Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 8,1-25

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Savel preganja Cerkev
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Savel je bil med tistimi, ki so odobravali ta uboj.
Tisti dan je nastalo veliko preganjanje Cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen apostolov so se razkropili po krajih Judeje in Samarije. Pobožni možje so pokopali Štefana in glasnó žalovali za njim. Savel pa je zatiral Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz njih moške in ženske ter jih pehal v ječo.
Veselo oznanilo v Samariji
Tisti, ki so se razkropili, so vsepovsod oznanjali besedo. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal: veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje.
Čarodej Simon
V mestu je živel mož po imenu Simon, čarodej, ki je vzbujal začudenje med prebivalstvom Samarije; govoril je, da je nekaj posebnega. 10 Vsevprek ga je občudovalo, mlado in staro. Govorili so: »On je Božja moč, ki se imenuje Velika moč.« 11 Bili so njegovi privrženci, ker jih je že dolgo begal s svojimi čarodejstvi. 12 Ko pa so možje in žene začeli verjeti Filipu, ki jim je oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa, so se dajali krstiti. 13 Tudi sam Simon je sprejel vero; dal se je krstiti in se oklenil Filipa. Gledal je znamenja in strmel nad velikimi čudeži, ki so se dogajali.
14 Apostoli v Jeruzalemu so slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali Petra in Janeza. 15 Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. 16 Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. 17 Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. 18 Ko je Simon videl, da se po apostolih s polaganjem rok podeljuje Sveti Duh, jima je prinesel denar 19 in rekel: »Dajta tudi meni moč, da bo vsak, na kogar bom položil roke, prejel Svetega Duha!« 20 Peter pa mu je rekel: »Pojdi v pogubo, ti in tvoj denar, če misliš, da si Božji dar lahko kupiš z denarjem! 21 Ti nimaš deleža pri tem in ne pravice do tega, zakaj tvoje srce ni iskreno pred Bogom. 22 Spreobrni se od te svoje grdobije in prôsi Gospoda, morda ti odpusti namero tvojega srca! 23 Vidim, da si poln grenkega žolča in ves v sponah krivičnosti.« 24 Simon je odgovoril z besedami: »Molíta zame h Gospodu, da me ne bi zadelo kaj takega, kar sta rekla!«
25 Potem ko sta izpričala in oznanila Gospodovo besedo, sta se napotila proti Jeruzalemu in ponesla veselo oznanilo v številne samarijske vasi.

5. Mojzesova knjiga 33-34

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Mojzes blagoslavlja Izraelove rodove
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
In to je blagoslov, s katerim je Mojzes, Božji mož, blagoslovil Izraelove sinove pred svojo smrtjo. Rekel je:
»GOSPOD je prišel s Sinaja
in se jim zasvetil s Seírja,
zažarel je z gore Parán.
Z njim so bili desettisoči svetih,
na njegovi desnici njegova množica.
Resnično ljubiš ljudstva,
vsi njihovi sveti so v tvoji roki:
pri tvojih nogah so sedeli,
sprejemali so tvoje besede.
Postavo nam je zapovedal Mojzes,
jo dal v last Jakobovemu občestvu.
In vstal je kralj v Ješurúnu,
ko so se zbrali poglavarji ljudstva
in z njimi Izraelovi rodovi.

Živi naj Ruben in naj ne umre,
njegovih mož pa naj bo majhno število!«

To velja za Juda; rekel je:
»Usliši, GOSPOD, Judov glas
in daj mu priti k njegovemu ljudstvu;
s svojimi rokami naj se bojuje zanj,
ti pa mu bodi pomoč proti zatiralcem!«

Za Levija je rekel:
»Tvoj ›tumím‹ in tvoj ›urím‹
pripadata možu, ki ti je zvest,
ki si ga preizkušal pri Masi,
s katerim si se prepiral pri vodah Meríba;
ki je rekel o očetu in materi:
›Nisem ju videl,‹
ki ni poznal svojih bratov
in za svoje sinove ni vedel.
Zakaj izpolnjevali so tvojo besedo
in se držali tvoje zaveze.
10 Jakoba učijo tvojih odlokov
in Izraela tvoje postave;
pokladajo kadilo pred tvoje nosnice
in na tvoj oltar popolne daritve.
11 Blagoslôvi, GOSPOD, njegovo imetje
in delo njegovih rok naj ti ugaja!
Stri ledja njegovim nasprotnikom
in njegovim sovražnikom, da ne bodo več vstali.«

12 Za Benjamina je rekel:
»Ljubljenec GOSPODOV, varno prebiva,
ves dan je v njegovem zavetju,
med njegovimi rameni počiva.«

13 In za Jožefa je rekel:
»Blagoslovljena od GOSPODA naj bo njegova dežela
z izbranimi darovi neba od zgoraj
in iz globine, ki leži spodaj;
14 z izbranimi sadovi sonca
in z izbranimi pridelki lune,
15 z najboljšim, kar dajejo starodavne gore,
in z izbranimi darovi večnih gričev
16 in z izbranimi sadovi zemlje in njene polnosti;
in milost tistega, ki biva v grmu,
naj pride na Jožefovo glavo
in na teme posvečenega med brati.
17 Prvemu njegovih bikov pripada čast,
njegovi rogovi so bivolski rogovi;
z njimi pobode ljudstva,
obenem vse konce zemlje.
In to so Efrájimovi desettisoči
in to so Manásejevi tisoči.«

18 In za Zábulona je rekel:
»Vesêli se, Zábulon, ob svojih izhodih,
in Isahár v svojih šotorih!
19 Ljudstva bosta klicala na goro,
tam bodo darovali prave daritve.
Zakaj sesala bosta obilnost morja
in zaklade, skrite v pesku.«

20 In za Gada je rekel:
»Blagoslovljen, ki razširjaš Gada!
Kakor levinja počiva
in trga ramo in teme.
21 Ogledal si je zase prvi kos,
ker tam se je hranil vojvodov delež;
in prišel je k poglavarjem ljudstva,
opravil pravičnost GOSPODOVO
in njegove odloke z Izraelom.«

22 In za Dana je rekel:
»Dan je levji mladič,
ki priskače iz Bašána.«

23 In za Neftálija je rekel:
»Neftáli je nasičen z milostjo
in poln GOSPODOVEGA blagoslova;
morje in kraje na jugu ima v lasti.«

24 In za Aserja je rekel:
»Blagoslovljen naj bo Aser med sinovi,
naj bo ljubljenec svojih bratov,
naj v olje pomaka svojo nogo.
25 Železo in bron so tvoji zapahi,
in kakor tvoji dnevi naj traja tvoja moč.

26 Nihče ni kakor Bog Ješurúnov:
po nebu se vozi tebi v pomoč
in nad oblaki v svojem veličastju.
27 Bog starodavni je pribežališče,
spodaj so vekovite roke;
pregnal je sovražnika pred tabo
in rekel je: ›Pokončaj!‹
28 In Izrael prebiva na varnem,
sam zase je Jakobov izvir,
v deželi žita in vina,
in z njegovega neba kaplja rosa.
29 Blagor ti, Izrael! Kdo je kakor ti?
Ljudstvo, ki mu GOSPOD podarja zmago;
on je ščit, ki ti pomaga,
in meč, ki te povzdiguje.
Tvoji sovražniki se ti bodo prilizovali,
ti pa boš stopal po njihovih hrbtih.«
Mojzesova smrt
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mojzes je šel z Moábskih planjav na goro Nebo, na vrh Pisge, ki je nasproti Jerihi. In GOSPOD mu je pokazal vso deželo: Gileád do Dana, ves Neftáli, Efrájimovo in Manásejevo deželo, vso Judovo deželo do Zahodnega morja, Negeb in jordansko pokrajino, dolino palmovega mesta Jerihe do Coarja. In GOSPOD mu je rekel: »To je dežela, za katero sem prisegel Abrahamu, Izaku in Jakobu, ko sem rekel: ›Tvojemu zarodu jo dam.‹ Dal sem ti, da jo na svoje oči vidiš, vanjo pa ne pojdeš.«
In tam v moábski deželi je Mojzes, služabnik GOSPODOV, po GOSPODOVEM ukazu umrl. Pokopal ga je v dolini v moábski deželi nasproti Bet Peórju, za njegov grob pa do današnjega dne ni izvedel nihče. Mojzes pa je imel, ko je umrl, sto dvajset let; oko mu ni otemnelo in moč ga ni zapustila. Izraelovi sinovi so Mojzesa trideset dni objokovali na moábskih planjavah; potem so pretekli dnevi jokanja in žalovanja za njim.
Nunov sin Józue pa je bil napolnjen z duhom modrosti, kajti Mojzes je položil roke nanj. In Izraelovi sinovi so ga poslušali in delali, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
10 In ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, ki ga je GOSPOD poznal iz obličja v obličje, 11 zaradi vseh znamenj in čudežev, za katere ga je GOSPOD poslal, da jih stori v egiptovski deželi pred faraonom, pred vsemi njegovimi služabniki in pred vso njegovo deželo, 12 kakor tudi zaradi vsega, kar je naredila njegova močna roka, in zaradi vseh strašnih reči, ki jih je Mojzes storil pred očmi vsega Izraela.

Job 20

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Drugi Cofárjev govor: Cofár prepričuje
Krivičnikova sreča je kratka
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Cofár Naámčan in rekel:
Zato mi moje misli narekujejo odgovor,
zaradi tega sem razdražen:
poslušati moram grajo, ki me sramoti,
a duh mi po moji pameti daje odgovor:
Ali veš, da je tako že od nekdaj,
odkar je človek postavljen na zemljo?
Sreča krivičnikov je kratka,
izsiljevalčevo veselje traja le trenutek.
Čeprav se njegova postava vzdiguje do neba
in se njegova glava dotika oblakov,
izgine za vselej kakor njegovo blato,
kateri so ga gledali, porečejo: Kje je?
Izgine kakor sanje in ga ni več najti,
izgubi se kakor nočna prikazen.
Oko ga je gledalo, pa ga ne bo več,
njegov kraj ga ne bo več videl.
10 Njegovi sinovi postanejo reveži,
njegove roke morajo vračati lastno imetje.
11 Njegove kosti so še polne mladosti,
a mora z njimi leči v zemljo.

12 Ker je v njegovih ustih hudobija sladka,
jo skriva pod svojim jezikom,
13 jo varuje in je ne izpusti,
zadržuje jo v svojem grlu.
14 Jed pa se mu v notranjosti spreminja,
postaja gadji strup v njegovem telesu.
15 Bogastvo, ki ga je pogoltnil, izbruha,
iz njegovega trebuha ga požene Bog.
16 Gadji strup sesa,
umori ga kačji jezik.
17 Ne gleda prekopov med rekami,
potokov medu in skute.
18 Vrača, kar je pridobil, in ne uživa,
ne veseli se bogatega dobička.
19 Kajti zatiral in zapuščal je reveže,
vzel si je hišo, ki je ni sezidal.

20 Ker ne ve, kdaj je njegovemu trebuhu zadosti,
se ne reši svoje poželjivosti.
21 Nič ne uide njegovi požrešnosti,
zato njegova sreča ne more trajati.
22 Ko je poln obilja, pride v stisko,
vsa teža trpljenja pride nadenj.
23 Ko si hoče napolniti trebuh,
pošlje Bog nadenj togoto svoje jeze
in dežuje po njem s svojo hrano.
24 Če uide železnemu orožju,
ga zadene bronast lok,
25 predre ga in pogleda iz njegovega hrbta,
zasveti se iz njegovega žolča
in zalotijo ga smrtni strahovi.
26 Čeprav je v temi spravljeno njegovo bogastvo,
ga požre ogenj, ki ga nihče ni podnetil,
in použije, kar še ostane v njegovem šotoru.
27 Nebo razodene njegovo krivdo
in zemlja vstane proti njemu.
28 Bogastvo njegove hiše izgine,
skopni, ko pride nadenj Božja jeza.
29 Taka je usoda, ki jo je krivičniku namenil Bog,
dediščina, ki mu jo je Bog določil.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.467.614, danes: 19.632
Čas izvajanja programa: 0.05s