Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Filipljanom 4,2-23

Pismo Filipljanom :Uvod 1 2 3 4

Spodbude
Opominjam Evodíjo in opominjam tudi Sintího, naj isto mislita v Gospodu. Pa tudi tebe, zvesti sodelavec, prosim, da jima pomagaš, saj sta se z menoj bojevali za evangelij, s Klemenom in z drugimi mojimi sodelavci, katerih imena so v knjigi življenja. Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.
Zahvala za darove Filipljanov
10 Močno sem se razveselil v Gospodu, da se je končno le razcvetela vaša skrbnost do mene. Sicer ste jo imeli že prej, a manjkala vam je priložnost. 11 Tega ne pravim, ker bi mi česa manjkalo, saj sem se navadil, da sem zadovoljen v vsakršnem položaju. 12 Znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. 13 Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 14 A kljub temu je bilo lepo, da ste postali soudeleženi v moji stiski.
15 Sicer pa prav vi, Filipljani, veste, da na začetku oznanjevanja evangelija, ko sem odpotoval iz Makedonije, nobena Cerkev ni odprla z mano računa o izdatkih in prejemkih, če izvzamem vas. 16 Pa tudi v Tesaloníko ste mi več kot enkrat poslali, kar sem potreboval. 17 Tega ne govorim, ker bi si želel vašega daru, ampak si želim čim obilnejšega sadu v vaše dobro. 18 Sicer pa imam vsega dovolj: živim v obilju, odkar sem dobil od Epafrodita to, kar ste mi poslali v blago dišeč vonj, v prijetno žrtev, ki je Bogu všeč. 19 Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. 20 Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen.
Sklepni pozdravi
21 Pozdravite vse svete v Kristusu Jezusu. Pozdravljajo vas bratje, ki so z menoj. 22 Pozdravljajo vas vsi sveti, posebno tisti iz cesarjeve hiše. 23 Milost Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vašim duhom!

Ezekiel 24

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Prilika o zarjavelem loncu
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V devetem letu, v desetem mesecu, desetega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, zapiši si natančno datum tega dneva! Prav tega dne je babilonski kralj krenil nad Jeruzalem; da, prav tega dne. Povej uporni hiši priliko in jim reci: Tako govori Gospod BOG:
Pristavi lonec, pristavi ga
in vlij vanj tudi vode!
Deni vanj kose mesa,
same lepe kose, stegno in pleče,
napolni ga z izbranimi kostmi!
Vzemi najboljše med drobnico,
tudi drva naloži podenj!
Zavri njegove kose mesa,
tudi kosti v njem naj se skuhajo!

Zato tako govori Gospod BOG:
Gorje mestu, ki je prelivalo kri,
kotlu, ki se ga je prijela rja
in katerega rja ne gre proč!
Po vrsti, kos za kosom, jemlji iz njega,
ne da bi žreb padel nanj.
Kajti njegova kri je v njegovi sredi.
Na golo skalo jo daje,
ne izliva je na zemljo,
da bi jo mogel pokriti prah.
Da se razburim in maščujem,
sem spravil njegovo kri na golo skalo,
da se ne bi pokrila.
Zato tako govori Gospod BOG:
Gorje mestu, ki je prelivalo kri!
Tudi jaz naredim veliko grmado.
10 Nanôsi veliko drv, zaneti ogenj
in dobro skuhaj meso! Dodaj začimbe,
kosti pa naj zgorijo!
11 Nato ga praznega postavi na njegovo žerjavico,
da se razgreje in se razbeli njegov baker,
da se raztopi v njem umazanija, ki je v njem,
in izgine njegova rja.
12 A zaman sem se trudil:
njegova debela rja ne gre od njega,
njegova rja ostane kljub ognju.
13 Zaradi tvoje umazane razuzdanosti,
ker sem te hotel očistiti,
pa se nisi očistilo svoje umazanije,
ne boš več čisto,
dokler ne pomirim svojega srda nad tabo.
14 Jaz, GOSPOD, sem govoril: prihaja in storil bom. Ne bom odnehal ne prizanesel in ne bo mi žal. Po tvojih potih in po tvojih delih te bom sodil, govori Gospod BOG.
Smrt prerokove žene napoveduje padec Jeruzalema
15 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 16 Sin človekov, glej, z nenadnim udarcem ti bom odvzel radost tvojih oči. A nikar ne žaluj, ne jokaj in ne pretakaj solz! 17 Tiho vzdihuj, a žalovanja za mrtvimi ne opravljaj! Nadeni si pokrivalo, natakni si obuvalo na noge, ne zakrivaj si brade in ne jej kruha sosedov. 18 Zjutraj sem še govoril ljudstvu, zvečer pa mi je umrla žena. Naslednje jutro sem storil, kakor mi je bilo ukazano.
19 Tedaj mi je ljudstvo reklo: »Nam ne boš pojasnil, kakšen pomen ima za nas to, kar delaš?« 20 Rekel sem jim: »Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 21 Povej Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Glejte, oskrunil bom svoje svetišče, ponos vaše moči, radost vaših oči in hrepenenje vaše duše. Vaši sinovi in vaše hčere, ki ste jih morali zapustiti, bodo padli pod mečem. 22 Tedaj boste storili, kakor sem storil jaz: ne boste si zakrivali brade ne jedli kruha sosedov. 23 Svoja pokrivala boste imeli na glavah in obuvala na nogah, ne boste žalovali ne jokali, temveč boste propadali zaradi svojih krivd in stokali drug pred drugim. 24 Ezekiel vam bo za znamenje, kajti vse, kar je storil, boste storili tudi vi, ko pride to. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod BOG
25 Ti pa, sin človekov, tisti dan, ko jim bom odvzel njihovo oporišče, veselje njihovega ponosa, radost njihovih oči, koprnenje njihove duše, njihove sinove in hčere, 26 tisti dan bo prišel k tebi ubežnik in ti prinesel novico. 27 Tisti dan se ti bodo odprla usta pred ubežnikom: spregovoril boš in ne boš več nem. Za znamenje jim boš. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.

Izaija 52

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Zbúdi se, Sion
52 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zbúdi se, zbúdi,
obleci svojo moč, o Sion,
obleci svoja praznična oblačila,
o Jeruzalem, sveta prestolnica,
kajti ne bo več stopil vate
neobrezani in nečisti!
Otresi si prah in vstani,
ujetnica, Jeruzalem,
odveži si vezi z vratu,
ujetnica, hči sionska!

Kajti tako govori GOSPOD: Zastonj ste bili prodani, brez denarja boste odkupljeni. Kajti tako govori Gospod BOG: Moje ljudstvo je šlo najprej v Egipt, da bi tam prebivalo v tujini, nato ga je do skrajnosti stisnil Asirec. Zdaj pa, čemu sem tukaj, govori GOSPOD, saj je bilo moje ljudstvo odpeljano zastonj, njegovi gospodovalci vriskajo, govori GOSPOD, in moje ime je še vedno vsak dan zasramovano. Zato naj moje ljudstvo spozna moje ime, zato naj tisti dan spozna, da sem jaz, ki govorim: Glej, tukaj sem!
Têci, glasnik miru
Kako ljubke so na gorah
noge glasnika,
ki oznanja mir, prinaša veselo novico,
oznanja rešitev
in pravi Sionu: »Tvoj Bog kraljuje!«
Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas,
vsi skupaj vriskajo,
saj gledajo iz oči v oči
GOSPODOVO vrnitev na Sion.
Vzklikajte, vriskajte vse skupaj,
jeruzalemske razvaline!
Kajti GOSPOD je potolažil svoje ljudstvo,
odkupil Jeruzalem.
10 GOSPOD je razgalil svoj sveti laket
pred očmi vseh narodov
in vsi konci zemlje bodo videli
odrešenje našega Boga.

11 Umaknite se, umaknite se, pojdite od tam,
ne dotikajte se nečistega,
pojdite iz njihove srede, očistite se,
vi, ki nosite GOSPODOVE posode!
12 Kajti ne boste odšli v naglici,
ne potovali v diru,
saj bo GOSPOD šel pred vami
in zbiral vas bo Bog Izraelov.
Četrti spev o GOSPODOVEM služabniku
13 Glej, moj služabnik bo imel uspeh,
povzpel se bo in povzdignil
in bo silno vzvišen.
14 Kakor so se številni zgražali nad njim,
ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen
in njegova postava ni bila več podobna človeški,
15 tako bo presenetil številne narode,
kralji si bodo zatisnili usta pred njim.
Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli,
tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.631, danes: 20.649
Čas izvajanja programa: 0.05s