Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 11,20-30

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Gorje nespokorjenim mestom
(Lk 10,13–15)
20 Tedaj je začel grajati mesta, v katerih se je zgodilo največ njegovih mogočnih del, ker se niso spreobrnila: 21 »Gorje ti, Horazín! Gorje ti, Betsajda! Če bi se v Tiru in Sidónu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v vaju, bi se že zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. 22 Toda povem vama: Tiru in Sidónu bo na sodni dan laže kakor vama. 23 In ti, Kafarnáum!
Se boš mar do neba povzdignil?
Do podzemlja se boš pogreznil!
Če bi se v Sódomi zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v tebi, bi še danes stala. 24 Toda povem vam: Sódomski deželi bo na sodni dan laže kakor tebi.«
Pridite k meni in se odpočijte
(Lk 10,21–22)
25 Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. 26 Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. 27 Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. 28 Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. 29 Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; 30 kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

3. Mojzesova knjiga 13

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Gobavost
Gobe na ljudeh
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in Aronu ter rekel: »Kadar se na koži kakega človeka pokaže oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost, naj ga pripeljejo k duhovniku Aronu ali h kateremu od njegovih sinov, duhovnikov. Duhovnik naj pregleda bolno mesto na koži: če se je dlaka na bolnem mestu pobelila in je to mesto videti globlje od druge kože, je to gobavost; ko duhovnik to vidi, naj ga razglasi za nečistega. Če pa je pega na njegovi koži bela in ni videti globlja od druge kože in se dlaka ni pobelila, naj duhovnik bolnika zapre za sedem dni. Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda. Če ugotovi, da se bolno mesto ni spremenilo in se bolezen ni razširila po koži, naj ga duhovnik drugič zapre za sedem dni. Sedmi dan naj ga duhovnik spet pregleda, in če vidi, da bolno mesto izginja in se ni razširilo po koži, naj ga duhovnik razglasi za čistega. Samo izpuščaj je bil. Naj si opere oblačila, potem je čist. Če pa se izpuščaj, potem ko se je bolnik že pokazal duhovniku in ga je ta razglasil za čistega, očitno razširi po koži, naj se drugič pokaže duhovniku. Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi, da se je izpuščaj res razširil po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to so gobe.
Kadar je kakšen človek gobav, naj ga pripeljejo k duhovniku. 10 Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi na koži belo oteklino, da je dlaka postala bela in da na oteklini raste divje meso, 11 pomeni, da ima na koži zastarane gobe; duhovnik naj ga razglasi za nečistega; ni ga treba zapreti, saj je nečist. 12 Če pa se te gobe začnejo izpuščati po koži tako, da pokrijejo vso bolnikovo kožo od glave do peta, kamor koli duhovnik pogleda, 13 naj ga duhovnik pregleda, in ko vidi, da gobe pokrivajo vse telo, naj bolnika razglasi za čistega; ker je ves postal bel, je čist. 14 Tisti dan pa, ko bi se na njem pokazalo divje meso, bi postal nečist. 15 Če duhovnik vidi divje meso, naj ga razglasi za nečistega; divje meso je nekaj nečistega; to so gobe. 16 Če pa divje meso izgine in mesto postane belo, naj gre k duhovniku. 17 Duhovnik naj ga pregleda, in če vidi, da je bolno mesto postalo belo, naj duhovnik bolnika razglasi za čistega, ker je čist.
18 Če se komu na koži naredi tvor in se spet zaceli, 19 pa na mestu tvora nastane bela oteklina ali rdečkasto bela pega, naj se pokaže duhovniku. 20 Duhovnik naj ga pregleda, in če opazi, da je mesto videti globlje od kože in da se je dlaka na njem pobelila, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; kajti to je gobavost, ki je udarila na dan v tvoru. 21 Če pa duhovnik ob pregledu vidi, da na njej ni bele dlake in ni globlje od kože, temveč že izginja, naj ga duhovnik zapre za sedem dni. 22 Če se pega potem vendarle razširi po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je bolezen. 23 Če pa pega ostane nespremenjena in se ne razširi, je to zarasli tvor; duhovnik naj ga razglasi za čistega.
24 Če pa ima kdo na koži opeklino od ognja, pa pega opekline postane rdečkastobela ali bela, 25 naj jo duhovnik pregleda. Če ugotovi, da se je dlaka na pegi pobelila in je videti globlja od kože, pomeni, da so to gobe – udarile so na dan v opeklini; duhovnik naj ga razglasi za nečistega; to je gobavost. 26 Če pa duhovnik vidi, da na pegi ni bele dlake in ni globlja od kože in izginja, naj duhovnik bolnika zapre za sedem dni. 27 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda. Če se potem vendarle razširi po koži, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je bolezen gob. 28 Če pa je pega ostala nespremenjena in se ni razširila po koži in izginja, tedaj je to oteklina od opekline; duhovnik naj ga razglasi za čistega, kajti to je zarasla opeklina.
29 Če ima mož ali žena bolno mesto na glavi ali na bradi, 30 naj duhovnik to mesto pregleda, in če opazi, da je videti globlje od kože in je na njem redka rumena dlaka, naj ga duhovnik razglasi za nečistega; to je lišaj, gobe na glavi ali na bradi. 31 Če pa duhovnik ob pregledu ugotovi, da bolezenski lišaj ni videti globlji od kože, čeprav tam ni črne dlake, naj duhovnik bolnika z lišajem zapre za sedem dni. 32 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda, in če vidi, da se lišaj ni razširil, da na njem ni rumene dlake in ni videti globlji od kože, 33 naj se obrije – lišaja pa ne sme obriti – in duhovnik naj ga drugič zapre za sedem dni. 34 Sedmi dan naj ga duhovnik pregleda, in če se lišaj ni razširil po koži in ni videti globlji od kože, naj ga duhovnik razglasi za čistega; opere naj si oblačila, potem je čist. 35 Toda če se lišaj potem, ko je bil razglašen za čistega, vendarle razširi po koži, 36 naj ga duhovnik pregleda, in ko vidi, da se je lišaj razširil po koži, duhovniku ni treba iskati rumene dlake; nečist je. 37 Če pa ugotovi, da je lišaj ostal nespremenjen in je na njem zrastla črna dlaka, to pomeni, da je ozdravljen in da je čist; duhovnik naj ga razglasi za čistega.
38 Če ima mož ali žena na koži svetle bele pege, 39 naj ga duhovnik pregleda, in če so te bele pege na koži obledele, je to navaden izpuščaj, ki se je izpustil na koži; čist je.
40 Če komu izpadajo lasje in je plešast zadaj na glavi, je čist. 41 Če mu izpadajo lasje spredaj, je plešast spredaj na glavi; čist je. 42 Če pa na zadnji ali sprednji pleši nastane rdečkasto bela pega, so to gobe, ki so se izpustile na sprednji ali zadnji pleši. 43 Duhovnik naj ga pregleda, in če ugotovi, da je oteklina na bolnem mestu na zadnji ali sprednji pleši rdečkastobela, podobna gobam na koži, 44 je mož gobav, nečist. Duhovnik naj ga razglasi za nečistega; bolezen ima na glavi.
45 Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase, naj zakriva brke in naj kliče: ›Nečist, nečist!‹ 46 Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno; zunaj tabora naj bo njegovo bivališče!
Gobe na obleki
47 Kadar se gobavost pokaže na volnenem ali platnenem oblačilu, 48 na tkanem ali pletenem platnu ali volni, na usnju ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, 49 ali če je pega na oblačilu ali na usnju, na tkanem ali pletenem blagu ali na kakršnem koli predmetu iz usnja, zelenkasta ali rdečkasta, so to gobe; stvar je treba pokazati duhovniku. 50 Duhovnik naj pego pregleda in prizadeto reč zapre za sedem dni. 51 Sedmi dan naj pego pregleda; če se pega na oblačilu, na tkanem ali pletenem blagu ali na usnju, pri kakršni koli iz usnja narejeni pripravi, razširi, so to razjedljive gobe; predmet je nečist. 52 Oblačilo, tkano ali pleteno, volneno ali platneno ali kakršen koli usnjen izdelek, na katerem je pega, naj se sežge; kajti to so razjedljive gobe. Treba jih je sežgati v ognju.
53 Če pa duhovnik vidi, da se pega ne širi po oblačilu, tkanem ali pletenem, ali po kakršnem koli usnjenem izdelku, 54 naj duhovnik zapove, da predmet, na katerem je pega, operejo, in naj ga drugič zapre za sedem dni. 55 Po pranju naj duhovnik pregleda prizadeti predmet, in če vidi, da se pega ni spremenila, je predmet nečist, čeprav se pega ni razširila; sežgi ga v ognju! Razjedeno mesto je na njegovi zadnji ali sprednji strani.
56 Če pa duhovnik vidi, da je pega po pranju začela izginjati, naj jo iztrga iz oblačila ali iz usnja, iz tkanega ali pletenega blaga. 57 Če bi se potem spet pokazala na oblačilu, tkanem ali pletenem, ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, pomeni, da so gobe spet tu; v ognju sežgi prizadeti predmet! 58 Oblačilo, tkano ali pleteno, ali kakršen koli usnjeni izdelek, s katerega je po pranju pega izginila, se mora še enkrat oprati, potem je to čisto.
59 To je postava o bolezni gob na volnenem ali platnenem oblačilu, tkanem ali pletenem ali na kakršnem koli usnjenem izdelku, da se lahko kaj razglasi za čisto ali nečisto.«

Pregovori 25

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V. SALOMONOVI PREGOVORI – DRUGA ZBIRKA
25
Tudi to so Salomonovi pregovori, ki so jih prepisali možje Judovega kralja Ezekíja.

Bogu je v čast, če kaj prikriva,
kraljem pa je v čast, če kaj odkrijejo.
Nebo v višino, zemlja v globino
in srce kraljev nimajo dna.
Odstrani žlindro iz srebra,
pa bo zlatar imel kovino.
Odstrani krivičnika izpred kralja,
pa se bo njegov prestol utrdil s pravico.
Ne bahaj se pred kraljem,
ne postavljaj se na mesto veljakov.
Kajti boljše je, da ti reko: »Pomakni se naprej!«
kakor da te odrivajo nazaj pred imenitnim,
ki so ga videle tvoje oči.

Ne spuščaj se prehitro v pravdo,
da ne boš nazadnje v zadregi,
če te tvoj bližnji sramotno ovrže.
S svojim bližnjim se pravdaj za svojo pravico,
skrivnosti drugega pa ne razkrivaj,
10 da te ne bo osramotil, ko bo izvedel,
in se ti obrekovanje ne povrne.

11 Zlata jabolka v srebrnih koških
so besede, izrečene o pravem času.
12 Zlat uhan z dragocenim obeskom
je moder vzgojitelj za poslušno uho.
13 Kakor snežen hlad v času žetve
je zanesljiv sel tistemu, ki ga pošilja,
tako poživlja dušo svojega gospodarja.
14 Oblak in veter brez dežja
je človek, ki se hvali s praznimi obljubami.
15 Potrpežljivost pomiri sodnika,
mil jezik stre kost.
16 Če si našel med, ga jej zmerno,
da se ga ne boš prenajedel in ga izbruhal.
17 Poredko zahajaj v hišo svojega bližnjega,
da se te ne naveliča in te ne zasovraži.
18 Kij, meč in ostra puščica
je človek, ki priča po krivem proti svojemu bližnjemu.
19 Majav zob, izpahnjena noga
je varljiv zaupnik v času stiske.
20 Ropar oblačila v mrzlem dnevu,
kis na rano,
to je pevec pesmi potrtemu srcu.
21 Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti kruha,
če je žejen, mu daj piti vode.
22 Tako mu boš zbiral žerjavico na glavo
in GOSPOD ti bo povrnil.
23 Severni veter prinaša deževje,
hinavski jezik pa jezen obraz.
24 Bolje je prebivati v kotu na strehi
kakor s prepirljivo ženo v skupnem domu.
25 Hladna voda žejnemu človeku
je dobra novica iz daljne dežele.
26 Skaljen studenec, izgubljen izvirek
je pravični, ki klone pred krivičnim.
27 Jesti veliko medu ni dobro,
preiskovati njihovo slavo je slava.
28 Razdejano mesto brez obzidja
je človek, ki se ne obvlada.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.849, danes: 21.867
Čas izvajanja programa: 0.05s