Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Filipljanom 1,12-30

Pismo Filipljanom :Uvod 1 2 3 4

Življenje je zame Kristus
12 Hočem, da veste, bratje, da je to, kar se godi z mano, veliko prispevalo k razmahu evangelija: 13 v vsem pretoriju in tudi vsem drugim je postalo očitno, da nosim svoje verige zaradi Kristusa. 14 In večina bratov je zaradi mojih verig opogumljena v Gospodu in si upa še bolj brez strahu oznanjati Božjo besedo.
15 Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz zavisti in iz tekmovalnosti, nekateri pa tudi z dobrim namenom. 16 Ti delajo to iz ljubezni, saj vedo, da sem bil določen za obrambo evangelija, 17 oni pa oznanjajo Kristusa iz stremuštva in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s tem povečujejo bridkost mojih verig. 18 A kaj za to! Da se le, pa naj bo na kakršen koli način že, iz preračunljivosti ali v resnici, oznanja Kristus. To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje. 19 Vem namreč, da se bo ta moja zadeva iztekla v mojo rešitev, ker boste zame molili in ker mi bo pomagal Duh Jezusa Kristusa. 20 Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo. 21 Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. 22 Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. 23 Razpet sem namreč med dvojim: po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, 24 po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem mesu. 25 Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej pri vas vseh, tako da boste napredovali in se veselili v svoji veri 26 in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi mene, ko spet pridem k vam.
27 Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija! Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija, 28 ne da bi se dali v čem ustrahovati nasprotnikom. V tem je zanje znamenje pogube, za vas pa rešitve, in to od Boga. 29 Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite, 30 saj prenašate isti boj, ki ste ga videli na meni in ki ga, kakor zdaj slišite, še prenašam.

Ezekiel 19

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Žalostinka o Izraelovih knezih
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti pa zapoj žalostinko o Izraelovih knezih. Reci:
Kakšna levinja je bila tvoja mati
med levi!
Ležala je sredi levičev
in redila svoje mladiče.
Vzredila je enega svojih mladičev,
postal je levič.
Naučil se je loviti plen,
žrl je ljudi.
Narodi so zagnali preplah zavoljo njega:
ujel se je v njihovo jamo.
V sponah so ga odvedli
v egiptovsko deželo.
Ko je videla, da je prevarana,
da je njeno upanje splahnelo,
je vzela še enega svojih mladičev
in ga naredila za leviča.
Sredi levov se je sprehajal,
postal je levič.
Naučil se je loviti plen,
žrl je ljudi.
Spoznal je njihove vdove,
pustošil njihova mesta.
Groza je navdala deželo in kar jo napolnjuje,
spričo glasu njegovega rjovenja.
Narodi so se spravili nadenj
iz okoliških pokrajin;
razpeli so svojo mrežo proti njemu:
ujel se je v njihovo jamo.
V sponah so ga deli v kletko
in ga odvedli k babilonskemu kralju.
Spravili so ga v trdnjavo,
da se njegov glas ne bi več slišal
po Izraelovih gorah.
10 Tvoja mati je bila kakor trta v vinogradu,
zasajena ob vodi;
rodovitna in vejnata je bila
od obilne vode.
11 Imela je močne veje
za vladarska žezla,
vzpenjala se je visoko
nad grmovjem.
Vidna je bila zaradi svoje višine
in zaradi množice vej.
12 A izruvana je bila v srdu
in vržena na tla.
Vzhodnik jo je posušil,
njen sad je odpadel.
Usahnila je njena močna veja,
ogenj jo je použil.
13 Zdaj je presajena v puščavo,
v suho in žejno deželo.
14 Ogenj je švignil iz njenega stebla,
použil njene veje in sad.
V njej ni bilo več močnega stebla
za vladarsko žezlo.

Žalostinka je to, žalostinka je postala.

Izaija 48

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Bog kliče, očita in obljublja
48 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte to, hiša Jakobova,
vi, ki imate ime po Izraelu
in ste izšli iz Judovega studenca,
prisegate pri GOSPODOVEM imenu
in slavite Boga Izraelovega,
ne v resnici in ne v pravičnosti!
Kajti po svetem mestu imajo ime
in na Boga Izraelovega se opirajo,
GOSPOD nad vojskami je njegovo ime.

Prejšnje reči sem tedaj oznanil:
iz mojih ust so izšle in dal sem jih slišati,
takoj sem jih naredil in prišle so.
Ker sem vedel, da si trmast,
da je tvoj vrat železna kita
in tvoje čelo bron,
sem ti tedaj oznanil,
preden je prišlo, sem ti dal slišati,
da ne bi rekel: »Moj malik je to naredil,
moja zrezljana in ulita podoba je to ukazala.«

Slišal si, poglej, vse to,
vi pa, mar ne boste oznanili?
Dal sem ti slišati odslej nove reči,
in skrite, ki jih nisi poznal.
Zdaj so ustvarjene in ne od nekdaj,
pred današnjim dnem nisi slišal zanje,
tako ne moreš reči: »Glej, poznam jih!«
Niti nisi poslušal, niti nisi spoznal,
tvoje uho že od nekdaj ni odprto.
Saj vem, da zmeraj varaš,
da so te od materinega telesa klicali upornik.

Zaradi svojega imena zadržujem svojo jezo,
zaradi svoje hvale jo krotim,
da te ne iztrebim.
10 Glej, pretopil sem te, pa ne v srebro,
v topilnici trpljenja sem te preizkusil.
11 Zaradi sebe, zaradi sebe delam,
kako bi se mogel oskruniti?
Svoje slave ne dam drugemu!
Bog poučuje preroka in ljudstvo
12 Poslušaj me, Jakob,
Izrael, ki sem te poklical!
Jaz sem tisti, jaz sem prvi
in jaz sem poslednji.
13 Moja roka je utemeljila zemljo
in moja desna je razpela nebo,
jaz ju kličem,
da stojita skupaj.

14 Zberite se vsi in poslušajte!
Kdo izmed njih je oznanil te reči?
Tisti, ki ga ljubi GOSPOD,
bo izpolnil njegovo voljo
nad Babilonom in nad zarodom Kaldejcev.
15 Jaz, jaz sem govoril in ga poklical,
pripeljal sem ga in on bo uspel na svoji poti.
16 Stopite k meni, poslušajte to:
Od začetka nisem na skrivnem govoril,
od časa, ko je to nastajalo, sem bil tam.
In zdaj je Gospod BOG poslal mene in svojega duha.

17 Tako govori GOSPOD,
tvoj odkupitelj, Sveti Izraelov:
Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog,
ki te učim, kar ti koristi,
ki te vodim po poti, po kateri moraš hoditi.
18 O da bi bil pazil na moje zapovedi!
Tedaj bi bil tvoj mir kakor reka,
tvoja pravičnost kakor morski valovi.
19 Tvojega zaroda bi bilo kakor peska
in potomcev tvojega rodu kakor njegovih zrn.
Njegovo ime bi ne bilo iztrebljeno,
bi ne bilo izbrisano izpred mojega obličja.
Vrnitev iz Babilona
20 Pojdite iz Babilona, bežite iz Kaldeje!
Oznanite z veselim glasom, dajte slišati to,
razglasite to do konca zemlje
in recite: »GOSPOD je odkupil svojega služabnika Jakoba!«
21 Niso bili žejni, ko jih je vodil po puščavah,
točil jim je vodo iz skale,
razklal je skalo in pritekla je voda.

22 »Ni miru,« govori GOSPOD, »za krivičnike.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.916, danes: 7.151
Čas izvajanja programa: 0.05s