Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Galačanom 5,2-15

Pismo Galačanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Krščanska svoboda
Glejte, jaz, Pavel, vam pravim: če se daste obrezati, vam Kristus ne bo prav nič koristil. In ponovno izjavljam vsakomur, ki se dá obrezati, da je dolžan v celoti izpolnjevati postavo. Tisti, ki iščete opravičenje v postavi, nimate nič več skupnega s Kristusom: odpadli ste od milosti. Po Duhu, iz vere, pričakujemo upanje pravičnosti, saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni.
Lepo ste tekli. Le kdo vam je presekal pot, da niste poslušni resnici? To prepričanje gotovo ne prihaja od tistega, ki vas kliče. Peščica kvasa skvasi vse testo. 10 Jaz se zanašam v Gospodu na vas, da ne boste drugačnih misli. Kdor pa vas bega, bo nosil obsodbo, naj bo kdor koli. 11 Če jaz, bratje, še oznanjam obrezo, zakaj me potem preganjajo? Torej je bilo pohujšanje križa odpravljeno. 12 O, ko bi se tisti, ki vas vznemirjajo, dali tudi skopiti!
13 Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za meso, temveč služíte drug drugemu po ljubezni. 14 Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 15 Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate.

Žalostinke 5

Žalostinke :Uvod 1 2 3 4 5

Peti spev
Prošnja za spreobrnjenje
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Spomni se, GOSPOD, kaj se nam je zgodilo,
ozri se in glej našo sramoto!
Naša dediščina je pripadla tujcem,
naše hiše neznancem.
Postali smo sirote, brez očeta,
naše matere so kakor vdove.
Svojo vodo pijemo za denar,
drva pridejo za ceno plačila.
Na vratu imamo preganjalce;
izmučeni smo, ni pokoja za nas.
Egiptu smo dajali roko,
Asiriji, da bi se nasitili s kruhom.
Naši očetje so grešili in jih ni več,
mi smo tisti, ki nosimo njihovo krivdo.
Hlapci so zavladali nad nami,
nikogar ni, ki bi nas iztrgal iz njihove roke.
Svojo dušo izpostavljamo, da dobimo svoj kruh,
pred mečem v puščavi.
10 Naša koža gori kakor peč,
od žareče vročine lakote.
11 Žene oskrunjajo na Sionu,
device v Judovih mestih.
12 Knezi so bili obešeni z njihovo roko,
starešine niso bili spoštovani.
13 Mladeniči morajo nositi v mlin,
dečki se opotekajo pod težo lesa.
14 Starčki so prenehali s posveti ob vratih,
mladeniči s svojo glasbo.
15 Prenehalo je veselje našega srca,
naše rajanje se je spremenilo v žalost.
16 Padla je krona naše glave,
gorje nam, ker smo grešili!
17 Zaradi tega je naše srce hiralo,
zavoljo teh reči so otemnele naše oči:
18 zaradi gore sionske, ki je opustošena –
lisice se klatijo po njej.
19 Ti, GOSPOD, prestoluješ na veke,
tvoj prestol je od roda do roda.
20 Zakaj nas hočeš za vedno pozabiti,
nas zapustiti za dolžino dni?
21 Obrni nas k sebi, GOSPOD, da se spreobrnemo,
obnovi naše dni kakor nekdaj!
22 Ali pa si nas popolnoma zavrgel?
Se do skrajnosti jeziš na nas?

Psalmi 147

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 147 (146–147)
Hvalnica Vsemogočnemu
147 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Zakaj dobro je prepevati našemu Bogu,
zakaj prijeten je, hvalnica je primerna.
GOSPOD je graditelj Jeruzalema,
zbira Izraelove pregnance,
on, ki zdravi potrte v srcu
in obvezuje njihove rane;
on, ki zvezdam določa število,
vsem daje imena.
Velik je naš Gospod in silen v moči,
za njegovo razumnost ni števila.
GOSPOD podpira ponižne,
krivičnike ponižuje do zemlje.

Zapojte GOSPODU zahvalo,
igrajte našemu Bogu na citre.
On zagrinja nebo z oblaki,
zemlji pripravlja dež,
pusti, da poganja trava po gorah.
On daje njen živež živini,
mladim vranom, ki kličejo.
10 S silo konja nima veselja,
moževe mečnice mu niso po volji.
11 GOSPODU so po volji takšni, ki se ga bojijo,
ki pričakujejo njegovo dobroto.

12 Slávi, Jeruzalem, GOSPODA,
hvali svojega Boga, Sion!
13 Zakaj utrdil je zapahe tvojih vrat,
blagoslovil je tvoje sinove v tvoji sredi.
14 Naklanja mir tvojim mejam,
s srčiko pšenice te nasičuje.
15 Svoj izrek pošilja na zemljo,
hitro teče njegova beseda.
16 Sneg daje kakor volno,
kakor pepel siplje slano.
17 Svoj led meče kakor drobtine;
kdo more obstati pred njegovim mrazom?
18 Pošlje svojo besedo, in jih odtaja,
svojemu vetru veli, da piha, vode stečejo.
19 Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
20 Ni storil tako nobenemu narodu;
njegovih sodb niso spoznali.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.331, danes: 18.645
Čas izvajanja programa: 0.05s