Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 4,31-44

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mož z nečistim duhom
(Mr 1,21–28)
31 Prišel je v Kafarnáum, mesto v Galileji, in v soboto učil ljudi. 32 Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo. 33 V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je zavpil: 34 »Ej, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.« 35 Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Demon ga je vrgel na sredo in šel iz njega, ne da bi ga poškodoval. 36 Vsi so osupnili in govorili med seboj: »Kakšna je ta beseda! Saj z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo.« 37 In glas o njem se je širil po vseh okoliških krajih.
Jezus ozdravi veliko ljudi
(Mt 8,14–17; Mr 1,29–34)
38 Vstal je, odšel iz shodnice in stopil v Simonovo hišo. Simonova tašča je imela hudo vročico in prosili so ga zanjo. 39 In sklonil se je nadnjo, zapovedal vročici in jo je pustila. Takoj je vstala in jim stregla. 40 Ko je sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te privedli k njemu. Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal. 41 Iz mnogih so odhajali tudi demoni, vpili in govorili: »Ti si Božji Sin.« On pa jim je zapovedoval in ni pustil, da bi govorili, ker so vedeli, da je on Mesija.
Jezus potuje in uči
(Mr 1,35–39)
42 Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od njih. 43 On pa jim je rekel: »Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.« 44 In oznanjal je po shodnicah v Judeji.

Ezekiel 46-47

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Obhajanje sobot in mlajev
46 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako govori Gospod BOG: Vrata na notranji dvor, ki gledajo proti vzhodu, naj ostanejo zaprta šest delovnih dni. Sobotni dan pa naj se odprejo, tudi na dan ob mlaju naj se odprejo. Knez naj pride od zunaj skozi vežo pri vratih in naj se postavi ob podboju pri vratih. Duhovniki naj darujejo njegovo žgalno in njegove mirovne daritve, sam pa naj pade na kolena na pragu pri vratih in potem odide. Vrata naj se ne zapirajo do večera. Tudi ljudstvo dežele naj ob vhodu teh vrat pada na kolena pred GOSPODOM ob sobotah in ob mlajih. Žgalna daritev, ki naj jo knez sobotni dan daruje GOSPODU, naj bo: šest neoporečnih jagnjet in neoporečen oven. Jedilna daritev naj bo: škaf za ovna, jedilna daritev za jagnjeta pa dar, kakor ga kdo premore; za vsak škaf še vrč olja. Na dan mlaja pa: neoporečen junec, šest jagnjet in oven, ki naj bodo neoporečni. Škaf za junca in škaf za ovna naj daruje kot jedilno daritev, za jagnjeta pa, kolikor zmore; za vsak škaf še vrč olja.
Razni predpisi
Kadar pride knez, naj vstopi skozi vežo pri vratih; po isti poti naj gre tudi ven.
Ko pride ljudstvo dežele ob slovesnostih pred GOSPODA, naj tisti, ki je prišel molit skozi severna vrata, gre ven skozi južna vrata. Kdor pa je vstopil skozi južna vrata, naj gre ven skozi severna. Naj se ne vrača skozi vrata, skozi katera je prišel, ampak naj odide skozi nasprotna. 10 Knez naj bo med njimi: kadar oni vstopajo, naj vstopa tudi on, in kadar oni odhajajo, naj gre tudi on.
11 Ob praznikih in slovesnostih naj bo jedilna daritev škaf za junca in škaf za ovna, za jagnjeta pa dar, kakor ga kdo premore; za vsak škaf še vrč olja. 12 Če knez daruje prostovoljni dar, žgalno ali mirovne daritve kot prostovoljni dar GOSPODU, naj mu odprejo vrata, ki gledajo proti vzhodu. Naj daruje svojo žgalno in svoje mirovne daritve, kakor jih opravlja na sobotni dan. Potem naj gre ven, in ko odide, naj se vrata spet zapro.
13 Vsak dan daruj GOSPODU enoletno neoporečno jagnje v žgalno daritev, jutro za jutrom ga daruj. 14 Poleg tega daruj vsako jutro kot jedilno daritev šestinko škafa in tretjino vrča olja, da se ovlaži bela moka kot jedilna daritev za GOSPODA; to so večni zakoni, za vselej. 15 Tako naj jutro za jutrom darujejo jagnje in jedilno daritev in olje kot žgalno daritev za vselej.
16 Tako govori Gospod BOG: Če knez podeli dar kateremu svojih sinov, je to njegova dediščina. Ta dar pripada njegovim sinovom kot njihova last. 17 Če pa podeli dar od svoje dediščine kateremu svojih služabnikov, bo ta njegov do odpustnega leta, potem naj se vrne knezu; le dediščina njegovih sinov naj ostane njihova. 18 Knez pa naj ne jemlje od dediščine ljudstva in naj ga ne naganja z njegove posesti. Svojim sinovom naj daje dediščino iz svoje lastnine, da ne bo nihče od mojega ljudstva pregnan s svoje posesti.
19 Tedaj me je peljal skozi vhod, ki je bil ob strani vrat, v svete sobe za duhovnike, ki so gledale proti severu. In glej, tam, na skrajnem zahodnem koncu, je bil prostor. 20 Rekel mi je: »To je prostor, kjer naj duhovniki kuhajo spravno daritev in daritev za greh in pečejo jedilno daritev, da jih ne bodo nosili na zunanji dvor in s tem posvetili ljudstvo.«
21 Nato me je peljal na zunanji dvor in me vodil mimo štirih kotov dvora: v kotu dvora je bil še en dvor, v vsakem kotu. 22 V štirih kotih dvora so bili majhni dvori, po štirideset komolcev dolgi in trideset komolcev široki. Vsi štirje so bili enako veliki. 23 Okoli njih, okoli vseh štirih, je bil nizek zid, spodaj okrog zidov pa so bila narejena ognjišča. 24 Oni mi je rekel: »To so kuhinje, kjer naj tempeljski služabniki kuhajo klavne daritve ljudstva.«
Tempeljski vrelec
47 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj me je peljal nazaj k tempeljskemu vhodu. In glej: izpod tempeljskega praga je privrela voda, proti vzhodu, ker je bilo tempeljsko pročelje na vzhodni strani. Voda je tekla od spodaj, od desne strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata; zunaj sva zavila k zunanjim vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej: voda je pritekala od desne strani.
Mož je šel z merilno vrvico v roki proti vzhodu. Zmeril je tisoč komolcev in me peljal po vodi; voda mi je segala do gležnjev. Spet jih je nameril tisoč in me peljal po vodi; voda mi je segala do kolen. Spet jih je nameril tisoč in me peljal čez; voda mi je segala do ledij. Spet jih je nameril tisoč: zdaj je bila reka, ki je nisem mogel prebresti. Voda je namreč tako narasla, da je bila voda za plavanje, reka, ki je ni bilo mogoče prebresti. Tedaj mi je rekel: Ali si videl, sin človekov?
Potem me je peljal nazaj ob rečnem bregu. Ko sem se vračal, glej, je bilo na bregu reke na obeh straneh silno veliko drevja. Tedaj mi je rekel: Ta voda teče v vzhodno okrožje in odteka v Arábo. Ko se izlije v morje, v okužene vode morja, postane voda spet zdrava. Vsa živa bitja, ki tam mrgolijo, bodo oživela, kamor koli bo prišla reka; rib bo silno veliko. Ko bo ta voda prišla tja, bo ta postala zdrava, in kamor koli bo prišla reka, bo vse oživelo. 10 Ob njej bodo stali ribiči. Od En Gedija do En Eglájima bodo razpenjali mreže. V njej bodo najrazličnejše ribe, kakor ribe v Velikem morju. Zelo veliko jih bo. 11 Njene močvare in mlake pa ne bodo postale zdrave; iz njih bodo pridobivali sol. 12 Ob reki bo na obeh bregovih rastlo vsakovrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo.
Meje nove obljubljene dežele
13 Tako govori Gospod BOG: Tole je meja, po kateri si razdelite deželo v dediščino dvanajsterim Izraelovim rodovom, Jožef pa naj dobi dvojen delež. 14 Podedovali jo boste eni kakor drugi; prisegel sem namreč, da jo dam vašim očetom, zato naj vam ta dežela pripade v dediščino.
15 Tole je meja dežele: na severni strani od Velikega morja proti Hetlónu do Lebó Hamáta in do Cedáda, 16 Beróte, Sibrájima, ki je med ozemljem Damaska in ozemljem Hamáta, do Hacár Enána, ki je na meji s Havránom. 17 Meja naj torej teče od morja do Hacár Enána; ozemlje Damaska ostaja na severu, na severu je tudi ozemlje Hamáta; to je severna stran.
18 Vzhodna stran: med Havránom in Damaskom, med Gileádom in Izraelovo deželo po Jordanu do Vzhodnega morja, do Tamára; to je vzhodna stran.
19 Na južni strani, proti jugu: od Tamára do vodá Meribát Kadeša in od Egiptovskega potoka do Velikega morja; to je južna stran, proti jugu.
20 Na zahodni strani: Veliko morje, od meje pa naravnost do Lebó Hamáta; to je zahodna stran.
21 To deželo si razdelite po Izraelovih rodovih. 22 Z žrebom jo razdelite v dediščino sebi in tujcem, ki prebivajo med vami in rojevajo otroke med vami: naj vam bodo kakor domačini med Izraelovimi sinovi. Z vami žrebajo za dediščino med Izraelovimi rodovi. 23 Pri rodu, pri katerem tujec prebiva, mu dajte njegovo dediščino, govori Gospod BOG.

Izaija 65

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Izrael je uporno ljudstvo
65 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Dal sem se poiskati tistim, ki niso po meni spraševali,
dal sem se najti tistim, ki niso po meni poizvedovali.
Rekel sem: »Glejte, tu sem, glejte, tu sem!«
narodu, ki ni klical mojega imena.
Ves dan sem iztegoval svoje roke
proti upornemu ljudstvu,
kajti to hodi po poti, ki ni dobra,
po svojih lastnih mislih,
k ljudstvu, ki me draži
vedno pred mojim obličjem,
ki opravlja žgalne daritve po vrtovih
in zažiga kadilo po opekah,
ki poseda po grobovih
in prenočuje po zapuščenih krajih,
ki uživa svinjsko meso
in ima v svojih posodah gnusno juho,
ki pravi: »Drži se zase,
ne bližaj se mi, svet sem zate!«
Ti so dim v mojem nosu,
ogenj, ki ves dan gori.
Glej, to je zapisano pred menoj:
Ne bom molčal, temveč bom poplačal,
poplačal bom v njihovo naročje:
vaše krivde in hkrati krivde vaših očetov,
govori GOSPOD,
ki so zažigali kadilo na gorah
in me sramotili po gričih,
odmeril bom njihovo plačilo
najprej v njihovo naročje.
Ostanek bo rešen
Tako govori GOSPOD:
Kakor se najde sok v grozdu
in rečejo: »Ne uničuj ga,
blagoslov je v njem!«
tako bom jaz storil zaradi svojih služabnikov,
ne bom uničil vsega.
Iz Jakoba bom dal iziti potomstvo,
iz Juda dediča svojih gorá,
moji izvoljenci jih bodo podedovali,
moji služabniki bodo prebivali tam.
10 Šarón bo pašnik za drobnico,
dolina Ahór bo počivališče za govedo:
za moje ljudstvo, ki me bo iskalo.
11 Vi pa, ki zapuščate GOSPODA,
ki pozabljate na mojo sveto goro,
ki pripravljate mizo Sreči
in polnite vrč Usodi,
12 vas sem odločil za meč,
vsi se boste priklonili za zakol,
ker sem klical, pa niste odgovorili,
govoril, pa niste poslušali,
ampak ste delali hudo v mojih očeh
in ste si izvolili, kar mi ni po volji.
13 Zato tako govori Gospod BOG:
Glejte, moji služabniki bodo jedli,
vi pa boste stradali,
glejte, moji služabniki bodo pili,
vi pa boste žejni,
glejte, moji služabniki se bodo veselili,
vi pa se boste sramovali,
14 glejte, moji služabniki bodo vriskali od veselja v srcu,
vi pa boste vpili od bolečine v srcu
in tulili od bridkosti v duši.
15 Svoje ime boste zapustili mojim izvoljencem v kletev:
Gospod BOG te bo usmrtil,
svojim služabnikom pa bo dal drugo ime.
16 Kdor bo hotel biti blagoslovljen v deželi,
bo blagoslovljen v Bogu, ki je zvest,
kdor bo prisegal v deželi,
bo prisegal pri GOSPODU, ki je zvest,
kajti prejšnje stiske bodo pozabljene,
da, skrite bodo pred mojimi očmi.
Novo nebo in nova zemlja
17 Kajti glej, ustvaril bom novo nebo
in novo zemljo,
prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin,
ne bodo več prišle do srca.
18 Da, veselite in radujete se na veke
tega, kar bom ustvaril:
kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem za radost,
njegovo ljudstvo za veselje.
19 Radoval se bom z Jeruzalemom
in se veselil nad svojim ljudstvom,
v njem ne bo več slišati glasu jokanja
ne glasu tarnanja.
20 Tam ne bo več
otročiča, ki bi živel le malo dni,
ne starca, ki bi ne dopolnil svojih dni,
kajti kdor bo umrl star sto let, bo umrl mlad,
kdor pa ne bo dočakal sto let, bo veljal za prekletega.
21 Zidali bodo hiše in v njih prebivali,
zasajali vinograde in uživali njihov sad.
22 Ne bodo zidali, drug pa prebival,
ne bodo sadili, drug pa užival,
kajti kakor so dnevi drevesa, bodo dnevi mojega ljudstva,
moji izvoljenci bodo uživali delo svojih rok.
23 Ne bodo se trudili zaman,
ne rojevali za naglo smrt,
saj bodo potomstvo GOSPODOVIH blagoslovljencev –
in njihovi potomci z njimi.
24 Preden bodo klicali, bom odgovarjal,
ko bodo še govorili, bom usliševal.
25 Volk in jagnje se bosta skupaj pasla,
lev bo jedel slamo kakor govedo
in kača bo imela prah za svoj kruh.
Ne bodo škodovali ne uničevali
na vsej moji sveti gori,
govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.474, danes: 22.492
Čas izvajanja programa: 0.06s