Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 7,24-37

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JEZUSOVO DELOVANJE ZUNAJ GALILEJE
Vera Sirofeničanke
(Mt 15,21–28)
24 Vstal je in od tam šel v pokrajino Tira. Stopil je v neko hišo in je želel, da bi tega nihče ne izvedel, vendar ni mogel ostati skrit. 25 Takoj je slišala o njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha, in je prišla ter mu padla pred noge. 26 Žena je bila Grkinja, po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, naj izžene demona iz njene hčere. 27 Govoril ji je: »Pústi, da se najprej nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« 28 Ona pa je odvrnila z besedami: »Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki padajo od otrok.« 29 Rekel ji je: »Zaradi te besede pojdi, demon je šel iz tvoje hčere.« 30 Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji; in demon je šel iz nje.
Jezus ozdravi gluhonemega
31 Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine Deseteromestja. 32 Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. 33 Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. 34 Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« 35 In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. 36 Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali 37 in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

2. Samuelova knjiga 18

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Absalomov konec
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
David je pregledal ljudstvo, ki je bilo pri njem, in mu je postavil poveljnike čez tisoč in poveljnike čez sto. Potem je David odposlal ljudstvo, in sicer tretjino pod Joábovim poveljstvom, tretjino pod poveljstvom Cerújinega sina Abišája, Joábovega brata, in tretjino pod poveljstvom Gitéjca Itája. Kralj je rekel ljudstvu: »Tudi jaz grem seveda z vami.« Ljudstvo pa je reklo: »Ne hodi! Kajti če zbežimo, jim ne bo mar za nas. Tudi če jih polovica od nas pade, jim ne bo mar za nas. Toda ti veljaš za deset tisoč nas. Zato je zdaj bolje, da si nam v pomoč iz mesta.« Kralj jim je rekel: »Storil bom, kar je dobro v vaših očeh.« Nato se je kralj ustopil k vratom in vse ljudstvo je šlo ven po sto in po tisoč. Kralj je zapovedal Joábu, Abišáju in Itáju: »Milo mi ravnajte z mladeničem Absalomom!« Vse ljudstvo je slišalo, kako je kralj zapovedal vsem poveljnikom glede Absaloma.
Tako je ljudstvo odšlo na polje Izraelu nasproti in začel se je boj v Efrájimskem gozdu. Davidovi služabniki so tam porazili izraelsko ljudstvo. Veliko jih je bilo tisti dan tam poraženih, dvajset tisoč. Boj se je razširil po površju vse dežele in gozd je požrl tisti dan več ljudi, kakor jih je tisti dan požrl meč.
Absalom pa je po naključju zadel na Davidove služabnike. Absalom je jezdil na mezgu, mezeg pa je prišel pod gosto vejevje velikega hrasta. In obtičal je z glavo na hrastu in obvisel med nebom in zemljo, medtem ko je mezeg, ki je bil pod njim, oddirjal naprej. 10 Neki mož je to videl in sporočil Joábu: »Glej, videl sem, da Absalom visi na hrastu.« 11 Joáb je rekel možu, ki mu je to sporočil: »Glej, videl si ga. Zakaj ga nisi tam pobil na tla? Dal bi ti za to deset srebrnikov in pas.« 12 Mož pa je rekel Joábu: »In tudi če bi dobil na roke tisoč srebrnikov, ne bi iztegnil svoje roke proti kraljevemu sinu, kajti nam na ušesa je kralj zapovedal tebi, Abišáju in Itáju: ›Pazite mi na mladeniča Absaloma!‹ 13 Če bi ga zavratno umoril, bi vsa stvar kralju ne ostala prikrita, ti pa bi se umaknil.« 14 Joáb je rekel: »Ne bom se tako mudil s teboj.« In vzel je v pest tri sulice in jih zasadil Absalomu v srce, ko je še živ visel na hrastu. 15 Deset mladeničev, ki so Joábu nosili orožje, je obkrožilo Absaloma in pobili so ga ter ga usmrtili. 16 Joáb je zatrobil na rog in ljudje so se vrnili in nehali zasledovati Izraelce, kajti Joáb je ljudi zaustavil. 17 Potem so vzeli Absaloma, ga vrgli v gozdu v veliko jamo ter naložili nanj silno velik kup kamenja. Ves Izrael pa se je razbežal, vsak v svoj šotor.
18 Ko je Absalom še živel, si je postavil spominski steber, ki je v Kraljevi dolini. Rekel je namreč: »Nimam sina, ki bi moje ime ohranil v spominu.« Zato je poimenoval spominski steber po sebi. Še danes se imenuje Absalomova roka.
Davidu sporočijo Absalomovo smrt
19 Cadókov sin Ahimáac je rekel: »Naj stečem in naznanim kralju, da mu je GOSPOD izkazal pravico proti njegovim sovražnikom.« 20 Joáb pa mu je rekel: »Danes ne boš glasnik dobre novice. Kakšen drug dan jo boš naznanil, danes pa je ne boš naznanil, ker je kraljev sin mrtev.« 21 In Joáb je rekel Kušíjcu: »Pojdi in povej kralju, kaj si videl.« Kušíjec se je poklonil Joábu in stekel. 22 Cadókov sin Ahimáac pa je spet rekel Joábu: »Naj pride kar koli! Daj, da tudi jaz stečem za Kušíjcem.« Joáb je rekel: »Čemu bi tekel, moj sin, ko nimaš dobre novice, da bi dobil nagrado?« 23 »Naj pride kar koli! Stekel bom.« Rekel mu je: »Pa steci!« Ahimáac je stekel po poti po planjavi in prehitel Kušíjca.
24 David je sedel med dvojnimi vrati. Čuvaj je stopil na streho nad vrati ob zidu. Ko je povzdignil oči, glej, je videl, da teče nekdo sam. 25 Čuvaj je zaklical in to sporočil kralju. Kralj je rekel: »Če je sam, je dobra novica v njegovih ustih.« Ko je prihajal vedno bliže, 26 je čuvaj zagledal, da teče še drug mož. Čuvaj je zaklical vratarju: »Glej, še drug mož teče sam.« Kralj je rekel: »Tudi ta prinaša dobro novico.« 27 Čuvaj je rekel: »Vidim, da prvi teče, kakor teče Cadókov sin Ahimáac.« Kralj je rekel: »To je dober mož. Z dobro novico prihaja.«
28 Ahimáac je zaklical kralju: »Vse je dobro.« In poklonil se je pred kraljem z obrazom do zemlje in rekel: »Hvaljen bodi GOSPOD, tvoj Bog, ki ti je izročil ljudi, ki so vzdignili roko proti mojemu gospodu kralju.« 29 Kralj je rekel: »Ali je dobro mladeniču Absalomu?« Ahimáac je rekel: »Videl sem veliko vrvenje, ko je Joáb odposlal kraljevega služabnika, tvojega hlapca, pa ne vem, kaj je bilo.« 30 Kralj je rekel: »Stopi stran in počakaj tam!« Stopil je stran in obstal.
31 In glej, prišel je Kušíjec in rekel: »Naj moj gospod kralj sliši dobro novico, kajti GOSPOD ti je danes izkazal pravico proti vsem, ki so se vzdignili proti tebi.« 32 Kralj je rekel Kušíjcu: »Ali je dobro mladeniču Absalomu?« Kušíjec je rekel: »Kakor temu mladeniču, tako naj se zgodi sovražnikom mojega gospoda kralja, ki so se zlobno vzdignili proti tebi.«

Daniel 11,21-45

Daniel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 Namesto njega bo potem nastopil nizkotnež, ne da bi mu bilo dano kraljevsko dostojanstvo. Prišel bo mirno in kraljestva se bo polastil s spletkami. 22 Hrupne sile bodo pred njim uničene in tudi knez zaveze bo strt. 23 S tistim, ki sklene zavezo, bo ravnal zvijačno. Vzpenjal se bo in se okrepil z majhnim narodom. 24 Mirno bo prišel v najrodovitnejše predele pokrajine in delal bo, česar niso delali njegovi očetje, ne njegovih očetov očetje. Raztresel jim bo plen, bogastvo in imetje ter bo zoper utrjena mesta snoval naklepe, a le za nekaj časa. 25 Potem bo obudil svojo moč in svoje srce z veliko vojsko zoper južnega kralja. Južni kralj pa se bo vzdignil na boj z veliko in zelo močno vojsko; toda ne bo obstal, ker bodo zoper njega zasnovali spletke. 26 Njegovi omizniki mu bodo pripravili zlom, njegova vojska se bo razkropila in veliko jih bo padlo. 27 Srci obeh kraljev bosta vneti za húdo in pri isti mizi bosta lažnivo govorila. Toda brez uspeha, kajti ob določenem času bo konec. 28 Z velikim imetjem se bo vrnil v svojo deželo in njegovo srce bo zoper sveto zavezo. Tako bo storil in se vrnil v svojo deželo.
29 Ob določenem času se bo spet vrnil in pojde na jug. A drugič se mu ne bo zgodilo kakor prvič. 30 Tokrat pridejo zoper njega ladje Kitéjcev. Izgubil bo pogum, se vrnil in se raztogotil in delal zoper sveto zavezo. Toda vrnil se bo in sporazumel s tistimi, ki so zapustili sveto zavezo. 31 Njegove sile bodo nastopile in oskrunile svetišče utrjenega mesta. Odpravile bodo nenehno daritev in postavile gnusobo opustošenja. 32 Tiste, ki so odpadli od zaveze, bo zapeljal s prilizovanjem. Ljudstvo pa, ki pozna svojega Boga, bo ostalo trdno in bo delovalo. 33 Razumni med ljudstvom bodo tedaj mnoge poučevali; toda padali bodo pod mečem, v plamenu, v ujetništvu in v ropanju nekaj dni. 34 Ko bodo podlegali, jim bo prišla majhna pomoč, zato se jim bodo mnogi pridružili s prilizovanjem. 35 Tudi nekateri od razumnih se bodo spotaknili, da bi se tako preizkusili, prečistili in prekalili do časa, ko bo nastopil konec, kajti določeni čas bo nastopil.
36 Kralj pa bo delal po svoji volji. Povzdigoval se bo in poveličeval nad vsakega boga. Tudi zoper Boga bogov bo drzno govoril. Imel bo uspeh, dokler se ne dopolni jeza, kajti kar je sklenjeno, se bo izpolnilo. 37 Tudi bogov svojih očetov ne bo spoštoval in ne bo se oziral na ljubljenca žená ne na katerega koli boga, kajti nad vse se bo povzdigoval. 38 Namesto njega bo častil boga utrjenih mest; boga, ki ga niso poznali njegovi očetje, bo častil z zlatom in s srebrom, z žlahtnimi kamni in z biseri. 39 V bran utrjenih mest se bo postavil s tujim bogom. Tiste, ki ga bodo priznali, bo poveličal s častjo, jim podelil gospostvo nad mnogimi in jim dal zemljo v plačilo.
40 Ob času konca se bo z njim spopadel južni kralj. Severni kralj bo planil nadenj z vozovi, s konjeniki in z mnogimi ladjami. Prišel bo v dežele, jih preplavil in poteptal. 41 Tudi v čudovito deželo pride. Mnoge dežele bodo klonile in izpod njegove roke se rešijo samo: Edóm, Moáb in cvet Amónovih sinov. 42 Potem iztegne svojo roko po drugih deželah; tudi egiptovska dežela mu ne uteče. 43 Polastil se bo zakladov iz zlata in srebra in vseh dragocenosti Egipta, spremljali pa ga bodo Libijci in Kušíjci. 44 Vendar ga bodo preplašili glasovi z vzhoda in s severa. V velikem srdu pojde, da mnoge uniči in pokonča z zakletvijo. 45 Šotore svoje palače postavi med morjem in čudovito sveto goro. Dospel bo do svojega konca, ne da bi mu bil kdor koli v pomoč.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.399, danes: 14.856
Čas izvajanja programa: 0.05s