Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Filipljanom 2,12-30

Pismo Filipljanom :Uvod 1 2 3 4

Apostolova skrb za svetost kristjanov
12 Potemtakem, moji ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami, ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, delajte s strahom in s trepetom za svoje odrešenje. 13 Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. 14 Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, 15 da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. 16 Držite se besede življenja, da se bom lahko na Kristusov dan pohvalil, da nisem v prazno tekel in se nisem v prazno trudil. 17 Četudi se izlivam kot pitna daritev pri žrtvi in daritvi vaše vere, se veselim in radujem z vami vsemi. 18 Prav tako se veselite tudi vi in se radujte z menoj!
Timótej in Epafrodit
19 Upam v Gospodu Jezusu, da vam bom kmalu poslal Timóteja, tako da bom tudi sam potolažen, ko bom izvedel, kako je z vami. 20 Nimam namreč nikogar drugega, ki bi mu bil podoben po srcu in bi tako iskreno skrbel za vaše zadeve, 21 saj vsi po vrsti iščejo svojo korist in ne tega, kar je Jezusa Kristusa. 22 Poznate njegovo preizkušenost, ker je z mano kakor sin z očetom služil evangeliju. 23 Upam torej, da ga pošljem takoj, ko ugotovim, kako je z menoj. 24 Vendar zaupam v Gospoda, da bom kmalu prišel tudi sam.
25 Zdi se mi potrebno, da pošljem k vam brata Epafrodita, svojega sodelavca in sobojevnika, vašega odposlanca in strežnika v moji potrebi. 26 Zelo se mu je namreč tožilo po vas vseh, pa še v skrbeh je bil, ker ste slišali, da je zbolel. 27 Dejansko je zbolel na smrt. Toda Bog se ga je usmilil, pa ne samo njega, ampak tudi mene, da se ne bi zgrinjala name bolečina na bolečino. 28 Poslal sem ga torej kar najhitreje, da bi ga spet videli in se razveselili in bi bil tudi jaz sam bolj brez bolečine. 29 Sprejmite ga torej v Gospodu z vsem veseljem in imejte v časti ljudi, kakršen je on, 30 saj se je zaradi Kristusovega dela približal smrti, ko je tvegal življenje, da bi storil zame to, česar vi niste mogli storiti.

Ezekiel 21-22

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Božji meč nad Izraelom
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti jugu in spregovôri južnim krajem! Prerokuj zoper gozd južne poljane! Reci gozdu na jugu: Poslušaj GOSPODOVO besedo! Tako govori Gospod BOG: Glej, v tebi zanetim ogenj in použil bo v tebi vsako zeleno in vsako suho drevo. Plameneči plamen ne bo ugasnil in osmodili se bodo v njem vsi obrazi od juga do severa. Vse meso naj vidi, da sem ga jaz, GOSPOD, vžgal; naj ne ugasne. Tedaj sem rekel: Oh, Gospod BOG, tile pravijo o meni: »Mar ta ne govori vedno v prilikah?«
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti Jeruzalemu in spregovôri proti svetiščem! Prerokuj zoper Izraelovo deželo! Reci Izraelovi deželi: Tako govori GOSPOD: Glej, proti tebi sem. Izdrl bom svoj meč iz nožnice in iztrebil iz tebe pravične in krivične. Ker bom iztrebil iz tebe pravične in krivične, pojde moj meč iz nožnice zoper vse meso od juga do severa. 10 Vse meso naj spozna, da sem jaz, GOSPOD, izdrl svoj meč iz nožnice; ne vrne se več vanjo. 11 Ti pa, sin človekov, zdihuj z bolečimi ledji, zdihuj v bridkosti pred njihovimi očmi! 12 Če ti porečejo: »Zakaj zdihuješ?« reci: »Zaradi novice, ki prihaja.« Ob njej bo skoprnelo vsako srce, vse roke bodo obnemogle, sleherni duh bo klonil in vsa kolena bodo splahnela kakor voda. Glejte, to prihaja in se bo zgodilo, govori Gospod BOG.
13 Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: 14 Sin človekov, prerokuj in reci: Tako govori Gospod. Reci:
Meč, meč je nabrušen
in tudi zglajen:
15 nabrušen je, da bo klal, klal,
zglajen, da se bo bliskal –
ali naj se veselimo? –
Palica mojega sina zavrača vsak les.
16 Dal ga je zgladiti,
da ga prime v roko;
nabrušen je meč in zglajen,
da bo dan v roko morilcu.
17 Vpij in tuli, sin človekov,
ker je proti mojemu ljudstvu,
proti vsem Izraelovim knezom!
Z mojim ljudstvom vred so prepuščeni meču,
zato se tolci po kolku!
18 Da, preizkušnja je. A kaj se bo zgodilo, ko vendar preziraš šibo? govori Gospod BOG.
19 Ti pa, sin človekov, prerokuj
in ploskni z rokama!
Meč naj podvoji udarce,
potroji naj jih morilni meč,
meč velikega pokola,
ki kroži okoli njih,
20 da pretrese srce
in pomnoži žrtve.
Pred vsa njihova vrata sem položil
morilni meč,
narejen za bliskanje,
zglajen za klanje.
21 Usekaj na desno,
udari na levo,
kamor je obrnjeno tvoje obličje.
22 Tudi jaz bom ploskal z rokama,
da potešim svoj srd.
Jaz, GOSPOD, sem govoril.
Nebukadnezar na razpotju
23 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 24 Ti, sin človekov, začrtaj dve poti, po katerih naj pride meč babilonskega kralja! Iz ene dežele naj izhajata obe. Naredi kažipot, na začetku poti v mesto ga naredi. 25 Pot začrtaj tako, da lahko pride meč v Rabo Amóncev in v Juda, v utrjeni Jeruzalem. 26 Babilonski kralj namreč stoji na razpotju, na začetku obeh poti, in išče svéta v vedeževanju; trese puščici, vprašuje hišne malike in opazuje jetra. 27 V njegovi desnici je žreb za Jeruzalem: da naj zažene bojni krik, glasno pozove na boj, postavi oblegovalne ovne proti vratom, nasuje nasip in zgradi okope. 28 Njim pa se zdi to vedeževanje prazno, saj so jim bile dane slovesne prisege. On pa jih bo spomnil na njihovo krivdo, tako da bodo ujeti.
29 Zato tako govori Gospod BOG: Ker ste opozorili na svojo krivdo, ko se je razkrila vaša upornost in so se pokazali vaši grehi pri vseh vaših delih, ker ste torej opozorili nase, boste s silo zajeti.
30 Tebi pa, izprijeni krivičnik, Izraelov knez,
čigar dan je prišel,
v času, ko bo krivda dokončno poravnana,
31 govori Gospod BOG tako:
Odlôži pokrivalo, odstráni krono!
Stvari se bodo spremenile:
nizko bo povišano
in visoko bo ponižano!
32 Razvaline, razvaline, razvaline naredim iz nje
in ne bo je več,
dokler ne pride tisti, ki ima pravico
in ga za to postavim.
Meč zoper Amónce
33 Ti, sin človekov, prerokuj in reci: Tako govori Gospod BOG o Amóncih in njihovem zasramovanju. Reci:
Meč, meč je izdrt, da bo klal,
zglajen, da bo uničeval, da se bo bliskal.
34 Medtem ko ti ponujajo varljiva videnja
in ti vedežujejo laži,
da ga denejo na vrat
izprijenim krivičnikom,
ker je prišel njihov dan,
v času, ko bo krivda dokončno poravnana.
35 Vtakni ga v njegovo nožnico!
Na kraju, kjer si bil ustvarjen,
v deželi tvojega izvira
te bom sodil.
36 Svojo togoto bom izlil nate,
v ognju svoje srditosti bom pihal zoper tebe,
dal te bom v roke surovežem,
ki ti kujejo pogubo.
37 Ognju boš v hrano
in tvoja kri bo sredi dežele.
Ne bodo se te več spominjali,
zakaj jaz, GOSPOD, sem govoril.
Obtožba Jeruzalema
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Ti, sin človekov, ali hočeš soditi? Ali hočeš soditi krvoločnemu mestu? Tedaj mu oznani vse njegove gnusobe! Reci: Tako govori Gospod BOG: O mesto, ki v svoji sredi preliva kri, da bi prišel njegov čas, in si dela malike, da se oskrunja. S svojo krvjo, ki si jo prelilo, si si nakopalo krivdo, in s svojimi maliki, ki si jih napravilo, si se oskrunilo. Približalo si svoj dan in prišlo do svojih let. Zato te dam v zasramovanje narodom, v zasmeh vsem deželam. Bližnji in oddaljeni te bodo zasmehovali, ker je tvoje ime omadeževano in je zmeda v tebi velika.
Glej, Izraelovi knezi v tebi so vsak po svoji moči prelivali kri. Očeta in mater v tebi zaničujejo, tujca v tvoji sredi zatirajo, siroto in vdovo v tebi stiskajo. Kar mi je sveto, preziraš, in moje sobote skruniš. V tebi so obrekljivci, ki prelivajo kri; v tebi so taki, ki pojedajo na gorah in uganjajo razuzdanost v tvoji sredi. 10 V tebi razgaljajo očeta do nagega, v tebi zlorabljajo ženo, ki je obredno nečista. 11 Eden počenja gnusobo z ženo svojega bližnjega, drugi skruni svojo snaho z razuzdanostjo, spet drugi posiljuje v tebi svojo sestro, hčer svojega očeta. 12 V tebi jemljejo podkupnine, da se preliva kri. Jemlješ obresti in oderuško plačilo, kuješ dobičke z izsiljevanjem bližnjega, name pa pozabljaš, govori Gospod BOG.
13 Glej, plosknem z rokama nad dobičkom, ki si ga pridobilo, in nad krvjo, ki je bila prelita v tvoji sredi. 14 Bo tvoje srce vzdržalo, bodo tvoje roke ostale močne v dneh, ko se spravim nate? Jaz, GOSPOD, sem govoril in bom storil! 15 Razkropil te bom med narode, te razsejal po deželah in naredil konec tvojemu oskrunjanju. 16 Sámo se boš ponižalo v očeh narodov, da spoznaš, da sem jaz GOSPOD.
17 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 18 Sin človekov, Izraelova hiša mi je postala žlindra. Vse v topilnici: baker, kositer, železo in svinec je postalo žlindra, tudi srebro. 19 Zato tako govori Gospod BOG: Ker ste vsi postali žlindra, glejte, vas zberem sredi Jeruzalema. 20 Kakor srebro, baker, železo, svinec in kositer zberejo v topilnici in raznetijo nanje ogenj, da se raztopijo, tako vas zberem v svoji jezi in v svojem srdu, vas porinem noter in raztopim. 21 Da, zberem vas in razpiham na vas ogenj svojega besa, da se raztopite sredi njega. 22 Kakor se srebro raztopi v topilnici, tako se vi raztopite v njej, da spoznate, da sem jaz, GOSPOD, razlil svoj srd na vas.
23 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 24 Sin človekov, reci mu: Ti si dežela, ki ni očiščena ne oprana z dežjem na dan togote. 25 Njeni knezi v njeni sredi so kakor rjoveč lev, ki trga plen; požirajo ljudi, jemljejo zaklade in dragocenosti, množijo njene vdove. 26 Njeni duhovniki kršijo mojo postavo in skrunijo, kar mi je sveto. Ne razločujejo med svetim in svetnim, ne učijo razlike med nečistim in čistim. Zakrivajo si oči pred mojimi sobotami in me skrunijo v svoji sredi. 27 Njeni višji uradniki so v njeni sredi kakor volkovi, ki trgajo plen, prelivajo kri in pokončujejo ljudi, da si prisvojijo krivičen dobiček. 28 Njeni preroki jim sipljejo pesek v oči, ko imajo varljiva videnja, jim vedežujejo laž in govorijo: »Tako govori Gospod BOG,« ko GOSPOD ni govoril. 29 Ljudstvo dežele izsiljuje in grabežljivo ropa. Zatirajo reveža in ubogega in neupravičeno pritiskajo na tujca. 30 Iskal sem med njimi človeka, ki bi pozidal zid in stal pred menoj na prelomu, v bran dežele, da je ne uničim. Pa ga nisem našel. 31 Zato bom izlil svojo togoto nanje, v ognju svojega besa jih bom uničil. Njihovo ravnanje bom spravil na njihovo glavo, govori Gospod BOG.

Izaija 50

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Bog zaslišuje svoje ljudstvo
50 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori GOSPOD:
Kje je ločitveni list vaše matere,
s katerim bi jo bil odpustil?
Ali kdo izmed mojih upnikov je tisti,
ki bi mu vas bil prodal?
Glejte, zaradi svojih krivd ste bili prodani,
zaradi vaših pregreh je bila odpuščena vaša mati.
Zakaj ni bilo nikogar, ko sem prihajal,
zakaj ni nihče odgovoril, ko sem klical?
Mar je moja roka prekratka za osvoboditev,
mar nimam moči za rešitev?
Glejte, s svojo grožnjo izsušujem morje,
reke spreminjam v puščavo,
ribe v njih ginejo brez vode
in umirajo od žeje.
Nebo obláčim v črnino,
raševnik mu dajem za ogrinjalo.
Tretji spev o GOSPODOVEM služabniku
Gospod BOG mi je dal
jezik učencev:
da bi znal krepiti omagujoče,
zgodaj zbuja besedo,
zgodaj mi zbuja uho,
da prisluhnem kakor učenci.
Gospod BOG mi je odprl uho
in jaz se nisem upiral,
nisem se umaknil nazaj.
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli,
svoje lice tistim, ki so mi pulili brado.
Svojega obraza nisem skrival
pred sramotenjem in pljunki.

Gospod BOG mi pomaga,
zato se nisem dal zmesti.
Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen,
saj sem vedel, da ne bom osramočen.
Blizu je ta, ki me opravičuje,
kdo se bo pravdal z menoj?
Nastopiva skupaj!
Kdo si lasti mojo pravico?
Naj se mi približa.
Glej, Gospod BOG mi pomaga,
kdo me bo razglasil za krivega?
Glej, vsi tisti bodo razpadli kakor obleka,
molj jih bo požrl.
GOSPODOV služabnik tolaži in grozi
10 Kdo izmed vas se boji GOSPODA?
Naj posluša glas njegovega služabnika.
Kdor hodi v temí
in nima luči,
naj zaupa v GOSPODOVO ime,
naj se opira na svojega Boga.
11 Glejte, vi vsi, ki razpihujete ogenj
in se oborožujete z gorečimi puščicami,
pojdite v žar svojega ognja,
med puščice, ki ste jih prižgali!
Iz moje roke vas bo to zadelo,
ležali boste v bolečinah.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.618, danes: 7.853
Čas izvajanja programa: 0.05s