Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 2

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Svatba v galilejski Kani
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina 10 in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« 11 Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
12 Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci; in tam so ostali nekaj dni.
Jezus očisti tempelj
(Mt 21,12–13; Mr 11,15–17; Lk 19,45–46)
13 Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. 14 V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. 15 In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 17 Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva. 18 Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« 19 Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« 21 On pa je govoril o templju svojega telesa. 22 Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.
Jezus pozna vsakega človeka
23 Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. 24 Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal 25 in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

1. kroniška knjiga 10-11

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Savlova smrt
(1 Sam 31,1–13)
10
Ko so se Filistejci bojevali z Izraelom, so Izraelci zbežali pred Filistejci in popadali smrtno ranjeni na gori Gilbóa. Filistejci so se zagnali za Savlom in za njegovimi sinovi; Filistejci so pobili Savlove sinove Jonatana, Abinadába in Malkišúa. Boj je težko pritiskal na Savla; odkrili so ga lokostrelci in strelci so ga hudo ranili. Tedaj je Savel rekel svojemu oprodu: »Izderi svoj meč in me prebodi z njim, da me ne pridejo ti neobrezanci zasmehovat!« Njegov oproda pa ni hotel, ker se je silno bal. Zato je Savel zgrabil meč in se nasadil nanj. Ko je oproda videl, da je Savel mrtev, se je tudi sam nasadil na meč in umrl. Tako so umrli Savel in njegovi trije sinovi; tako je umrla vsa njegova hiša hkrati. Ko so vsi Izraelci, ki so bili v dolini, videli, da so oni zbežali in da so Savel in njegovi sinovi mrtvi, so zapustili svoja mesta in zbežali. Prišli so Filistejci in se naselili v njih.
Drugo jutro so prišli Filistejci pobite oropat. Ko so našli Savla in njegove sinove, ki so padli na gori Gilbóa, so ga oropali do golega, vzeli njegovo glavo in orožje ter poslali sle po vsej deželi Filistejcev, da bi oznanili veselo novico njihovim malikom in ljudstvu. 10 Njegovo orožje so položili v hišo svojih bogov, njegovo lobanjo pa pribili v Dagónovi hiši.
11 Ko je ves Jabéš Gileád slišal o vsem, kar so Filistejci storili Savlu, 12 so se vzdignili vsi hrabri možje in vzeli Savlovo truplo in trupla njegovih sinov. Prinesli so jih v Jabéš, pokopali njihove kosti pod terebinto v Jabéšu in se postili sedem dni.
13 Tako je umrl Savel zaradi nezvestobe, ki jo je zagrešil proti GOSPODU, ker se ni držal GOSPODOVE besede, pa tudi zato, ker je za svèt vprašal duha mrtvih, 14 namesto da bi vprašal za svèt GOSPODA. Zato je ta poskrbel, da je umrl, in je kraljestvo prepustil Jesejevemu sinu Davidu.
DAVID, UTEMELJITELJ TEMPELJSKEGA BOGOSLUŽJA
Davida mazilijo za kralja vsega Izraela
(2 Sam 5,1–3)
11
Tedaj se je ves Izrael zbral pri Davidu v Hebrónu in rekel: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso! Že prej, ko je bil še Savel kralj, si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je GOSPOD, tvoj Bog, rekel: ›Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in boš vladar čez moje ljudstvo Izraela.‹« Vsi Izraelovi starešine so prišli h kralju v Hebrón in David je v Hebrónu sklenil z njimi zavezo pred GOSPODOM. Mazilili so Davida za kralja čez Izraela po GOSPODOVI besedi, ki jo je posredoval Samuel.
Jeruzalem zavzet
(2 Sam 5,6–10)
David je šel z vsem Izraelom v Jeruzalem, to je v Jebús; tam so bili Jebusejci prebivalci dežele. Prebivalci Jebúsa so rekli Davidu: »Ne prideš sem noter!« Vendar je David osvojil utrdbo Sion, to je Davidovo mesto. David je rekel: »Kdor prvi pobije Jebusejce, bo poglavar in poveljnik.« Cerújin sin Joáb je prišel prvi gor in je postal poglavar. David se je nastanil v utrdbi, zato so jo imenovali Davidovo mesto. Pozidal je mesto krog in krog, od Milója pa vse naokrog, Joáb pa je popravil preostalo mesto. Tako je David vedno bolj napredoval v moči, kajti z njim je bil GOSPOD nad vojskami.
Davidovi junaki
(2 Sam 23,8–39)
10 Tile so glavni Davidovi junaki, ki so ga pri njegovem vzponu na prestol krepko podpirali z vsem Izraelom vred in ga postavili za kralja, po GOSPODOVI besedi o Izraelu. 11 Tole je seznam Davidovih junakov: Hahmoníjev sin Jašobám, prvi izmed treh; zavihtel je sulico proti tristotim in jih naenkrat pobil. 12 Za njim je bil Ahóahovec Eleazar, Dodójev sin; ta je bil med tremi junaki. 13 Bil je z Davidom v Pas Damínu, ko so se Filistejci tam zbirali za boj. Tam je bil kos polja, polnega ječmena. Ko je ljudstvo zbežalo pred Filistejci, 14 sta se ustopila sredi polja in ga branila ter pobila Filistejce. GOSPOD jima je naklonil veliko zmago.
15 Trije izmed tridesetih glavnih so se po pečini spustili k Davidu k votlini Adulám, ko je vojska Filistejcev taborila v dolini Rafájevcev. 16 David je bil takrat v trdnjavi, posadka Filistejcev pa je bila tedaj v Betlehemu. 17 David je zahrepenel in rekel: »Kdo mi bo dal piti vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je pri mestnih vratih?« 18 Tedaj so se trije junaki prebili skozi filistejski tabor, zajeli vode iz betlehemskega vodnjaka, ki je bil pri mestnih vratih, jo vzeli in prinesli Davidu. Pa je ni hotel piti, temveč jo je izlil GOSPODU 19 in rekel: »Bog ne daj, da bi to storil! Ali naj pijem kri teh mož z njihovim življenjem vred? Kajti s tveganjem življenja so jo prinesli.« Zato je ni hotel piti. Te reči so storili ti trije junaki.
20 Abišáj, Joábov brat, je bil poglavar tridesetih. Ta je zavihtel sulico proti tristotim in jih pobil. Imel je sloveče ime poleg treh. 21 Bil je dvakrat slavnejši od trideseterice in je postal njihov poveljnik; a onih treh ni dosegel.
22 Benajá, Jojadájev sin, je bil hraber mož iz Kabceéla, ki je storil velika dejanja. Ubil je dva junaka iz Moába. Šel je tudi in ubil leva sredi jame na dan, ko je zapadel sneg. 23 Ubil je tudi Egipčana, pet komolcev visokega velikana. Egipčan je imel v roki sulico kakor tkalsko vratilo; pa je šel nadenj s palico, iztrgal Egipčanu sulico iz roke in ga ubil z njegovo lastno sulico. 24 Te reči je storil Jojadájev sin Benajá. Imel je sloveče ime poleg treh junakov. 25 Bil je slaven med trideseterico, vendar onih treh ni dosegel. David ga je postavil na čelo svoje telesne straže.
26 Hrabri vojščaki so bili: Joábov brat Asaél, Dodójev sin Elhanán iz Betlehema, 27 Haródec Šamót, Péletovec Helec, 28 Irá, sin Tekójčana Ikéša, Anatóčan Abiézer, 29 Hušán Sibeháj, Ahóahovec Iláj, 30 Netófčan Mahráj, Heled, sin Netófčana Baanája, 31 Ribájev sin Itáj iz Gibeát Benjamina, Piratónec Benajá, 32 Huráj iz Gáaševih potokov, Arbatéjec Abiél, 33 Baharuméjec Azmávet, Šaalbónec Eljahbá, 34 Guníjevec Jašén, Jonatan, sin Hararéjca Šagéja, 35 Ahiám, sin Hararéjca Sahárja, Urov sin Elifál, 36 Meheréjec Hefer, Gilčan Ahíja, 37 Karmélčan Hecró, Ezbájev sin Naaráj, 38 Natánov brat Joél, Hagríjev sin Mibhár, 39 Amónec Celek, Beeročán Nahráj, oproda Cerújinega sina Joába, 40 Jéterjevec Irá, Jéterjevec Garéb, 41 Hetejec Urijá, Ahlájev sin Zabád, 42 Adiná, sin Rúbenovca Šizája, poglavar Rúbenovcev, in z njim trideseterica, 43 Maahájev sin Hanán in Mitnéjec Józafat, 44 Aštaróčan Uzíja, Šamá in Jeiél, sinova Aroêrčana Hotáma, 45 Šimríjev sin Jediaél in njegov brat Ticéjec Johá, 46 Mahavéjec Eliél, Elnáamova sinova Jeribáj in Jošavjá, Moábec Jitmá, 47 Eliél, Obéd, Jaasiél in Mecobajá.

Zaharija 1

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZAHARIJA
Bog vabi k spreobrnjenju
1
V osmem mesecu, v drugem letu Dareja, se je GOSPODOVA beseda zgodila Zahariju, Berehjájevemu sinu, Idójevemu vnuku, rekoč: GOSPOD se je zelo jezil nad vašimi očeti. Reci jim torej: Tako govori GOSPOD nad vojskami: Vrnite se k meni, govori GOSPOD nad vojskami, in tudi jaz se vrnem k vam, govori GOSPOD nad vojskami. Ne bodite kakor vaši očetje, ki so jih prejšnji preroki klicali in jim rekli: Tako govori GOSPOD nad vojskami: Odvrnite se vendar od svojih hudobnih poti in od svojih hudobnih dejanj! Toda niso poslušali in niso mi prisluhnili, govori GOSPOD. Vaši očetje, kje so? In preroki, mar bodo živeli na veke? Toda mar moje besede in moji zakoni, ki sem jih zapovedal svojim služabnikom prerokom, niso dosegli vaših očetov? Potem so se spreobrnili in rekli: Kakor je GOSPOD nad vojskami odločil, da nam bo storil po naših potih in po naših delih, tako je z nami tudi storil.
Prvo videnje: Nadzorniki
Štiriindvajseti dan enajstega meseca, to je meseca šebáta, v drugem letu Dareja, se je zgodila GOSPODOVA beseda Zahariju, Berehjájevemu sinu, Idójevemu vnuku, preroku, rekoč: Videl sem ponoči: Glej, mož je jezdil na rdečem konju in stal med mirtami, ki so bile v globini, za njim pa so bili rdeči, rjavi in beli konji. Rekel sem: »Kdo so tile, gospod?« Angel, ki je govoril z menoj, mi je rekel: »Jaz ti bom pokazal, kdo so.« 10 Mož, ki je stal med mirtami, mi je odgovoril in rekel: »To so tisti, ki jih je GOSPOD poslal, da obhodijo zemljo.« 11 Odgovorili so GOSPODOVEMU angelu, ki je stal med mirtami, in rekli: »Obhodili smo zemljo, in glej, vsa zemlja miruje in počiva.« 12 GOSPODOV angel je spregovoril in rekel: »GOSPOD nad vojskami, doklej se ne boš usmilil Jeruzalema in Judovih mest, na katera se srdiš že sedemdeset let?« 13 In GOSPOD je angelu, ki je govoril z menoj, odgovoril dobre besede, tolažilne besede. 14 Nato mi je rekel angel, ki je govoril z menoj: »Okliči in reci: Tako govori GOSPOD nad vojskami: V silnem ognju ves gorim za Jeruzalem in Sion. 15 In v silni jezi se jezim na prevzetne narode, kajti sam sem se le malo razjezil, oni pa so pretiravali do hudega. 16 Zato tako govori GOSPOD: Obrnil se bom k Jeruzalemu v usmiljenju, moja hiša bo pozidana v njem, govori GOSPOD nad vojskami, in merilna vrvica se bo razpela čez Jeruzalem. 17 Še to okliči in reci: Tako govori GOSPOD nad vojskami: Moja mesta bodo še prekipevala od dobrega, GOSPOD bo še potolažil Sion in še izvolil Jeruzalem.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.448, danes: 8.683
Čas izvajanja programa: 0.06s