Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Filipljanom 3,1-4,1

Pismo Filipljanom :Uvod 1 2 3 4

Resnično opravičenje
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sicer pa, bratje moji, veselite se v Gospodu. Meni ni odveč, vam pa je v prid, da vam pišem iste stvari.
Varujte se psov, varujte se slabih delavcev, varujte se oškrnjencev! Obrezanci smo namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem duhu in se ponašamo v Kristusu Jezusu, pri tem pa ne zaupamo v meso, čeprav bi jaz lahko zaupal tudi v meso. Če kdo drug misli, da lahko zaupa v meso, smem jaz to še bolj: obrezan sem bil osmi dan, sem iz izraelskega ljudstva, iz Benjaminovega rodu, Hebrejec izmed Hebrejcev, po postavi farizej, po gorečnosti preganjalec Cerkve, po pravičnosti v postavi neoporečen. Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri, 10 da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, 11 da kako pridem do vstajenja od mrtvih.
Hitim proti cilju
12 Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. 13 Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, 14 ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. 15 Zato vsi, kar nas je popolnih, imejmo to v mislih; če pa kaj drugače mislite, vam bo Bog razodel tudi to. 16 Sicer pa se držimo tega, kar smo dosegli.
17 Vsi skupaj postanite moji posnemovalci, bratje, in se ozirajte po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas. 18 Mnogi namreč živijo – večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa. 19 Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari. 20 Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. 21 Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva.
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.

Ezekiel 23

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hudobija dveh sester – dveh prestolnic: Samarije in Jeruzalema
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, bili sta dve ženski, hčeri ene matere. Vlačugali sta se v Egiptu, že v svoji mladosti sta se vlačugali. Tam so otipavali njune prsi, tam so jima stiskali dekliške grudi. Starejši je bilo ime Ohóla, njeni sestri pa Oholíba. Postali sta moji in sta rodili sinove in hčere. Njuni imeni: Ohóla je Samarija, Oholíba pa Jeruzalem.
Ohóla se je vlačugala. Čeprav je bila moja, je vsa gorela za svoje ljubimce Asirce: za vojake, oblečene v vijolični škrlat, za upravitelje in glavarje, same brhke mladeniče, in jezdece, ki so jahali na konjih. Njim se je predajala s svojim vlačuganjem, vsem izbranim Asircem, in se oskrunjala z vsemi maliki vseh tistih, za katere je gorela v strasti. Vendar ni opustila svojega vlačuganja z Egipčani, kajti že v njeni mladosti so ležali z njo, ji stiskali dekliške prsi in tešili na njej svojo poželjivost. Zato sem jo dal v roke njenim ljubimcem, v roke Asircem, za katere je vsa gorela. 10 Ti so jo razgalili do nagega, vzeli njene sinove in hčere, njo samo pa ubili z mečem. Postala je pojem med ženami, ko so izvršili obsodbo nad njo.
11 Njena sestra Oholíba je to videla, pa se je še bolj spridila v svoji poželjivosti kakor ona in bila še bolj razvratna od svoje razuzdane sestre. 12 Vsa je gorela za Asirce, upravitelje in glavarje, v najboljšo opravo oblečene vojake in jezdece, ki so jahali na konjih, same brhke mladeniče. 13 Videl sem, da se je oskrunila – obe sta šli isto pot. 14 Vendar je bila ta še večja vlačuga. Videla je može, naslikane na steni, podobe Kaldejcev, slikane z minijem. 15 Ledja so imeli prepasana in na glavah široka pokrivala; vsi so bili videti kakor častniki, podoba Babiloncev, katerih rojstna dežela je bila Kaldeja. 16 Strastno se je razvnela zanje, brž ko jih je videla, in poslala sle k njim v Kaldejo. 17 Babilonci so hodili k njej, v posteljo ljubimkanja, in jo skrunili s svojo razuzdanostjo. Potem ko se je oskrunila z njimi, je začutila odpor do njih. 18 Vendar je tako odkrito nadaljevala svoje vlačuganje in razkrivala svojo nagoto, da sem začutil odpor do nje, kakor sem začutil odpor do njene sestre. 19 Ona pa je množila svoja vlačuganja in se spominjala dni svoje mladosti, ko se je vlačugala v egiptovski deželi. 20 Strastno je gorela za svoje razvratneže, katerih meso je bilo kakor oslovsko in izliv podoben konjskemu. 21 Hlepela si po svoji mladostni razuzdanosti, ko so ti Egipčani stiskali grudi in ti otipavali prsi.
22 Zato, Oholíba, tako govori Gospod BOG: Glej, podžgal bom proti tebi tvoje ljubimce, do katerih si začutila odpor, in jih pripeljal nadte od vsepovsod: 23 Babilonce in vse Kaldejce, Pekód, Šoo in Koo, vse Asirce z njimi, brhke mladeniče, vse upravitelje in glavarje, častnike in vojake in vse jezdece na konjih. 24 S severa bodo prišli nadte z bojnimi vozovi in kolesi in množico ljudstev. Zaslone, ščite in čelade bodo usmerili z vseh strani proti tebi. Predal jim bom sodbo, da te obsodijo po svojem pravu. 25 Svojo gorečnost bom spravil nate, da bodo srdito ravnali s tabo. Nos in ušesa ti bodo odrezali, in kar bo še preostalo od tebe, bo padlo pod mečem. Vzeli bodo tvoje sinove in hčere, in kar bo še preostalo od tebe, bo použil ogenj. 26 Slekli ti bodo oblačila in ti pobrali dragotine. 27 Tako bom naredil konec tvoji razuzdanosti in tvojemu vlačuganju iz egiptovske dežele, da ne povzdigneš več oči k njim in se ne spomniš več Egipta. 28 Tako namreč govori Gospod BOG: Glej, dajem te v roke tistih, ki jih sovražiš, v roke tistih, do katerih čutiš odpor. 29 Ravnali bodo s tabo sovražno, pobrali ti bodo ves izkupiček in te pustili golo in nago. Tako se bo odkrila sramota tvojega nečistovanja, tvoje razuzdanosti in tvojega vlačuganja. 30 To se ti bo zgodilo, ker si se vlačugala s pogani in se oskrunjala z njihovimi maliki. 31 Po poti svoje sestre si hodila, zato dam njeno čašo tebi v roko. 32 Tako govori Gospod BOG:
Pila boš čašo svoje sestre,
globoko in široko;
v zasmeh in zasramovanje ti bo,
zelo veliko drži:
33 polna boš pijanosti in skrbi.
Čaša groze in grozote
je čaša tvoje sestre Samarije.
34 Pij jo in izsrkaj;
zdrobi njene črepinje
in si razparaj prsi!
Kajti jaz sem govoril, govori Gospod BOG. 35 Zato tako govori Gospod BOG: Ker si me pozabila in mi obrnila hrbet, boš nosila posledice svoje razuzdanosti in svojega vlačuganja.
36 GOSPOD mi je rekel: Sin človekov, ali boš obsodil Ohólo in Oholíbo in jima pokazal njune gnusobe? 37 Kajti prešuštvovali sta in kri je na njunih rokah. S svojimi maliki sta prešuštvovali in svoje otroke, ki sta mi jih rodili, sta jim žrtvovali v hrano. 38 Pa še tole sta mi storili: omadeževali sta tisti dan moje svetišče in skrunili moje sobote. 39 Ko sta žrtvovali svoje otroke svojim malikom, sta prišli še isti dan v moje svetišče in ga oskrunili. Glejte, tako sta delali v moji hiši.
40 Še več, pošiljali sta celo po može, ki so prihajali od daleč; sla sta pošiljali k njim in glej, prišli so. Okopala si se zanje, si naličila oči in si nadela nakit. 41 Sedela si na razkošnem ležišču, pred katerim je bila miza, na katero si postavljala moje kadilo in olje. 42 Glas brezskrbnih se je slišal pri njej zaradi množice mož, ki so prihajali iz puščave. Zapestnice so jima natikali na roke in prelep načelek na glavo.
43 Tedaj sem rekel: Ali potemtakem nista prešuštvovali? Kakor počne vlačuga, sta se vlačugali. 44 Prihajali so k njej, kakor hodijo k ženski, ki je vlačuga. Tako so hodili k Ohóli in Oholíbi, k tema razuzdankama.
Pravična kazen
45 Toda pravični možje jima bodo sodili po pravu o prešuštnicah in po pravu o morilkah, saj sta prešuštnici in kri se drži njunih rok! 46 Zato tako govori Gospod BOG: Naj se skliče proti njima zbor in naj ju izroče v pretres in plenjenje. 47 Zbor naj ju kamna in razseka z mečem. Njune sinove in hčere naj pomorijo, njune hiše pa požgejo z ognjem. 48 Tako bom naredil konec razuzdanosti v deželi. Vsem ženskam bo to v pouk, da se ne bodo vdajale razuzdanosti kakor vedve. 49 Vajino razuzdanost bodo spravili na vaju in nosili bosta kazen za grehe s svojimi maliki. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod BOG.

Izaija 51

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


51 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte me vi, ki si prizadevate za pravičnost,
vi, ki iščete GOSPODA!
Glejte na skalo, iz katere ste izklesani,
na odprtino jame, iz katere ste izkopani.
Glejte na Abrahama, svojega očeta,
in na Saro, ki vas je rodila.
Kajti bil je sam, ko sem ga poklical,
pa sem ga blagoslovil in namnožil.
Da, GOSPOD bo potolažil hčer sionsko,
potolažil bo vse njene razvaline.
Iz puščave bo naredil raj,
iz pustinje GOSPODOV vrt.
V njej bodo doma radost in veselje,
hvalnica in glas pesmi.

Poslušaj me, moje ljudstvo,
prisluhni mi, moj narod!
Kajti od mene prihaja postava
in svoje pravo postavljam za luč narodom.
Blizu je moja pravičnost,
moje odrešenje prihaja,
moji lakti bodo sodili ljudstva,
mene čakajo obrežja,
v moj laket zaupajo.
Povzdignite svoje oči proti nebu,
ozrite se navzdol na zemljo,
kajti nebo bo izginilo kakor dim,
zemlja bo razpadla kakor obleka
in njeni prebivalci bodo preminili kakor mušice.
Moje odrešenje pa ostaja na veke,
moja pravičnost ne bo prenehala.

Poslušajte me, vi, ki poznate pravičnost,
ljudstvo, ki nosi v svojem srcu mojo postavo.
Ne bojte se sramotenja ljudi,
ne plašite se njihovega zmerjanja.
Kajti molj jih bo požrl kakor obleko,
črv jih bo razjedel kakor volno,
moja pravičnost pa ostaja na veke,
moje odrešenje za vse rodove.
Zbúdi se, GOSPOD
Zbúdi se, zbúdi, obleci moč,
laket GOSPODOV!
Zbúdi se kakor v nekdanjih dneh,
v davnih rodovih!
Mar nisi ti razsekal Rahaba,
prebodel zmaja?
10 Mar nisi ti posušil morja,
vode velikega vodovja,
globine morja spremenil v pot,
da so odkupljeni šli čez?
11 GOSPODOVI osvobojenci se bodo vrnili
in prišli s pesmijo na Sion.
Nad njihovo glavo bo večno veselje,
dosegli bodo radost in veselje,
žalost in vzdihovanje bosta zbežala.

12 Jaz sem, jaz, ki vas tolažim.
Kdo si ti, da se bojiš umrljivega človeka,
sina človekovega, ki je kakor trava?
13 Pozabil si GOSPODA, ki te je naredil,
razprostrl nebo
in utemeljil zemljo,
in si vedno trepetal, vsak dan,
pred jezo zatiralca,
ki se je pripravljal, da te pogubi.
In kje je zdaj zatiralčeva jeza?
14 Zvezani bo kmalu oproščen,
ne bo umrl in šel v jamo,
ne bo pogrešal kruha.
15 Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog,
ki burka morje, da hrumijo njegovi valovi,
njegovo ime je GOSPOD nad vojskami.
16 Svoje besede sem položil v tvoja usta,
skril sem te v senco svoje roke,
da bi vsadil nebo
in utemeljil zemljo
ter rekel Sionu: »Ti si moje ljudstvo!«
Prebudi se, Jeruzalem
17 Prebudi se, prebudi,
vstani, prestolnica Jeruzalem,
ki si pila iz GOSPODOVE roke
kelih njegovega srda.
Čašo omamnega keliha
si izpila in posrkala.
18 Nikogar ni bilo, ki bi jo vodil,
od vseh sinov, ki jih je rodila,
nikogar, ki bi jo prijel za roko,
od vseh sinov, ki jih je vzredila.
19 To dvoje te je doletelo:
– kdo žaluje s tabo? –
opustošenje in razdejanje, lakota in meč,
kdo te pomiluje?
20 Tvoji sinovi ležijo modrikasti
po vseh vogalih ulic
kakor antilopa v mreži.
Polni so GOSPODOVEGA srda,
grožnje tvojega Boga.

21 Zato poslušaj to, ubožica,
omamljena, pa ne od vina:
22 Tako govori tvoj Gospod BOG,
tvoj Bog, ki brani pravico svojega ljudstva:
Glej, vzel bom iz tvoje roke omamni kelih,
čašo keliha svojega srda,
ne boš ga več pila.
23 Dal ga bom v roke tvojim zatiralcem,
ki so ti pravili:
»Vrzi se na tla, da gremo čezte!«
in nastavljala si svoj hrbet kakor tla,
kakor cesto za popotnike.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.832, danes: 15.289
Čas izvajanja programa: 0.06s