Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 13

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nravna in bogoslužna navodila
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vztrajajte v bratski ljubezni. Ne pozabite na gostoljubnost. Ker so bili nekateri gostoljubni, so namreč pogostili angele, ne da bi se zavedali. Spominjajte se tistih, ki so v verigah, kakor bi bili tudi vi v verigah, in zatiranih, ker tudi vi živite v telesu. Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo neomadeževana, kajti nečistnikom in prešuštnikom bo sodil Bog. Naj vam načina življenja ne določa sla po denarju. Zadovoljni bodite s tem, kar imate, ker je Gospod sam rekel: Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil. Zato smo lahko pogumni in govorimo:
Gospod je moj pomočnik,
ne bom se bal;
kaj mi more storiti človek?
Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanili Božjo besedo. Še in še motrite, kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero. Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji nauki. Zato je dobro okrepčati srce z milostjo, ne pa z jedmi. Te niso nič koristile tistim, ki so se glede njih držali predpisov. 10 Imamo oltar, s katerega nimajo pravice jesti tisti, ki služijo v šotoru. 11 Trupla živali, katerih kri véliki duhovnik nese za greh v svetišče, sežigajo zunaj šotorišča. 12 Zato je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi ljudstvo posvetil s svojo krvjo. 13 Pojdimo mu torej naproti, ven iz šotorišča, in prenašajmo njegovo sramoto, 14 saj nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. 15 Po njem torej Bogu neprenehoma prinašajmo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo njegovo ime. 16 Ne pozabite pa delati dobro in deliti svoje z drugimi, kajti take žrtve so Bogu všeč.
17 Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni namreč bedijo nad vašimi dušami kot tisti, ki bodo dajali odgovor. Tako bodo mogli to delati z veseljem in ne bodo vzdihovali, saj vam to ne bi nič koristilo.
18 Molite za nas. Prepričani smo namreč, da imamo čisto vest, saj se hočemo v vsem lepo vesti. 19 Še bolj pa prosim: storite to, da bi vam bil čim hitreje vrnjen.
Blagoslov in sklepni pozdrav
20 Bog miru, ki je od mrtvih privedel našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze véliki pastir ovc, 21 naj vas izpopolni v vsem dobrem, da boste izpolnili njegovo voljo. Kar mu je po volji, naj v nas uresniči po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na veke vekov. Amen!
22 Prosim vas, bratje, potrpežljivo sprejmite to besedo spodbude, saj sem vam pisal na kratko. 23 Védite, da so našega brata Timóteja oprostili. Če kmalu pride, vas bom obiskal z njim.
24 Pozdravite vse svoje voditelje in vse svete. Pozdravljajo vas tisti iz Italije. 25 Milost z vami vsemi!

2. Mojzesova knjiga 18-19

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jitro obišče Mojzesa
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Midjánski duhovnik Jitro, Mojzesov tast, je slišal o vsem, kar je Bog storil za Mojzesa in svoje ljudstvo Izraela: da je GOSPOD izpeljal Izraela iz Egipta. In Mojzesov tast Jitro je vzel Mojzesovo ženo Cipóro – mož jo je bil poslal nazaj – in njena dva sinova; enemu je bilo ime Geršóm, ker je rekel: »Tujec sem v tuji deželi,« drugemu je bilo ime Eliézer, kajti »Bog mojega očeta je bil moja pomoč in me je rešil faraonovega meča«. Mojzesov tast Jitro je torej prišel k Mojzesu z njegovima sinovoma in njegovo ženo v puščavo k Božji gori, kjer je Mojzes šotoril. Rekel mu je: »Jaz, tvoj tast Jitro, prihajam k tebi s tvojo ženo in z njo sta njena sinova.« Mojzes je šel tastu naproti in se priklonil in ga poljubil. In ko sta drug drugega vprašala, kako se jima godi, sta šla v šotor.
Potem je Mojzes pripovedoval tastu vse, kar je GOSPOD zaradi Izraela storil faraonu in Egipčanom, vse težave, ki so jih zadele na poti, in kako jih je GOSPOD rešil. Jitro se je veselil vsega dobrega, kar je GOSPOD storil Izraelu, da ga je rešil iz rok Egipčanov. 10 In Jitro je rekel: »Blagoslovljen bodi GOSPOD, ki vas je rešil iz rok Egipčanov in iz faraonovih rok! 11 Zdaj vem, da je GOSPOD večji kakor vsi bogovi, ker je rešil ljudstvo izpod oblasti Egipčanov, ko so ti grdo ravnali z njim.« 12 Nato je Mojzesov tast Jitro daroval Bogu žgalne in klavne daritve; Aron pa in vsi Izraelovi starešine so prišli, da bi jedli kruh z Mojzesovim tastom pred Bogom.
Jitrov nasvet
(5 Mz 1,9–18)
13 Naslednji dan se je Mojzes usedel, da bi sodil ljudstvo; in ljudstvo je stalo pred Mojzesom od jutra do večera. 14 Ko je Mojzesov tast videl, kaj vse je moral Mojzes delati za ljudstvo, je rekel: »Kaj vendar delaš za ljudstvo? Zakaj sediš sam, vse ljudstvo pa mora stati pred teboj od jutra do večera?« 15 Mojzes je rekel tastu: »Ljudstvo prihaja k meni Boga spraševat za nasvet. 16 Kadar koli imajo namreč kako sporno zadevo, pridejo k meni, da razsodim med enim in drugim in naznanim Božje zakone in postave.« 17 Tast pa mu je rekel: »To, kar delaš, ni dobro. 18 Sebe in ljudstvo, ki je pri tebi, boš čisto izmučil; kajti to je pretežavno zate, sam tega ne moreš opravljati. 19 Poslušaj me zdaj; dam ti nasvet in Bog bo s teboj! Ti zastopaj ljudstvo pred Bogom in prinašaj zadeve pred Boga! 20 Razlagaj jim zakone in postave in kaži jim pot, po kateri naj hodijo, in delo, ki naj ga opravljajo! 21 Izberi pa iz vsega ljudstva sposobne može, ki se bojijo Boga, zanesljive ljudi, ki sovražijo podkupovanje; postavi jim jih za načelnike čez tisoč, čez sto, čez petdeset in čez deset ljudi! 22 Ti naj vsak čas sodijo ljudstvu; vse večje zadeve naj prinašajo tebi, vse manjše zadeve pa naj razsojajo sami. Olajšaj si breme, naj ga nosijo s teboj! 23 Če to storiš in ti Bog to zapove, boš lahko zdržal in tudi vse ljudstvo bo v miru hodilo domov.«
24 Mojzes je poslušal svojega tasta in storil vse, kar je rekel. 25 Izbral je torej iz vsega Izraela sposobne može in jih postavil za poglavarje čez ljudstvo: za načelnike čez tisoč, čez sto, čez petdeset in čez deset ljudi. 26 In sodili so ljudstvu vsak čas: težje zadeve so prinašali k Mojzesu, vse manjše zadeve pa so razsojali sami.
27 Nato je Mojzes odpustil svojega tasta in ta je odšel v svojo deželo.
BOG SKLENE ZAVEZO NA SINAJU
Bog obljubi zavezo
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tretji mesec po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, prav ta dan, so prišli v Sinajsko puščavo. Odpravili so se iz Refidíma in prišli v Sinajsko puščavo ter se utaborili v puščavi. Tam se je Izrael utaboril nasproti gori, Mojzes pa je stopil k Bogu. GOSPOD mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom: ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹ To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!« Mojzes je šel in sklical starešine ljudstva ter jim predložil vse besede, ki mu jih je zapovedal GOSPOD. In vse ljudstvo je soglasno odgovorilo: »Vse, kar je GOSPOD govoril, bomo storili.« Mojzes je njihove besede sporočil GOSPODU.
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Glej, pridem k tebi v gostem oblaku, da bo ljudstvo slišalo, ko bom govoril s teboj, in bo tudi tebi vedno zaupalo.« In Mojzes je besede ljudstva povedal GOSPODU.
Bog razodeva svojo navzočnost
10 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Pojdi k ljudstvu in posvečuj jih danes in jutri; naj operejo svoja oblačila! 11 Naj bodo pripravljeni za tretji dan, kajti tretji dan bo GOSPOD stopil pred očmi vsega ljudstva na Sinajsko goro. 12 Napravi za ljudstvo mejo naokrog in reci: ›Varujte se stopiti na goro ali se dotakniti njenega vznožja; kdor koli se dotakne gore, naj bo usmrčen!‹ 13 Naj se ga ne dotakne roka, temveč naj bo posut s kamenjem ali s strelicami, najsi bo žival ali človek, naj ne ostane živ! Ko zadoni ovnov rog, naj gredo na goro.« 14 Mojzes je stopil z gore k ljudstvu in ga je posvetil; oprali so svoja oblačila. 15 Potem je rekel ljudstvu: »Bodite pripravljeni na tretji dan; ne bližajte se ženi!«
16 Ko je tretji dan nastalo jutro, je začelo grmeti in se bliskati, težak oblak je pokrival goro in rog je močno zadonel. Vztrepetalo je vse ljudstvo, ki je bilo v šotorišču. 17 Tedaj je Mojzes popeljal ljudstvo iz šotorišča Bogu naproti in postavili so se ob vznožju gore. 18 Vsa Sinajska gora se je kadila, ker je GOSPOD v ognju stopil nanjo; njen dim se je vzdigoval kakor dim topilne peči. Vsa gora se je silno tresla. 19 In glas roga je donel vedno močneje. Mojzes je govoril in Bog mu je odgovarjal z gromom. 20 GOSPOD je stopil na Sinajsko goro, na vrh gore, in poklical Mojzesa na vrh gore. In Mojzes je stopil gor. 21 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Stopi dol, posvári ljudstvo, naj ne pritiska proti GOSPODU, da bi ga videlo, sicer bi jih veliko padlo. 22 Tudi duhovniki, ki pristopajo h GOSPODU, naj se posvetijo, da se GOSPOD ne znese zoper nje.« 23 Mojzes je rekel GOSPODU: »Ljudstvo ne more stopiti na Sinajsko goro, saj si nas sam posvaril in rekel: ›Napravi mejo okoli gore in jo okliči za sveto!‹« 24 In GOSPOD mu je rekel: »Pojdi, stopi dol, potem pa pridi gor ti in Aron s teboj! Duhovniki pa in ljudstvo naj ne pritiskajo, da bi šli gor h GOSPODU, da se ne znese nad njimi.« 25 In Mojzes je stopil k ljudstvu in jim govoril.

Pregovori 8

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Modrost vabi odrasle
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mar ne kliče modrost,
ne povzdiguje razumnost svojega glasu?
Postavila se je na vhod v trdnjavo, na cesto,
na stičišče vseh poti.
Pri vratih, v ustju mesta,
na vhodu k vratom kliče:
»Možje, vas kličem,
moj klic je namenjen človeškim otrokom.
Razumite, prostaki, previdnost,
norci, spametujte se.
Poslušajte, ker govorim o vzvišenih rečeh,
svoje ustnice odpiram za to, kar je prav.
Moja usta govore resnico,
krivica je gnusoba mojim ustnicam.
Vsi izreki mojih ust so pravi,
v njih ni nič zvijačnega ali izkrivljenega.
Vsi so razvidni razumnemu,
pristni tem, ki so našli spoznanje.
10 Sprejmite raje mojo vzgojo kakor srebro,
spoznanje raje kakor čisto zlato.
11 Kajti modrost je boljša od biserov,
nobena želja ji ni enakovredna.
12 Jaz, modrost, dajem stanovanje previdnosti,
vzdržujem spoznanje preudarnosti.
13 Strah GOSPODOV sovraži hudobijo,
prevzetnost, napuh, hudobno pot
in hinavska usta sovražim.
14 Pri meni sta svèt in uspeh,
pri meni sta razumnost in moč.
15 Po meni kraljujejo kralji,
oblastniki določajo pravico.
16 Po meni poveljujejo veljaki,
po meni so imenitni vsi pravični sodniki.
17 Ljubim té, ki me ljubijo,
kateri me iščejo, me najdejo.
18 Pri meni so bogastvo in čast,
trajno imetje in pravičnost.
19 Moj sad je boljši kot zlato in kot čisto zlato,
moj pridelek je boljši kot izbrano srebro.
20 Hodim po poti pravičnosti,
po sredi stezá pravice,
21 da oskrbujem svoje ljubljence z imetjem
in polnim njihove zakladnice.«
Modrost pri stvarjenju
22 GOSPOD me je imel v začetku svojih poti,
pred svojimi pradavnimi deli.
23 Bila sem zasnovana od vekomaj,
od začetka, preden je bila zemlja.
24 Bila sem spočeta, ko še ni bilo pravodovja,
ko še ni bilo zbiralnikov, polnih vodá.
25 Preden so bile utrjene gore,
pred hribi sem bila spočeta,
26 ko še ni naredil zemlje in pokrajin,
ne prvine prahu sveta.
27 Ko je pripravljal nebo, sem bila tam,
ko je zarisoval obzorje nad pravodovjem,
28 ko je zgoraj krepil oblake
in utrjeval zbiralnike pravodovja,
29 ko je postavljal morju njegovo mejo,
da vode ne prestopijo njegovega obrežja,
ko je zarisoval temelje zemlje,
30 sem kot njegov ljubljenček bila ob njem,
se veselila dan za dnem,
se ves čas igrala pred njim.
31 Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu
in moje veselje je bilo pri človeških otrocih.
Modrost prinaša življenje
32 Zdaj torej, otroci, poslušajte me!
Blagor tem, ki se drže mojih poti.
33 Poslušajte vzgojo in bodite modri,
nikar je ne zametujte.
34 Blagor človeku, ki me posluša,
bedi dan za dnem pri mojih vratih
in čaka na pragu mojih duri.
35 Kajti kdor me najde, najde življenje
in prejme milost od GOSPODA.
36 Kdor pa me zgreši, rani svojo dušo,
vsi, ki me sovražijo, ljubijo smrt.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.569, danes: 6.804
Čas izvajanja programa: 0.07s