Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 13,14-37

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velika stiska
(Mt 24,15–28; Lk 21,20–24)
14 »Ko pa boste videli gnusobo opustošenja stati, kjer ne sme – kdor bere, naj razume –, takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. 15 Kdor je na strehi, naj ne hodi dol in naj ne stopa v svojo hišo, da bi kaj vzel iz nje, 16 in kdor je na polju, naj se ne vrača po plašč. 17 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 18 Molíte, da se to ne zgodi pozimi. 19 Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka stvarstva, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj in je ne bo več. 20 In če Gospod ne bi skrajšal dni, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih, ki jih je izvolil, je skrajšal dni. 21 Če vam tedaj kdo poreče: ›Glej, tukaj je Kristus!‹ ali: ›Glej, tam je!‹, ne verjemite! 22 Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali znamenja in čudeže, da bi zapeljali izvoljene, če bo to mogoče. 23 Vi pa pazíte; vse sem vam vnaprej povedal.«
Prihod Sina človekovega
(Mt 24,29–31; Lk 21,25–28)
24 »Toda v tistih dneh, po tisti stiski,
bo sonce otemnelo
in luna ne bo dajala svoje svetlobe.
25 Zvezde bodo padale z neba
in nebeške sile se bodo majale.
26 Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. 27 In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«
Nauk smokvinega drevesa
(Mt 24,32–35; Lk 21,29–33)
28 »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. 29 Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. 30 Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 31 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«
Nihče ne ve ne dneva ne ure
(Mt 24,36–44)
32 »Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 33 Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas! 34 Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj bedi. 35 Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori –, 36 da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. 37 Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni!«

1. knjiga kraljev 7

1. knjiga kraljev :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Salomonove palače
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Svojo hišo pa je Salomon zidal trinajst let, preden jo je v celoti končal.
Sezidal je hišo libanonskega gozda, sto komolcev dolgo, petdeset komolcev široko in trideset komolcev visoko, na štirih vrstah cedrovih stebrov, s cedrovimi tramovi na stebrih. Iz cedrovine je bila tudi streha nad izbami, ki so bile na petinštiridesetih stebrih; petnajst jih je bilo v vsaki vrsti. Okna z okviri so bila v treh vrstah in trikrat je okno gledalo proti oknu. Vsa vrata s podboji so bila četverokotna in so stala druga proti drugim v treh vrstah.
Potem je naredil stebréno dvorano, petdeset komolcev dolgo in trideset široko; pred njo je bila lopa s stebri in z napuščem.
Naredil je tudi dvorano s prestolom, kjer je sodil, sodno dvorano; obložena je bila s cedrovino od tal do stropnih tramov.
Hiša, v kateri je prebival, je stala na drugem dvorišču, za to dvorano, in bila narejena enako. Tudi za faraonovo hčer, ki jo je Salomon vzel za ženo, je naredil hišo, enako tej dvorani.
Vse to je bilo narejeno iz sijajnih kamnov, obdelanih po meri, z žago rezanih na notranji in zunanji strani; in sicer od temelja do napuščev, zunaj pa do velikega dvora. 10 Tudi podzidja so bila iz sijajnih kamnov, velikih kamnov, kamnov po deset in po osem komolcev. 11 Nad njimi so bili sijajni, po meri obdelani kamni in cedrovina. 12 Veliki dvor so obdajale tri plasti klesanih kamnov in plast cedrovih brun, enako tudi notranji dvor GOSPODOVE hiše in preddverje hiše.
Dela bronarja Hiráma
(2 Krn 3,15–17; 4,11–18)
13 Kralj Salomon je poslal po Hiráma iz Tira. 14 Bil je to sin vdove iz Neftálijevega rodu, njegov oče pa je bil Tirec, umetnik bronar; bil je poln modrosti, razumnosti in znanja v izdelovanju vsakršne reči iz brona. Prišel je h kralju Salomonu in opravil zanj vsa dela.
15 Napravil je dva stebra iz brona. Prvi je bil osemnajst komolcev visok; dvanajst komolcev dolga vrvica pa je mogla obseči drugi steber. 16 Naredil je tudi dva glaviča, ulita iz brona, da so ju deli na vrh stebrov; prvi glavič je bil visok pet komolcev in drugi prav tako pet. 17 Nato je izdelal mrežaste okraske in verižaste čope za glaviča na vrhu stebrov, sedem za prvi glavič in sedem za drugega. 18 Potem je naredil granatna jabolka v dveh vrstah naokrog na prvi mreži, da so zastirala glaviča na vrhu stebrov. Enako je napravil na drugem glaviču. 19 Glaviča, ki sta bila na vrhu stebrov v preddverju, sta imela obliko lilijinega cveta, štiri komolce visokega. 20 Na glavičih na obeh stebrih in še više ob trebušastem delu nad mrežo je bilo dvesto granatnih jabolk v vrstah naokrog; enako pri drugem glaviču. 21 Stebra je postavil pri preddverju templja. En steber je postavil na desni in mu dal ime Jahín, drugega pa je postavil na levi in mu dal ime Boaz. 22 Vrhova stebrov sta imela obliko lilijinega cveta. Tako sta bila stebra dokončana.
23 Nato je naredil ulito morje. Od enega roba do drugega je merilo deset komolcev, bilo je okrogle oblike, pet komolcev visoko, trideset komolcev pa je znašal njegov obseg. 24 Pod robom ga je obkrožal venec buč, po deset na komolec. V dveh vrstah je morje obdajal venec buč, ki so bile ulite hkrati z njim. 25 Stalo je na dvanajstih volih: trije so bili obrnjeni proti severu, trije proti zahodu, trije proti jugu in trije proti vzhodu. Na njih je počivalo morje. S svojim zadnjim delom so bili vsi obrnjeni navznoter. 26 Debelo je bilo za dlan in njegov rob je bil oblikovan kakor rob čaše, podoben lilijinemu cvetu. Držalo je dva tisoč čebrov.
27 Izdelal je tudi deset bronastih stojal. Vsako stojalo je bilo štiri komolce dolgo, štiri komolce široko in tri visoko. 28 Stojala so bila narejena takole: imela so stranice, te pa so bile vdelane v okvire. 29 Na stranicah med okviri so bili upodobljeni levi, voli in kerubi, ravno tako na okvirih. Nad levi in voli in pod njimi so bili kovani okrasni venci. 30 Vsako stojalo je imelo štiri bronasta kolesa z bronastimi osmi, njegove štiri noge pa opornike pod umivalnikom. Ti oporniki so bili uliti, z okraski ob straneh. 31 Njegova odprtina je bila znotraj okrasnega venca in je segala še za komolec više; bila je okrogla in oblikovana kot podstavek, merila je poldrugi komolec. Tudi na odprtini so bili reliefi. Stranice pa so bile četverokotne in ne okrogle. 32 Pod stranicami so bila štiri kolesa; držaji koles so bili pritrjeni na stojalu. Vsako kolo je bilo poldrugi komolec visoko. 33 Narejena so bila kakor vozna kolesa; njihovi držaji, platišča, napere in pesta: vse je bilo ulito. 34 Štirje oporniki so bili na štirih vogalih vsakega stojala. Bili so iz istega kosa kakor stojalo. 35 Pri vrhu stojala je bil pol komolca visok in povsem okrogel nastavek; ročaji in stranice na vrhu so bili iz istega kosa kakor stojalo. 36 Na ravne ploskve ročajev in stranic je vdolbel kerube, leve in palme, kolikor je bilo prostora, in okraske krog in krog. 37 Tako je izdelal deset stojal; vsa so bila enako ulita, iste mere in oblike.
38 Naredil je tudi deset bronastih umivalnikov. Vsak je držal štirideset čebrov in meril štiri komolce. Na vsakem izmed desetih stojal je bil umivalnik. 39 Pet stojal je razpostavil na južno in pet na severno stran hiše. Morje pa je postavil na desno stran hiše, proti jugovzhodu.
40 Hirám je naredil tudi posode, lopate in kropilnice. Tako je dokončal vse delo, ki ga je za kralja Salomona opravljal pri GOSPODOVI hiši: 41 dva stebra in zaobljena glaviča vrh obeh stebrov; dve mreži, da sta zastirali oba zaobljena glaviča vrh stebrov; 42 štiristo granatnih jabolk za obe mreži, dve vrsti granatnih jabolk za vsako mrežo, da sta zastirali zaobljena glaviča na stebrih; 43 deset stojal z desetimi umivalniki na stojalih; 44 eno morje in dvanajst volov pod morjem; 45 pa še posode, lopate in kropilnice. Vse te priprave, ki jih je Hirám naredil kralju Salomonu za GOSPODOVO hišo, so bile iz glajenega brona. 46 Uliti pa jih je dal kralj v ilovnati zemlji v Jordanski dolini med Sukótom in Caretánom. 47 Potem je Salomon vse te priprave namestil. Teža brona pa se zaradi silno velike množine ni dala ugotoviti.
48 Salomon je naredil vse priprave v GOSPODOVI hiši: zlati oltar in zlato mizo, na kateri so bili hlebi obličja; 49 svečnike, pet na desni in pet na levi strani pred notranjim svetiščem, iz čistega zlata; zlate cvetove, svetilnice in utrinjala; 50 sklede, nože, kropilnice, skodele in kadilnice iz čistega zlata. Tudi tečaji na vratih hiše v notranji prostor, v presveto, in na vratih hiše v glavni prostor so bili iz zlata.
51 Tako je bilo vse delo, ki ga je kralj Salomon opravil za GOSPODOVO hišo, dokončano. In Salomon je dal vanjo prenesti svete predmete, ki jih je bil posvetil njegov oče David: srebro, zlato in priprave je spravil v zakladnice GOSPODOVE hiše.

Ozej 9

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prerok napoveduje izgnanstvo
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ne vesêli se, Izrael,
ne raduj se kakor ljudstva!
Kajti vlačugal si se proč od svojega Boga,
ljubil si vlačugarski zaslužek
na vseh mlatiščih za žito.
Mlatišče in stiskalnica ga ne bosta hranila
in mošt ga bo varal.
Ne bo več prebival v GOSPODOVI deželi;
Efrájim se bo vrnil v Egipt
in v Asiriji bo jedel nečisti kruh.

Vina ne bodo več izlivali GOSPODU
in njihove klavne daritve mu ne bodo ugajale.
Njihov kruh bo kakor kruh žalujočih,
kdor ga bo jedel, bo nečist,
kajti njihov kruh bo le za njihovo življenje,
v GOSPODOVO hišo pa ne bo prišel.

Kaj boste storili na dan slovesnosti,
na dan GOSPODOVEGA praznika?
Kajti glej, odšli bodo ob razdejanju,
Egipt jih bo zbiral,
Memfis jih bo pokopaval.
Njihovih srebrnih dragocenosti se bo polastila kopriva,
v njihovih šotorih bo trnje.
Ljudstvo zaničuje preroka
Pridejo dnevi obiskanja,
pridejo dnevi povračila,
Izrael naj to spozna!
Prerok je bedak,
mož duha je zmeden,
zaradi tvoje velike krivde
in tvojega velikega nasprotovanja.
Efrájimov stražar
je prerok s svojim Bogom,
a zanke so nastavljene na vseh njegovih potih,
nasprotovanje je v hiši njegovega Boga.
Globoko so zabredli
kakor nekdaj v Gíbei,
GOSPOD pa se bo spomnil njihove krivde,
kaznoval bo njihove grehe.
Zločin in kazen
10 Kakor grozdje v puščavi
sem našel Izraela,
kakor prve sadeže na mladi smokvi
sem gledal njihove očete.
Prišli pa so v Báal Peór,
se posvetili gnusobi
in postali ostudni kakor njihov ljubljenec.
11 Efrájim, kakor ptica bo odletela njihova slava,
ne bo poroda ne nosečnosti in ne spočetja.
12 In če bi si vendar vzredili otroke,
jim jih bom vzel, da bodo brez človeka,
da, gorje jim tudi,
ker bom odstopil od njih.
13 Efrájim je, kakor vidim,
zasajen kakor Tir na pašniku;
toda Efrájim mora peljati svoje otroke ven k ubijalcu.
14 Daj jim, GOSPOD!
Kaj jim daj?
Daj jim jalova telesa
in suhe prsi!

15 Vsa njihova hudobija se je pokazala v Gilgálu,
kajti tam sem jih zasovražil.
Zaradi hudobije njihovih dejanj
jih bom izgnal iz svoje hiše.
Ne bom jih več ljubil,
vsi njihovi prvaki so uporniki.

16 Efrájim je potolčen,
njihova korenina je suha,
nobenega sadu ne obrodijo.
Tudi če bodo rodili,
bom usmrtil ljubljence njihovega telesa.
17 Moj Bog jih bo zavrgel,
ker ga niso poslušali,
in klatili se bodo med narodi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.144, danes: 8.379
Čas izvajanja programa: 0.05s