Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 15,21-39

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vera kánaanske žene
(Mr 7,24–30)
21 Jezus je odšel od tam in se umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. 22 In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.« 23 Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za nami.« 24 Odgovoril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« 25 Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!« 26 Odgovoril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« 27 Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« 28 Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro.
Jezus ozdravi mnogo ljudi
29 Jezus se je odpravil od tam in prišel h Galilejskemu jezeru. Šel je na goro in tam sédel. 30 Tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil, 31 tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga.
Jezus nasiti štiri tisoč mož
(Mr 8,1–10)
32 Jezus je poklical k sebi svoje učence in rekel: »Smili se mi množica, ker že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti; lačnih pa nočem odpustiti, da na poti ne omagajo.« 33 Učenci so mu dejali: »Od kod naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo táko množico?« 34 Jezus jim je rekel: »Koliko hlebov imate?« Dejali so: »Sedem in malo ribic.« 35 Tedaj je velel množici, naj séde na tla. 36 Vzel je tistih sedem hlebov in ribe, se zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. 37 Vsi so jedli in se nasitili. Od koščkov, ki so ostali, so nabrali sedem polnih košev. 38 Teh pa, ki so jedli, je bilo štiri tisoč mož, brez žená in otrok. 39 Ko je množice odpustil, je stopil v čoln in šel v magadánske kraje.

3. Mojzesova knjiga 26-27

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»›Ne delajte si ničnosti in ne postavljajte si rezanih podob ne spominskih stebrov, tudi poslikanih kamnov ne postavljajte v svoji deželi, da bi se pred njimi priklanjali; kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD.
Blagoslovi
(5 Mz 7,12–24; 28,1–14)
Če boste hodili po mojih zakonih in se držali mojih zapovedi in jih izpolnjevali, vam bom dajal deževje ob svojem času in zemlja bo dajala svoj obrod in drevje na polju bo dajalo svoj sad. Mlatev vam bo segala do trgatve in trgatev bo segala do setve. Jedli boste svoj kruh do sitega in v svoji deželi boste varno prebivali. Dal bom mir v deželi, da boste lahko počivali, in ne bo nikogar, ki bi vas strašil; pregnal bom hude zveri iz dežele in meč ne pride v vašo deželo. Podili boste sovražnike in padali bodo pred vami pod mečem. Pet izmed vas jih bo podilo sto in sto izmed vas jih bo podilo deset tisoč in sovražniki bodo padali pred vami pod mečem. Ozrl se bom na vas, vas storil rodovitne in vas namnožil; ohranil bom svojo zavezo z vami. 10 Jedli boste dolgo hranjene stare pridelke in morali boste odstraniti stare pridelke, da boste imeli prostor za nove. 11 Postavil bom svoje prebivališče med vami in ne boste se gabili moji duši. 12 Med vami bom hodil in bom vaš Bog, vi pa boste moje ljudstvo. 13 Jaz sem GOSPOD, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da jim niste več sužnji. Zlomil sem kambo vašega jarma in vam dal hoditi pokonci.
Prekletstva
(5 Mz 28,15–68)
14 Če pa me ne boste poslušali in ne izpolnjevali vseh teh zapovedi, 15 če boste zaničevali moje zakone in se bodo moji odloki gabili vaši duši, tako da ne boste izpolnjevali vseh mojih zapovedi in boste kršili mojo zavezo, 16 bom tudi jaz vam storil tole: poslal bom nad vas strah, sušico in vročico, ki izžigajo oči in izmozgavajo življenje. Zaman boste sejali seme; vaši sovražniki ga bodo pojedli. 17 Obrnil bom svoje obličje proti vam, da vas bodo sovražniki premagali. Tisti, ki vas sovražijo, vas bodo teptali in bežali boste, ne da bi vas kdo podil.
18 Če me potem še ne boste poslušali, vas bom sedemkrat huje kaznoval za vaše grehe. 19 Zlomil bom vašo prevzetno silo in storil, da bo vaše nebo kakor železo in vaša zemlja kakor bron. 20 Zaman boste trošili svojo moč: zemlja vam ne bo rodila in drevje v deželi ne bo dajalo sadu.
21 Če se mi boste še postavljali po robu in me ne boste hoteli poslušati, bom sedemkrat pomnožil udarce po vas, kakor zaslužijo vaši grehi. 22 Poslal bom nad vas divje zveri, da vas oropajo otrok, pokončajo vašo živino in zmanjšajo vaše število, da bodo vaše ceste ostale puste.
23 Če vas tudi to ne bo spametovalo, temveč se mi boste še postavljali po robu, 24 se bom tudi jaz postavil vam po robu in vas tudi jaz sedemkrat udaril zaradi vaših grehov. 25 Poslal bom nad vas meč, ki se bo maščeval za zavezo. In če se boste zatekli v svoja mesta, bom poslal med vas kugo in izročeni boste sovražniku v roke. 26 Ko vam bom zlomil palico kruha, bo deset žensk peklo vaš kruh v eni peči in vam ga bodo odtehtavale; jedli boste, pa se ne boste nasitili.
27 Če me kljub temu ne boste poslušali, temveč se mi boste postavljali po robu, 28 se bom tudi jaz v srdu postavil proti vam; sedemkrat vas bom kaznoval za vaše grehe. 29 Jedli boste meso svojih sinov in uživali meso svojih hčera. 30 Pokončal bom vaše višine, podrl bom vaše kadilne oltarje in vaša trupla bom pomêtal na trupla vaših malikov; gabili se mi boste. 31 Vaša mesta bom spremenil v razvaline, opustošil bom vaša svetišča in ne bom več duhal vaših prijetnih vonjav. 32 Opustošil bom deželo, da bodo vaši sovražniki, ki se bodo v njej naselili, zgroženi nad njo. 33 Vas pa bom razkropil med narode in za vami vihtel meč; vaša dežela bo pustinja in vaša mesta bodo razvaline.
34 Tedaj bo dežela nadomeščala svoje sobote, vse dni, ko bo opustošena in boste vi v deželi svojih sovražnikov; tedaj bo zemlja počivala in nadomeščala svoje sobote. 35 Vse dni, ko bo opustošena, bo počivala, ker si ni mogla odpočiti ob vaših sobotah, ko ste prebivali na njej.
36 V srca tistih izmed vas, ki bodo še ostali v pokrajini svojih sovražnikov, pa bom položil bojazljivost; šumenje listja, ki ga nosi veter, jih bo podilo v beg in bežali bodo kakor pred mečem in padali, ne da bi jih kdo zasledoval. 37 Spotikali se bodo drug čez drugega, kakor da bežijo pred mečem, ne da bi jih kdo podil. Ne boste zdržali pred sovražniki. 38 Izgubili se boste med narodi in dežela vaših sovražnikov vas bo požrla. 39 Tisti izmed vas, ki bodo še ostali, pa bodo hirali zaradi svoje krivde v pokrajinah svojih sovražnikov. Tudi zaradi krivd svojih očetov, ki jim bodo naložene, bodo morali hirati.
Božja zvestoba – prihodnja rešitev
40 Priznali bodo svojo krivdo in krivdo svojih očetov, da so nezvesto ravnali proti meni, da so se mi celó postavljali po robu, 41 tako da sem se jim tudi jaz postavil po robu in jih odpeljal v deželo njihovih sovražnikov. A potem se mora njihovo neobrezano srce ponižati in takrat bodo zadostili za svojo krivdo. 42 In spomnil se bom svoje zaveze z Jakobom pa tudi zaveze z Izakom in zaveze z Abrahamom se bom spomnil; spomnil se bom dežele. 43 Toda prej bodo morali zapustiti deželo, da bo ta mogla nadomestiti svoje sobote, ko bo opustela brez njih; oni pa bodo zadostili za svojo krivdo, ker so zavračali moje odloke in so se jim gabili moji zakoni. 44 Tudi tedaj, ko bodo v deželi svojih sovražnikov, jih ne bom zavrgel in ne bodo se mi gabili, tako da bi jih pokončal in prelomil svojo zavezo z njimi; kajti jaz sem GOSPOD, njihov Bog. 45 V njihov prid se bom spomnil zaveze s predniki, ki sem jih pred očmi narodov izpeljal iz egiptovske dežele, da bi jim bil Bog; jaz sem GOSPOD.‹«
46 To so zakoni, odloki in postave, ki jih je GOSPOD na Sinajski gori po Mojzesovi roki postavil med seboj in Izraelovimi sinovi.
DODATEK: ODKUP OD ZAOBLJUB IN DESETINE
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Kadar kdo izreče posebno zaobljubo GOSPODU o dušah po tvoji oceni vrednosti, naj se moški od dvajsetega do šestdesetega leta ceni na petdeset srebrnih šeklov po teži svetiščnega šekla. Če pa je ženska, naj se ceni na trideset šeklov. Za tiste, ki so stari od pet do dvajset let, naj bo cenilna vrednost za moškega dvajset in za žensko deset šeklov. Pri tistih, ki so stari od enega meseca do pet let, naj bo cenilna vrednost za moške pet, za ženske pa tri srebrne šekle. Če je kdo star šestdeset let in čez, naj se ceni, če je moški, na petnajst, ženska pa na deset šeklov. Če je kdo prereven, da bi plačal cenilno vrednost, naj zaobljubljeno osebo postavijo pred duhovnika, da jo duhovnik oceni. Duhovnik naj pri cenitvi upošteva, koliko premore ta, ki se je zaobljubil.
Če gre za živino, kakršno darujejo kot dar GOSPODU, postane vsaka žival, ki jo kdo da GOSPODU, nekaj svetega; 10 ni je dovoljeno ne nadomestiti ne zamenjati, ne dobre za slabšo in ne slabe za boljšo. Če pa vendar kdo zamenja žival za drugo, postaneta ta in zamenjana nekaj svetega. 11 Če pa gre za katero koli nečisto žival, ki je ni dovoljeno darovati kot dar GOSPODU, naj jo postavi pred duhovnika. 12 Duhovnik naj jo oceni, ali je dobra ali slaba; kakor jo je duhovnik ocenil, tako naj velja. 13 Kdor pa jo hoče odkupiti, naj doda petino cenilne vrednosti.
14 Če kdo GOSPODU posveti svojo hišo kot nekaj svetega, naj jo duhovnik oceni, ali je dobra ali slaba; kakor jo je duhovnik ocenil, tako naj velja. 15 Če pa hoče posvetitelj svojo hišo odkupiti, naj cenilni vrednosti doda petino denarja; potem je njegova.
16 Če kdo GOSPODU posveti kaj polja svoje dedne posesti, naj to ocenijo glede na to, koliko semena poseje; jerbas ječmenovega semena naj velja petdeset srebrnih šeklov. 17 Če posveti svoje polje v jubilejnem letu, naj velja ta cenilna vrednost. 18 Če pa ga posveti v času po jubileju, naj mu duhovnik izračuna, za koliko denarja se zmanjša cenilna vrednost glede na to, koliko let še ostaja do jubilejnega leta. 19 Če pa hoče polje, ki ga je posvetil, odkupiti, naj cenilni vrednosti doda petino denarja; potem je njegovo. 20 Če ne odkupi polja in če ga proda drugemu, ga ne bo mogel nikoli več odkupiti, 21 temveč bo polje, ko bo ob jubileju prosto, postalo nekaj svetega za GOSPODA, enako kakor polje, ki je zapadlo zakletvi; postalo bo duhovnikova last. 22 Če kdo GOSPODU posveti polje, ki ga je kupil in ne pripada njegovi dedni posesti, 23 naj mu duhovnik izračuna vsoto cenilne vrednosti do jubilejnega leta in mož naj tisti dan plača cenilno vrednost kot nekaj svetega za GOSPODA. 24 V jubilejnem letu naj se polje vrne tistemu, od katerega je bilo kupljeno in kateremu pripada kot dedna posest dežele.
25 Vsaka cenitev naj bo v svetiščnih šeklih; šekel je dvajset ger.
26 Nihče pa ne sme posvečevati prvenca živine, ki kot prvenec pripada GOSPODU; naj bo vol ali ovca, pripada GOSPODU. 27 Če je od nečiste živine, naj se odkupi po cenilni vrednosti in doda še petina. Če pa ga ne odkupi, naj se proda za cenilno vrednost.
28 Ničesar, kar kdo z zakletvijo posveti GOSPODU od vsega, kar koli ima, naj bo človek ali žival ali polje njegove dedne posesti, ni dovoljeno ne prodati ne odkupiti; kar koli je posvečeno z zakletvijo, je presveto za GOSPODA. 29 Nobenega človeka, nad katerim je bila izrečena zakletev, ni dovoljeno odkupiti; naj bo usmrčen.
30 Vse desetine dežele, od pridelkov zemlje in od drevesnih sadov, so GOSPODOVE; posvečene so GOSPODU. 31 Če pa hoče kdo odkupiti del svoje desetine, naj ji doda še petino. 32 Kar zadeva kakršno koli desetino od goveda in drobnice, naj bo vsaka deseta žival od vseh, ki gredo skozi pod pastirjevo palico, nekaj svetega za GOSPODA. 33 Naj se ne preiskuje, ali je dobro ali slabo, tudi naj se ne zamenjuje; če se vseeno zamenja, naj bo to in tisto, kar zamenja, nekaj svetega: ni ga dovoljeno odkupiti.‹«
34 To so zapovedi, ki jih je GOSPOD na Sinajski gori dal Mojzesu za Izraelove sinove.

Pridigar (Kohelet) 1,12-2,26

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dobra in slaba stran izobrazbe
12 Jaz, Pridigar, sem bil kralj nad Izraelom, v Jeruzalemu. 13 Namenil sem se modro preiskati in dognati vse, kar se dela pod nebom. Mučno opravilo je dal Bog ljudem, da se ubadajo z njim. 14 Videl sem vsa dela, ki se opravljajo pod soncem: In glej, vse je nečimrnost in lovljenje vetra.
15 Kar je ukrivljeno, ne more biti zravnano,
kar manjka, ne more biti všteto.
16 Govoril sem v svojem srcu in rekel: Glej, poglobil in razširil sem modrost bolj kakor vsi, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu, moje srce se je naučilo veliko modrosti in znanja. 17 Nato sem obrnil svoje srce, da bi spoznal modrost in znanje, zablode in topost. Spoznal sem, da je tudi to lovljenje vetra.
18 Kajti kjer je veliko modrosti, je veliko žalosti,
kdor si veča znanje, si veča bolečino.
Dobra in slaba stran bogastva
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Rekel sem v svojem srcu: »Daj, da poskusim z veseljem! Uživaj dobro!« Pa glej, tudi to je nečimrnost. O smehu sem rekel: Bloden je! O veselju: Kaj to pomaga? Iskal sem s svojim srcem, kakor da bi svoje telo poživljal z vinom: modro sem vodil svoje srce in se držal toposti, da bi videl, ali je to sreča za ljudi, kar delajo pod soncem tistih nekaj dni svojega življenja. Opravil sem velika dela: Sezidal sem si hiše, zasadil sem si vinograde. Napravil sem si vrtove in sadovnjake ter zasadil v njih drevje z vsakršnim sadjem. Naredil sem si vodnjake, da sem iz njih namakal gaj rastočega drevja. Nakupil sem si hlapcev in dekel, imel sem hišnike, imel sem tudi velike črede goveda in drobnice, več ko vsi, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu. Nakopičil sem si zlata in srebra, zaklade kraljev in dežel, oskrbel sem si pevcev in pevk in radosti človeških otrok, točaja in točajke.
Postal sem velik in presegal vse, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu, tudi moja modrost je ostala pri meni. 10 Kar koli so mi oči poželele, ničesar jim nisem odrekel. Svojemu srcu nisem zabranil nobenega veselja, moje srce se je veselilo nad vsem mojim trudom, to mi je bilo plačilo za ves moj trud. 11 Ozrl sem se po vseh svojih delih, ki so jih opravile moje roke, in po trudu, ki sem ga imel pri uresničevanju: in glej, vse je nečimrnost in lovljenje vetra, ni dobička pod soncem.
Dobra in slaba stran modrosti
12 Ozrl sem se, da bi videl modrost ter zablode in topost. Kako je s človekom, ki hodi po stopinjah kralja, ki so ga bili postavili že davno. 13 Videl sem, da ima modrost enako prednost pred topostjo, kakor ima svetloba prednost pred temo:
14 Modri ima oči v svoji glavi,
norec pa hodi v temi.
Spoznal pa sem tudi, da zadene oba ista usoda. 15 Tedaj sem rekel v svojem srcu: Ista usoda kakor norca zadene tudi mene! Čemú sem nekoč modroval o dobičku? Zato sem rekel v svojem srcu: Tudi to je nečimrnost! 16 Niti spomin na modrega niti spomin na norca ni trajen. Ker se v daljnih prihodnjih dneh vse pozabi, tako modri umre skupaj z norcem. 17 Tako sem zasovražil življenje, ker mi je postalo zoprno delo, ki se opravlja pod soncem: kajti vse je nečimrnost in lovljenje vetra.
Človek mora zapustiti vse
18 Zasovražil sem ves svoj trud, s katerim sem se mučil pod soncem in ga bom zapustil človeku, ki bo prišel za menoj. 19 Kdo ve, bo moder ali bo tepec? Vendar bo razpolagal z vsem mojim trudom, kar sem si z muko in modrostjo pridobil pod soncem: tudi to je nečimrnost. 20 Tedaj sem se obrnil, da bi svoje srce izročil obupu zaradi vsega truda, s katerim sem se mučil pod soncem. 21 Kar si namreč kdo pridobi s trudom, z modrostjo, z znanjem in spretnostjo, to zapusti v delež človeku, ki se ni trudil za to: Tudi to je nečimrnost in velika nadloga. 22 Kaj koristi človeku ves njegov trud in prizadevanje njegovega srca, s katerim se muči pod soncem? 23 Da, vsi njegovi dnevi so bolečine, njegovo opravilo je žalost, še ponoči njegovo srce ne počiva: tudi to je nečimrnost.
Vse je v Božjih rokah
24 Ni sreče v človeku, ki jé in pije in izkazuje svoji duši dobroto s svojim trudom: videl sem, da je tudi to iz Božje roke. 25 Kdo bo namreč jedel in kdo bo užival navzven kakor jaz? 26 Človeku, ki mu je všeč, on daje modrost, spoznanje in veselje, grešniku pa daje muko, da zbira in kopiči, da zapusti tistemu, ki je Bogu všeč: tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.471.124, danes: 23.142
Čas izvajanja programa: 0.06s