Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 4,43-54

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus ozdravi uradnikovega sina
(Mt 8,5–13; Lk 7,1–10)
43 Po teh dveh dneh je šel od tam v Galilejo. 44 Jezus je sicer sam izpričal, da prerok ne uživa časti v svojem domačem kraju, 45 toda ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so videli vse, kar je storil v Jeruzalemu ob prazniku; tudi sami so namreč šli na praznik.
46 Prišel je torej spet v galilejsko Kano, kjer je bil naredil vino iz vode. In v Kafarnáumu je bil neki kraljevi uradnik, ki je imel bolnega sina. 47 Ko je slišal, da je prišel Jezus iz Judeje v Galilejo, se je odpravil k njemu in ga prosil, naj pride in mu ozdravi sina, ki že umira. 48 Jezus mu je tedaj dejal: »Če ne vidite znamenj in čudežev, ne verujete.« 49 Uradnik pa mu je rekel: »Gospod, stopi dol, preden moj otrok umre.« 50 Jezus mu je dejal: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel. 51 Že med potjo pa so mu prišli naproti njegovi služabniki in mu sporočili: »Tvoj sin živi.« 52 Poizvedel je od njih, ob kateri uri se mu je stanje izboljšalo. Rekli so mu: »Včeraj ob sedmih ga je vročica pustila.« 53 Oče je spoznal, da se je to zgodilo tisto uro, ko mu je Jezus rekel: »Tvoj sin živi.« In začel je verovati sam in vsi njegovi domači. 54 To pa je bilo že drugo znamenje, ki ga je storil Jezus, odkar je iz Judeje prišel v Galilejo.

1. kroniška knjiga 17

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Božje obljube Davidovi hiši
(2 Sam 7,1–17)
17
Ko je David prebival v svoji hiši, je rekel preroku Natánu: »Glej, jaz stanujem v cedrovi hiši, skrinja GOSPODOVE zaveze pa je pod šotorskimi pregrinjali.« Natán je rekel Davidu: »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj!«
A še tisto noč se je Natánu zgodila Božja beseda, rekoč: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Tako govori GOSPOD: Ti mi ne boš zidal hiše za stanovanje. Saj nisem prebival v hiši od dne, ko sem izpeljal Izraela, do tega dne, temveč sem bil od šotora do šotora in od prebivališča do prebivališča. Kjer koli sem hodil med vsem Izraelom, sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jih postavil za pastirje svojega ljudstva: ›Zakaj mi niste postavili cedrove hiše?‹ Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: Tako govori GOSPOD nad vojskami: Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasadil vanj, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več izčrpavali kakor nekdaj, 10 od dni, ko sem postavljal sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Vse tvoje sovražnike bom ponižal.
Oznanjam ti, da ti bo GOSPOD sezidal hišo. 11 Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca za teboj, enega izmed tvojih sinov, in bom utrdil njegovo kraljestvo. 12 Ta mi bo sezidal hišo in njegov prestol bom utrdil na veke. 13 Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil tistemu, ki je bil pred teboj. 14 Postavil ga bom v svoji hiši in v svojem kraljestvu na veke. Njegov prestol bo utrjen na veke.«
15 Po vseh teh besedah in po vsem tem videnju je Natán govoril Davidu.
Davidova molitev
(2 Sam 7,18–29)
16 Tedaj je kralj David prišel, se usedel pred GOSPODOM in rekel: »Kdo sem jaz, GOSPOD Bog, in kaj je moja hiša, da si me pripeljal do sem? 17 A to je še premalo v tvojih očeh, o Bog; govoril si o hiši svojega služabnika tudi za daljno prihodnost. Ravnal si z menoj kot z imenitnim človekom, GOSPOD Bog. 18 Pa kaj naj ti David še dalje govori o časti, ki si jo izkazal svojemu služabniku? Saj poznaš svojega služabnika. 19 GOSPOD, zaradi svojega služabnika in po svojem srcu si storil vse to veliko dejanje in razodel vse te veličastne reči. 20 GOSPOD, ni ga tebi enakega. Razen tebe ni Boga po vsem tem, kar smo slišali s svojimi ušesi. 21 Kdo je kakor tvoje ljudstvo Izrael, edini narod na zemlji, ki ga je Bog šel odkupit za svoje ljudstvo – da si si pridobil ime z velikimi in strah zbujajočimi deli in pregnal narode pred svojim ljudstvom, ki si ga rešil iz Egipta. 22 Dal si svoje ljudstvo Izraela na veke sebi za ljudstvo, in ti, GOSPOD, si postal njihov Bog.
23 In zdaj, GOSPOD, naj se na veke uresničuje beseda, ki si jo govoril o svojem služabniku in njegovi hiši, in stôri, kakor si govoril! 24 Naj se uresničuje, naj se tvoje ime poveličuje na veke in naj se govori: ›GOSPOD nad vojskami je Izraelov Bog, je Bog za Izraela!‹ In hiša tvojega služabnika Davida naj ostane trdna pred teboj. 25 Ti namreč, moj Bog, si razodel svojemu služabniku, da mu boš sezidal hišo. Zato se je tvoj služabnik opogumil, da je molil pred teboj. 26 In zdaj, GOSPOD, ti si Bog in si napovedal svojemu služabniku te dobrine. 27 Zdaj si torej sklenil blagosloviti hišo svojega služabnika, da bo obstala pred teboj na veke. Ti sam, GOSPOD, si namreč blagoslovil in je blagoslovljeno na veke.«

Zaharija 6

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osmo videnje: Štirje vozovi
6
Obrnil sem se in povzdignil oči in pogledal, glej, bili so štirje vozovi. Prihajali so izmed dveh gora, gori pa sta bili iz brona. Pri prvem vozu so bili rdeči konji, pri drugem vozu črni konji, pri tretjem vozu so bili beli konji, pri četrtem vozu pa lisasti, močni konji. Spregovoril sem in rekel angelu, ki je govoril z menoj: »Kaj pomenijo tile, gospod?« Angel mi je odgovoril in rekel: »To so štirje vetrovi neba, ki odhajajo, potem ko so se postavili pred Gospoda vse zemlje. Tisti s črnimi konji odhajajo proti severni deželi in beli so odšli za njimi, lisasti pa so odšli proti južni deželi.« Močni so stopali naprej in silili na pot, da bi obhodili zemljo. Rekel je: »Pojdite, obhodite zemljo!« In šli so na obhod po zemlji. Nato me je poklical, mi govoril in rekel: »Glej, ti, ki odhajajo proti severni deželi, so potolažili mojega duha v severni deželi.«
Spominska krona
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 10 Vzemi nekatere od teh, ki so iz izgnanstva, od vzemi Heldája, Tobija in Jedajája, in pojdi tisti dan in stopi v hišo Jošíja, Cefanjájevega sina, ki je prišel iz Babilona. 11 Vzel boš srebro in zlato in naredil iz tega krono ter jo položil na glavo vélikemu duhovniku Ješúu, Jocadákovemu sinu. 12 Povej mu in mu reci: »Tako govori GOSPOD nad vojskami: Glej, mož, ki mu je ime Mladika! Kjer bo on, bo brstelo in on bo zidal GOSPODOV tempelj. 13 Da, on bo sezidal GOSPODOV tempelj, nosil bo kraljevsko čast, sedèl in vladal bo na njegovem prestolu. Tudi duhovnik bo na svojem prestolu, snovanje miru bo med njima.« 14 Krona pa se bo hranila v GOSPODOVEM templju v spomin na Heldája, Tobija, Jedajája in Jošíja, Cefanjájevega sina.
15 Tudi oddaljeni bodo prišli, da bodo zidali GOSPODOV tempelj. In spoznali boste, da me je k vam poslal GOSPOD nad vojskami. To se bo zgodilo, če boste skrbno poslušali glas GOSPODA, svojega Boga.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.391, danes: 8.626
Čas izvajanja programa: 0.04s