Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 9,26-43

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Savel v Jeruzalemu
26 Prišel je v Jeruzalem, kjer se je skušal pridružiti učencem. Toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec. 27 Tedaj se je zanj zavzel Barnaba in ga predstavil apostolom. Povedal jim je, kako je Savel med potjo videl Gospoda, ki mu je govoril, in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu. 28 Poslej se je z njimi družil v Jeruzalemu in pogumno govoril v Gospodovem imenu. 29 Razpravljal je s helenisti in se z njimi prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti. 30 Ko so bratje to izvedeli, so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz.
Obdobje miru
31 Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem ter rastla v tolažbi Svetega Duha.
Peter ozdravi hromega Enéja
32 Peter je potoval vsepovsod in tako je prišel tudi med svete, ki so prebivali v Lidi. 33 Tam je našel moža z imenom Enéj, ki je že osem let ležal v postelji, ker je bil hrom. 34 Peter mu je rekel: »Enéj, Jezus Kristus te ozdravlja! Vstani in postelji si ležišče!« In pri priči je vstal. 35 Videli so ga vsi, ki prebivajo v Lidi in Šarónu, in se spreobrnili h Gospodu.
Peter obudi Tabíto
36 V Jopi je živela učenka, ki ji je bilo ime Tabíta, kar v prevodu pomeni »Gazela«; bila je polna dobrih del in rada je delila miloščino. 37 Ravno v tistih dneh pa je zbolela in umrla. Umili so jo in položili v gornji prostor hiše. 38 Jopa leži nedaleč od Lide. In ker so učenci slišali, da se tam mudi Peter, so poslali k njemu dva moža s prošnjo: »Brez odlašanja pridi k nam!« 39 Peter je vstal in šel z njima. Ko je prispel tja, so ga peljali v gornji prostor. Obstopile so ga vdove, ki so vse imele solzne oči; razkazovale so mu halje in obleke, ki jih je bila sešila Gazela, ko je živela med njimi. 40 Peter je poslal vse ljudi iz izbe, pokleknil in molil. Nato se je obrnil k truplu in rekel: »Tabíta, vstani!« Odprla je oči, in ko je zagledala Petra, je sedla. 41 Dal ji je roko in ji pomagal vstati. Nato je poklical svete in vdove in jim jo pokazal živo. 42 Novica o tem se je razvedela po vsej Jopi in veliko ljudi je sprejelo vero v Gospoda. 43 Nato je Peter dalj časa ostal v Jopi pri nekem strojarju Simonu.

Jozue 5-6

Jozue :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obrezovanje Izraelcev v Gilgálu
5
Ko so slišali vsi kralji Amoréjcev, ki so onkraj Jordana proti morju, in vsi kralji Kánaancev, ki so ob morju, kako je GOSPOD posušil jordanske vode pred Izraelovimi sinovi, dokler jih niso prešli, jim je upadlo srce in niso imeli več poguma pred Izraelovimi sinovi.
V tistem času je rekel GOSPOD Józuetu: »Napravi si nožev iz kremenca in znova, drugič, obreži Izraelove sinove.« Józue si je naredil kremenčevih nožev in obrezal Izraelove sinove na hribu Aralótu. Vzrok, da je Józue obrezal vse ljudstvo, ki je izšlo iz Egipta, je: moški, vsi bojevniki, so umrli v puščavi, na poti, ko so šli iz Egipta. Vse ljudstvo, ki je izšlo iz Egipta, je bilo obrezano, ti pa, ki so se rodili v puščavi, na poti, ko so šli iz Egipta, niso bili obrezani. Kajti Izraelovi sinovi so hodili po puščavi štirideset let, dokler ni izumrl ves narod, bojevniki, ki so izšli iz Egipta, ker niso poslušali GOSPODOVEGA glasu. GOSPOD jim je namreč prisegel, da ne bodo videli dežele, ki jo je s prisego obljubil njihovim očetom, da nam jo da, deželo, v kateri se cedita mleko in med. Na njihovo mesto je postavil njihove sinove. Te je Józue obrezal; bili so namreč neobrezani, kajti niso jih obrezali na poti.
Ko je bilo vse ljudstvo obrezano, so ostali na svojem mestu v šotorišču, dokler niso okrevali. Potem je GOSPOD rekel Józuetu: »Danes sem z vas izbrisal egiptovsko sramoto.« Zato se ta kraj imenuje Gilgál do tega dne.
Obhajanje pashe
10 Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgálu in štirinajsti dan meseca zvečer obhajali pasho na jerihonski planjavi. 11 Na dan po pashi pa so še istega dne že jedli od pridelkov dežele: nekvašeni kruh in praženo zrnje. 12 Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kánaanske dežele.
Poveljnik GOSPODOVE vojske
13 Ko je bil Józue pri Jerihi, je povzdignil oči, pogledal in glej: nasproti mu je stal mož z izdrtim mečem v svoji roki. Józue mu je pristopil in mu rekel: »Ali si naš ali naših sovražnikov?« 14 Rekel je: »Ne, marveč poveljnik GOSPODOVE vojske sem. Pravkar sem prišel.« Józue je padel s svojim obrazom na zemljo in se mu poklonil. Rekel mu je: »Kaj ima moj gospod povedati svojemu hlapcu?« 15 Poveljnik GOSPODOVE vojske je rekel Józuetu: »Sezuj si obuvalo svojih nog, kajti kraj, ki na njem stojiš, je svet.« In Józue je storil tako.
Izraelci zavzamejo Jeriho
6
Jeriha se je zaprla in ostala zaprta pred Izraelovimi sinovi. Nihče ni hodil ven in nihče ni prihajal noter. Tedaj je GOSPOD rekel Józuetu: »Poglej, v tvoje roke dajem Jeriho in njenega kralja. O močni junaki, obkrožite mesto, kar vas je bojevnikov. Obhodite mesto enkrat. Tako boš delal šest dni. Sedem duhovnikov pa naj nosi pred skrinjo sedem ovnovih rogov. Sedmi dan boste obkrožili mesto sedemkrat in duhovniki bodo trobili na rogove. Brž ko bo zadonel ovnov rog in boste zaslišali glas roga, naj vse ljudstvo zažene velik krik. Mestno obzidje se bo sesulo pod njim, in ljudstvo naj vsak s svojega kraja stopi v mesto.« Potem je Nunov sin Józue sklical duhovnike in jim rekel: »Dvignite skrinjo zaveze in sedem duhovnikov naj nosi sedem ovnovih rogov pred GOSPODOVO skrinjo.« Ljudstvu pa je bilo rečeno: »Stopite, obkrožite mesto, in oboroženi naj gredó pred GOSPODOVO skrinjo.«
Zgodilo se je, kakor je Józue rekel ljudstvu. Sedem duhovnikov, ki so nosili sedem ovnovih rogov, je hodilo pred GOSPODOM in trobilo na rogove. Skrinja GOSPODOVE zaveze je hodila za njimi. Bojevniki so hodili pred duhovniki, ki so trobili na rogove, preostali pa so hodili za skrinjo. Hodeč so trobili na rogove. 10 Dalje je Józue ljudstvu ukazal in rekel: »Ne kričite in ne pustite, da bi se slišal vaš glas. Naj ne pride beseda iz vaših ust do dne, ko vam porečem: ›Kričite!‹ Takrat boste kričali.« 11 GOSPODOVA skrinja je obkrožila mesto, ga obhodila enkrat. Potem so šli v šotorišče in v šotorišču prenočili.
12 Drugo jutro je Józue zgodaj vstal, duhovniki pa so dvignili GOSPODOVO skrinjo. 13 Sedem duhovnikov, ki so nosili sedem rogov, ovnovih rogov, je šlo pred GOSPODOVO skrinjo. Hodeč so trobili na rogove. Bojevniki so hodili pred njimi, preostali pa so hodili za GOSPODOVO skrinjo. Hodeč so trobili na rogove. 14 Drugi dan so enkrat obkrožili mesto in se nato vrnili v šotorišče. Tako so delali šest dni.
15 Sedmi dan pa so vstali še ob svitu jutranje zarje. Po ukazu so sedemkrat obšli mesto. Samo ta dan so obšli mesto sedemkrat. 16 Ko so duhovniki sedmič zatrobili na rogove, je rekel Józue ljudstvu: »Kričite! Kajti GOSPOD vam je dal mesto. 17 Mesto pa vam bodi predmet zakletve in vse, kar je v njem, bodi GOSPODOVO. Le vlačugo Rahábo in vse, ki so z njo v hiši, pustite pri življenju, ker je skrila odposlanca, ki smo ju bili poslali. 18 Varujte se vsega, kar je predmet zakletve, da ne boste zavrženi; če se polastite česa zakletega, boste spravili nad Izraelovo šotorišče prekletstvo in mu nakopali nesrečo. 19 Vse, kar je srebrnega ali zlatega, ter bakreni in železni predmeti pa naj bodo posvečeni GOSPODU in naj jih spravijo v GOSPODOVO zakladnico.« 20 Tedaj je ljudstvo zagnalo bojni krik in zatrobili so na rogove. Ko je ljudstvo slišalo glas roga, je zagnalo velik bojni krik. Obzidje se je sesulo zaradi njega in ljudstvo je stopilo v mesto, vsak na svojem kraju, in mesto zavzelo. 21 Potem so po zakletvi pokončali vse, kar je bilo v mestu; od moža do žene, od mladeniča do starca, vola, ovce in osla z ostrim mečem.
Józue pusti pri življenju Rahábo
22 Možema, ki sta šla ogledovat deželo, pa je Józue rekel: »Stopita v hišo vlačuge in pripeljita od tam ženo in vse, kar je njenega, kakor sta ji prisegla.« 23 Mlada oglednika sta šla in pripeljala Rahábo, njenega očeta, njeno mater, njene brate in vse, kar je bilo njenega. Pripeljala sta vso njeno družino in nastanili so jih zunaj Izraelovega šotorišča. 24 Mesto in vse, kar je bilo v njem, pa so požgali z ognjem. Le srebro, zlato ter bakrene in železne predmete so spravili v zakladnico GOSPODOVE hiše. 25 Vlačugo Rahábo, hišo njenega očeta in vse, kar je bilo njenega, je Józue ohranil pri življenju. Prebivala je med Izraelci do tega dne, ker je skrila odposlanca, ki ju je Józue poslal, da si ogledata Jeriho.
26 V tistem času je Józue prisegel in rekel:
»Preklet pred GOSPODOM bodi vsak, ki bi vstal
in pozidal to mesto, Jeriho!
Za ceno svojega prvorojenca ji položi temelje
in za ceno svojega najmlajšega postavi njena vrata.«
27 In GOSPOD je bil z Józuetom; glas o njem pa se je razširil po vsej deželi.

Job 23

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Osmi Jobov govor: Job išče Boga
Hrepenenje po srečanju z Bogom
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je spregovoril Job in rekel:
Tudi danes je moje razglabljanje grenko,
moj odgovor je težak zaradi vzdihovanja.
O, da bi vedel, kje ga najdem,
da bi prišel pred njegov sodni stol.
Razložil bi pred njim svojo pravdo,
moja usta bi bila polna dokazov.
Razumel bi besede, s katerimi bi mi odgovoril,
dojel bi, kar bi mi povedal.
Mar bi nasilno razpravljal z menoj?
Ne, samo pozoren bi bil do mene.
Položil bi predenj izpričano poštenje
in za vselej obranil svojo pravico.

Če se odpravim proti vzhodu, ga ne bo,
če grem proti zahodu, ga ne bom opazil.
Če dela na severu, ga ne bom zagledal,
če se obrne proti jugu, ga ne bom videl.
10 Ker pozna pot k meni,
naj me preizkusi, izkazal se bom kakor zlato!
11 Njegovih stopinj se je držala moja noga,
ubiral sem njegovo pot in nisem skrenil.
12 Od zapovedi njegovih ustnic nisem odstopil,
v svojem naročju sem hranil besede njegovih ust.
13 Toda on ostaja isti, kdo ga more odvrniti?
Storí, kar mu duša poželi.
14 Tako bo dopolnil tudi mojo usodo
in takih sklepov je pri njem še več.
15 Zato sem prestrašen pred njegovim obličjem,
preudarjam in se ga bojim.
16 Bog mi je vzel pogum,
Mogočni me je prestrašil.
17 Ker nisem izginil pred nočjo,
je pred menoj razgrnil temo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.104, danes: 18.418
Čas izvajanja programa: 0.05s