Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 12

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gospodova stroga vzgoja
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka zapelje, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali.
Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom:
Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje
in ne omaguj, kadar te kara.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja,
in tepe vsakega sina, ki ga sprejema.
Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje – in te so deležni vsi –, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer pa, svoje telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih spoštovali. Mar se ne bomo veliko bolj pokorili Očetu duhov in bomo živeli? 10 Oni so namreč vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji, ta pa v našo korist, da bi postali deležni njegove svetosti. 11 Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. 12 Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in 13 za svoje noge napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo.
Ne zavračajmo Božje milosti
14 Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. 15 Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali. 16 Nihče naj ne bo nečistnik ali posvetnjaški, kakor Ezav, ki je za eno jed prodal pravice svojega prvorojenstva. 17 Saj veste, da je pozneje želel podedovati blagoslov, a je bil zavržen – ni namreč našel možnosti za kesanje –, čeprav je zanj prosil v solzah.
18 Niste se namreč približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku, temi, viharju, 19 ne donenju trobente ne glasu besed: tisti, ki so ga poslušali, so prosili, naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede. 20 Niso namreč mogli prenašati ukaza: Tudi če se žival dotakne gore, jo je treba kamnati. 21 Da, ta prizor je bil tako strašen, da je celo Mojzes rekel: »Strah me je in trepetam.« 22 Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, nepreštevnim angelom in 23 občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, 24 in sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.
25 Glejte, da ne boste zavrnili njega, ki govori. Kajti če niso ušli oni, ki so zavrgli tistega, ki jih je svaril na zemlji, bomo tem manj mi, če bi odklonili njega, ki nas svari iz nebes. 26 Njegov glas je takrat stresel zemljo, zdaj pa je dal obljubo in rekel: Še enkrat bom stresel, pa ne le zemljo, temveč tudi nebo. 27 Še enkrat pomeni prestavitev tega, kar se kot ustvarjeno lahko zamaje, da bi ostalo to, kar se ne maje. 28 Ker torej prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s spoštovanjem in strahom služimo, kakor je njemu všeč. 29 Kajti naš Bog je ogenj, ki požira.

2. Mojzesova knjiga 16-17

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mana in prepelice
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Odpravili so se na pot iz Elíma in petnajsti dan drugega meseca po odhodu iz egiptovske dežele je vsa skupnost Izraelovih sinov prišla v Sinsko puščavo, ki je med Elímom in Sinajem. Vsa skupnost Izraelovih sinov je v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona. Izraelovi sinovi so jima rekli: »O da bi umrli po GOSPODOVI roki v egiptovski deželi, ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega! Odpeljala sta nas namreč v to puščavo, da z lakoto pomorita vse to občestvo!«
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Glej, pošiljal vam bom kruh z neba; ljudstvo naj hodi vsak dan nabirat za en dan hrane, da ga preizkusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne. Ko pa bodo šesti dan pripravili, kar so prinesli, bo dvakrat toliko, kolikor bodo dnevno nabrali.« Mojzes in Aron sta rekla vsem Izraelovim sinovom: »Zvečer boste spoznali, da vas je GOSPOD izpeljal iz egiptovske dežele, in zjutraj boste videli GOSPODOVO veličastvo, ker je slišal vaše godrnjanje čez GOSPODA; a kaj sva midva, da godrnjate čez naju?« In Mojzes je rekel: »Po tem, da vam bo dal GOSPOD zvečer jesti mesa in zjutraj kruha do sitega, boste spoznali, da je GOSPOD slišal vaše godrnjanje, s katerim godrnjate čezenj. A kaj sva midva? Ni čez naju vaše godrnjanje, ampak čez GOSPODA
Mojzes je rekel Aronu: »Reci vsej skupnosti Izraelovih sinov: ›Stopite pred GOSPODA, kajti slišal je vaše godrnjanje!‹« 10 Ko je Aron govoril vsej skupnosti Izraelovih sinov, so se obrnili proti puščavi, in glej, GOSPODOVO veličastvo se je prikazalo v oblaku. 11 Tedaj je GOSPOD spregovoril Mojzesu in rekel: 12 »Slišal sem, kako godrnjajo Izraelovi sinovi; spregovôri jim in reci: ›Proti večeru boste jedli meso in zjutraj se boste najedli kruha in spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog.‹«
13 Zvečer so priletele prepelice in pokrile šotorišče, zjutraj pa je ležala rosa okoli njega. 14 Ko pa je rosa izhlapela, se je na puščavi pokazalo na tleh nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana. 15 Ko so Izraelovi sinovi to videli, so govorili drug drugemu: »Kaj je to?« Niso namreč vedeli, kaj to je. Mojzes pa jim je rekel: »To je kruh, ki vam ga GOSPOD daje jesti. 16 GOSPOD je zapovedal tole: ›Vsak naj nabere tega, kolikor potrebuje, en jerbas za vsakega, po številu vaših duš. Vsak naj vzame za tiste, ki so v njegovem šotoru.‹« 17 In Izraelovi sinovi so storili tako; nabrali so nekateri več, drugi manj. 18 Merili so na jerbas; kdor je veliko nabral, ni imel preveč, in kdor malo, ni imel premalo; vsak je nabral, kolikor je potreboval. 19 Mojzes jim je rekel: »Nihče naj od tega ne pušča do jutra!« 20 Pa niso poslušali Mojzesa; nekateri so del tega pustili do jutra, pa je postalo črvivo in se je usmradilo. Zato se je Mojzes razjezil nanje.
21 Tako so nabirali jutro za jutrom, vsak, kolikor je potreboval; ko pa je sonce začelo pripekati, se je stajalo.
22 Šesti dan so nabrali dvakrat toliko kruha, dva jerbasa za vsakega. Tedaj so prišli vsi poglavarji skupnosti in to povedali Mojzesu. 23 Rekel jim je: »To je tisto, kar je naročil GOSPOD: Jutri je praznik počitka, sobota, posvečena GOSPODU; specite, kar je treba speči, in skuhajte, kar je treba skuhati; vse pa, kar ostane, denite na stran, da se prihrani do jutra!« 24 In deli so to na stran do jutra, kakor je Mojzes zapovedal, pa se ni usmradilo in črvov ni bilo v njem. 25 Tedaj je Mojzes rekel: »Jejte to danes, kajti danes je sobota za GOSPODA; danes tega ne boste našli na polju. 26 Šest dni to nabirajte, sedmi dan pa je sobota, ta dan ne bo nič.« 27 Sedmi dan so šli nekateri izmed ljudstva nabirat, pa niso nič našli. 28 Nato je GOSPOD rekel Mojzesu: »Do kdaj se boste branili izpolnjevati moje zapovedi in postave? 29 Vidite, da vam je GOSPOD dal soboto; zato vam daje šesti dan kruha za dva dni. Vsak naj ostane doma, kjer je, nihče naj sedmi dan ne hodi iz svojega kraja!« 30 Ljudstvo je torej sedmi dan počivalo.
31 Izraelova hiša je temu kruhu dala ime mana; bila je bela kakor koriandrovo seme in imela je okus po medenem kolaču.
32 Mojzes je rekel: »To je zapovedal GOSPOD: ›Napolnite en jerbas s tem in ga shranite za prihodnje rodove, da bodo videli kruh, ki sem vam ga dal jesti v puščavi, ko sem vas izpeljal iz egiptovske dežele!‹« 33 Potem je Mojzes rekel Aronu: »Vzemi posodo in deni vanjo poln jerbas mane ter jo postavi pred GOSPODA, da se shrani za prihodnje rodove!« 34 Aron je storil, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu, in postavil posodo pred pričevanje v shrambo.
35 Izraelovi sinovi so jedli mano štirideset let, dokler niso prišli v deželo, kjer so se mogli naseliti; jedli so mano, dokler niso prišli do meje kánaanske dežele.
36 Jerbas je deseti del škafa.
Voda v Masi in Meríbi
(4 Mz 20,1–13)
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vsa skupnost Izraelovih sinov se je na GOSPODOVO povelje odpravila po poti iz Sinske puščave od postaje do postaje. Ko so se utaborili v Refidímu, tam ni bilo vode, da bi ljudstvo moglo piti. Zato so se prepirali z Mojzesom; rekli so: »Dajta nam vode, da bomo pili!« Mojzes jim je rekel: »Kaj se prepirate z menoj? Zakaj preizkušate GOSPODA
Ljudstvo je bilo tam žejno in tako je godrnjalo zoper Mojzesa: »Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« In Mojzes je vpil h GOSPODU ter rekel: »Kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnali me bodo.« GOSPOD je rekel Mojzesu: »Pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin! Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi! Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti!« Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin. In dal je temu kraju ime Masa in Meríba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali GOSPODA ter rekli: »Ali je GOSPOD med nami ali ne?«
Bitka z Amalečani
Tedaj je prišel Amálek in se je bojeval z Izraelom v Refidímu. Mojzes je rekel Józuetu: »Izberi može in pojdi na spopad z Amálekom! Jutri se bom postavil na vrh hriba z Božjo palico v roki.« 10 Józue je storil tako, kakor mu je naročil Mojzes, da bi se bojeval z Amálekom. Mojzes, Aron in Hur pa so stopili na vrh hriba. 11 Ko je Mojzes držal roke kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amálek. 12 In Mojzesove roke so se utrudile; zato sta vzela kamen in mu ga podložila, da je sédel nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roke, eden na eni, drugi na drugi strani. Tako so njegove roke ostale trdne vse do sončnega zahoda. 13 In Józue je z ostrim mečem premagal Amáleka in njegovo ljudstvo.
14 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zapiši to za spomin v knjigo in povej Józuetu, da bom docela izbrisal spomin na Amáleka izpod neba!« 15 Potem je Mojzes postavil oltar in ga imenoval GOSPOD je moj prapor. 16 Rekel je: »Roko na GOSPODOV prapor! GOSPOD se bo vojskoval zoper Amáleka iz roda v rod.«

Pregovori 7

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mladenič in zapeljivka
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sin moj, varuj moje izreke,
hrani v sebi moje zapovedi.
Pazi na moje zapovedi, da boš živel,
na moj nauk kakor na zenico svojega očesa.
Priveži si jih na prste,
zapiši jih na tablo svojega srca.
Reci modrosti: »Ti si moja sestra,«
»Znanka!« kliči razumnosti,
da te obvaruje tuje ženske,
tujke, ki gladi s svojim govorjenjem.

Kajti pri oknu svoje hiše,
skozi rešetko sem pogledal,
pa sem videl med preprostimi,
prepoznal med mladeniči fantiča brez pameti:
stopil je v ulico okrog vogala
in šel proti njeni hiši.
V mraku, v večernem času,
sredi noči in teme.

10 In glej, ženska mu pride naproti,
napravljena kot vlačuga in osvajalka src.
11 Živahna je in izzivajoča,
njene noge ne vzdržijo doma.
12 Zdaj je na ulici zdaj na trgu,
na vsakem vogalu zalezuje.
13 Objame ga in ga poljubi,
upre svoj obraz in mu reče:
14 »Mirovno daritev sem bila dolžna,
danes sem izpolnila svojo zaobljubo.
15 Zato sem ti šla naproti,
da te povabim, in sem te našla.
16 Postlala sem si posteljo z blazinami,
s pisanimi pregrinjali iz egiptovskega platna.
17 Odišavila sem si ležišče z miro,
aloo in cimetom.
18 Pridi, pijva naslade do jutra,
uživajva v ljubezni.
19 Kajti moža ni doma,
odšel je na daljno pot.
20 S seboj je vzel mošnjo denarja,
o polni luni pride domov.«

21 Premoti ga s svojim zavzetim prigovarjanjem,
spelje ga s svojimi gladkimi ustnicami.
22 Takoj gre za njo,
kakor gre vol v zakol,
kakor bedak stopica k privezi.
23 Dokler ji puščica ne razpara jeter,
ko ptica prileti na vabo,
ne spozna, da gre za njeno življenje.

24 Zdaj torej, sinovi, poslušajte me,
pazite na izreke mojih ust.
25 Tvoje srce naj ne zaide na njene poti,
naj ne zablodi na njene steze.
26 Kajti veliko jih je, ki jih je ranjene zavrgla,
številne so vse njene žrtve.
27 V njeni hiši so poti v podzemlje,
spuščajo se v smrtne hrame.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.595, danes: 7.830
Čas izvajanja programa: 0.07s