Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 13,1-13

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezus napove razdejanje templja
(Mt 24,1–2; Lk 21,5–6)
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Učitelj, poglej, kakšni kamni in kakšne stavbe!« Jezus mu je dejal: »Te velike stavbe gledaš? Tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«
Začetek gorja
(Mt 24,3–14; Lk 21,7–19)
Ko je sedèl na Oljski gori nasproti templju, so ga Peter, Jakob, Janez in Andrej na samem vprašali: »Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo vse to bližalo koncu.« Tedaj jim je Jezus začel govoriti: »Glejte, da vas kdo ne zavede! Veliko jih bo prišlo v mojem imenu. Govorili bodo: ›Jaz sem‹ in bodo mnoge zavedli. Ko boste slišali o vojnah in govorice o vojnah, se ne vznemirjajte! To se namreč mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Potresi bodo na mnogih krajih in lakota. To je začetek porodnih bolečin. Vi pa pazíte nase. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo postavljali zaradi mene, njim v pričevanje. 10 Najprej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom. 11 Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. 12 Izdajal bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pobijali. 13 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen.«

1. knjiga kraljev 6

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Salomonov tempelj
(2 Krn 3,1–14)
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V štiristoosemdesetem letu po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, v četrtem letu Salomonovega kraljevanja nad Izraelom, v mesecu zivu – to je drugi mesec – je začel zidati hišo GOSPODU. Hiša, ki jo je kralj Salomon sezidal GOSPODU, je bila šestdeset komolcev dolga, dvajset široka in trideset komolcev visoka. Preddverje pred glavnim prostorom hiše je bilo dvajset komolcev dolgo ob širini hiše, deset komolcev pa široko v smeri do hiše. Za hišo je naredil okna z zamreženimi okviri. Ob steni okrog hiše, okrog zidov hiše do glavnega prostora in notranjega svetišča je sezidal prizidek; krog in krog je naredil stranske prostore. Prizidek, pritličje, je bil pet komolcev širok, srednje nadstropje je bilo šest komolcev široko in tretje nadstropje sedem komolcev široko, kajti zunaj okrog hiše je napravil odmike, da ni bilo treba posegati v stene hiše.
Hišo so zidali s kamni, ki so bili obdelani že v kamnolomu, tako da se pri zidanju hiše ni slišalo kladivo ne dleto ne kakršno koli železno orodje.
Vhod v pritličje je bil na desni strani hiše, po stopnicah pa so hodili v srednje nadstropje in iz srednjega v tretje. Tako je sezidal hišo in jo dokončal; pokril jo je s tramovi in z deskami iz cedrovine. 10 Zgradil je prizidek okrog cele hiše, pet komolcev visok, in hišo povezal z bruni iz cedrovine.
11 Tedaj se je Salomonu zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 12 »Ta hiša, ki jo zidaš: Če se boš ravnal po mojih zakonih, izpolnjeval moje odloke, se držal vseh mojih zapovedi in se ravnal po njih, bom uresničeval s teboj besedo, ki sem jo govoril tvojemu očetu Davidu: 13 prebival bom med Izraelovimi sinovi in ne bom zapustil svojega ljudstva Izraela.«
14 Salomon je sezidal hišo in jo dokončal. 15 Znotraj je stene hiše obložil s cedrovimi deskami od tal hiše do stropnih tramov; notranjščino je obil z lesom. Pod hiše pa je prekril s cipresovimi deskami. 16 Dvajset komolcev od zadnje stene hiše je od tal do stropa pregradil zid s cedrovimi deskami in v njem zgradil notranje svetišče, presveto. 17 Hiša, se pravi glavni prostor spredaj, je bil dolg štirideset komolcev. 18 Notranjščina hiše je bila obita s cedrovino, izrezljano v obliki buč in cvetnih čaš: vse je bilo iz cedrovine, kamna ni bilo videti. 19 Notranje svetišče je postavil v najbolj osrednjem delu hiše, da bi tam postavil skrinjo GOSPODOVE zaveze. 20 Notranje svetišče je bilo dvajset komolcev dolgo, dvajset komolcev široko in dvajset visoko. Obložil ga je s čistim zlatom. Napravil je tudi oltar iz cedrovine. 21 Notranjščino hiše je prevlekel s čistim zlatom in pred notranjim svetiščem, ki ga je pozlatil, napel zlate verižice. 22 Vso hišo je prevlekel z zlatom, prav vso hišo. Tudi ves oltar za notranje svetišče je prevlekel z zlatom.
Tempeljska oprema
(2 Krn 4,1–10.19–22; 5,1)
23 V notranjem svetišču je naredil dva keruba iz oljkovega lesa, deset komolcev visoka. 24 Pet komolcev je merila ena kerubova perut in pet komolcev druga kerubova perut; od enega konca njegovih peruti do drugega je bilo deset komolcev. 25 Tudi drugi kerub je meril deset komolcev. Oba keruba sta bila enaka po meri in obliki. 26 En kerub je bil visok deset komolcev, enako tudi drugi. 27 Keruba je postavil v notranji prostor hiše; peruti kerubov so se razprostirale tako, da se je perut enega dotikala ene stene in perut drugega druge stene, sredi hiše pa sta se njuni peruti dotikali. 28 Tudi keruba je prekril z zlatom.
29 Po vseh stenah hiše naokrog, v notranjem in zunanjem prostoru, je izrezljal kerube, palme in cvetne čaše. 30 Tudi tla hiše je v notranjem in zunanjem prostoru obložil z zlatom.
31 Za vhod v notranje svetišče je napravil vratnice iz oljkovega lesa; naddurje s podboji je bilo peterokotno. 32 Na obeh vratnicah iz oljkovine je vrezal kerube, palme in cvetne čaše ter jih prevlekel z zlatom; kerube in palme je obložil z zlato peno.
33 Prav tako je za vhod v sveto napravil podboje iz oljkovega lesa v četverokotni obliki 34 in dvojna vrata iz cipresovine; obe vratnici prvih vrat sta bili vrtljivi in obe vratnici drugih vrat prav tako. 35 Vrezal je kerube, palme in cvetne čaše ter rezbarije lepo prevlekel z zlatom. 36 Notranji dvor je obzidal; tri plasti so bile iz klesanih kamnov, ena pa iz cedrovih brun.
37 V četrtem letu, v mesecu zivu, je bil položen temelj za GOSPODOVO hišo. 38 V enajstem letu, v mesecu bulu – to je osmi mesec – pa je bila hiša dokončana v vseh delih in v vsej ureditvi. Zidal jo je torej sedem let.

Ozej 8

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Izrael malikuje
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Naj bo rog na tvojih ustih
kakor orel nad hišo GOSPODOVO,
ker so prestopali mojo zavezo
in se uprli moji postavi.
K meni vpijejo:
Moj Bog, Izrael te pozna.
Toda Izrael zavrača dobroto,
naj ga zasleduje sovražnik.

Postavljali so si kralje, a ne po meni,
nameščali so si prvake, a nisem vedel.
Iz svojega srebra in zlata so si delali malike,
zato bodo iztrebljeni.
Tvoje tele je odvratno, Samarija,
moj srd se je vnel proti njim.
Kako dolgo se ne bodo mogli očistiti?
Kajti kakršen je Izrael,
takšno je ono:
naredil ga je obrtnik,
zato ni Bog,
kajti šlo bo na kosce
tele samarijsko.
Jalove vojaške zveze in utrdbe
Ker sejejo veter,
bodo želi vihar.
Žito bo brez klasa,
ne bo naredilo moke;
in če bi jo naredilo,
jo bodo pogoltnili tujci.
Izrael je pogoltnjen;
zdaj so postali med narodi
kakor posoda, ki je nihče ne mara.
Šli so namreč v Asirijo,
Efrájim je samotarski osel,
najeli so ljubimce.
10 Ker že najemajo narode,
jih bom zdaj zbral,
da se bodo nekaj časa zvijali pod bremenom
kralja in prvakov.

11 Kajti Efrájim je množil oltarje za spravo,
postali so mu oltarji za greh.
12 Naj mu predpišem kopico zakonov v svoji postavi,
imel jih bo za tuje.
13 Prinašajo mi klavne daritvene žrtve
in jih jedo kot meso,
a to ne ugaja GOSPODU.
Zdaj se spominja njihove krivde,
kaznoval bo njihove grehe
in vrnili se bodo v Egipt.
14 Izrael je pozabil na svojega Stvarnika
in si sezidal dvorce.
Juda je povečal število utrjenih mest;
toda poslal bom ogenj v njegova mesta
in ta bo požrl njegove trdnjave.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.468.369, danes: 20.387
Čas izvajanja programa: 0.05s