Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Efežanom 6

Pismo Efežanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Otroci in starši
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj očeta in mater – to je prva zapoved z obljubo: da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji. In vi, očetje, ne jezite svojih otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju.
Sužnji in gospodarji
Sužnji, ubogajte svoje zemeljske gospodarje kakor Kristusa, v strahu in trepetu, v preprostosti srca, ne zaradi videza, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak kot Kristusovi sužnji, ki iz srca izpolnjujejo Božjo voljo. Služíte z dobro voljo kakor Gospodu in ne kakor ljudem. Saj veste, da bo vsak prejel od Gospoda po tem, kar bo naredil dobrega, bodisi suženj bodisi svobodnjak. Tudi vi, gospodarji, se prav tako vedíte do njih in opustite grožnje, saj veste, da je tako zanje kakor za vas gospodar v nebesih in da on ne gleda na osebo.
Boj proti zlu
10 Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. 11 Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. 12 Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. 13 Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. 14 Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti 15 in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. 16 Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. 17 Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. 18 Ob vsaki priložnosti molíte v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte za vse svete. 19 Molíte tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost evangelija, 20 za katerega opravljam poslanstvo v verigah, in govoril o njem s srčnostjo, kakor je moja dolžnost.
Sklepni pozdravi
21 Da bi pa tudi vi izvedeli, kako je z mano in kaj delam, vas bo o vsem obvestil Tihik, ljubljeni brat in zvesti služabnik v Gospodu. 22 K vam ga pošiljam prav zato, da bi izvedeli, kako je z nami, in da bi potolažil vaša srca.
23 Mir bratom ter ljubezen z vero od Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. 24 Milost z vsemi, ki v nepropadljivosti ljubijo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ezekiel 17

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Alegorija o dveh orlih in trti
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, zastavi uganko in povej priliko Izraelovi hiši! Reci: Tako govori Gospod BOG:
Velik orel z velikimi perutmi, z dolgimi krili,
poln perja pisanih barv,
je prišel na Libanon.
Zgrabil je vrh cedre,
ji odtrgal vrhnjo mladiko,
jo odnesel v deželo kramarjev,
jo postavil v trgovsko mesto.
Potem je vzel nekaj semena dežele,
ga dal v setveno polje;
kot sadiko ob obilni vodi,
kot vrbo ga je zasadil.
Pognalo je in postalo vinska trta,
bohotna in nizke rasti;
njene veje naj bi se obračale k njemu,
njene korenine pa ostale pod njo.
Tako je postala vinska trta,
poganjala veje
in raztezala mladike.

Bil pa je še en velik orel
z velikimi perutmi in gostim perjem.
In glej, ta trta je obrnila
korenine proti njemu
in stezala veje k njemu,
da bi jo namakal bolj kot greda,
v katero je bila vsajena.
V rodovitno polje, ob obilni vodi
je bila zasajena,
da bi poganjala veje in rodila sad,
da bi postala plemenita trta.
Reci: Tako govori Gospod BOG:
Bo mar uspevala?
Ne bo oni izruval njenih korenin
in porezal njenega sadu, da se bo posušila,
da se njeno sveže listje posuši?
Ne bo treba močnega lakta ne veliko ljudi,
da jo s korenino vred izpulijo.
10 Glej, zasajena je bila, pa bo uspevala?
Se ne bo, ko butne vanjo vzhodnik,
docela posušila?
Na gredi, kjer je zrastla, bo usahnila.
11 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 12 Reci uporni hiši: Mar ne veste, kaj to pomeni? Reci: Glejte, babilonski kralj je prišel v Jeruzalem, vzel njegovega kralja in njegove kneze ter jih odpeljal k sebi v Babilon. 13 Potem je vzel kraljevega potomca, sklenil zavezo z njim in mu naložil prisego. Tudi veljake v deželi je odpeljal, 14 da bi bilo kraljestvo oslabljeno in se ne bi vzdignilo, marveč bi držalo zavezo z njim in obstalo. 15 Toda uprl se mu je in poslal svoje odposlance v Egipt, naj mu dajo konj in veliko čet. Ali bo uspel? Mar se bo rešil tisti, ki tako dela? Prelomil je zavezo in naj bi se rešil? 16 Kakor jaz živim, govori Gospod BOG, prav v kraju, kjer biva kralj, ki ga je postavil za kralja in čigar prisego je poteptal in prelomil njegovo zavezo, pri njem, sredi Babilona bo umrl! 17 Faraon pa mu z veliko vojsko in s številno množico ne bo pomagal v boju, ko bo nasut nasip in bodo zgrajeni okopi, da se pokonča veliko življenj. 18 Kajti poteptal je prisego in prelomil zavezo; glej, dal je roko, in vendar je vse to storil! Ne bo ubežal! 19 Zato tako govori Gospod BOG: Kakor jaz živim, meni dano prisego, ki jo je poteptal, in mojo zavezo, ki jo je prelomil, bom spravil na njegovo glavo. 20 Svojo mrežo bom razpel čezenj, da se ujame v moji pasti. V Babilon ga bom pripeljal in ga tam sodil zaradi nezvestobe, ki jo je zagrešil proti meni. 21 Vsi njegovi ubežniki iz vseh njegovih čet bodo popadali pod mečem, preostali pa se bodo razkropili na vse vetrove. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, GOSPOD, govoril.
22 Tako govori Gospod BOG:
Jaz sam bom vzel vršič
visoke cedre
in ga potaknil,
od njegovih vrhnjih mladik
bom odtrgal nežno vejico
in jo zasadil
na visoko in vzvišeno goro.
23 Na Izraelov gorski vrh
jo bom zasadil,
pognala bo veje in obrodila sad,
postala bo veličastna cedra.
Pod njo bodo prebivale vsakovrstne ptice,
vse krilate živali
bodo prebivale v senci njenih vej.
24 Tedaj bodo spoznala vsa poljska drevesa,
da sem jaz, GOSPOD,
ponižal visoko drevo
in povišal nizko,
da sem posušil zeleno drevo
in dal, da je suho pognalo.
Jaz, GOSPOD, sem govoril
in tudi naredim.

Izaija 46

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Babilonski bogovi bodo propadli
46 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgrudil se je Bel, omahnil je Nebó!
Njune podobe so postale živali in živinčeta,
ki vas nosijo
in omagajo pod bremenom.
Omahnila sta in se hkrati zgrudila,
nista mogla rešiti bremena,
njuna duša je šla v ujetništvo.

Poslušajte me, hiša Jakobova,
in ves ostanek hiše Izraelove,
ki sem vas vzel nase od materinega telesa,
vas nosil že od materinega naročja:
do vaše starosti ostanem isti,
do vaših sivih las vas bom tovoril.
Jaz sem naredil, jaz bom nosil,
jaz bom tovoril in osvobodil.

S kom me hočete vzporejati in enačiti,
da bi me primerjali in bi si bila podobna?
Ti, ki stresajo zlato iz mošenj
in tehtajo srebro z jezičkom,
si najamejo zlatarja, da iz njega naredi boga,
padajo pred njim in ga častijo.
Vzdigujejo ga na ramena,
nosijo ga in polagajo na podstavek,
kjer stoji in se ne gane s svojega mesta.
Če kdo vpije k njemu, ne odgovori,
iz njegove stiske ga ne reši.
Bog je gospodar prihodnosti
Spominjajte se tega in bodite močni,
vzemite si k srcu, uporniki!
Spominjajte se prejšnjih reči, iz davnine,
kajti jaz sem Bog in drugega ni,
Bog, in ni ga kakor jaz.
10 Od začetka oznanjam konec,
od davnine to, kar se še ni zgodilo.
Pravim: Moj sklep obvelja
in vsako svojo željo izpolnim.
11 Od vzhoda kličem roparico,
iz daljne dežele moža po svojem načrtu.
Kakor sem govoril, tako bom izpeljal,
kakor sem oblikoval, tako bom to naredil.

12 Poslušajte me, trdosrčni,
ki ste daleč od pravičnosti!
13 Približal sem svojo pravičnost, ni daleč
in moje rešenje ne bo mudilo.
Podaril bom Sionu rešenje,
Izraelu svoj sijaj.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.632, danes: 31.867
Čas izvajanja programa: 0.07s