Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik



Podpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 9,2-50

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jezusova spremenitev
(Mt 17,1–13; Lk 9,28–36)
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. 10 To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. 11 In vprašali so ga: »Zakaj pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« 12 Rekel jim je: »Elija res pride najprej in vse prenavlja, toda kako, da je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? 13 A povem vam, da je Elija že prišel in so mu storili vse, kar so hoteli, kakor je pisano o njem.«
Jezus ozdravi božjastnega dečka
(Mt 17,14–20; Lk 9,37–43a)
14 Ko so prišli k učencem, so zagledali veliko množico okrog njih in pismouke, ki so razpravljali z njimi. 15 Takoj ko je množica opazila Jezusa, je ostrmela, odhitela k njemu in ga pozdravljala. 16 Vprašal jih je: »Zakaj razpravljate z njimi?« 17 Nekdo iz množice mu je odvrnil: »Učitelj, k tebi sem pripeljal svojega sina. Obsedel ga je nemi duh. 18 Kjer koli ga napade, ga vrže na tla, da se peni, škriplje z zobmi in odreveni. Prosil sem tvoje učence, naj ga izženejo, pa ga niso mogli.« 19 Odgovoril jim je: »O neverni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom prenašal? Pripeljite ga k meni!« 20 In privedli so ga k njemu. Ko ga je duh zagledal, je takoj stresel dečka, da je padel na tla, se valjal in penil. 21 Jezus je vprašal njegovega očeta: »Koliko časa se mu to že dogaja?« Rekel je: »Od otroških let. 22 Večkrat ga je vrgel celo v ogenj in v vodo, da bi ga pokončal. Toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj!« 23 Jezus mu je dejal: »Glede tega ›če moreš‹ pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.« 24 Dečkov oče je takoj na ves glas rekel: »Verujem, pomagaj moji neveri!« 25 Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil nečistemu duhu: »Nemi in gluhi duh, ukazujem ti: Pojdi iz njega in ne vstopi več vanj!« 26 Duh je zavpil, dečka močno stresel in šel iz njega. Deček je obležal kakor mrtev, tako da so mnogi govorili: »Umrl je.« 27 Jezus pa ga je prijel za roko, ga vzdignil in deček je vstal. 28 Ko je prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem spraševali: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?« 29 Rekel jim je: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo.«
Jezus drugič napove svojo smrt in vstajenje
(Mt 17,22–23; Lk 9,43b–45)
30 Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. 31 Učil je namreč svoje učence in jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« 32 Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati.
Kdo je največji
(Mt 18,1–5; Lk 9,46–48)
33 Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« 34 Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. 35 Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 36 In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: 37 »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.«
Kdor ni proti nam, je z nami
(Lk 9,49–50)
38 Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« 39 Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. 40 Kdor ni proti nam, je za nas. 41 Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam –, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.«
Skušnjave vabijo v greh
(Mt 18,6–9; Lk 17,1–2)
42 »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. 43 Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. 45 Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. 47 Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, 48 kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. 49 Vsakdo bo namreč z ognjem osoljen. 50 Sol je dobra. Če pa sol postane neslana, s čim jo boste popravili? Imejte sol v sebi in živite v miru med seboj!«

2. Samuelova knjiga 22

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Davidov psalm
(Ps 18,1–51)
22 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
David je govoril GOSPODU besede te pesmi na dan, ko ga je GOSPOD rešil iz pesti vseh njegovih sovražnikov in iz Savlove pesti. Rekel je:
GOSPOD je moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj,
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
moj ščit in rog moje rešitve,
moje zatočišče in moje pribežališče,
moj rešitelj; iz stiske si me rešil.

Hvaljen bodi, kličem GOSPODU,
in že sem rešen svojih sovražnikov.
Zakaj objeli so me valovi smrti,
Beliálovi hudourniki so me prestrašili.
Vrvi podzemlja so me obdale,
zanke smrti so bile pred mano.
Ko mi je bilo tesno, sem klical GOSPODA,
k svojemu Bogu sem klical.
Slišal je moj glas iz svojega templja,
moje vpitje je prišlo v njegova ušesa.

Tedaj se je zemlja zamajala in vztrepetala,
temelji neba so se stresli,
zamajali so se, ker se je vnela njegova jeza.
Iz njegovih nosnic se je vzdignil dim,
iz njegovih ust požirajoč ogenj,
oglje je bruhalo iz njega.
10 Nagnil je nebo in stopil dol,
temen oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Jezdil je na kerubu in letal,
prikazal se je na perutih vetra.
12 Temo je postavil okrog sebe za šotor,
gomile vode, oblake sopar.
13 Iz sijaja pred njim
je zagorelo žareče oglje.
14 GOSPOD je zagrmel iz nebes,
Najvišji je dal svoj glas.
15 Poslal je puščice, razkropil jih je,
blisk, podil jih je.
16 Pokazale so se struge morja,
razkrili so se temelji zemeljskega kroga
ob GOSPODOVI grožnji,
od puhanja njegovih nosnic.

17 Pošlje pomoč od zgoraj, vzame me,
potegne me iz velikega vodovja.
18 Reši me mojega močnega nasprotnika,
mojih sovražnikov, ki so močnejši od mene.
19 Na dan moje nesreče so prišli predme,
toda GOSPOD mi je bil opora.
20 Odpeljal me je na plano,
otel me je, ker ima veselje nad mano.

21 GOSPOD mi plačuje po moji pravičnosti,
po čistosti mojih rok mi povrača;
22 ker sem se držal GOSPODOVIH poti
in nisem odpadel od svojega Boga;
23 ker so bile vse njegove sodbe pred mano
in njegovih zakonov nisem odstranil.
24 Do njega sem bil popoln
in sem se varoval svoje krivde.
25 GOSPOD mi je torej povrnil po moji pravičnosti,
po moji čistosti pred njegovimi očmi.

26 Z zvestim si zvest,
s popolnim človekom si popoln;
27 z iskrenim se kažeš iskrenega,
s prekanjenim pa se kažeš prebrisanega.
28 Rešuješ nesrečno ljudstvo,
a tvoje oči so nad prevzetnimi, da jih ponižaš.
29 Zares, ti si moja svetilka, GOSPOD,
GOSPOD mi razsvetljuje temo.
30 Zares, s teboj pretečem nadzidek,
s svojim Bogom preskočim zidovje.
31 To je Bog, njegova pot je popolna,
GOSPODOV izrek je prečiščen,
ščit je vsem, ki se zatekajo k njemu.

32 Zares, kdo je Bog razen GOSPODA,
kdo je skala razen našega Boga;
33 Boga, ki me z močjo opasuje
in mi daje pot popolnosti?
34 Dela mi noge kakor košutam
in me postavlja na moje višine.
35 Uči moje roke za vojno,
moje lakte za napenjanje bronastega loka.
36 Dal si mi ščit svoje rešitve,
tvoja skrbnost me dela velikega.
37 Razširjaš moje korake pod mano,
moji členki ne klecajo.

38 Zasledujem svoje sovražnike in jih uničujem,
ne vračam se, dokler jih ne pokončam.
39 Pokončujem jih in razbijam, da več ne vstanejo,
padejo pod moje noge.
40 Z močjo me opasuješ za spopad,
moje napadalce upogibaš pod mene.
41 Dal si, da mi moji nasprotniki obračajo hrbet,
svoje sovražnike utišam.
42 Kličejo na pomoč, a ni rešitelja,
h GOSPODU, a jim ne odgovori.
43 Zmeljem jih kakor prah zemlje,
zdrobim in poteptam jih kakor blato na cestah.
44 Osvobajaš me prepira z mojim ljudstvom,
ohranjaš me za poglavarja narodov,
ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi služi.
45 Sinovi tujcev se mi prilizujejo,
brž ko slišijo z ušesi, so mi pokorni.
46 Sinovi tujcev podležejo,
prihajajo iz svojih utrdb.

47 Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog, skala moje rešitve,
48 Bog, ki mi daje maščevanje,
ki je ljudstva spravil podme
49 in me izpeljal izmed mojih sovražnikov!
Povzdiguješ me nad moje napadalce,
rešuješ me pred možem nasilja.

50 Zato te bom slavil, GOSPOD, med narodi,
pel bom tvojemu imenu,
51 ki svojemu kralju naklanja velike zmage,
in izkazuje dobroto svojemu maziljencu,
Davidu in njegovemu zarodu na veke.

Ozej 2,4-25

Ozej :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pravda z vlačugarsko ženo
Pravdajte se s svojo materjo, pravdajte se,
kajti ona ni moja žena
ne jaz njen mož.
Naj odstrani vlačugarska znamenja s svojega obraza,
prešuštne znake s svojih prsi.
Če ne, jo slečem do golega
in jo postavim, kakor je bila na dan svojega rojstva,
naredim jo kakor puščavo
in jo napravim kakor izsušeno zemljo,
usmrtim jo z žejo.
Njenih otrok se ne bom usmilil,
saj so vlačugarski otroci.
Kajti njihova mati se je vlačugala,
njihova spočetnica se je osramotila.
Rekla je namreč: »Grem za svojimi ljubimci,
ki dajejo moj kruh in mojo vodo,
mojo volno in moj lan, moje olje in mojo pijačo.«
Zato, glej, ji zagradim pot s trnjem,
jo ogradim z ograjo,
da ne najde svojih steza.
Tekala bo za svojimi ljubimci,
pa jih ne bo dohitela,
iskala jih bo,
pa ne našla.
Tedaj bo rekla: »Grem
in se vrnem k svojemu prvemu možu,
saj mi je bilo takrat bolje kakor zdaj.«
10 Ona ni spoznala,
da sem ji jaz dajal
žito in vino in olje,
ji množil srebro
in zlato, ki so ga porabili za Báala.
11 Zato vzamem spet nazaj
svoje žito ob njegovem času
in svoje vino ob njegovi letni dobi,
odtegnem svojo volno in svoj lan,
ki je z njima pokrivala svojo nagoto.
12 Zdaj razodenem njeno sramoto
pred očmi njenih ljubimcev
in nihče je ne reši iz mojih rok.
13 Naredil bom konec vsemu njenemu veselju,
njenim praznikom in njenim mlajem, njenim sobotam
in vsem njenim shodom.
14 Opustošil bom njeno trto in njeno smokvo,
o katerih je rekla:
»To je moj zaslužek,
ki so mi ga dali moji ljubimci.«
Naredil jih bom za goščavo,
požrle jih bodo poljske živali.
15 Kaznoval bom na njej dneve Báalov,
ki jim je zažigala kadilo,
in se lišpala s svojim prstanom in nakitom
in hodila za svojimi ljubimci,
mene pa pozabljala, govori GOSPOD.
GOSPOD ji bo spregovoril na srce
16 Zato, glej, jo privabim,
popeljem jo v puščavo
in ji spregovorim na srce.
17 Potem ji od tam dam njene vinograde
in dolino Ahór naredim za vrata upanja.
Tam bo odgovarjala kakor v dneh svoje mladosti,
kakor na dan svojega odhoda iz egiptovske dežele.
18 Tisti dan, govori GOSPOD, me bo imenovala: »Moj mož,« ne bo me več imenovala: »Moj Báal.« 19 Odstranil bom imena Báalov iz njenih ust in njihovih imen se ne bo nihče več spominjal. 20 Tisti dan bom zanje sklenil zavezo z živalmi polja, s pticami neba in z laznino zemlje. Lok in meč in orožje bom zdrobil v deželi in dal, da bodo varno počivali. 21 S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju. 22 S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš GOSPODA.
23 Tisti dan bom uslišal, govori GOSPOD,
uslišal bom nebo,
in to bo uslišalo zemljo.
24 Zemlja bo uslišala žito, vino in olje,
in te reči bodo uslišale Jezreéla.
25 Posejem si jo v deželi
in pomilostim Nepomiloščeno,
Ne-mojemu-ljudstvu rečem: »Ti si moje ljudstvo,«
in reklo bo: »Moj Bog.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.048, danes: 20.362
Čas izvajanja programa: 0.06s