Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 24,10-27

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel se zagovarja pred Feliksom
10 Ko mu je namestnik namignil, je Pavel odgovoril z besedami: »Vem, da že vrsto let deliš pravico našemu ljudstvu, zato se poln zaupanja zagovarjam pred tabo. 11 Lahko se prepričaš, da ni minilo več kot dvanajst dni, odkar sem prišel molit v Jeruzalem. 12 Niso me zalotili, da bi se bil s kom prepiral v templju. Tudi nisem povzročal nemirov med ljudstvom – ne v shodnicah ne drugod po mestu. 13 Svojih sedanjih obtožb zoper mene ne morejo podpreti z nobenim dokazom. 14 Priznam pa ti tudi to, da po Poti, ki jo označujejo kot ›ločino‹, služim Bogu naših očetov. Verujem v vse, kar je zapisano v postavi in prerokih, 15 in zaupam v Boga, da bodo vstali pravični in krivični, kakor pričakujejo tudi ti tukaj. 16 Zato si tudi sam prizadevam, da bi imel vedno čisto vest pred Bogom in pred ljudmi.
17 Po več letih sem se vrnil med svoje rojake, da bi prinesel miloščino in opravil daritve. 18 Ko sem se s tem namenom očistil v templju, so me našli 19 nekateri Judje iz province Azije, vendar ne med množico ali v hrupu; ti bi se morali zglasiti pri tebi in me tožiti, če imajo kaj zoper mene. 20 Ali pa naj tile tukaj sami povedo, kakšen prekršek so našli, ko sem stal pred vélikim zborom! 21 Morda tisti stavek, ki sem ga vzkliknil, ko sem stal sredi med njimi: ›Zaradi vstajenja mrtvih mi danes sodite!‹«
22 Feliks je precéj natančno poznal Pot, zato je obravnavo preložil z besedami: »O vaši zadevi bom razsodil, ko pride poveljnik Lizija.« 23 Stotniku je ukazal, naj Pavla drži pod stražo, vendar z olajšavami, in naj nobenemu izmed njegovih ne brani, da bi mu stregel.
Pavel v ječi
24 Čez nekaj dni je prišel Feliks s svojo ženo Druzílo, ki je bila Judinja. Dal je poklicati Pavla in ga poslušal, ko je govoril o veri v Jezusa Kristusa. 25 Ko pa je beseda nanesla na pravičnost, samoobvladovanje in prihodnjo sodbo, se je Feliks prestrašil, zato je rekel: »Za zdaj lahko greš! Ko najdem čas, te bom spet poklical.« 26 Ob tem pa je tudi upal, da bo od Pavla prejel denar. Zato ga je dal še večkrat poklicati in se z njim pogovarjal.
27 Ko sta se dopolnili dve leti, je Feliksa zamenjal Porkij Fest. Feliks se je hotel Judom prikupiti, zato je Pavla pustil v ječi.

Sodniki 21

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Obnova Benjaminovega rodu
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelci so v Micpi prisegli in rekli: »Nobeden izmed nas ne bo dal svoje hčere Benjaminovcu za ženo.« Ko pa je ljudstvo prišlo v Betel in tam ostalo pred Bogom do večera, so povzdignili svoj glas in silno jokali. Rekli so: »Zakaj, o GOSPOD, Izraelov Bog, se je zgodilo v Izraelu to, da danes manjka iz Izraela en rod?« Drugo jutro se je ljudstvo zgodaj zjutraj odpravilo in zgradili so tam oltar ter darovali klavne in mirovne daritve. Izraelovi sinovi so tedaj rekli: »Kdo je, ki izmed vseh Izraelovih rodov ni prišel na zbor pred GOSPODA?« Kajti zoper tistega, ki ni prišel v Micpo pred GOSPODA, so slovesno prisegli in rekli: »Umreti mora!« Izraelovim sinovom je bilo zelo žal zaradi svojega brata Benjamina, zato so rekli: »Danes je iztrebljen en rod iz Izraela. Kaj naj storimo glede žena tem, ki so preostali? Pred GOSPODOM smo namreč prisegli, da jim ne damo nobene izmed naših hčera za žene.«
Dalje so rekli: »Ali je eden od Izraelovih rodov, ki ni prišel pred GOSPODA v Micpo?« In glej, iz Jabéš Gileáda ni prišel nihče na zbor v tabor. Pregledali so ljudstvo in glej, nikogar izmed prebivalcev Jabéš Gileáda ni bilo tam. 10 Tedaj je občina odposlala tja dvanajst tisoč najmočnejših mož. Tem so naročili in rekli: »Pojdite in pokončajte z ostrim mečem prebivalce Jabéš Gileáda, tudi žene in otroke! 11 To in to jim storite: ›Nad vsakim moškim in vsako žensko, ki je spoznala moško posteljo, izvršite zakletev!‹« 12 Med prebivalci Jabéš Gileáda pa so našli štiristo deklet, ki so bile device in še niso spoznale moža v moški postelji. Te so pripeljali v tabor v Šilo, ki je v kánaanski deželi.
13 Vsa občina je nato poslala sporočilo Benjaminovim sinovom, ki so bili pri Rimónski skali, da jim naznanja premirje. 14 V tistem času so se Benjaminovci vrnili in dali so jim žene, ki so jih pustili pri življenju izmed žená iz Jabéš Gileáda. Toda niso jih našli dovolj zanje.
15 Ljudstvo je žalovalo za Benjaminom, ker je GOSPOD naredil razpoko med Izraelovimi rodovi. 16 In starešine iz občine so rekli: »Kaj naj storimo za preostale glede žensk, kajti ženske iz Benjamina so iztrebljene.« 17 Tudi so rekli: »Delež teh, ki so se rešili, je za Benjamina, naj ne bo iztrebljen rod iz Izraela. 18 Toda mi jim ne moremo dati žená izmed naših hčera, kajti Izraelovi sinovi so prisegli in rekli: ›Preklet bodi, kdor dá ženo Benjaminovcu!‹« 19 Rekli so torej: »Glejte, čez nekaj dni bo GOSPODOV praznik v Šilu, ki je severno od Betela, vzhodno od ceste, ki pelje iz Betela v Sihem in južno od Lebóne.« 20 Naročili so Benjaminovim sinovom in rekli: »Pojdite in prežite v vinogradih! 21 Ko vidite, da prihajajo hčere iz Šila v korih na rajanje, pojdite iz vinogradov in ugrabite si vsak zase svojo ženo izmed hčera v Šilu. Potem pojdite v Benjaminovo deželo. 22 Če pridejo njihovi očetje ali njihovi bratje k nam, da bi se prerekali, jim porečemo: ›Pustite jih, kajti nismo vzeli vsak svoje žene v boju; vi pa jim jih tudi niste dali. Zdaj ste vi krivi!‹« 23 Benjaminovi sinovi so tako storili in vzeli žene po njihovem številu izmed plesalk, ki so jih ugrabili. Potem so odšli in se vrnili vsak v svojo dediščino. Pozidali so si mesta in v njih prebivali. 24 Izraelovi sinovi so se v tistem času razšli od tam, vsak v svoj rod ali k svoji rodbini. Odšli so od tam, vsak v svojo dediščino.
25 Tiste dni ni bilo kralja v Izraelu; vsak je delal, kakor je bilo prav v njegovih očeh.

Psalmi 46

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 46 (45)
Bog je naše zavetje
46 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Psalm Korahovih sinov, po napevu Dekleta. Pesem.
Bog nam je zatočišče in moč,
pomoč v stiskah, vedno navzoča.
Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja
in se gore majejo v osrčju morja;
najsi hrumijo in se penijo njegove vode,
najsi se tresejo gore ob njegovem vzdigovanju.
Sela.

Reka! Njeni tokovi razveseljujejo Božje mesto,
najsvetejše med bivališči Najvišjega.
Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo,
Bog mu bo pomagal ob nastopu jutra.
Narodi so hrumeli, kraljestva omahovala;
povzdignil je svoj glas, zemlja se je zamajala.
GOSPOD nad vojskami je z nami,
trdnjava nam je Bog Jakobov.
Sela.

Pridite, glejte dejanja GOSPODA,
ki je naredil strahote na zemlji.
10 Končuje vojne do konca zemlje,
lok lomi, razbija sulico,
vozove sežiga z ognjem.
11 Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog,
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.
12 GOSPOD nad vojskami je z nami,
trdnjava nam je Bog Jakobov.
Sela.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.837, danes: 22.855
Čas izvajanja programa: 0.05s