in nas izročil zasramovanju,
ne greš z našimi vojskami.
11 Delaš, da se obračamo nazaj pred nasprotnikom
in si naši sovražniki nabirajo plen.
12 Daješ nas kakor ovce za hrano,
med narode si nas razkropil.
13 Prodal si svoje ljudstvo za malenkost,
nisi povečal imetja z njihovo ceno.
14 Dal si nas v sramotenje sosedom,
v zasmehovanje in posmeh tistim, ki nas obkrožajo.
15 Dal si nas v pregovor med narodi,
v zmajevanje z glavo med ljudstvi.
16 Ves dan me spremlja moje zasramovanje,
obraz mi pokriva sramota
17 zaradi glasu zasmehovalca in sramotilca,
zaradi sovražnika in maščevalca.

18 Vse to je prišlo na nas, a te nismo pozabili,
nismo se izneverili tvoji zavezi.
19 Naše srce se ni odvrnilo,
naši koraki niso zavili s tvoje steze,
20 ko si nas pobil na kraju šakalov,
nas pokril s smrtno senco.
21 Ko bi bili pozabili ime svojega Boga,
iztegovali svoje roke k tujemu bogu,
22 mar Bog tega ne bi bil odkril?
Saj on pozna srčne skrivnosti.
23 Zares, zaradi tebe nas ves dan pobijajo,
imajo nas za klavne ovce.

24 Zbudi se! Zakaj spiš, o Gospod?
Prebudi se, ne zavrni nas za vedno!
25 Zakaj skrivaš svoje obličje,
pozabljaš našo nesrečo in našo stisko?
26 Zares, v prah se pogreza naša duša,
zemlje se drži naše telo.
27 Vzdigni se! Pomagaj nam!
Reši nas zaradi svoje dobrote!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.699.743, danes: 18.057
Čas izvajanja programa: 0.05s