Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 13,1-20

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JEZUS SE POSLAVLJA OD SVOJIH UČENCEV
Jezus umije učencem noge
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.« 10 Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.«
12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali! 18 Ne govorim o vas vseh. Vem, katere sem izbral, vendar naj se tako izpolni Pismo: Tisti, ki jé moj kruh, je vzdignil svojo peto proti meni. 19 Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da jaz sem. 20 Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.«

2. kroniška knjiga 18

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Miha napove polom
(1 Kr 22,1–28)
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Józafat je bil zelo bogat in slaven, pa je vendar stopil v svaštvo z Ahábom. Čez nekaj let je šel k Ahábu v Samarijo. Zanj in za ljudi, ki so bili z njim, je Aháb zaklal obilo drobnice in volov in ga nagovarjal, da bi šel nad Ramót Gileád. Izraelov kralj Aháb je rekel Judovemu kralju Józafatu: »Boš šel z mano nad Ramót Gileád?« Rekel mu je: »Jaz sem kakor ti, moje ljudstvo je kakor tvoje ljudstvo, s teboj bomo v boju.«
Nato je Józafat rekel Izraelovemu kralju: »Povprašaj, prosim, še danes za GOSPODOVO besedo!« Izraelov kralj je torej zbral preroke, štiristo mož, in jim rekel: »Ali naj gremo v boj za Ramót Gileád ali naj to opustim?« Rekli so: »Pojdi. Bog ga bo dal kralju v roke!« A Józafat je rekel: »Mar ni tu nobenega GOSPODOVEGA preroka več, da bi ga mogli povprašati?« Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Še nekdo je, po katerem bi mogli vprašati GOSPODA, vendar ga jaz sovražim, ker o meni nikoli ne prerokuje nič dobrega, temveč vse dni le húdo: Jimlájev sin Miha.« Józafat pa je rekel: »Kralj naj ne govori tako.« Izraelov kralj je torej poklical nekega dvornika in ukazal: »Pojdi hitro po Jimlájevega sina Miha!« Izraelov kralj in Judov kralj Józafat sta v slavnostnih oblačilih sedela vsak na svojem prestolu, sedela sta na trgu pri Samarijskih vratih, vsi preroki pa so prerokovali pred njima. 10 Kenaanájev sin Cidkijá pa si je naredil železna rogova in rekel: »Tako govori GOSPOD: ›S tema boš prebodel Arámce in jih pokončal.‹« 11 In vsi preroki so prerokovali tako: »Pojdi v Ramót Gileád in bodi uspešen; GOSPOD ga bo dal kralju v roke.«
12 Odposlanec, ki je šel klicat Miha, mu je govoril in rekel: »Glej, preroki so kralju soglasno napovedali uspeh. Naj bo tudi tvoja beseda kakor katerega izmed njih; napovej uspeh!« 13 Miha pa je rekel: »Kakor živi GOSPOD: kar mi poreče Bog, to bom govoril!«
14 Ko je prišel h kralju, mu je kralj rekel: »Miha, ali naj gremo v boj za Ramót Gileád ali naj to opustim?« Rekel mu je: »Pojdite in bodite uspešni! Dani vam bodo v roke.« 15 Kralj pa mu je rekel: »Kolikokrat naj te še rotim, da mi povej samo resnico v GOSPODOVEM imenu?« 16 Tedaj je rekel: »Videl sem, da je ves Izrael razkropljen po gorah kakor ovce, ki nimajo pastirja. In GOSPOD je rekel: ›Ti so brez gospodarja, vsak naj se v miru vrne na svoj dom.‹« 17 Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Ti nisem rekel, da o meni ne prerokuje nič dobrega, temveč le húdo?«
18 Oni pa je nadaljeval: »Zato poslušajte GOSPODOVO besedo! Videl sem GOSPODA sedeti na njegovem prestolu in vso nebeško vojsko stati ob njem na njegovi desnici in na njegovi levici. 19 In GOSPOD je rekel: ›Kdo bo premotil Izraelovega kralja Ahába, da bo šel in padel pri Ramót Gileádu?‹ Eden je rekel tako, drugi drugače. 20 Tedaj je prišel duh, se postavil pred GOSPODA in rekel: ›Jaz ga bom premotil.‹ GOSPOD mu je rekel: ›S čim?‹ 21 Rekel je: ›Pojdem in bom lažniv duh v ustih vseh njegovih prerokov.‹ Rekel je: ›Ti ga moraš premotiti, ti boš to tudi zmogel; pojdi in stôri tako!‹ 22 Zdaj vidiš, da je GOSPOD dal lažnivega duha v usta teh tvojih prerokov; GOSPOD je govoril húdo zoper tebe.«
23 Tedaj je pristopil Kenaanájev sin Cidkijá, udaril Miha po licu in rekel: »Kako pa je GOSPODOV duh odšel od mene, da govori s teboj?« 24 Miha je rekel: »Glej, videl boš tisti dan, ko boš begal iz izbe v izbo, da bi se skril.« 25 Izraelov kralj pa je rekel: »Primite Miha in ga spet peljite k mestnemu poglavarju Amónu in kraljeviču Joášu 26 ter recite: ›Tako je rekel kralj: Denita tegale v ječo in ga hranita z malo kruha in vode, dokler se ne vrnem v miru!‹« 27 Miha pa je rekel: »Če se res vrneš v miru, potem GOSPOD ni govoril po meni.« Dalje je rekel: »Poslušajte, vsa ljudstva!«
Ahábov poraz in smrt
(1 Kr 22,29–40)
28 Izraelov kralj in Judov kralj Józafat sta torej šla nad Ramót Gileád. 29 Izraelov kralj je rekel Józafatu: »Jaz se preoblečem in grem v bitko, ti pa bodi oblečen v svoja oblačila!« Izraelov kralj se je torej preoblekel in šla sta v boj. 30 Arámski kralj pa je ukazal poveljnikom svojih bojnih voz in rekel: »Ne napadajte ne majhnega ne velikega, marveč samo Izraelovega kralja!« 31 Ko so poveljniki bojnih voz zagledali Józafata, so rekli: »To je gotovo Izraelov kralj.« Obrnili so se proti njemu, da bi ga napadli; Józafat pa je zavpil in GOSPOD mu je pomagal: Bog jih je odgnal od njega. 32 Ko so namreč poveljniki bojnih voz opazili, da ni Izraelov kralj, so ga nehali zasledovati. 33 Nekdo pa je na slepo srečo napel lok in zadel Izraelovega kralja med pas in oklep. Tedaj je rekel svojemu vozniku: »Obrni in odpelji me z bojišča, ker sem ranjen!« 34 Ker pa se je bitka tisti dan razvnela, je Izraelov kralj vendarle ostal na vozu stojé Arámcem nasproti do večera. Ko pa je sonce zahajalo, je umrl.

Psalmi 78,21-39

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


21 Zato se je GOSPOD razsrdil, ko je to slišal,
ogenj je vzplamenel zoper Jakoba,
da, jeza je vzkipela zoper Izraela.
22 Zakaj v Boga niso verovali
in niso zaupali v njegovo rešitev.
23 Zapovedal je oblakom od zgoraj,
odprl je nebeška vrata.
24 Pustil jim je deževati mano za hrano,
dal jim je nebeškega žita.
25 Človek je jedel kruh močnih,
poslal jim je hrane do sitega.
26 Z neba je spustil vzhodnik,
s svojo močjo je pripeljal jug.
27 Dal je, da je padalo meso kakor prah,
krilate ptice kakor pesek na morju.
28 Dal je, da je padalo v sredo tabora,
vse okrog njihovih bivališč.
29 Jedli so in se zelo nasitili,
dal jim je, kar so si poželeli.

30 Niso še potešili svojega poželenja,
jed so imeli še v ustih,
31 že se je zoper nje vzdignila GOSPODOVA jeza
in pobila najmočnejše med njimi,
na kolena je spravila Izraelove mladeniče.
32 Kljub temu so še vedno grešili,
niso verjeli njegovim čudovitim delom.
33 Zato je storil, da so jim dnevi minevali v prazno,
njihova leta v grozi.
34 Ko jih je pobijal, so ga iskali,
spreobrnili so se in Boga iskali.
35 Spomnili so se, da je Bog njihova skala,
Bog Najvišji njihov rešitelj.
36 Toda prilizovali so se mu s svojimi usti,
varali so ga s svojim jezikom.
37 Njihovo srce ni bilo trdno z njim,
niso verovali v njegovo zavezo.
38 Toda on je usmiljen,
izbrisal jim je krivdo in jih ni uničil,
pogosto je storil, da se je obrnila njegova jeza,
ni prebudil vse svoje srditosti.
39 Spomnil se je: zares, meso so,
dih, ki odhaja in se ne vrača.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.528, danes: 14.985
Čas izvajanja programa: 0.05s