Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 14,1-24

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezus ozdravi vodeničnega
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. In glej, pred njim se je znašel neki človek, ki je imel vodenico. Jezus je nagovoril učitelje postave in farizeje: »Ali je dovoljeno v soboto zdraviti ali ne?« Oni pa so molčali. In prijel je bolnika, ga ozdravil in odslovil. Njim pa je rekel: »Komu izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak in ga ne bo takoj, na sobotni dan, potegnil ven?« In na to mu niso mogli odgovoriti.
Pouk gostom in gostitelju
Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže. Govoril jim je: »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. 10 Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; 11 kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« 12 Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. 13 Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, 14 in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«
Prilika o veliki gostiji
(Mt 22,1–10)
15 Ko je to slišal nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel: »Blagor tistemu, ki bo obedoval v Božjem kraljestvu!« 16 On pa mu je rekel: »Neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. 17 Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedat, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. 18 Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel: ›Njivo sem kupil in si jo moram iti ogledat; prosim te, imej me za opravičenega!‹ 19 Drugi je dejal: ›Pet jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusit; prosim te, imej me za opravičenega!‹ 20 Spet drugi mu je rekel: ›Oženil sem se in zato ne morem priti.‹ 21 Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: ›Pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome.‹ 22 Služabnik je rekel gospodarju: ›Gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor.‹ 23 Tedaj je gospodar rekel služabniku: ›Pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. 24 Kajti povem vam: Nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.‹«

1. Mojzesova knjiga 25

1. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ketúrini sinovi
(1 Krn 1,32–33)
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Abraham si je spet vzel ženo. Ime ji je bilo Ketúra. Rodila mu je Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka in Šuaha. Jokšánu pa sta se rodila Šebá in Dedán. Dedánovi sinovi so Ašuríti, Letušéjci in Leuméjci. Midjánovi sinovi so Efá, Efer, Henoh, Abidá in Eldaá. Vsi ti so Ketúrini sinovi.
Abraham je vse svoje imetje izročil Izaku. Sinovom stranskih žena, ki jih je imel, pa je Abraham dal darove in jih poslal, dokler je še živel, proč od sina Izaka proti vzhodu v vzhodno deželo.
Abrahamova smrt
To je število Abrahamovih let, ki jih je preživel: sto petinsedemdeset. Abraham je izdihnil in umrl v visoki starosti, star in nasičen z dnevi, in bil pridružen svojim ljudem. Sinova Izak in Izmael sta ga pokopala v votlini Mahpéli na polju Efróna, sina Hetejca Coharja, nasproti Mamreju, 10 na polju, ki ga je Abraham kupil od Hetovih sinov; tam sta bila pokopana Abraham in njegova žena Sara. 11 Po Abrahamovi smrti pa je Bog blagoslovil njegovega sina Izaka. Prebival je pri vodnjaku Laháj Roí.
Izmaelovi potomci
(1 Krn 1,29–31)
12 To je rodovnik Abrahamovega sina Izmaela, ki ga je Abrahamu rodila Egipčanka Hagára, Sarina dekla. 13 To so imena Izmaelovih sinov, imena po redu rojstev: Izmaelov prvorojenec Nebajót, potem Kedár, Adbeél, Mibsám, 14 Mišmá, Dumá, Masá, 15 Hadád, Temá, Jetúr, Nafíš in Kedma. 16 To so Izmaelovi sinovi in to so njihova imena po naseljih in šotoriščih, dvanajst knezov po njihovih rodovih. 17 To pa so leta Izmaelovega življenja: sto sedemintrideset let. Izdihnil je in umrl ter bil pridružen svojim ljudem. 18 Prebivali so od Havíle do Šura, ki je nasproti Egiptu, in vse do Asirije. Naselil se je nasproti vsem svojim bratom.
JAKOB
Ezav in Jakob
19 To pa je rodovnik Abrahamovega sina Izaka. Abrahamu se je rodil Izak. 20 Ko je bil Izak star štirideset let, je vzel za ženo Rebeko, hčer Aramejca Betuéla iz Mezopotamije, sestro Aramejca Labána. 21 Izak je prosil GOSPODA za ženo, ker je bila nerodovitna. GOSPOD ga je uslišal in žena Rebeka je spočela. 22 Ko sta se otroka pehala v njenem telesu, je rekla: »Če je tako, čemu naj še živim?« Šla je vprašat za svet GOSPODA. 23 GOSPOD ji je rekel:
»Dva naroda sta v tvojem telesu,
dve ljudstvi se bosta ločili iz tvojega naročja.
Eno bo močnejše od drugega
in starejše bo služilo mlajšemu.«
24 Ko so se dopolnili dnevi, da bi rodila, glej, sta bila v njenem telesu dvojčka. 25 Prišel je na svet prvi, rdečkast, ves poraščen, kakor bi imel kožuh. Zato so mu dali ime Ezav. 26 Potem je prišel na svet njegov brat. Z roko je trdno držal Ezava za peto. Dali so mu ime Jakob. Ko sta se rodila, je bil Izak star šestdeset let. 27 Dečka sta rastla in Ezav je postal izkušen lovec. Bil je človek polja. Jakob pa je bil miren človek in je prebival v šotorih. 28 Izak je ljubil Ezava, ker je imel rad divjačino, Rebeka pa je imela rajši Jakoba.
29 Ko je nekoč Jakob skuhal jed, je prišel Ezav ves onemogel s polja. 30 Ezav je rekel Jakobu: »Daj mi, da pogoltnem malo rdečega, tega rdečega, kajti ves onemogel sem.« Zato je dobil ime Edóm. 31 Jakob je rekel: »Prej mi prodaj svojo pravico prvorojenstva!« 32 Ezav je rekel: »Vidiš, da umiram, čemu mi bo prvorojenstvo?« 33 Jakob je rekel: »Prej mi prisezi!« In mu je prisegel in prodal pravico prvorojenstva Jakobu. 34 Jakob je potem Ezavu dal kruha in kuhane leče. Jedel je in pil, nato pa je vstal in odšel. Tako malo je Ezav cenil pravico prvorojenstva.

Psalmi 18

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 18 (17)
Kralj se zahvaljuje za rešitev
(2 Sam 22,1–51)
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Od GOSPODOVEGA služabnika Davida, ki je govoril GOSPODU besede te pesmi na dan, ko ga je GOSPOD rešil iz pesti vseh njegovih sovražnikov in iz Savlove roke. Rekel je:
Ljubim te, GOSPOD, moja moč,
GOSPOD, moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
moj ščit, rog moje rešitve, moje zatočišče.

Hvaljen bodi, kličem GOSPODU,
in že sem rešen svojih sovražnikov.
Objele so me vezi smrti,
Beliálovi hudourniki so me prestrašili.
Vrvi podzemlja so me obdale,
zanke smrti so bile pred mano.
Ko mi je bilo tesno, sem klical GOSPODA,
k svojemu Bogu sem klical na pomoč.
Slišal je moj glas iz svojega templja,
moje vpitje je pred njegovim obličjem,
prišlo je v njegova ušesa.

Tedaj se je zemlja zamajala in vztrepetala,
temelji gora so se stresli,
zamajali so se, ker se je vnela njegova jeza.
Iz njegovih nosnic se je vzdignil dim,
iz njegovih ust požirajoč ogenj,
oglje je bruhalo iz njega.
10 Nagnil je nebo in stopil dol,
temen oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Jezdil je na kerubu in letal,
plaval je na perutih vetra.
12 Temo je postavil za svoje skrivališče,
okrog sebe svoj šotor,
temo vode, oblake sopar.
13 Iz sijaja pred njim so prihajali oblaki,
toča in žareče oglje.
14 GOSPOD je zagrmel v nebesih,
Najvišji je dal svoj glas:
točo in žareče oglje.
15 Poslal je svoje puščice, razkropil jih je,
mnogo bliskov, podil jih je.
16 Pokazale so se struge voda,
razkrili so se temelji zemeljskega kroga
od tvoje grožnje, o GOSPOD,
od puhanja tvojih nosnic.

17 Pošlje pomoč od zgoraj, vzame me,
potegne me iz velikega vodovja.
18 Reši me mojega močnega nasprotnika,
mojih sovražnikov, ker so močnejši od mene.
19 Na dan moje nesreče so prišli predme,
toda GOSPOD mi je bil opora.
20 Odpeljal me je na plano,
otel me je, ker ima veselje nad mano.

21 GOSPOD mi plačuje po moji pravičnosti,
po čistosti mojih rok mi povrača;
22 ker sem se držal GOSPODOVIH poti
in nisem odpadel od svojega Boga;
23 ker so bile vse njegove sodbe pred mano
in njegovih zakonov nisem odstranil.
24 Do njega sem bil popoln
in sem se varoval svoje krivde.
25 GOSPOD mi je torej povrnil po moji pravičnosti,
po čistosti mojih rok pred njegovimi očmi.

26 Z zvestim si zvest,
s popolnim človekom si popoln;
27 z iskrenim se kažeš iskrenega,
s prekanjenim pa se kažeš prebrisanega.
28 Zares, ti rešuješ nesrečno ljudstvo,
prevzetne oči pa ponižuješ.
29 Zares, ti mi prižigaš svetilko, o GOSPOD;
moj Bog mi razsvetljuje temo.
30 Zares, s teboj pretečem nadzidek,
s svojim Bogom preskočim zidovje.
31 To je Bog, njegova pot je popolna,
GOSPODOV izrek je prečiščen,
ščit je vsem, ki se zatekajo k njemu.

32 Zares, kdo je Bog razen GOSPODA,
kdo je skala razen našega Boga;
33 Boga, ki me z močjo opasuje
in mi daje pot popolnosti?
34 Dela mi noge kakor košutam
in me postavlja na moje višine.
35 Uči moje roke za vojno,
moje lakte za napenjanje bronastega loka.
36 Dal si mi ščit svoje rešitve,
tvoja desnica me podpira,
tvoja skrbnost me dela velikega.
37 Razširjaš moje korake pod mano,
moji členki ne klecajo.

38 Zasledujem svoje sovražnike in jih dohitevam,
ne vračam se, dokler jih ne pokončam.
39 Razbijem jih, da ne morejo več vstati,
padejo pod moje noge.
40 Z močjo me opasuješ za spopad,
moje napadalce upogibaš pod mene.
41 Dal si, da mi moji nasprotniki obračajo hrbet,
svoje sovražnike utišam.
42 Kličejo na pomoč, a ni rešitelja,
h GOSPODU, a jim ne odgovori.
43 Zmeljem jih kakor prah pred vetrom,
poteptam jih kakor blato na cesti.
44 Osvobajaš me prepira z ljudstvom,
postavljaš me za poglavarja narodov,
ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi služi.
45 Brž ko slišijo z ušesi, so mi pokorni,
sinovi tujcev se mi prilizujejo.
46 Sinovi tujcev podležejo,
prihajajo iz svojih utrdb.

47 Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve,
48 Bog, ki mi daje maščevanje,
ki je ljudstva spravil podme!
49 Osvobajaš me od mojega sovražnika,
še več, povzdiguješ me nad moje napadalce,
rešuješ me pred možem nasilja.

50 Zato te bom slavil med narodi, o GOSPOD,
pel bom tvojemu imenu,
51 ki svojemu kralju naklanja velike zmage,
in izkazuje dobroto svojemu maziljencu
Davidu in njegovemu zarodu na veke.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.569, danes: 8.804
Čas izvajanja programa: 0.06s