Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakobovo pismo 1

Jakobovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

JAKOBOVO PISMO
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajstim rodovom v razseljenosti: lep pozdrav.
Vera in modrost
Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo. Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda: mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten na vseh svojih poteh.
Revščina in bogastvo
Ponižani brat naj se ponaša s svojo visokostjo, 10 bogati pa s svojim ponižanjem, saj bo minil kakor cvet na travniku. 11 Sonce namreč vzide z vročino in posuši travnik. Cvet na njem se osuje in lepota njegovega obličja izgine. Tako bo tudi bogataš ovenel na svojih poteh.
Preizkušnja in skušnjava
12 Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. 13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. 14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. 15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt.
16 Ne varajte se, moji ljubi bratje; 17 vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. 18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev.
Poslušanje in izpolnjevanje besede
19 Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, 20 kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. 21 Zato odpravite vso umazanost in odvečno zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena in ima moč, da reši vaše duše.
22 Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. 23 Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz v zrcalu; 24 pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. 25 Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.
26 Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. 27 Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

Jeremija 21-22

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Odgovor Sedekíjevim odposlancem
21 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je od GOSPODA zgodila Jeremiju, ko je kralj Sedekíja poslal k njemu Malkijájevega sina Pašhúrja in duhovnika Cefanjája, Masejájevega sina, in rekel: »Povprašaj vendar za nas GOSPODA, kajti babilonski kralj Nebukadnezar se vojskuje proti nam. Morda nam bo GOSPOD storil kakor pri vseh svojih čudovitih delih, da se ta umakne od nas.«
Jeremija pa jima je rekel: »Tako recita Sedekíju: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Glej, nazaj bom obrnil bojno orožje v vaših rokah, s katerim se bojujete proti babilonskemu kralju in Kaldejcem, ki vas oblegajo zunaj obzidja, in ga spravil na kup sredi tega mesta. Sam se bom bojeval z vami z iztegnjeno roko in z močnim laktom, z jezo, s srdom in z velikim gnevom. Udaril bom prebivalce tega mesta, ljudi in živali, z veliko kugo, da umrejo. Zatem, govori GOSPOD, bom dal Judovega kralja Sedekíja, njegove služabnike in ljudstvo, kar ga preostane v tem mestu od kuge, od meča in lakote, v roke babilonskega kralja Nebukadnezarja, v roke njihovih sovražnikov in v roke tistih, ki jim strežejo po življenju. On jih bo udaril z rezilom meča, ne bo jim prizanašal, ne bo imel sočutja ne usmiljenja.«
Temu ljudstvu pa reci: »Tako govori GOSPOD: Glejte, predlagam vam pot življenja in pot smrti. Kdor ostane v tem mestu, umre pod mečem, za lakoto in kugo. Kdor pa pojde ven in se preda Kaldejcem, ki vas oblegajo, bo živel; njegovo življenje bo njegov vojni plen. 10 Kajti svoje obličje obračam proti temu mestu, in sicer v nesrečo, ne v dobro, govori GOSPOD, v roko babilonskemu kralju bo dano, da ga sežge v ognju.«
Opomin kraljevi hiši
11 Hiši Judovega kralja pa reci: Poslušajte GOSPODOVO besedo, 12 Davidova hiša, tako govori GOSPOD:
Že zjutraj sodite pravično,
rešujte oropanega
iz rok izkoriščevalca!
Sicer izbruhne moj srd kakor ogenj
in bo gorel, da ga nihče ne ugasi,
zaradi hudobije vaših dejanj.

13 Glej, proti tebi sem, prebivalka doline,
skala na planoti,
govori GOSPOD.
O, vi, ki pravite: »Kdo bo prišel nad nas,
kdo bo vdrl v naša bivališča?«
14 Kaznoval vas bom po sadovih vaših dejanj,
govori GOSPOD,
in zanetil ogenj v njenem gozdu,
ki požre vse okoli nje.
Klic k spreobrnjenju
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori GOSPOD: Pojdi dol v hišo Judovega kralja in tam govôri to besedo! Reci: Poslušaj GOSPODOVO besedo, Judov kralj, ki sediš na Davidovem prestolu, ti, tvoji služabniki in tvoje ljudstvo, ki hodite skozi ta vrata. Tako govori GOSPOD: Delajte prav in pravično! Rešujte oropanega iz rok izkoriščevalca! Ne zapostavljajte tujca, sirote in vdove! Ne bodite nasilni in ne prelivajte nedolžne krvi na tem kraju! Če boste to besedo res izpolnjevali, pojdejo kralji, ki sedijo na Davidovem prestolu, njihovi služabniki in njihovo ljudstvo na vozovih in konjih skozi vrata te hiše. Če pa teh besed ne boste poslušali, prisegam pri sebi, govori GOSPOD, da bo ta hiša postala razvalina. Tako namreč govori GOSPOD o hiši Judovega kralja:
Kakor Gileád si mi,
kakor vrh Libanona.
In vendar te bom spremenil v puščavo,
v nenaseljeno mesto.
Odbral bom zoper tebe pokončevalce,
ljudi in orožje.
Posekali bodo tvoje izbrane cedre
in jih vrgli v ogenj.
Ko bodo številni narodi hodili mimo tega mesta in rekli drug drugemu: »Zakaj je GOSPOD tako storil temu velikemu mestu?«, bodo rekli: »Zato, ker so zapustili zavezo z GOSPODOM, svojim Bogom, in molili druge bogove ter jim služili.«
Izrek proti Joaházu
10 Ne jokajte za mrtvim,
ne žalujte za njim!
Bridko pa jokajte za odhajajočim,
ker se ne bo več vrnil
ne videl svoje rojstne dežele.
11 Tako namreč govori GOSPOD o Jošíjevem sinu Šalúmu, Judovem kralju, ki je postal kralj namesto svojega očeta Jošíja in je odšel iz tega kraja: »Sèm se ne vrne več; 12 kajti v kraju, kamor so ga odpeljali v izgnanstvo, bo umrl in te dežele ne bo več videl.«
Izrek proti Jojakímu
13 Gorje mu, kdor si zida hišo brez pravičnosti,
in gornje sobe brez pravice;
kdor pusti svojega bližnjega garati brez plačila
in mu ne da njegovega zaslužka;
14 kdor pravi: »Sezidal si bom veliko hišo
in prostorne gornje sobe.«
Na njej napravi okna,
jo obloži s cedrovino
in škrlatno rdeče pobarva.
15 Mar si postal kralj zato,
da bi tekmoval v cedrovini?
Ali ni tvoj oče jedel in pil?
Pa je vendar delal prav in pravično;
tedaj mu je šlo dobro.
16 Zavzemal se je za pravico stiskanih in ubogih;
tedaj je šlo dobro.
To se pravi poznati mene!
govori GOSPOD.
17 Tvoje oko in srce
pa gre le za dobičkom
in za tem, da bi prelival nedolžno kri,
da bi zatiral in izsiljeval.
18 Zato tako govori GOSPOD o Jošíjevem sinu Jojakímu, Judovem kralju:
Ne bodo ga objokovali:
»Ojoj, moj brat! Ojoj, moja sestra!«
Ne bodo ga objokovali:
»Ojoj, gospod! Ojoj, veličanstvo!«
19 Kakor osel bo pokopan:
odvlekli ga bodo in vrgli onkraj jeruzalemskih vrat.
Izrek proti prestolnici Jeruzalem
20 Pojdi na Libanon in vpij,
povzdigni svoj glas v Bašánu;
vpij z Abaríma,
zakaj pobiti so vsi tvoji ljubimci.
21 Prigovarjal sem ti, ko ti je šlo še dobro.
Pa si rekla: »Ne bom poslušala.«
Takšna je bila tvoja pot od mladosti:
nisi hotela poslušati mojega glasu.
22 Vse tvoje pastirje bo pasel veter,
tvoji ljubimci bodo šli v ujetništvo.
Tedaj boš namreč osramočena in zasramovana
zaradi vse svoje hudobije.
23 Ti, ki prebivaš na Libanonu
in gnezdiš na cedrah,
kako boš ječala, ko te popadejo bolečine,
podobne krčem porodnice!
Izrek proti Jojahínu
24 Kakor jaz živim, govori GOSPOD, četudi bi bil Jojakímov sin Jojahín, Judov kralj, pečatni prstan na moji desni roki, bi te odtrgal proč. 25 Dal te bom v roke tistih, ki ti strežejo po življenju, v roke tistih, pred katerimi te je groza, v roke babilonskega kralja Nebukadnezarja in v roke Kaldejcev. 26 Tebe in tvojo mater, ki te je rodila, bom vrgel v drugo deželo, kjer se nista rodila; tam bosta umrla. 27 V deželo, kamor bosta hrepenela, da bi se vrnila, se ne bosta vrnila.
28 Je ta mož Jojahín preziran, razbit lonec
ali posoda, ki je nihče ne mara?
Zakaj so bili zavrženi, on in njegovi potomci,
in vrženi v deželo, ki je ne poznajo?
29 O dežela, dežela, dežela,
poslušaj GOSPODOVO besedo!
30 Tako govori GOSPOD:
Vpišite tega moža: »brez otrok,
mož, ki ni imel sreče v svojih dneh!«
Kajti nikomur izmed njegovih potomcev
se ne bo posrečilo, da bi sedèl
na Davidovem prestolu in še vladal v Judu.

Psalmi 129

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 129 (128)
Stiska in rešitev Siona
129 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Mnogokrat so me stiskali že od mladosti,
naj vendar pove Izrael,
mnogokrat so me stiskali že od mladosti,
vendar me niso premagali.
Po mojem hrbtu so orali orači,
rezali so dolge brazde.
GOSPOD je pravičen,
razsekal je vrvi krivičnikov.

Naj bodo osramočeni in naj se umaknejo
vsi, ki sovražijo Sion.
Naj bodo kakor trava na strehah,
ki se posuši, preden jo kdo izruva,
da žanjec ne napolni svoje roke
in vezalec snopov svojega naročja;
da mimoidoči ne porečejo:
»GOSPODOV blagoslov naj bo nad vami!«

Blagoslavljamo vas v GOSPODOVEM imenu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.285, danes: 21.303
Čas izvajanja programa: 0.07s