Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 24,1-31

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

GOVOR O PONOVNEM PRIHODU
Jezus napove razdejanje templja
(Mr 13,1–2; Lk 21,5–6)
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jezus je šel iz templja in je odhajal. K njemu so stopili njegovi učenci, da bi mu pokazali tempeljske stavbe. Rekel jim je: »Vidite vse to? Resnično, povem vam: Tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«
Začetek gorja
(Mr 13,3–13; Lk 21,7–19)
Ko pa je sedèl na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli: »Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta.« Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne zavede! Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz sem Kristus,‹ tako da bodo mnoge zavedli. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. 10 Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili. 11 Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli. 12 Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. 13 Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. 14 In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec.«
Velika stiska
(Mr 13,14–23; Lk 21,20–24)
15 »Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Daniel – kdor bere, naj razume –, 16 takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. 17 Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje hiše, 18 in kdor je na polju, naj se ne vrača, da bi vzel svoj plašč. 19 Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! 20 Molíte, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na soboto. 21 Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo. 22 In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. 23 Če vam tedaj kdo poreče: ›Glejte, tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je‹, ne verjemite. 24 Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. 25 Glejte, vnaprej sem vam povedal. 26 Če vam torej porečejo: ›V puščavi je,‹ ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne verjemite. 27 Kakor namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. 28 Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.«
Prihod Sina človekovega
(Mr 13,24–27; Lk 21,25–28)
29 »Takoj po stiski tistih dni
bo sonce otemnelo
in luna ne bo dajala svoje svetlobe.
Zvezde bodo padale z neba
in nebeške sile se bodo majale.
30 Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo. 31 Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba.«

4. Mojzesova knjiga 25-27

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

IZRAEL GREŠI NA MOÁBSKEM
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Izrael bival v Šitímu, se je ljudstvo začelo vlačugati z moábskimi hčerami. Te so ljudstvo vabile k daritvam svojih bogov; in ljudstvo je jedlo in se priklanjalo njihovim bogovom. Izrael se je vdal Báal Peórju, GOSPODOVA jeza pa se je vnela nad Izraelom. In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Vzemi vse poglavarje ljudstva in jih daj obesiti na soncu pred GOSPODA, da se njegova jeza umakne od Izraela!« Mojzes je rekel Izraelovim sodnikom: »Vsak naj od svojih mož pobije tiste, ki so se vdali Báal Peórju.«
In glej, prišel je nekdo izmed Izraelovih sinov in je pred očmi Mojzesa in vse skupnosti Izraelovih sinov, ko so ti jokali pri vhodu v shodni šotor, pripeljal Midjánko k svojim bratom. Ko je to videl Pinhás, sin Eleazarja, ki je bil sin duhovnika Arona, se je vzdignil iz srede skupnosti, vzel sulico v roko in šel za Izraelcem v ženski prostor in prebodel oba, Izraelca in žensko, skozi trebuh. In nadloga med Izraelovimi sinovi je prenehala. Tistih pa, ki so umrli za nadlogo, je bilo štiriindvajset tisoč.
10 Potem je GOSPOD govoril Mojzesu in rekel: 11 »Pinhás, sin Eleazarja, ki je sin duhovnika Arona, je odvrnil moj srd od Izraelovih sinov, ker se je med njimi vnel v gorečnosti zame. Tako nisem pokončal Izraelovih sinov v svoji gorečnosti. 12 Zato reci: ›Glej, dajem mu svojo zavezo miru; 13 naj bo zanj in za njegove potomce zaveza večnega duhovništva, ker je gorel za svojega Boga in opravil spravo za Izraelove sinove.‹«
14 Ubitemu Izraelcu, tistemu, ki je bil ubit hkrati z Midjánko, je bilo ime Zimrí, Salújev sin; bil je knez ene izmed očetnih hiš Simeonovcev. 15 Ubiti ženski, Midjánki, pa je bilo ime Kozbí; bila je hči Curja, poglavarja plemena, očetne hiše, v Midjánu.
16 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 17 »Napadajte Midjánce in jih bijte! 18 Kajti sovražno so ravnali z vami, ko so vas z zvijačo zapeljali v zadevi Báal Peórja in svoje sestre Kozbí, hčere midjánskega kneza, ki je bila ubita na dan nadloge zaradi Peórja.«
NAVODILA ZA DELITEV DEŽELE
Ponovno ljudsko štetje
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po tej nadlogi je GOSPOD rekel Mojzesu in Eleazarju, sinu duhovnika Arona, tole: »Preštejta vso skupnost Izraelovih sinov, dvajsetletne in starejše, po njihovih očetnih hišah, vse, ki so v Izraelu zmožni za vojsko!« Tedaj sta jim Mojzes in duhovnik Eleazar govorila na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi in rekla: »Prešteli bomo dvajsetletne in starejše, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.«
In to so Izraelovi sinovi, ki so odšli iz egiptovske dežele:
Ruben, Izraelov prvorojenec; Rubenovi sinovi: od Henoha rodbina Hénohovcev, od Palúja rodbina Palújevcev, od Hecróna rodbina Hecrónovcev, od Karmíja rodbina Karmíjevcev. To so rodbine Rúbenovcev; našteli so jih triinštirideset tisoč sedemsto trideset. Palújevi sinovi: Eliáb; in Eliábovi sinovi: Nemuél, Datán in Abirám. – To sta tista Datán in Abirám, poslanca skupnosti, ki sta se uprla Mojzesu in Aronu. Bila sta v Korahovi družbi, ko se je uprla GOSPODU. 10 In zemlja je odprla usta in pogoltnila njiju in Koraha, ko je pomrla njegova družba in je ogenj požrl dvesto petdeset mož; tako so postali svarilno znamenje. 11 Korahovi sinovi pa niso umrli.
12 Simeonovi sinovi po svojih rodbinah: od Jemuéla rodbina Jemuélovcev, od Jahína rodbina Jahínovcev, 13 od Zeraha rodbina Zêrahovcev, od Šaúla rodbina Šaúlovcev. 14 To so rodbine Simeonovcev: dvaindvajset tisoč dvesto.
15 Gadovi sinovi po svojih rodbinah: od Cifjóna rodbina Cifjónovcev, od Hagijá rodbina Hagíjevcev, od Šuníja rodbina Šuníjevcev, 16 od Ozníja rodbina Ozníjevcev, od Eríja rodbina Eríjevcev, 17 od Aróda rodbina Aródovcev, od Arelíja rodbina Arelíjevcev. 18 To so rodbine Gadovih sinov; našteli so jih štirideset tisoč petsto.
19 Judova sinova sta bila Er in Onán, a sta umrla v kánaanski deželi. 20 Judovi sinovi po svojih rodbinah pa so bili: od Šelája rodbina Šelájevcev, od Pereca rodbina Pêrecovcev, od Zeraha rodbina Zêrahovcev. 21 Perecovi sinovi pa so bili: od Hecróna rodbina Hecrónovcev, od Hamúla rodbina Hamúlovcev. 22 To so Judove rodbine; našteli so jih šestinsedemdeset tisoč petsto.
23 Isahárjevi sinovi po svojih rodbinah: od Tolája rodbina Tolájevcev, od Puvája rodbina Puvájevcev, 24 od Jašúba rodbina Jašúbovcev, od Šimróna rodbina Šimrónovcev. 25 To so Isahárjeve rodbine; našteli so jih štiriinšestdeset tisoč tristo.
26 Zábulonovi sinovi po svojih rodbinah: od Sereda rodbina Sêredovcev, od Elóna rodbina Elónovcev, od Jahleéla rodbina Jahleélovcev. 27 To so rodbine Zábulonovcev; našteli so jih šestdeset tisoč petsto.
28 Jožefova sinova po svojih rodbinah: Manáse in Efrájim. 29 Manásejevi sinovi: od Mahírja rodbina Mahírjevcev; Mahírju pa se je rodil Gileád, od Gileáda rodbina Gileádcev. 30 To so Gileádovi sinovi: od Iezerja rodbina Iézerjevcev, od Heleka rodbina Hélekovcev, 31 od Asriéla rodbina Asriélovcev, od Šehema rodbina Šéhemovcev, 32 od Šemidája rodbina Šemidájevcev, od Heferja rodbina Héferjevcev. 33 Heferjev sin Celofhád pa ni imel sinov, temveč samo hčere. In imena Celofhádovih hčera so Mahla, Noa, Hogla, Milka in Tirca. 34 To so Manásejeve rodbine; našteli so jih dvainpetdeset tisoč sedemsto.
35 To so Efrájimovi sinovi po svojih rodbinah: od Šutélaha rodbina Šutélahovcev, od Beherja rodbina Béherjevcev, od Tahana rodbina Táhanovcev. 36 To pa so Šutélahovi sinovi: od Erána rodbina Eránovcev. 37 To so rodbine Efrájimovih sinov; našteli so jih dvaintrideset tisoč petsto. To so Jožefovi sinovi po svojih rodbinah.
38 Benjaminovi sinovi po svojih rodbinah: od Bela rodbina Bélovcev, od Ašbéla rodbina Ašbélovcev, od Ahiráma rodbina Ahirámovcev, 39 od Šufáma rodbina Šufámovcev, od Hufáma rodbina Hufámovcev. 40 Belova sinova pa sta bila Ard in Naamán; od prvega rodbina Árdovcev, od Naamána pa rodbina Naamánovcev. 41 To so Benjaminovi sinovi po svojih rodbinah; našteli so jih petinštiridest tisoč šeststo.
42 To so Danovi sinovi po svojih rodbinah: od Šuháma rodbina Šuhámovcev. To so Danove rodbine po svojih rodbinah. 43 Iz vseh rodbin Šuhámovcev so jih našteli štiriinšestdeset tisoč štiristo.
44 Aserjevi sinovi po svojih rodbinah: od Jimnája rodbina Jimnájevcev, od Jišvíja rodbina Jišvíjevcev, od Berijája rodbina Berijájevcev. 45 Od Berijájevih sinov: od Heberja rodbina Héberjevcev, od Malkiéla rodbina Malkiélovcev. 46 Aserjevi hčeri pa je bilo ime Sêraha. 47 To so rodbine Aserjevih sinov; našteli so jih triinpetdeset tisoč štiristo.
48 Neftálijevi sinovi po svojih rodbinah: od Jahceéla rodbina Jahceélovcev, od Guníja rodbina Guníjevcev, 49 od Jecerja rodbina Jécerjevcev, od Šiléma rodbina Šilémovcev. 50 To so Neftálijeve rodbine po svojih rodbinah; našteli so jih petinštiridest tisoč štiristo.
51 To je število preštetih Izraelovih sinov: šeststo en tisoč sedemsto trideset.
Splošna navodila za delitev dežele
52 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 53 »Tem naj se razdeli dežela v dediščino po številu imen. 54 Številnejšemu daj večjo dediščino in maloštevilnemu daj manjšo dediščino; vsak naj dobi svojo dediščino po številu njegovih preštetih. 55 Vendar naj se dežela razdeli z žrebom. Dedujejo naj po imenih rodov svojih očetov. 56 Dediščina naj se po žrebu razdeli med številnejše in maloštevilne.«
Drugo štetje levitov
57 To so prešteti Lévijevci po svojih rodbinah: od Geršóna rodbina Geršónovcev, od Keháta rodbina Kehátovcev, od Meraríja rodbina Meraríjevcev. 58 To so Levijeve rodbine: rodbina Libníjevcev, rodbina Hebrónovcev, rodbina Mahlíjevcev, rodbina Kórahovcev. – Kehátu se je rodil Amrám. 59 Amrámovi ženi pa je bilo ime Johébeda, Levijeva hči, ki se je rodila Leviju v Egiptu. Amrámu je rodila Arona, Mojzesa in njuno sestro Mirjam. 60 In Aronu so se rodili Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár. 61 Nadáb in Abihú pa sta umrla, ko sta pred GOSPODOM darovala nedovoljen ogenj. – 62 Vseh moških, starih mesec in več, so našteli triindvajset tisoč. Ti namreč niso bili prešteti sredi Izraelovih sinov, kajti ni jim bila dana dediščina sredi Izraelovih sinov.
Sklep štetja
63 To so tisti, ki sta jih preštela Mojzes in duhovnik Eleazar, ko sta štela Izraelove sinove na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi. 64 Med njimi ni bilo nobenega izmed tistih, ki sta jih Mojzes in duhovnik Aron preštela takrat, ko sta štela Izraelove sinove v Sinajski puščavi. 65 Kajti GOSPOD jim je rekel, da bodo gotovo umrli v puščavi; tako ni ostal nobeden izmed njih razen Jefunéjevega sina Kaléba in Nunovega sina Józueta.
Dedno pravo hčera
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj so prišle hčere Celofháda, sinú Heferja, sinú Gileáda, sinú Mahírja, sinú Manáseja iz rodbine Jožefovega sina Manáseja; in to so imena njegovih hčera: Mahla, Noa, Hogla, Milka in Tirca. Stopile so pred Mojzesa in duhovnika Eleazarja, pred kneze in vso skupnost pri vhodu v shodni šotor in rekle: »Naš oče je umrl v puščavi; pa ni bil v družbi tistih, ki so se zbrali zoper GOSPODA, v Korahovi družbi, ampak je umrl zaradi svojega greha; in ni imel sinov. Zakaj naj bi ime našega očeta izginilo iz njegove rodbine, ker ni imel sina? Daj nam posest sredi bratov našega očeta!«
Mojzes je ponesel njihovo zadevo pred GOSPODA. In GOSPOD je rekel Mojzesu tole: »Prav so govorile Celofhádove hčere. Moraš jim dati dedno posest sredi bratov njihovega očeta in prenesti dediščino njihovega očeta nanje! Izraelovim sinovom pa govôri in jim reci: ›Če kdo umre in nima sina, prenesite njegovo dediščino na hčer! Če pa nima hčere, potem dajte njegovo dediščino bratom! 10 Če nima bratov, dajte dediščino bratom njegovega očeta! 11 Če pa očetovih bratov ni, dajte njegovo dediščino najbližjemu sorodniku iz njegove rodbine; naj jo dobi v last.‹« To naj bo Izraelovim sinovom zakon in pravo, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Józue postane Mojzesov naslednik
12 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi na to goro Abarím in oglej si deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom! 13 Ko si jo ogledaš, boš tudi ti pridružen svojim ljudem, kakor je bil pridružen tvoj brat Aron. 14 Kajti v Cinski puščavi, ko se je skupnost prepirala, sta se uprla mojemu ukazu, ko bi morala pred njimi z vodo izpričati, da sem svet.« – To so vode Meríba pri Kadešu v Cinski puščavi.
15 Mojzes je govoril GOSPODU in rekel: 16 »Naj GOSPOD, Bog duhov vsega mesa, postavi nad skupnost moža, 17 ki bo pred njimi odhajal in prihajal, jih vodil ven in vodil noter, da GOSPODOVA skupnost ne bo kakor ovce, ki nimajo pastirja.« 18 In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Vzemi si Nunovega sina Józueta, moža, v katerem je duh, in polôži svojo roko nanj! 19 Postavi ga pred duhovnika Eleazarja in vso skupnost in ga umésti pred njihovimi očmi! 20 Daj mu nekaj svoje veljave, da ga bo poslušala vsa skupnost Izraelovih sinov! 21 Stopa naj pred duhovnika Eleazarja, da pred GOSPODOM povpraša zanj za razsodbo urím; na njegov ukaz naj odhajajo in na njegov ukaz naj prihajajo on in z njim vsi Izraelovi sinovi in vsa skupnost.« 22 Mojzes je storil, kakor mu je zapovedal GOSPOD; vzel je Józueta in ga postavil pred duhovnika Eleazarja in pred vso skupnost. 23 Položil je roke nanj in ga umestil, kakor je GOSPOD govoril po Mojzesu.

Visoka pesem 6,4-8,4

Visoka pesem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8


Zaročenec
Lepa si, moja draga, kakor Tirca,
privlačna kakor Jeruzalem,
strašna kakor vojska v zastavah.
Obrni oči od mene,
ker me vznemirjajo.
Tvoji lasje so kot čreda koz,
ki se zgrinjajo z Gileáda.
Tvoji zobje so kakor čreda ovc,
ki so prišle s kopanja;
vse imajo dvojčke
in jalove ni med njimi.
Kot kos granatnega jabolka je tvoje sencè
za tvojo tenčico.
Šestdeset je kraljic,
osemdeset stranskih žen
in deklet brez števila.
Ena sama je moja golobica, krasotica moja,
edinka je svoji materi,
ljubljenka svoji porodnici.
Mladenke jo vidijo in blagrujejo,
kraljice in stranske žene, in jo hvalijo:
10 »Kdo je ta, ki se razgleduje kakor zora,
lepa kakor luna,
čista kakor sonce,
strašna kakor vojska v zastavah?«

Zaročenka
11 Šla sem dol v orehov vrt
pogledat zelenje v dolini,
gledat, ali že trta poganja,
ali granatovci cveto.
12 Nisem vedela, da me je moje srce
naredilo za bojni voz
mojemu krasnemu junaku.

Zbor mladenk
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vrni se, vrni, Šulámka,
vrni se, vrni, da si te ogledamo!

Zaročenka
Kaj hočete ogledovati Šulámko
pri plesu med taboroma?

Zaročenec
Kako lepe so tvoje noge v sandalah,
knežja hči!
Obline tvojih bokov so kot koralde,
delo mojstrovih rok.
Tvoje naročje je vrčasta posoda;
naj ji ne manjka odišavljenega vina.
Tvoj trebuh je kup pšenice,
z lilijami obdan.
Tvoji dojki sta kakor dva mladiča,
gazelina dvojčka.
Tvoj vrat je kot slonokoščen stolp,
tvoje oči so ribniki v Hešbónu,
pri Batrabímskih vratih.
Tvoj nos je kot libanonski stolp,
ki gleda proti Damasku.
Tvoja glava na tebi je kot Karmel
in kodri na tvoji glavi kakor škrlat,
kralja so prevzele kite.
Kako lepa si in kako zala,
ljubezen v radostih!
Tvoja postava je podobna palmi
in tvoje prsi grozdom.
Dejal sem: Splezal bom na palmo,
segel po njenih šopih.
Tvoje prsi naj bodo kot grozdi vinske trte
in vonj tvojega diha kakor jabolka,
10 tvoja usta kot najboljše vino,
ki teče mojemu ljubemu v slast,
drsi po ustnicah spečih.

Zaročenka
11 Jaz sem svojega ljubega
in on hrepeni po meni.
12 Pridi, moj ljubi,
pojdiva na deželo,
prenočujva po vaseh.
13 Navsezgodaj se odpraviva v vinograde,
videla bova, ali že trta poganja,
ali se cvetje razpira,
ali granatovci cveto.
Tam ti bom podarila svojo ljubezen.
14 Nadliščki dajejo svoj vonj
in pri naših vratih je sámo žlahtno sadje:
novo in staro,
moj ljubi, zate sem ga shranila.

8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O, da bi mi bil kakor brat,
ki je sesal na prsih moje matere!
Če bi te srečala zunaj, bi te lahko poljubila,
pa me ne bi zaničevali.
Peljala bi te, te pripeljala
v hišo svoje matere;
moral bi me poučiti.
Napajala bi te z odišavljenim vinom,
z moštom svojih granatovcev.

Njegova levica je pod mojo glavo
in njegova desnica me objema.
Rotim vas, hčere jeruzalemske:
Ne budite in ne motite ljubezni,
dokler se veseli!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.838, danes: 20.152
Čas izvajanja programa: 0.06s