Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 4,1-22

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peter in Janez pred vélikim zborom
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Medtem ko sta govorila ljudstvu, so k njima pristopili duhovniki in poveljnik templja in saduceji. Bili so vznemirjeni, ker sta učila ljudstvo in oznanjala, da je v Jezusu vstajenje od mrtvih. Zgrabili so ju in ju zadržali v ječi do naslednjega dne, zakaj večerilo se je že. Mnogi od tistih, ki so slišali besedo, pa so sprejeli vero in njihovo število je naraslo na kakih pet tisoč.
Drugi dan so se v Jeruzalemu zbrali poglavarji, starešine in pismouki. Bili so tam véliki duhovnik Hana, Kajfa, Janez, Aleksander in vsi drugi iz rodu vélikih duhovnikov. Dali so ju privesti predse in ju zasliševali: »Kako sta to naredila? S kakšno močjo? V čigavem imenu?« Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, odgovoril: »Poglavarji ljudstva in starešine! Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta ozdravel? 10 Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. 11 On je
kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli,
a je postal vogalni kamen.
12 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« 13 Videli so Petrovo in Janezovo pogumno odkritost; opazili so, da sta preprosta človeka in brez izobrazbe. Čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. 14 Toda ker so videli človeka, ki je stal ozdravljen poleg njiju, jima niso mogli ugovarjati. 15 Veleli so jima, naj se umakneta iz zbornice, ter se posvetovali. 16 »Kaj naj storimo z njima?« so govorili. »Po njiju se je zgodil očiten čudež. Stvar se je razvedela med vsemi jeruzalemskimi prebivalci; tega ne moremo tajiti. 17 Da pa se glas o tem ne bi še bolj raznesel med ljudstvom, jima bomo zabičali, da ne smeta pred nikomer več govoriti o tem imenu.« 18 In poklicali so ju nazaj in jima zapovedali, da nikakor ne smeta več govoriti in učiti v Jezusovem imenu. 19 Toda Peter in Janez sta jim odvrnila: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: poslušati vas ali Boga? 20 Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala.« 21 Nato so jima še huje grozili. Ker pa niso našli nobenega razloga, da bi ju kaznovali, so ju odpustili zaradi ljudi, saj so vsi poveličevali Boga spričo tega, kar se je zgodilo; 22 zakaj človek, ki je bil po tem znamenju ozdravljen, je imel že čez štirideset let.

5. Mojzesova knjiga 19-20

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zavetna mesta
(4 Mz 35,9–28; Joz 20,1–9)
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko GOSPOD, tvoj Bog, iztrebi narode, katerih deželo ti daje GOSPOD, tvoj Bog, in ko jih razlastiš in boš prebival v njihovih mestih in hišah, si sredi svoje dežele, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, da jo vzameš v last, oddêli tri mesta! Pripravi si poti in razdêli ozemlje svoje dežele, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dediščino, na tri dele, da se lahko tja zateče vsak ubijalec.
In to je beseda za ubijalca, ki se zateče tja, da ostane živ: Kdor brez vednosti ubije svojega bližnjega, ne da bi ga prej sovražil – na primer, da gre s svojim bližnjim v gozd podirat drevje in njegova roka zamahne s sekiro, da bi posekal drevo, pa železo odleti s toporišča in zadene njegovega bližnjega, da umre –, naj se zateče v katero izmed teh mest, da ostane živ. Sicer pohiti krvni maščevalec, ko mu je srce razgreto, za ubijalcem in ga, ker je pot predolga, dohiti in ubije. In vendar ni zaslužil smrtne obsodbe, ker ga prej ni sovražil. Zato ti zapovedujem tole: Odloči si tri mesta!
Če pa GOSPOD, tvoj Bog, razširi tvoje ozemlje, kakor je prisegel tvojim očetom, in ti da vso deželo, ki jo je obljubil dati tvojim očetom – ker si izpolnjeval to zapoved in delal, kar sem ti danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, in hôdi vse dni po njegovih poteh –, tedaj dodaj tem trem še tri mesta! 10 Tako se ne bo prelivala nedolžna kri sredi tvoje dežele, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje kot dediščino; ta kri bi prišla nadte.
11 Če pa kdo svojega bližnjega sovraži in ga zalezuje ter se vzdigne proti njemu in ga udari, da umre, a se potem zateče v katero teh mest, 12 naj starešine njegovega mesta pošljejo ponj in ga spravijo od tam in naj ga dajo v roke krvnemu maščevalcu, da umre. 13 Naj se ne smili tvojemu očesu, temveč odpravi krivdo nedolžne krvi iz Izraela, da ti bo dobro!
14 Ne premikaj meje svojega bližnjega, ki so jo določili predniki, na posesti, ki jo boš podedoval v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, da jo vzameš v last.
Priče pred sodiščem
15 Naj ne nastopa le ena priča proti možu, ki je zagrešil katero koli hudodelstvo, kateri koli prestopek ali pogrešek; stvar naj se ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. 16 Če proti komu nastopi zlonamerna priča in ga obtoži uporništva, 17 naj se moža, ki imata spor, postavita pred GOSPODA, pred duhovnike in sodnike, ki bodo v tistih dneh. 18 Sodniki naj stvar natančno preiščejo: in glej, priča je kriva priča, proti svojemu bratu je izpovedala laž; 19 storite mu tako, kakor je on mislil storiti svojemu bratu! Tako odpravi zlo iz svoje srede! 20 Drugi naj to slišijo in naj se bojijo, da ne storijo več take hude stvari v tvoji sredi. 21 Tvoje oko bódi brez usmiljenja: življenje za življenje, oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo!
Pravila za vojno
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kadar greš v boj proti sovražnikom in zagledaš konje in bojne vozove in ljudstvo, številnejše od tebe, se jih ne boj! Kajti s teboj bo GOSPOD, tvoj Bog, ki te je pripeljal iz egiptovske dežele. Ko boste blizu boja, naj nastopi duhovnik, govori naj ljudstvu in mu reče: »Poslušaj, Izrael! Danes ste pred bojem s sovražniki. Naj vam ne upade srce; ne bojte se in ne plašite se in naj vas ne bo strah pred njimi! Kajti GOSPOD, vaš Bog, hodi z vami, da se bo bojeval za vas z vašimi sovražniki in vam dal zmago.« Nadzorniki pa naj govorijo ljudstvu in rečejo: »Je kdo pozidal novo hišo, pa je še ni posvetil? – Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in je ne posveti kdo drug. Je kdo zasadil vinograd, pa ga še ni začel uživati? – Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in ga ne začne uživati kdo drug. Se je kdo zaročil z žensko, pa je še ni vzel? – Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umre v boju in je ne vzame kdo drug.« Nadzorniki naj še naprej govorijo ljudstvu in rečejo: »Je kdo bojazljiv in plašnega srca? – Naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne preplaši src svojih bratov, kakor je njegovo srce.« Ko nadzorniki nehajo govoriti ljudstvu, naj postavijo vojvode na čelo ljudstva.
10 Ko se približaš mestu, da bi ga napadel, mu najprej ponudi mir! 11 Če ti odgovori miroljubno in se ti odpre, naj ti bo vse ljudstvo, ki se najde v njem, dolžno opravljati tlako in ti služiti. 12 Če pa ne sklene miru s teboj, ampak se hoče bojevati, ga oblegaj! 13 Ko ti ga GOSPOD, tvoj Bog, da v roke, pobij vse moške v njem z ostrino meča! 14 Le ženske, otroke, živino in vse, kar je v mestu, ves plen v njem zapleni zase in uživaj plen svojih sovražnikov, ki ti ga da GOSPOD, tvoj Bog! 15 Tako stôri z vsemi mesti, ki so zelo daleč od tebe in niso izmed mest tehle narodov! 16 Toda v mestih teh ljudstev, ki ti jih GOSPOD, tvoj Bog, daje kot dedno posest, ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha, 17 temveč z zakletvijo popolnoma pokončaj Hetejce, Amoréjce, Kánaance, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog, 18 da vas ne naučijo počenjati vseh gnusob, ki so jih počenjali svojim bogovom, da se ne pregrešite proti GOSPODU, svojemu Bogu!
19 Kadar boš kako mesto oblegal veliko dni, da bi ga premagal in zavzel, ne uničuj njegovega drevja, da bi vihtel sekiro proti njemu! Od drevja raje uživaj, nikar ga ne sekaj! Je mar drevo na polju človek, da bi ga moral oblegati? 20 Samo tisto drevje, o katerem veš, da ni za jed, smeš uničiti in posekati, da postaviš oblegovalne naprave zoper mesto, ki se bojuje s teboj, dokler ne podleže.

Job 13

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Prijatelji tvezejo laži
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glejte, vse to je videlo moje oko,
slišalo moje uho in razumelo.
Kar veste vi, vem tudi jaz,
nisem slabši od vas!
Toda jaz hočem govoriti z Mogočnim,
hočem razpravljati z Bogom!
Kajti vi obkladate z lažmi,
vi vsi ste lažni zdravniki!
O, da bi umolknili in molčali,
to bi se vam štelo v modrost.
Poslušajte vendar moj zagovor,
prisluhnite dokazom mojih ustnic!
Mar boste v imenu Boga navajali krivico
in zanj varljivo govorili?
Ali se boste postavljali na njegovo stran,
če razsojate v imenu Boga?
Bo zadovoljen, če vas zasliši,
ali ga boste varali, kakor varajo človeka?
10 Strogo vas bo kaznoval,
če na skrivnem ravnate pristransko.
11 Ali vas ne bo prestrašilo njegovo veličastvo,
vas ne bo prevzel njegov strah?
12 Vaši izreki so besede iz pepela,
vaši zagovori so zagovori iz ila!
Job pripravlja pravdo z Bogom
13 Umolknite in pustite, da bom govoril jaz,
pa naj kar koli pride nadme!
14 Čemú naj svoje meso držim v zobeh?
Svoje življenje polagam na dlan!
15 Pa naj me umori, ne obotavljam se!
Le svoje poti hočem braniti pred njim.
16 Že to bi bila zame rešitev,
saj mu noben izsiljevalec ne pride pred oči.
17 Poslušajte, kaj razodevajo moje besede,
kaj razlagam vašim ušesom.
18 Glejte, pripravil sem pravdo,
vem, da bom jaz imel prav!
19 Kdo je tisti, ki bi se pravdal z menoj?
Kajti zdaj bom umolknil in izdihnil!
Pokaži mi moj greh in mojo zmoto
20 Samo dveh reči mi ne delaj,
tedaj se ne bom skrival pred teboj:
21 svojo roko odmakni od mene
in naj me ne plaši tvoj strah!
22 Potem pokliči in bom odgovarjal,
ali pa bom jaz govoril in boš ti odgovarjal.
23 Koliko je mojih krivd in zmot,
pokaži mi moj greh in mojo zmoto!
24 Zakaj si zakrivaš obraz
in me imaš za svojega nasprotnika?
25 Boš plašil že odpadli list,
preganjal suho strnje?
26 Predpisuješ mi grenčice
in mi nalagaš grehe moje mladosti.
27 Moje noge devlješ v klado,
nadzoruješ vse moje steze
in gledaš na odtise mojih nog.
28 Mož pa razpada kakor trohnoba,
kakor obleka, ki jo razjeda molj.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.313, danes: 21.331
Čas izvajanja programa: 0.05s