Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakobovo pismo 4

Jakobovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Prijateljstvo s svetom
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa? Želite, a nimate. Ubijate in zavidate, in vendar ne morete doseči. Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade. Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: »Do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v nas.« Toda on daje večjo milost, zato Pismo pravi:
Bog se prevzetnim upira,
ponižnim pa daje milost.
Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, in očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni. Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte; vaš smeh naj se spremeni v žalost in veselje v potrtost. 10 Ponižajte se pred Gospodom in povišal vas bo.
O obsojanju brata
11 Bratje, ne govorite drug proti drugemu! Kdor govori proti bratu ali svojega brata obsoja, obrekuje postavo in obsoja postavo. Če pa obsojaš postavo, nisi uresničevalec postave, ampak sodnik. 12 Zakonodajalec in sodnik je eden, tisti, ki lahko reši in pogubi. Kdo pa si ti, ki obsojaš bližnjega?
Svarilo prevzetnim
13 Poslušajte torej vi, ki pravite: »Danes ali jutri odpotujemo v to in to mesto; tam bomo ostali eno leto, trgovali in zaslužili,« 14 a sploh ne veste, kaj bo jutri. Kaj je vaše življenje? Dim ste namreč, ki se za kratek čas pokaže in nato izgine. 15 Rajši recite: »Če bo Gospod hotel, bomo živeli in delali to ali ono.« 16 Zdaj pa se bahate v svoji prevzetnosti; vsako takšno bahanje je zlo. 17 Kdor torej zna delati dobro, pa ne dela, ima greh.

Jeremija 27-28

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremijevo simbolno znamenje izgnanstva
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V začetku vladanja Jošíjevega sina Sedekíja, Judovega kralja, se je Jeremiju zgodila ta beseda od GOSPODA, rekoč: Tako mi je rekel GOSPOD: Napravi si vezi in jarem ter si jih deni na vrat. Potem daj sporočiti edómskemu, moábskemu, amónskemu, tirskemu in sidónskemu kralju po poslancih, ki so prišli v Jeruzalem k Sedekíju, Judovemu kralju, daj jim tole naročilo za njihove gospodarje: Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Tako povejte svojim gospodarjem: Jaz sem naredil zemljo, ljudi in živali na površju zemlje s svojo veliko močjo in z iztegnjenim laktom, in jo dajem, komur se mi zdi prav. Zdaj dajem vse te dežele v roko svojemu služabniku Nebukadnezarju, babilonskemu kralju. Tudi poljske živali mu dajem, da mu bodo služile. Vsi narodi naj bodo podložni njemu, njegovemu sinu in vnuku, dokler ne pride čas tudi za njegovo deželo in ga podjarmijo številni narodi in veliki kralji.
Narod pa in kraljestvo, ki ne bo hotelo služiti njemu, babilonskemu kralju Nebukadnezarju, in ne bo nastavilo svojega vratu pod jarem babilonskega kralja, ta narod bom kaznoval z mečem, z lakoto in s kugo, govori GOSPOD, dokler ga ne pokončam z njegovo roko. Vi torej ne poslušajte svojih prerokov, vedeževalcev, sanjačev, ugibalcev in čarovnikov, ki vam govorijo: Ne boste podložni babilonskemu kralju. 10 Kajti laž vam prerokujejo, da bi vas spravili z vaše zemlje: izgnal vas bom, da izginete. 11 Narod pa, ki bo uklonil vrat pod jarem babilonskega kralja in mu bo podložen, bom mirno pustil na njegovi zemlji, govori GOSPOD, da jo bo obdeloval in prebival na njej.
Prerok svari kralja in ljudstvo
12 Judovemu kralju Sedekíju sem govoril vse te besede: Uklonite vratove pod jarem babilonskega kralja in bodite podložni njemu in njegovemu ljudstvu, pa boste živeli. 13 Zakaj bi umirala, ti in tvoje ljudstvo, pod mečem, za lakoto in kugo, kakor je GOSPOD zagrozil narodu, ki noče biti podložen babilonskemu kralju? 14 Ne poslušajte govorov prerokov, ki vam pravijo: »Ne boste podložni babilonskemu kralju.« Kajti laž vam prerokujejo. 15 Saj jih nisem poslal, govori GOSPOD, oni v mojem imenu prerokujejo lažnivo, da bi vas izgnal in bi pomrli vi in preroki, ki vam prerokujejo.
16 Potem sem rekel duhovnikom in vsemu temu ljudstvu: Tako govori GOSPOD: Ne poslušajte besed svojih prerokov, ki vam prerokujejo: »Glejte, posode GOSPODOVE hiše se zdaj kmalu vrnejo iz Babilona!« Kajti laž vam prerokujejo. 17 Ne poslušajte jih. Bodite podložni babilonskemu kralju, pa boste živeli. Zakaj naj bi to mesto postalo razvalina? 18 Če so res preroki in je GOSPODOVA beseda pri njih, naj posredujejo pri GOSPODU nad vojskami, da ne pridejo v Babilon posode, ki so še ostale v GOSPODOVI hiši, v hiši Judovega kralja in v Jeruzalemu. 19 Tako namreč govori GOSPOD nad vojskami o stebrih, o morju, o stojalih in o drugih posodah, ki so še ostale v tem mestu 20 in jih babilonski kralj Nebukadnezar ni pobral, ko je odpeljal Jojakímovega sina Jojahína, Judovega kralja, iz Jeruzalema v Babilon z vsemi Judovimi in jeruzalemskimi veljaki vred. 21 Tako namreč govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, o posodah, ki so še ostale v GOSPODOVI hiši, v hiši Judovega kralja in v Jeruzalemu: 22 V Babilon jih odnesejo in tam ostanejo do dneva, ko se ozrem po njih, govori GOSPOD, in jih pripeljem in vrnem v ta kraj.
Hananjá krivo prerokuje
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisto leto, v začetku vladanja Sedekíja, Judovega kralja, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Azúrjev sin Hananjá, prerok iz Gibeóna, v GOSPODOVI hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom: »Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Zlomil bom jarem babilonskega kralja. Čez dve leti vrnem v ta kraj vse posode GOSPODOVE hiše, ki jih je babilonski kralj Nebukadnezar pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon. Tudi Jojakímovega sina Jojahína, Judovega kralja, in vse Judove izgnance, ki so prišli v Babilon, vrnem v ta kraj, govori GOSPOD, kajti zlomil bom jarem babilonskega kralja.«
Prerok Jeremija pa je rekel preroku Hananjáju pred duhovniki in pred vsem ljudstvom, ki je stalo v GOSPODOVI hiši. Prerok Jeremija je rekel: »Res, tako naj stori GOSPOD. GOSPOD naj izpolni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da bo vrnil posode GOSPODOVE hiše in vse izgnance iz Babilona v ta kraj. Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim tebi na ušesa in na ušesa vsemu ljudstvu: Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj oddavnaj, so prerokovali številnim deželam in velikim kraljestvom vojsko, nesrečo in kugo. Preroka pa, ki prerokuje mir, je mogoče spoznati, da je res prerok, ki ga je poslal GOSPOD, šele, ko se uresniči prerokova beseda.«
10 Tedaj je prerok Hananjá vzel preroku Jeremiju jarem z vratu in ga zlomil. 11 Hananjá je rekel pred vsem ljudstvom: »Tako govori GOSPOD: Takole bom čez dve leti zlomil jarem babilonskega kralja Nebukadnezarja z vratu vseh narodov.« Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot.
12 Potem ko je prerok Hananjá zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 13 »Pojdi in povej Hananjáju: Tako govori GOSPOD: Leseni jarem si zlomil, a namesto njega bom napravil železen jarem. 14 Tako namreč govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Železen jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo služili babilonskemu kralju Nebukadnezarju; in služili mu bodo. Tudi poljske živali mu dajem.« 15 Prerok Jeremija je še rekel preroku Hananjáju: »Poslušaj, Hananjá! GOSPOD te ni poslal. Ti zavajaš to ljudstvo, da zaupa v laž. 16 Zato tako govori GOSPOD: Glej, pognal te bom s površja zemlje. Umrl boš še letos, ker si oznanjal upor proti GOSPODU
17 Še tisto leto, v sedmem mesecu, je prerok Hananjá umrl.

Psalmi 132

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 132 (131)
Izvolitev Siona in maziljenca
132 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
GOSPOD, spomni se Davida,
vse njegove bede,
ko je prisegel GOSPODU,
obljubil Močnemu Jakobovemu:
»Ne bom stopil v šotor svoje hiše,
ne bom se povzpel na ležišče svoje postelje,
ne bom dal spanja svojim očem,
dremanja svojim trepalnicam,
dokler ne najdem mesta za GOSPODA,
bivališča za Močnega Jakobovega.«

Glej, slišali smo o tem v Efráti,
našli smo to na Jáarskih poljanah.
Stopimo v njegova prebivališča,
padimo na kolena k podnožju njegovih nog.

Vzdigni se, GOSPOD, k svojemu počivališču,
ti in skrinja tvoje moči!
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost,
tvoji zvesti naj vriskajo.
10 Zaradi Davida, svojega služabnika,
ne zavračaj obličja svojega maziljenca.

11 GOSPOD je Davidu prisegel;
to je resnica, od katere se ne bo odvrnil:
»Od sadu tvojega telesa
bom posadil na tvoj prestol.
12 Če bodo tvoji sinovi ohranili mojo zavezo
in moje pričevanje, katerega jih hočem učiti,
bodo tudi njihovi sinovi za vedno
sedeli na tvojem prestolu.«

13 Zakaj GOSPOD je izbral Sion,
zaželel si ga je za prebivališče:
14 »To je moje počivališče za vedno,
tu bom prebival, ker sem si ga zaželel.
15 Njegovo hrano bom obilno blagoslavljal,
njegove uboge bom nasičeval s kruhom.
16 Njegove duhovnike bom oblačil z odrešenjem,
njegovi zvesti bodo vriskali od veselja.
17 Tam bom dal pognati rog Davidu,
pripravil bom svetilko svojemu maziljencu.
18 Njegove sovražnike bom oblekel s sramoto,
na njem pa bo cvetela njegova krona.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.294, danes: 21.608
Čas izvajanja programa: 0.07s