Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakobovo pismo 2

Jakobovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Svarilo pred pristranskostjo
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo. Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom in v bleščeči obleki, pride pa tudi revež v umazani obleki, in se ozrete na tistega, ki nosi bleščečo obleko ter rečete: »Sédi semkaj na udoben sedež,« revežu pa rečete: »Ti stopi tja,« ali: »Sédi k mojim nogam« –; mar niste delali razlike med seboj in postali sodniki s hudobnimi mislimi?
Poslušajte, moji ljubi bratje! Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, a bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, kateri ga ljubijo? Vi pa ste osramotili reveža. Ali vas ne zatirajo in vlačijo pred sodišča prav bogati? Mar ne sramotijo ravno ti čudovitega imena, ki je bilo klicano nad vas? Če torej po Pismu izpolnjujete kraljevsko postavo: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, ravnate prav. Če pa ste pristranski, delate greh in postava vas razkriva kot kršilce postave. 10 Kdor namreč izpolnjuje vso postavo, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev vseh. 11 Kajti tisti, ki je rekel: Ne prešuštvuj! je rekel tudi: Ne ubijaj! Če torej ne prešuštvuješ, ubijaš pa, si postal kršilec postave. 12 Tako govorite in delajte: kot tisti, ki bodo sojeni po postavi svobode. 13 Neusmiljena je namreč sodba za tistega, ki ne izkazuje usmiljenja. Usmiljenje pa slavi zmago nad sodbo.
Vera in dela
14 Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? 15 Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, 16 pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? 17 Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva.
18 Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del. 19 Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo.« 20 Hočeš spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita? 21 Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? 22 Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del postala popolna. 23 Tako se je izpolnilo Pismo, ki pravi: Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost, in imenovan je bil »Božji prijatelj«. 24 Vidite: človek se opraviči iz del in ne samo iz vere. 25 Ali ni bila tudi vlačuga Rahába prav tako opravičena iz del, ker je sprejela poslance in jih odpravila po drugi poti? 26 Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del.

Jeremija 23-24

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zanemarjena čreda bo spet v dobrih rokah
23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori GOSPOD. Zato tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo: Vi ste razgnali moje ovce, jih razkropili in niste skrbeli zanje. Bom pa jaz skrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja, govori GOSPOD. Sam bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljal nazaj na njihov pašnik, da se bodo plodile in množile. Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli. Ne bodo se več bale ne plašile in nobena ne bo pogrešana, govori GOSPOD.
Mesija, pravi pastir
Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko obudim Davidu pravično mladiko. Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo prebival na varnem. To pa je ime, s katerim ga bodo klicali: »GOSPOD, naša pravičnost.«
Zato, glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko ne bodo več rekli: »Kakor živi GOSPOD, ki je pripeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele,« ampak: »Kakor živi GOSPOD, ki je potomce Izraelove hiše odpeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor jih je bil razkropil, in jih pripeljal, da bodo prebivali na svoji zemlji.«
Zbirka izrekov proti krivim prerokom
O prerokih:
V meni se trga srce,
vse moje kosti se tresejo.
Kakor pijan človek sem postal,
zaradi GOSPODA in njegovih svetih besed
kakor mož, ki ga je premagalo vino.
10 Dežela je namreč polna prešuštnikov;
zaradi tega prekletstva dežela žaluje,
posušili so se pašniki v puščavi.
Njihovo tekanje je hudobno,
njihova moč ni prava.
11 Dà, tudi prerok in duhovnik sta brezbožna.
Celo v svoji hiši odkrivam njuno hudobijo,
govori GOSPOD.
12 Zato jim bo njihova pot postala
kakor spolzka tla,
v temo bodo porinjeni
in padli bodo v njej.
Kajti nesrečo spravim nadnje,
leto njih kaznovanja,
govori GOSPOD.
13 Pri samarijskih prerokih
sem videl ogabnost:
Prerokovali so pri Báalu
in zapeljevali moje ljudstvo Izraela.
14 Pri jeruzalemskih prerokih
sem videl grozote:
prešuštvujejo, hodijo v laži
in krepijo roke hudodelcem,
tako da se nihče ne odvrne od svoje hudobije.
Vsi so mi postali kakor Sódoma,
njegovi prebivalci kakor Gomóra.
15 Zato GOSPOD nad vojskami tako govori proti prerokom:
Glej, hranil jih bom s pelinom
in jih napajal z zastrupljeno vodo.
Od jeruzalemskih prerokov se je namreč
razlila brezbožnost po vsej deželi.

16 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Nikar ne poslušajte besed prerokov, ki vam prerokujejo in vas slepijo. Oznanjajo videnja lastnega srca, ne pa tega, kar prihaja iz GOSPODOVIH ust. 17 Zaničevalcem GOSPODOVE besede nenehno pravijo: »Mir boste imeli.« Vsem, ki vztrajajo v trmi svojega srca, pravijo: »Nad vas ne pride nesreča.«

18 Kdo je bil vendar na posvetu pri GOSPODU,
da je videl in slišal njegovo besedo?
Kdo je pazil na njegovo besedo in jo poslušal?
19 Glej, GOSPODOV vihar!
Srd je izbruhnil,
vrtinčast vihar;
razbesnel se bo nad glavo krivičnih.
20 GOSPODOVA jeza se ne odvrne,
dokler ne uresniči in ne izpolni
načrtov njegovega srca.
Poznejše dni boste to jasno razumeli.

21 Nisem poslal teh prerokov,
pa vendar tekajo;
nisem jim govoril,
pa vendar prerokujejo!
22 Ko bi bili na posvetu pri meni,
bi mojemu ljudstvu oznanjali moje besede
in jih odvračali z njihove hudobne poti
in od njihovih hudobnih dejanj.

23 Sem jaz Bog le v bližini, govori GOSPOD, in ne tudi Bog v daljavi? 24 Ali se more kdo tako povsem skriti, da ga ne bi videl? govori GOSPOD. Mar ne napolnjujem nebes in zemlje? govori GOSPOD.
25 Slišal sem, kaj govorijo preroki, ki v mojem imenu prerokujejo laž in pravijo: »Sanjalo se mi je, sanjalo se mi je.« 26 Doklej še bo tako v srcu teh prerokov, ki prerokujejo laž in širijo sleparijo svojega srca? 27 Svoje sanje pripovedujejo drug drugemu; z njimi bi radi dosegli, da bi moje ljudstvo pozabilo moje ime, kakor so njihovi očetje pozabili moje ime zaradi Báala. 28 Prerok, ki ima sanje, naj pripoveduje sanje; kdor pa ima mojo besedo, naj zvesto govori mojo besedo. Kaj ima slama skupnega z žitom? govori GOSPOD. 29 Ali ni moja beseda kakor ogenj? govori GOSPOD. Mar ni kakor kladivo, ki razbija skalo? 30 Zato, glej, pojdem nad preroke, govori GOSPOD, ki drug drugemu kradejo moje besede. 31 Glej nad preroke, govori GOSPOD, ki uporabljajo svoj jezik, da izrekajo Božje izreke. 32 Glej nad preroke, ki oznanjajo lažnive sanje, govori GOSPOD, ki jih pripovedujejo in zavajajo moje ljudstvo s svojimi lažmi in s svojim bahanjem. Jaz jih nisem poslal in jim ne zapovedal, zato čisto nič ne koristijo temu ljudstvu, govori GOSPOD.
33 Kadar te to ljudstvo ali prerok ali duhovnik vpraša: »Kaj je z GOSPODOVIM bremenom?« mu reci: »Vi ste breme in jaz vas bom zavrgel, govori GOSPOD34 Če prerok, duhovnik ali ljudstvo poreče »GOSPODOVO breme«, ga bom kaznoval z njegovo hišo vred. 35 Tako pravite drug drugemu in med seboj: »Kaj je odgovoril GOSPOD?« ali »Kaj je rekel GOSPOD36 GOSPODOVEGA bremena pa ne omenjajte več. Breme bo vsakemu njegova lastna beseda, ker prevračate besede živega Boga, GOSPODA nad vojskami, našega Boga. 37 Takole reci preroku: »Kaj ti je odgovoril GOSPOD?« ali »Kaj je govoril GOSPOD38 Če pa govorite »GOSPODOVO breme«, tako govori GOSPOD: Ker uporabljate besedo »GOSPODOVO breme«, čeprav sem poslal k vam, rekoč: Ne recite »GOSPODOVO breme«, 39 zato, glejte, vas popolnoma pozabim in vas z mestom vred, ki sem ga dal vam in vašim očetom, vržem izpred svojega obličja. 40 Nad vas spravim večen očitek in večno sramoto, ki se ne bo pozabila.
Dve košari smokev
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je dal videti dve košari smokev, postavljeni pred GOSPODOVIM templjem. To je bilo potem, ko je babilonski kralj Nebukadnezar odpeljal iz Jeruzalema Jojakímovega sina Jojahína, Judovega kralja, in Judove višje uradnike s kovači in ključavničarji vred ter jih privedel v Babilon. V eni košari so bile zelo dobre smokve, kakor tiste zgodnje; v drugi košari pa so bile prav zanič, tako slabe, da jih ni bilo mogoče jesti. GOSPOD mi je rekel: »Kaj vidiš, Jeremija?« Rekel sem: »Smokve. Dobre so zelo dobre, slabe pa so zelo slabe, tako slabe, da jih ni mogoče jesti.«
Tedaj se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Kakor na te dobre smokve se hočem dobrotno ozreti na Judove izgnance, ki sem jih poslal iz tega kraja v deželo Kaldejcev. Dobrotno bom obrnil oči nanje in jih pripeljal nazaj v to deželo. Pozidal jih bom in ne podiral, jih zasajal in ne ruval. Dal jim bom srce, da me bodo spoznali: da sem GOSPOD. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog, ko se vrnejo k meni z vsem srcem.
A kakor s slabimi smokvami, ki so tako zanič, da jih ni mogoče jesti – tako govori GOSPOD – tako bom ravnal s Sedekíjem, Judovim kraljem, z njegovimi višjimi uradniki in ostankom v Jeruzalemu, ki so ostali v tej deželi, in s tistimi, ki so se naselili v egiptovski deželi. Naredim jih za grozo vsem kraljestvom na zemlji, za sramoto in pregovor, za posmeh in prekletstvo po vseh krajih, kamor jih preženem. 10 Nadnje pošljem meč, lakoto in kugo, dokler ne bodo povsem iztrebljeni z zemlje, ki sem jo dal njim in njihovim očetom.

Psalmi 130

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 130 (129)
Prošnja iz globine
130 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Iz globočine kličem k tebi, o GOSPOD,
Gospod, usliši moj glas;
tvoja ušesa naj bodo pozorna
na glas moje prošnje.

Če boš pozoren na krivde, o GOSPOD,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda s teboj je odpuščanje,
da bi te strahoma spoštovali.

Upam v GOSPODA, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo,
moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro,
stražarji na jutro.

Izrael, pričakuj GOSPODA!
Zakaj pri GOSPODU je dobrota,
pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela
vseh njegovih krivd.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.241, danes: 21.259
Čas izvajanja programa: 0.07s