Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Kološanom 3,18-4,18

Pismo Kološanom :Uvod 1 2 3 4

Stanovske dolžnosti v novem življenju
18 Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. 19 Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
20 Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. 21 Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje.
22 Sužnji, ubogajte v vsem svoje zemeljske gospodarje, in sicer ne samo takrat, kadar vas vidijo, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak v preprostosti srca in v strahu Gospodovem. 23 Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi, 24 saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od Gospoda. Služíte Gospodu Jezusu. 25 Kajti kdor dela krivico, bo požel, kar je krivičnega storil, in nihče se ne bo oziral na osebo.
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Gospodarji, dajajte sužnjem, kar je pravično in pošteno, saj veste, da imate tudi vi gospodarja v nebesih.
Spodbude
Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte. Obenem pa molíte tudi za nas, da bi nam Bog odprl vrata besede in da bi oznanjali Kristusovo skrivnost. Zaradi te skrivnosti sem tudi v verigah, da bi jo razkrival tako, kakor moram govoriti! Do tistih, ki so zunaj, se vedíte z modrostjo; skrbno izrabljajte čas. Vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo, začinjeno s soljo, da boste vedeli, kako morate odgovarjati komur koli.
Sklepni pozdravi
O vsem, kako gre meni, vam bo poročal Tihik, ljubljeni brat, zvesti služabnik in soslužabnik v Gospodu. Pošiljam ga k vam prav zato, da bi bili poučeni, kako je pri nas, in da bi potolažil vaša srca. Prišel bo skupaj z zvestim in ljubljenim bratom Onézimom, ki je eden izmed vas: natanko vam bosta povedala, kako je tukaj.
10 Pozdravlja vas moj sojetnik Aristarh, poleg njega Barnabov bratranec Marko – glede tega ste prejeli navodila: če bo prišel k vam, ga sprejmite, 11 in Jezus, imenovan Just. Od tistih, ki so iz obreze, so ti edini sodelovali z menoj za Božje kraljestvo in mi bili v tolažbo. 12 Pozdravlja vas Epafrá, ki je eden izmed vas, služabnik Kristusa Jezusa; on se v svojih molitvah nenehno bojuje za vas, da bi bili popolni in povsem gotovi v vsem, kar hoče Bog. 13 Pričujem zanj, da se veliko trudi za vas, za tiste v Laodikeji in za one v Hierápoli. 14 Pozdravljata vas Luka, dragi zdravnik, in Demá. 15 Pozdravite brate v Laodikeji ter Nimfo in Cerkev v njeni hiši. 16 In ko boste pismo prebrali, poskrbite, da ga bodo prebrali tudi v laodikejski Cerkvi, pismo, poslano v Laodikejo, pa preberite tudi vi. 17 In Arhipu recite: »Glej, da boš dobro opravljal službo, ki si jo sprejel v Gospodu.«
18 Pozdrav je z mojo, Pavlovo roko. Spominjajte se mojih verig! Milost z vami!

Ezekiel 31-32

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Faraon, ponosna cedra
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V enajstem letu, v tretjem mesecu, prvega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, reci faraonu, egiptovskemu kralju, in njegovi množici:
Komu si podoben v svoji velikosti?
Asiriji? – Cedri na Libanonu
z lepim vejevjem, v senčnatem gozdu,
visoke rasti.
Njen vrh sega v oblake.
Voda ji je dajala rast,
brezdanje vodovje jo je napravilo visoko,
ko so njene reke tekle
okoli kraja, kjer je bila zasajena,
in pošiljale svoje potočke
k vsem poljskim drevesom.
Zato je po rasti prekašala
vse poljsko drevje,
razmnožile so se ji mladike,
veje so se ji razprostrle
zaradi obilne vode v njenem prekopu.
Med njenim vejevjem
so gnezdile vse ptice neba,
pod njenimi vejami
so kotile vse poljske živali,
v njeni senci
so prebivali vsi veliki narodi.
Lepa je bila v svoji velikosti
s svojim dolgim vejevjem,
ker so bile njene korenine
v obilici vode.
Cedre v Božjem vrtu ji niso bile enake,
ciprese s svojim vejevjem ji niso bile podobne.
Tudi platane niso imele
takih vej kot ona.
V Božjem vrtu ni bilo drevesa,
ki bi ji bilo enako v njeni lepoti.
Lépo sem jo naredil,
s številnimi vejami.
Nevoščljiva so ji bila vsa edenska drevesa,
ki so bila v Božjem vrtu.
10 Zato tako govori Gospod BOG: Ker je bila visoke rasti in je svoj vrh stezala v oblake ter se v srcu prevzela zaradi svoje velikosti, 11 sem jo dal v roke mogočnežu med narodi. Ta bo ravnal z njo, kakor zasluži njena krivičnost. Zavrgel sem jo! 12 Tujci, najhujši med narodi, jo bodo posekali in pustili. Po gorah in vseh dolinah bodo popadale njene veje, njeno vejevje bo ležalo polomljeno po vseh zemeljskih grapah. Vsa ljudstva na zemlji bodo odšla iz njene sence in jo zapustila.
13 Na njeni podrtini bodo bivale
vse ptice neba
in po njenih vejah bodo lazile
vse živali polja.
14 Zato naj se nobeno drevo ob vodi ne povzdiguje zavoljo svoje višine in naj svojega vrha ne izteza v oblake. Nobeno drevo, ki se napaja z vodo, naj se ne postavlja pred drugimi s svojo višino,
kajti vsa so zapisana smrti,
spodnjemu svetu,
med smrtnike,
ki gredo v jamo.
15 Tako govori Gospod BOG: Na dan, ko se je pogreznila v podzemlje, sem ukazal brezdanjemu vodovju, naj žaluje za njo: ustavil sem njegove reke in obilne vode so nehale dotekati. Zaradi nje sem Libanon zagrnil v žalost in vse poljsko drevje je zaradi nje ovenelo. 16 Z bobnenjem njenega padca sem pretresel narode, ko sem jo pahnil v podzemlje, k tistim, ki so šli v jamo. Tedaj so se v spodnjem svetu potolažila vsa edenska drevesa, najbolj izbrana in najlepša na Libanonu, vsa, ki se napajajo z vodo. 17 Tudi ta so namreč odšla z njo v podzemlje, k tistim, ki so bili pobiti z mečem, in njenim pomočnikom, ki so prebivali v njeni senci sredi narodov.
18 Katero izmed edenskih dreves se je lahko kosalo s teboj v krasoti in velikosti? Vendar boš tudi ti z edenskimi drevesi pahnjena v spodnji svet. Med neobrezanimi boš ležala, s tistimi, ki so pobiti z mečem. To je faraon in vsa njegova množica, govori Gospod BOG.
Žalostinka za faraonom in Egiptom
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V dvanajstem letu, v dvanajstem mesecu, prvega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, zapoj žalostinko za egiptovskim kraljem faraonom in mu reci:
Levič med narodi, uničen si!
Bil si ko zmaj v morju:
burkal si svoje reke,
kalil vodo z nogami
in čofotal po njihovih strugah.
Tako govori Gospod BOG:
Razpnem svojo mrežo nad tabo
v zboru številnih ljudstev;
vzdignejo te z mojim sakom.
Potem te vržem na tla,
na odprto polje te zaženem.
Vsem pticam neba dam prebivati na tebi
in s tabo nasitim živali vse zemlje.
Tvoje meso raztrosim po gorah,
s tvojo mrhovino napolnim doline.
S tvojo tekočo krvjo napojim deželo
do gorá
in grape se napolnijo s tabo.
Ko ugasneš, zagrnem nebo
in zatemnim njegove zvezde.
Sonce zakrijem z oblakom
in luna ne bo dajala svoje svetlobe.
Vse nebesne luči
zatemnim zavoljo tebe
in razgrnem temo nad tvojo deželo,
govori Gospod BOG.
Užalostim srce številnih ljudstev,
ko razglasim tvoj zlom med narodi,
v deželah, ki jih nisi poznal.
10 Zaradi tebe navdam z grozo številna ljudstva,
in njihove kralje bo spreletaval srh zavoljo tebe,
ko zavihtim meč pred njimi.
Nenehno se bodo tresli
vsak za svoje življenje
ob dnevu tvojega padca.
11 Tako namreč govori Gospod BOG:
Meč babilonskega kralja bo prišel nadte.
12 Z meči junakov
bom podrl tvojo množico,
z vsemi najhujšimi med narodi.
Ugonobili bodo ponos Egipta,
vsa njegova množica bo uničena.
13 Pokončal bom vse njegove živali
ob obilnih vodah;
ne bo jih več kalila človeška noga
in tudi živinski parklji jih ne bodo kalili.
14 Tedaj bom očistil njihove vode
in storil, da bodo njihove reke tekle kakor olje, govori Gospod BOG.
15 Ko bom egiptovsko deželo spremenil v puščavo
in bo dežela oropana vsega, kar jo napolnjuje,
ko bom udaril vse, ki prebivajo v njej,
tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
16 To je žalostinka, ki jo bodo peli;
hčere narodov jo bodo pele,
nad Egiptom in vso njegovo množico jo bodo pele,
govori Gospod BOG.
Faraon bo pahnjen v podzemlje
17 V dvanajstem letu, petnajstega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč:
18 Sin človekov, žaluj nad egiptovsko množico,
pahni jo dol,
njo in hčere mogočnih narodov,
v spodnji svet,
k tistim, ki so šli v jamo.
19 Koga prekašaš v lepoti?
Pogrezni se in se ulezi k neobrezanim!
20 Padli bodo med tiste, ki so pobiti z mečem – meč je že izročen – odvlekli ga bodo dol z vso njegovo množico. 21 Najmogočnejši med junaki mu bodo govorili sredi podzemlja: »S svojimi pomočniki so se pogreznili, ležijo pri neobrezanih, med pobitimi z mečem.«
22 Tam je Asúr in vsa njegova množica, s svojimi grobovi okoli njega: vsi so bili pobiti in so padli pod mečem. 23 Njegove grobove so postavili v globino jame. Njegova množica je okoli njegovega groba; vsi so bili pobiti in so padli pod mečem – ti, ki so v deželi živih sejali strah.
24 Tam je Elám in vsa njegova množica okoli njegovega groba. Vsi so bili pobiti in so padli pod mečem: neobrezani so se pogreznili v spodnji svet. Tisti, ki so v deželi živih sejali strah, zdaj nosijo sramoto s tistimi, ki so šli v jamo. 25 Sredi pobitih so mu pripravili ležišče, z vso njegovo množico. Njihovi grobovi so okoli njega; vsi so neobrezani, pobiti z mečem. V deželi živih je sejal strah, zdaj pa nosi svojo sramoto s tistimi, ki so šli v jamo; v sredo pobitih je bil položen.
26 Tam je Mešeh Tubál in vsa njegova množica. Okoli njega so njegovi grobovi; vsi so neobrezani, pobiti z mečem – tisti, ki so v deželi živih sejali strah. 27 Ne ležijo z junaki, ki so padli v davnini in so šli v podzemlje v bojni opravi ter so jim pod glavo položili meče. In ščiti so na njihovem okostju, ker so ti junaki zbujali strah v deželi živih. 28 Tudi ti boš zlomljen sredi neobrezanih in boš ležal pri pobitih z mečem.
29 Tam je Edóm, njegovi kralji in vsi knezi, ki so jih kljub njihovi hrabrosti položili k pobitim z mečem. Ti ležijo pri neobrezanih, pri tistih, ki so šli v jamo.
30 Tam so vsi severni knezi in vsi Sidónci, ki so se osramočeni pogreznili k pobitim – kljub strahu, ki so ga zbujali s svojim junaštvom. Zdaj ležijo neobrezani pri tistih, ki so bili pobiti z mečem, in nosijo svojo sramoto s tistimi, ki so šli v jamo.
31 Te bo videl faraon in se potolažil glede vse svoje množice. Faraon in vsa njegova vojska bosta pobita z mečem, govori Gospod BOG. 32 Ker je sejal strah v deželi živih, bo položen v sredo neobrezanih, mednje, ki so bili pobiti z mečem – faraon in vsa njegova množica, govori Gospod BOG.

Izaija 56

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

TRETJI DEL
Hiša molitve za vsa ljudstva
56 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori GOSPOD:
Pazite na pravico, ravnajte pravično,
kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo
in moja pravičnost se bo kmalu razodela.

Blagor človeku, ki to dela,
in sinu človekovemu, ki se tega drži:
ki pazi na soboto, da je ne skruni,
in varuje svojo roko, da ne stori nič hudega.

Tujec, ki se bo pridružil GOSPODU, naj nikar ne govori:
»GOSPOD me bo gotovo ločil od svojega ljudstva.«
In skopljenec naj ne govori:
»Glej, suho drevo sem.«
Kajti tako govori GOSPOD:
Skopljencem, ki pazijo na moje sobote,
izbirajo to, kar mi ugaja,
in se držijo moje zaveze,
bom v svoji hiši in znotraj svojega obzidja
dal prostor in ime,
ki bo boljše od sinov in hčerá.
Dal jim bom večno ime,
ki ne bo iztrebljeno.

Tujce, ki se bodo pridružili GOSPODU,
da bi mu služili, ljubili GOSPODOVO ime
in bili njegovi služabniki,
vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili,
temveč se bodo držali moje zaveze,
bom pripeljal na svojo sveto goro
in jih razveseljeval v svoji hiši molitve:
njihove žgalne in klavne daritve
bodo prijetne na mojem oltarju,
kajti moja hiša se bo imenovala
hiša molitve za vsa ljudstva.
Tako govori Gospod BOG,
ki zbira Izraelove razkropljence:
še bom zbiral k njemu,
k njegovim že zbranim.
Pokvarjeni voditelji
Vse poljske živali, pridite jest,
vse živali iz gozda!
10 Čuvaji so slepi,
vsi nič ne vedo.
Vsi so nemi psi,
ne morejo lajati,
sanjarijo, poležavajo
in ljubijo spanje.
11 Ti psi so silno požrešni,
ne poznajo sitosti.
To so pastirji, ki ne poznajo razumnosti,
vsi so se obrnili na svojo pot,
vsi do zadnjega za svojim dobičkom:
12 »Pridite, vzel bom vina,
napijmo se opojne pijače,
jutrišnji dan naj bo kakor današnji
in še veliko boljši!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.854, danes: 21.168
Čas izvajanja programa: 0.05s