Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 11,23-40

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 Po veri so starši Mojzesa po rojstvu tri mesece skrivali, ker so videli, da je deček lep. Niso se bali kraljevega ukaza. 24 Po veri je Mojzes odklonil, ko je odrasel, da bi ga imenovali sina faraonove hčere. 25 Raje si je skupaj z Božjim ljudstvom izbral trpljenje kakor kratkotrajno uživanje greha. 26 Zasramovanje maziljenca je imel za večje bogastvo kakor zaklade Egipta. Gledal je namreč na povračilo. 27 Po veri je zapustil Egipt. Ni se ustrašil kraljeve jeze, temveč je vztrajal, kakor bi gledal Nevidnega. 28 Po veri je obhajal pasho in je kropil s krvjo, da se njih ne bi dotaknil pokončevalec prvorojencev. 29 Po veri so šli skozi Rdeče morje kakor po suhem, Egipčane pa, ki so poskusili isto, so pogoltnili valovi. 30 Po veri se je zrušilo obzidje Jerihe, potem ko so sedem dni korakali okoli njega. 31 Po veri je vlačuga Rahába z mirom sprejela oglednike in ni bila pokončana hkrati z nepokornimi.
32 Kaj naj še rečem? Saj bi mi zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku, Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih. 33 Ti so po veri premagovali kraljestva, ravnali pravično, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, 34 silo ognja so pogasili, ušli so rezilu meča, iz slabotnosti so postali močni, okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje trume. 35 Žene so spet dobile svoje mrtve, ker so vstali, drugi pa so bili mučeni in niso sprejeli oprostitve, da bi dosegli boljše vstajenje. 36 Drugi so izkusili zasmehovanje in bičanje pa še verige in ječo. 37 Kamnali so jih, žagali, umirali so pobiti od meča, okrog so hodili v ovčjih kožuhih in kozjih kožah, trpeli so pomanjkanje, stiske in zatiranje. 38 Tisti, ki jih svet ni bil vreden, so se potikali po puščavah, po gorah, po votlinah in podzemeljskih jamah.
39 Zaradi vere je bilo za vse te pričano, vendar niso dosegli izpolnitve obljube, 40 kajti Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli popolnosti brez nas.

2. Mojzesova knjiga 15

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mojzes in Izraelci pojejo hvalospev
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli GOSPODU tole pesem. Rekli so:
»Pel bom GOSPODU, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.
GOSPOD je moja moč in moja pesem,
bil mi je v rešitev.
To je moj Bog,
zato ga bom hvalil,
Bog mojega očeta,
poveličeval ga bom.
GOSPOD je bojevnik;
ime mu je GOSPOD.

Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje;
njegovi izbrani častniki so utonili v Trstičnem morju.
Zagrnili so jih valovi;
potopili so se v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica, GOSPOD, se blešči od moči,
tvoja desnica, GOSPOD, drobi sovražnika.
V svojem velikem sijaju tolčeš nasprotnike;
pošiljaš svojo jezo; požiga jih kakor strnišče.
Ob pišu tvojih nosnic so se nakopičile vode;
valovi so se postavili kakor jez,
globine so se strdile v osrčju morja.
Sovražnik je dejal: ›Zasledujem, dohitim;
razdelim si plen, z njim se nasiti moja duša;
izderem meč, moja roka jih pokonča.‹
10 Pihnil si s svojim dihom in zagrnilo jih je morje;
kakor svinec so se pogreznili v silnem vodovju.

11 Kdo je kakor ti, GOSPOD, med bogovi?
Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti,
strašen v sijaju, ki delaš čudeže?
12 Le desnico si iztegnil
in zemlja jih je požrla.

13 V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil;
ga peljal s svojo močjo k svojemu svetemu bivališču.
14 Ljudstva so slišala in vztrepetala;
strah je prevzel filistejske prebivalce.
15 Tedaj so se zgrozili edómski poglavarji,
drhtenje je zajelo moábske voditelje,
obupali so vsi kánaanski prebivalci.
16 Zajela sta jih groza in trepet;
pred veličino tvoje roke molčijo kot kamen;
dokler tvoje ljudstvo, GOSPOD, ne gre mimo,
dokler ne gre mimo ljudstvo, ki si ga pridobil.
17 Popelješ jih in zasadiš na svoji dedni gori,
na kraju, ki si ga, GOSPOD, pripravil sebi,
v svetišču, GOSPOD, ki so ga postavile tvoje roke.
18 GOSPOD kraljuje na vekov veke.«
19 Kajti faraonovi konji z njegovimi vozovi in konjeniki so prišli v morje in GOSPOD je poslal morske vode nadnje, medtem ko so Izraelovi sinovi odšli po suhem sredi morja.
20 Tedaj je Mirjam, Aronova sestra, prerokinja, vzela v roko boben in vse žene so se ji pridružile; plesale so in igrale na bobne. 21 Mirjam pa jim je odpevala:
»Pojte GOSPODU, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.«
IZRAELCI POTUJEJO PO PUŠČAVI
Grenka voda v Mari
22 Tedaj je Mojzes odpeljal Izraela od Trstičnega morja in odšli so v puščavo Šur; tri dni so hodili po puščavi in niso našli vode. 23 Prišli so v Maro, pa niso mogli piti vode iz Mare, ker je bila grenka; od tod njeno ime Mara. 24 In ljudstvo je godrnjalo proti Mojzesu ter reklo: »Kaj bomo pili?« 25 Zaklical je h GOSPODU in GOSPOD mu je pokazal kos lesa; ko ga je vrgel v vodo, je voda postala sladka.
Tam jim je določil zakon in pravo in tam jih je preizkušal. 26 Rekel je: »Če boš res poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih očeh, in ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte nobene od bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt; kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.«
27 Potem so prišli v Elím, kjer je bilo dvanajst studencev in sedemdeset palm; tam so se utaborili ob vodi.

Pregovori 6

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Varuj se poroštva
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sin moj, če si sprejel poroštvo za svojega bližnjega,
dal svojo roko za tujca,
se zavezal z izreki svojih ust,
se ujel z izreki svojih ust,
tedaj stori to, sin moj, in reši se,
ker si prišel v roke svojega bližnjega:
pojdi, trepetaj in priganjaj svojega bližnjega.
Ne dovoljuj spanja svojim očem,
ne počitka svojim trepalnicam.
Reši se kakor gazela iz roke,
kakor ptica iz ptičarjeve roke.
Lenoba, vseh grdob grdoba
Pojdi k mravlji, lenuh,
glej njene poti in postani moder.
Kajti nima poveljnika
ne nadzornika ne vladarja,
vendar si poleti pripravlja hrano,
si ob žetvi nabira živež.
Lenuh, doklej boš spal,
kdaj se boš vzdignil iz svojega spanja?
10 Malo boš spal, malo dremal,
malo držal roke križem in počival:
11 in siromaštvo pride k tebi kakor klatež,
pomanjkanje kakor oboroženec.
Kdor drugim jamo koplje, sam pade vanjo
12 Podel človek, ničev mož je,
kdor hodi okrog z izkrivljenimi usti.
13 Mežika z očmi, drobi z nogami,
kaže s prsti.
14 Kuje hudobijo v svojem izprijenem srcu,
seje prepire vsak čas.
15 Zato bo v trenutku prišla njegova poguba,
v hipu se bo zrušil in ne bo zdravila.
Sedem gnusob pred GOSPODOM
16 Šest reči sovraži GOSPOD,
sedem se jih gnusi njegovi duši:
17 prevzetne oči, lažniv jezik
in roke, ki prelivajo kri poštenega,
18 srce, ki kuje zle naklepe,
noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo,
19 kriva priča, ki govori laži,
in kdor seje prepire med brate.
Ne prešuštvuj
20 Izpolnjuj, sin moj, zapoved svojega očeta,
ne zametuj nauka svoje matere.
21 Priklepaj ju vedno na svoje srce,
pripenjaj si ju okrog vratu.
22 Kadar hodiš, naj te vodi,
kadar spiš, naj te varuje,
kadar se zbudiš, naj se pogovarja s teboj.
23 Kajti zapoved je svetilka in nauk je luč,
vzgojni opomini so pot življenja,
24 da te obvarujejo pred ženo bližnjega,
pred gladkim jezikom tujke.
25 Ne poželi njene lepote v svojem srcu,
naj te ne ujame s svojimi trepalnicami,
26 kajti samski vlačugi zadostuje kos kruha,
poročena žena pa ugrabi dragoceno življenje.
27 Mar lahko kdo nastrga žerjavice v svoje naročje,
ne da bi mu zgorela obleka?
28 Mar lahko kdo hodi po žerjavici,
ne da bi si ožgal noge?
29 Tako kdor hodi k ženi svojega bližnjega:
kdor koli se je dotakne, ne ostane brez kazni.
30 Ne zaničujejo tatu, ki krade,
da bi potešil svoje poželenje, ker je lačen.
31 Vendar mora zasačeni povrniti sedemkratno,
dati mora vse imetje svoje hiše.
32 Kdor prešuštvuje z ženo, nima pameti,
kdor dela to, si uničuje življenje.
33 Nakopava si udarce in zaničevanje,
njegova sramota ne bo izbrisana.
34 Kajti moževa jeza gori
in ne bo prizanesel na dan maščevanja,
35 ne bo se ozrl na nobeno odškodnino,
ne bo odnehal, čeprav boš kopičil darila.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.570, danes: 21.588
Čas izvajanja programa: 0.05s