Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 11,1-27

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lazarjeva smrt
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.« Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.« Učenci so mu dejali: »Rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja?« Jezus je odgovoril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; 10 če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.« 11 To je rekel, in nato jim je dejal: »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.« 12 Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravel.« 13 Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. 14 Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl. 15 Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« 16 Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: »Pojdimo še mi, da umremo z njim!«
Jezus je vstajenje in življenje
17 Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. 18 Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. 19 Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 20 Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. 21 Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; 22 a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« 23 Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« 24 Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« 25 Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; 26 in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« 27 Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

2. kroniška knjiga 10-11

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ZGODOVINA JUDOVEGA KRALJESTVA
Upor proti Roboámu
(1 Kr 12,1–19)
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Roboám je šel v Sihem; v Sihem je namreč prišel ves Izrael, da bi ga postavil za kralja. Ko pa je za to izvedel Nebátov sin Jerobeám, ki je bil v Egiptu, kamor je zbežal pred kraljem Salomonom, se je vrnil iz Egipta. Poslali so ponj in ga poklicali. Jerobeám in ves Izrael sta prišla k Roboámu, ga nagovorila in rekla: »Tvoj oče nam je otežil jarem; olajšaj nam zdaj trdo službo svojega očeta in težki jarem, ki nam ga je naložil, pa ti bomo služili.« Rekel jim je: »Čez tri dni se vrnite k meni!« In ljudstvo je odšlo.
Kralj Roboám se je posvetoval s starešinami, ki so bili v službi pri njegovem očetu Salomonu, ko je še živel, in je rekel: »Kako svetujete, da odgovorim temu ljudstvu?« Spregovorili so in mu rekli: »Če boš dober do ljudstva, jim ugodil in jim govoril prijazne besede, bodo tvoji služabniki vse dni.« Toda zavrgel je nasvet, ki so mu ga dali stari, in se posvetoval z mladimi, ki so zrasli z njim in bili zdaj v njegovi službi. Rekel jim je: »Kaj svetujete, da odgovorim temu ljudstvu, ki mi je govorilo in reklo: ›Olajšaj jarem, ki nam ga je naložil tvoj oče‹?« 10 Mladi, ki so zrasli z njim, so spregovorili in mu rekli: »Takole reci temu ljudstvu, ki ti je govorilo in reklo: ›Tvoj oče nam je jarem otežil, ti pa nam ga olajšaj!‹; takole jim reci: ›Moj mezinec je debelejši kakor ledja mojega očeta. 11 No, moj oče vam je naložil težek jarem, jaz pa bom vaš jarem še obtežil. Moj oče vas je ustrahoval z biči, jaz pa vas bom s škorpijoni.‹«
12 Tretji dan je prišel Jerobeám z vsem ljudstvom k Roboámu, kakor je kralj govoril in rekel: »Tretji dan se vrnite k meni!« 13 Kralj jim je trdo odgovoril. Nasvet starih je namreč kralj Roboám zavrgel 14 in jim po nasvetu mladih govoril in rekel: »Moj oče vam je naložil težek jarem, jaz pa ga bom še obtežil. Moj oče vas je ustrahoval z biči, jaz pa vas bom s škorpijoni.« 15 Kralj torej ni poslušal ljudstva; vmes je namreč posegel Bog, da GOSPOD uresniči besedo, ki jo je po Ahíju iz Šila govoril Nebátovemu sinu Jerobeámu.
16 Ko je ves Izrael videl, da jih kralj noče poslušati, je ljudstvo kralju odvrnilo in reklo:
»Kakšen delež imamo še pri Davidu?
Nimamo dediščine pri Jesejevem sinu!
V svoje šotore, Izrael!
Glej zdaj na svojo hišo, David!«
Tako je ves Izrael odšel v svoje šotore. 17 Nad Izraelovimi sinovi, ki so prebivali v Judovih mestih, pa je Roboám ostal kralj. 18 Ko je kralj Roboám poslal tja Adoniráma, nadzornika pri obveznem delu, so ga Izraelovi sinovi obsuli s kamenjem, da je umrl. Kralju Roboámu pa se je posrečilo skočiti na voz in ubežati v Jeruzalem. 19 Izrael se do tega dne upira Davidovi hiši.
Utrjevanje Juda in Benjamina
(1 Kr 12,20–24)
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Roboám prišel v Jeruzalem, je zbral Judovo in Benjaminovo hišo, sto osemdeset tisoč izbranih bojevnikov, da bi se vojskovali z Izraelom in kraljestvo vrnili Roboámu. Tedaj se je Božjemu možu Šemajáju zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Reci Salomonovemu sinu Roboámu, Judovemu kralju, in vsemu Izraelu v Judu in Benjaminu: Tako govori GOSPOD: ›Ne hodite se bojevat s svojimi brati! Vrnite se vsak na svoj dom, kajti po moji volji se je to zgodilo!‹« Poslušali so GOSPODOVE besede in se vrnili in niso šli nad Jerobeáma.
Roboám je prebival v Jeruzalemu in po Judu gradil utrjena mesta. Dozidal je Betlehem, Etám, Tekóo, Bet Cur, Sohó, Adulám, Gat, Maréšo, Zif, Adorájim, Lahíš, Azéko, 10 Coro, Ajalón in Hebrón, utrjena mesta v Judu in Benjaminu. 11 Te postojanke je dobro utrdil in v njih namestil poveljnike ter zaloge hrane, olja in vina, 12 v vsako mesto pa tudi ščite in sulice. Tako jih je zelo močno utrdil. Juda in Benjamin sta bila njegova.
Duhovniki in leviti podprejo Roboáma
(1 Kr 14,21–24)
13 Duhovniki in leviti, ki so bili po vsem Izraelu, so se javljali pri njem z vseh koncev. 14 Leviti so namreč zapustili svoje pašnike in posestva in šli na Judovo in v Jeruzalem, ker so jih Jerobeám in njegovi sinovi odstavili od GOSPODOVEGA duhovništva 15 in si postavili duhovnike za višine, za kozle in za teleti, ki ju je naredil. 16 Za njimi so iz vseh Izraelovih rodov prihajali v Jeruzalem tisti, ki so odkritosrčno iskali GOSPODA, Izraelovega Boga. Tu so lahko darovali GOSPODU, Bogu svojih očetov. 17 Utrjevali so Judovo kraljestvo in podpirali Salomonovega sina Roboáma tri leta; tri leta je namreč hodil po Davidovi in Salomonovi poti.
Roboámove poroke
18 Roboám si je vzel za ženo Mahaláto, hčer Davidovega sina Jerimóta in Abihájile, hčere Jesejevega sina Eliába. 19 Rodila mu je sinove Jeúša, Šemarjája in Zaháma. 20 Za njo je vzel Absalomovo hčer Maáho, ta mu je rodila Abíja, Atája, Zizája in Šelomíta. 21 Absalomovo hčer Maáho je imel Roboám najrajši med vsemi svojimi ženami in stranskimi ženami – imel je namreč osemnajst žená in šestdeset stranskih žen ter dobil osemindvajset sinov in šestdeset hčerá. 22 Roboám je postavil Maáhinega sina Abíja za prvega kneza med njegovimi brati, ker ga je namenil za kralja. 23 Razumno je ravnal, ko je vse svoje sinove porazdelil po vseh Judovih in Benjaminovih okrajih, po vseh utrjenih mestih, jim dal obilo živeža in jim poiskal vrsto žená.

Psalmi 75

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 75 (74)
Samo Bog je vladar
75 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, Ne uničuj. Asáfov psalm. Pesem.
Zahvaljujemo se ti, o Bog, zahvaljujemo se,
tvoje ime je blizu tistim,
ki pripovedujejo o tvojih čudovitih delih.

Zares, določil bom ustrezen čas,
sodil bom z iskrenostjo.
Majejo se zemlja in vsi njeni prebivalci,
jaz sem tisti, ki utrjuje njene stebre.
Sela.

Bahačem pravim: »Ne bahajte se!«
Krivičnikom: »Ne vzdigujte roga!
Ne vzdigujte v višino svojega roga,
ne govorite s predrznim grlom!«

Zares, niti od vzhoda niti od zahoda,
niti iz gorske puščave;
zares, Bog je tisti, ki sodi:
tega poniža, onega poviša.
Zares, v GOSPODOVIH rokah je čaša
in vino se peni, polno mešanice;
iz tega bo nalil,
še droži bodo morali srkati,
piti bodo morali vsi krivičniki zemlje.

10 Jaz pa bom vedno oznanjal,
prepeval bom Jakobovemu Bogu.
11 Vse rogove krivičnih bom odsekal,
naj se povzdignejo rogovi pravičnega.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.084, danes: 8.319
Čas izvajanja programa: 0.05s