Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 21,28-46

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prilika o dveh sinovih
28 »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ 29 Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. 30 Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. 31 Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. 32 Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«
Prilika o vinogradu in viničarjih
(Mr 12,1–12; Lk 20,9–19)
33 »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. 34 Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. 35 Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. 36 Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. 37 Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ 38 Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ 39 Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. 40 Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?« 41 Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« 42 Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih:
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogalni kamen.
Gospod je to naredil
in čudovito je v naših očeh.
43 Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« 44 In kdor bo padel na ta kamen, se bo razbil; in na kogar pade ta kamen, ga bo zmečkal.
45 Ko so véliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. 46 Poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice, ker ga je imela za preroka.

4. Mojzesova knjiga 19-20

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Priprava očiščevalne vode
19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: »To je zakon postave, ki ga je zapovedal GOSPOD, ko je rekel: ›Govôri Izraelovim sinovom, naj ti pripeljejo neoporečno rdečo kravo, na kateri ni napake in ki še ni nosila jarma. Izročite jo duhovniku Eleazarju; naj jo peljejo iz tabora in jo pred njim zakoljejo. Duhovnik Eleazar naj s prstom vzame nekaj njene krvi in naj z njo sedemkrat poškropi proti prednji strani shodnega šotora. Potem naj kravo pred njegovimi očmi sežgejo; njeno kožo, meso in kri z iztrebki vred naj sežgo. Duhovnik naj vzame cedrovega lesa, hizopa in karmezina in naj to vrže v sredo ognja, v katerem se sežiga krava. Nato naj si duhovnik opere oblačila in se okopa v vodi. Potem sme iti v tabor, a duhovnik je nečist do večera. Tudi tisti, ki je sežgal kravo, naj si opere oblačila z vodo in se okopa v vodi, a je nečist do večera. Mož pa, ki je čist, naj pobere pepel krave in ga zunaj tabora odloži na čist kraj. Naj se hrani skupnosti Izraelovih sinov za očiščevalno vodo. To je daritev za greh. 10 Tisti, ki je pobral pepel, naj si opere oblačila, je pa nečist do večera. To naj bo večen zakon za Izraelove sinove in za tujca, ki biva med njimi.‹«
Primeri nečistosti
11 »›Kdor se dotakne mrliča, trupla katerega koli človeka, je sedem dni nečist. 12 Naj se očisti z vodo tretji dan in sedmi dan in bo postal čist. Če pa se ne očisti tretji dan in sedmi dan, ne bo postal čist. 13 Kdor koli se dotakne mrliča, trupla umrlega človeka, pa se ne očisti, omadežuje GOSPODOVO prebivališče. Tak človek naj bo iztrebljen iz Izraela. Ker ni bil poškropljen z očiščevalno vodo, je nečist; njegova nečistost je še na njem.
14 Tole je postava: Če človek umre v šotoru, je vsak, ki pride v šotor, in vsak, ki je v šotoru, sedem dni nečist. 15 Tudi vsaka odprta posoda, ki nima privezanega pokrova, je nečista. 16 Kdor koli se na polju dotakne z mečem ubitega človeka ali sicer umrlega ali človeških kosti ali groba, je sedem dni nečist. 17 Za tega, ki je nečist, naj vzamejo nekaj pepela sežgane daritve za greh, ga dajo v posodo in nanj zlijejo živo vodo. 18 Mož, ki je čist, naj vzame hizop, ga pomoči v to vodo in z njim poškropi šotor in vse posode in duše, ki so bile tam, tudi tega, ki se je dotaknil kosti ali ubitega ali sicer umrlega ali groba. 19 Čisti naj poškropi nečistega tretji in sedmi dan; tako ga bo sedmi dan očistil; potem naj si opere oblačila in se okopa v vodi in zvečer bo čist. 20 Kdor pa postane nečist in se ne očisti, tak naj bo iztrebljen iz občestva. Kajti onečistil je GOSPODOVO svetišče; ni bil poškropljen z očiščevalno vodo; nečist je.
21 To naj vam bo večen zakon. Kdor je škropil z očiščevalno vodo, naj si opere oblačila. In kdor se je dotaknil očiščevalne vode, bo nečist do večera. 22 Vse, česar se dotakne nečisti, postane nečisto, in takšen, ki se njega dotakne, bo nečist do večera.‹«
POTOVANJE PROTI OBLJUBLJENI DEŽELI
Mirjam umre
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovi sinovi, vsa skupnost, so v prvem mesecu prišli v puščavo Cin in ljudstvo se je ustavilo v Kadešu. Tam je umrla Mirjam in tam so jo pokopali.
Voda iz skale
(2 Mz 17,1–7)
Skupnost ni imela vode, zato so se začeli zbirati proti Mojzesu in Aronu. Ljudstvo se je prepiralo z Mojzesom; govorili so: »O da bi pomrli, kakor so pomrli naši bratje pred GOSPODOM. Zakaj sta vendar pripeljala GOSPODOVO občestvo v to puščavo, da tu umremo mi in naša živina? Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta in nas pripeljala v ta pusti kraj, kjer ni ne setve ne smokev ne vinske trte ne granatnih jabolk ne vode za pitje?« Mojzes in Aron sta od občestva odšla proti vhodu v shodni šotor in padla na svoje obličje. Prikazalo se jima je GOSPODOVO veličastvo. GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Vzemi palico in z bratom Aronom zberita skupnost! Govorita skali pred njihovimi očmi in dala bo svojo vodo! Tako boš storil, da jim bo pritekla voda iz skale, in boš napojil skupnost in njihovo živino.« Mojzes je torej vzel palico izpred GOSPODA, kakor mu je zapovedal. 10 Potem sta Mojzes in Aron sklicala občestvo pred skalo. Rekel jim je: »Poslušajte vendar, uporniki! Ali bova mogla storiti, da vam iz te skale priteče voda?« 11 Mojzes je vzdignil roko in dvakrat udaril s palico po skali. Priteklo je veliko vode in pila je skupnost in njihova živina. 12 GOSPOD pa je rekel Mojzesu in Aronu: »Ker nista verovala vame, da bi me kot svetega izpričala pred očmi Izraelovih sinov, ne bosta pripeljala tega občestva v deželo, ki jim jo dajem.« 13 To so vode Meríba, kjer so se Izraelovi sinovi prepirali z GOSPODOM in kjer se je izkazal svetega.
Edómci ne dovolijo Izraelcem prehoda
14 Mojzes je poslal iz Kadeša sle k edómskemu kralju: »Tako govori tvoj brat Izrael: Ti poznaš vse nadloge, ki so nas zadele. 15 Naši očetje so šli v Egipt in tam smo prebivali veliko dni; Egipčani pa so hudo ravnali z nami in našimi očeti. 16 Vpili smo h GOSPODU in slišal je naš glas. Poslal je angela in nas izpeljal iz Egipta. In glej, v Kadešu smo, v mestu na robu tvojega ozemlja. 17 Naj gremo, prosim, skozi tvojo deželo. Ne bomo hodili ne po poljih ne skozi vinograde in ne bomo pili vode iz vodnjakov; po kraljevi cesti bomo šli, ne bomo krenili ne na desno ne na levo, dokler ne pridemo čez tvoje ozemlje.«
18 Edóm pa mu je rekel: »Ne smeš iti čez moje, sicer ti pridem nasproti z mečem!« 19 Izraelovi sinovi so mu rekli: »Po cesti bomo hodili, in če bomo jaz in moja živina pili tvojo vodo, jo bom plačal. Samo peš bi rad šel čez, nič drugega nočem.« 20 Edóm pa je rekel: »Ne smeš iti čez.« In mu je šel nasproti s številnim ljudstvom in z močno roko. 21 Tako Edóm ni hotel dovoliti Izraelu, da bi šel čez njegovo ozemlje. Zato je Izrael krenil proč od njega.
Aron umre
22 Izraelovi sinovi so se odpravili iz Kadeša in vsa skupnost je prišla h gori Hor. 23 Tedaj je GOSPOD pri gori Hor ob meji edómske dežele govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 24 »Aron se bo pridružil svojim ljudem; ne bo namreč prišel v deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom, ker sta se upirala mojemu ukazu pri vodah Meríba. 25 Vzemi Arona in njegovega sina Eleazarja in ju pelji na goro Hor! 26 Sleci Aronu oblačila in jih obleci njegovemu sinu Eleazarju! Aron bo pridružen in bo tam umrl.« 27 Mojzes je storil, kakor je zapovedal GOSPOD. Pred očmi vse skupnosti so šli na goro Hor. 28 Mojzes je slekel oblačila Aronu in jih oblekel njegovemu sinu Eleazarju. In Aron je umrl tam na vrhu gore. Mojzes in Eleazar sta se spustila z gore. 29 Ko je vsa skupnost videla, da je Aron preminil, ga je vsa Izraelova hiša trideset dni objokovala.

Pridigar (Kohelet) 12

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prihajata starost in smrt
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Spominjaj se svojega Stvarnika v dnevih svoje mladosti: dokler ne pridejo hudi dnevi in se ne približajo leta, o katerih porečeš: »Niso mi všeč.« Dokler ne otemnijo sonce, svetloba, mesec in zvezde in se ne vračajo oblaki po nevihti. To je dan, ko se tresejo varuhi hiše in se krivijo močni možje. Mlinarice pešajo, ker jih je premalo, gledalke skoz okenca otemnijo. Vrata na ulico se zapirajo, glas mlina se znižuje, privzdiguje se v glas ptiča, vse pesmi zamirajo. Strah jih je višin, na poti jih je groza. Mandljevec odcveti, kobilica otrpne, kaprovec se razpoči: kajti človek odhaja v hišo svoje večnosti in žalovalci krožijo po ulici. Dokler se ne oddalji srebrna vrvica in ne zbeži zlat obroček, se ne razbije vrč pri studencu in se črpalno kolo ne stre v vodnjak. Prah se vrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. »Nečimrnost čez nečimrnost,« pravi Pridigar, »vse je nečimrnost.«
Boj se Boga
Poleg tega, da je Pridigar bil moder, je tudi učil ljudstvo spoznanja, poslušal je in raziskoval, uredil je veliko pregovorov. 10 Pridigar je skušal najti privlačne besede in odkrito napisati resnične besede.
11 Besede modrih so kakor osti in kakor zabiti klini: primerke v zbirki daje en pastir. 12 Drugih poleg teh se varuj, moj sin! Pisanju mnogih knjig ni konca, veliko učenja utruja telo.
13 Končna beseda po vsem, kar si slišal: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse! 14 Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali húdo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.202, danes: 21.220
Čas izvajanja programa: 0.05s