Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 28

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezusovo vstajenje
(Mr 16,1–8; Lk 24,1–24; Jn 20,1–10)
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. 10 Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.«
Sporočilo stražarjev
11 Ko sta bili še na poti, so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili vélikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. 12 Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko denarja in dejali: 13 »Recite: ›Ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali.‹ 14 In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi.« 15 In ti so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne.
Jezus pooblasti učence
(Mr 16,14–18; Lk 24,36–49; Jn 20,19–23; Apd 1,6–8)
16 Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. 17 Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. 18 Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 19 Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha 20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

5. Mojzesova knjiga 9-10

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Izrael ni pravičnejši od narodov
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušaj, Izrael! Danes boš šel čez Jordan, da prideš in zavojuješ narode, ki so večji in mogočnejši od tebe, velika in do neba utrjena mesta, veliko in visokoraslo ljudstvo Anákovce, ki jih poznaš in si slišal o njih: »Kdo more obstati pred Anákovimi sinovi?« Danes boš spoznal, da gre GOSPOD, tvoj Bog, pred teboj tja čez kot požirajoč ogenj; uničil jih bo in jih ponižal pred teboj. Razlastil jih boš in jih hitro pokončal, kakor ti je obljubil GOSPOD.
Ko jih bo GOSPOD, tvoj Bog, pregnal izpred tebe, ne reci v svojem srcu: »Zaradi moje pravičnosti me je GOSPOD pripeljal, da vzamem to deželo v last.« Temveč zaradi krivičnosti teh narodov jih bo GOSPOD pregnal izpred tebe. Ne boš prišel in si vzel njihove dežele v last zaradi svoje pravičnosti in zaradi poštenja svojega srca, temveč zaradi krivičnosti teh narodov jih bo GOSPOD, tvoj Bog, pregnal izpred tebe in da uresniči besedo, ki jo je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu.
Vedi torej, da ti GOSPOD, tvoj Bog, ne daje v last te lepe dežele zaradi tvoje pravičnosti, kajti trdovratno ljudstvo si! Spominjaj se, ne pozabi, kako si v puščavi jezil GOSPODA, svojega Boga! Od dneva, ko si odšel iz egiptovske dežele, do tedaj, ko si prišel v ta kraj, ste se upirali GOSPODU.
Zlato tele
(2 Mz 32,1–35)
Tako ste na Horebu jezili GOSPODA in GOSPOD se je razsrdil nad vami in vas hotel pokončati. Ko sem šel na goro, da bi vzel kamniti plošči, plošči zaveze, ki jo je GOSPOD sklenil z vami, sem ostal na gori štirideset dni in štirideset noči; nisem ne jedel kruha ne pil vode. 10 In GOSPOD mi je dal kamniti plošči, popisani z Božjim prstom; na njih so bile besede, ki vam jih je GOSPOD govoril iz ognja na dan občestva. 11 Ko je preteklo štirideset dni in štirideset noči, mi je GOSPOD dal kamniti plošči, plošči zaveze. 12 In GOSPOD mi je rekel: »Vstani, pojdi hitro dol od tod! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz Egipta, se je spridilo; hitro so krenili s poti, ki sem jim jo zapovedal: naredili so si ulito podobo.« 13 Nato mi je GOSPOD rekel tole: »Pogledal sem to ljudstvo in glej, to je trdovratno ljudstvo. 14 Pusti me, da jih pokončam in izbrišem njihovo ime izpod neba, iz tebe pa napravim narod, močnejši in številnejši od tega!« 15 Obrnil sem se in odšel z gore, ki je gorela v ognju; v vsaki roki sem imel po eno ploščo zaveze. 16 Pogledal sem in glej, grešili ste proti GOSPODU, svojemu Bogu, naredili ste si ulito tele; hitro ste krenili s poti, ki vam jo je zapovedal GOSPOD. 17 Tedaj sem zgrabil plošči, ju vrgel iz rok in ju razbil pred vašimi očmi.
Mojzes prosi za grešno ljudstvo
18 Potem sem se vrgel pred GOSPODA in kakor prvič ostal štirideset dni in štirideset noči. Nisem ne jedel kruha ne pil vode zaradi vseh vaših grehov, s katerimi ste se pregrešili, ko ste delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, tako da ste ga razjezili. 19 Kajti zbal sem se jeze in srda, s katerim se je jezil na vas, tako da vas je hotel pokončati. In GOSPOD me je tudi tokrat uslišal. 20 Tudi nad Aronom se je GOSPOD tako zelo razjezil, da ga je hotel pokončati; tudi zanj sem takrat prosil. 21 Vaš greh pa, ki ste ga naredili, tele, sem vzel, ga sežgal v ognju, ga zdrobil in popolnoma zmlel v droben prah, prah pa vrgel v potok, ki teče z gore.
22 Tudi v Tabêri, v Masi in v Kibrót Taávi ste jezili GOSPODA. 23 In ko vas je GOSPOD poslal iz Kadeš Barnée in rekel: »Pojdite in vzemite v last deželo, ki vam jo dajem!« ste se uprli ukazu GOSPODA, svojega Boga, in mu niste zaupali in ne poslušali njegovega glasu. 24 Uporni ste bili nasproti GOSPODU vse od dneva, ko sem vas spoznal.
25 Vrgel sem se torej pred GOSPODA in ležal na tleh štirideset dni in štirideset noči, kajti GOSPOD je rekel, da vas bo pokončal. 26 Prosil sem GOSPODA in rekel: »Gospod BOG, ne uničuj svojega ljudstva in svoje dediščine, ki si jih rešil s svojo veličino in jih z močno roko izpeljal iz Egipta! 27 Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Jakoba! Ne oziraj se na trdovratnost tega ljudstva, na njihovo hudobijo in pregreho, 28 da ne bodo rekli v deželi, iz katere si nas izpeljal: ›Ker jih GOSPOD ni mogel pripeljati v deželo, ki jim jo je obljubil, in ker jih je sovražil, jih je odpeljal, da bi jih pomoril v puščavi.‹ 29 In vendar so tvoje ljudstvo in tvoja dediščina, ki si jih izpeljal s svojo veliko močjo in z iztegnjenim laktom.«
Bog odpusti ljudstvu njegov greh
(2 Mz 34,1–9)
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti čas mi je GOSPOD rekel: »Izsekaj si dve kamniti plošči, kakršni sta bili prvi, in pridi k meni na goro! Narêdi si tudi leseno skrinjo! Na plošči bom napisal besede, ki so bile na prvih ploščah, ki si ju razbil; potem ju polôži v skrinjo!« Naredil sem torej skrinjo iz akacijevega lesa, izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi, in s ploščama v roki šel na goro. Napisal je na plošči, kakor je bilo napisano prej, deset besed, ki vam jih je GOSPOD govoril na gori iz ognja na dan občestva; nato ju je GOSPOD dal meni. Obrnil sem se, šel z gore in položil plošči v skrinjo, ki sem jo naredil. Tam sta ostali, kakor mi je zapovedal GOSPOD.
In Izraelovi sinovi so se odpravili iz Beerót Bené Jaakána v Mosêr. – Tam je Aron umrl in bil pokopan. Namesto njega je postal duhovnik njegov sin Eleazar. – Od tam so se odpravili v Hor Gidgád in iz Gidgáda v Jotbáto, deželo potokov. Tisti čas je GOSPOD določil Levijev rod, naj nosi skrinjo GOSPODOVE zaveze, naj stoji pred GOSPODOM, mu služi in v njegovem imenu blagoslavlja; tako je še danes. Zato Levi nima deleža in dediščine s svojimi brati: GOSPOD je njegova dediščina, kakor mu je obljubil GOSPOD, tvoj Bog.
10 Ostal sem torej kakor prvikrat na gori štirideset dni in štirideset noči in GOSPOD me je tudi tokrat uslišal, ni te hotel pokončati. 11 In GOSPOD mi je rekel: »Vstani in pojdi, odpravi se pred ljudstvom, da pridejo in vzamejo v last deželo, ki sem jo s prisego obljubil dati vašim očetom!«
Zakon ljubezni in poslušnosti
12 In zdaj, Izrael, kaj zahteva od tebe GOSPOD, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš GOSPODA, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih poteh, ga ljubiš in služiš GOSPODU, svojemu Bogu, z vsem srcem in z vso dušo, 13 da izpolnjuješ GOSPODOVE zapovedi in njegove zakone, ki ti jih danes zapovedujem, da ti bo dobro. 14 Glej, GOSPODU pripadajo nebo in nebes nebesa in zemlja in vse, kar je na njej. 15 Vendar se je GOSPOD zavzel samo za tvoje očete, da bi jih ljubil, in za njimi je izbral njihov zarod, vas, izmed vseh ljudstev, kakor je danes. 16 Obrežite torej prednjo kožico svojega srca in ne bodite več trdovratni! 17 Kajti GOSPOD, vaš Bog, je Bog nad vsemi bogovi in Gospod nad vsemi gospodi, véliki, mogočni in strašni Bog, ki ne gleda na osebo in ne sprejema podkupnine, 18 ki pomaga do pravice siroti in vdovi, ljubi tujca in mu daje kruha in obleke. 19 Ljubite tujca, kajti bili ste tujci v egiptovski deželi. 20 GOSPODA, svojega Boga, se boj, njemu služi, njega se dŕži in pri njegovem imenu prisegaj! 21 On je tvoja hvalnica, on je tvoj Bog, ki ti je storil velike in strašne reči, ki so jih videle tvoje oči. 22 Sedemdeset duš je bilo tvojih očetov, ko so šli v Egipt, zdaj pa te je GOSPOD, tvoj Bog, namnožil kakor zvezde na nebu.

Job 8

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Prvi Bildádov govor: Bildád oporeka
Bog ravna pravično – tudi z Jobom
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Bildád Suhéjec in rekel:
Doklej boš tako govoril
in bodo besede tvojih ust silen veter?
Mar Bog prevrača pravico,
ali Mogočni prevrača pravičnost?
Če so tvoji otroci grešili proti njemu,
jih je izročil oblasti njihovega greha!
Ti pa, če boš iskal Boga
in prosil milosti Mogočnega,
če si čist in pošten,
se bo zdaj zavzel zate
in ti spet dal prebivališče, ki ti gre.
Tvoja prejšnja sreča se bo zdela majhna,
prihodnja pa bo silno narasla.
Krivičniki propadajo
Le vprašaj prejšnje rodove,
premisli, kar so dognali njihovi očetje!
Mi smo od včeraj in ne vemo nič,
saj so naši dnevi na zemlji le senca.
10 Mar te ne bodo oni poučili in ti povedali,
jemali besed iz svojega srca?
11 Ali raste trstika, kjer ni močvirja,
poganja bičje, kjer ni vode?
12 Še zelen in ne porezan
se posuši prej kot vsaka trava.
13 Taka je usoda vseh, ki pozabljajo na Boga,
izsiljevalčevo upanje propade.
14 Njegovo pričakovanje je nitka,
njegovo upanje je pajčevina.
15 Opira se na svojo hišo, a ne obstane,
oprijemlje se je, a ne vzdrži.
16 Poln soka je pred soncem
in njegova mladika mu poganja na vrtu.
17 Korenine pa se mu stiskajo na groblji,
pod sabo gleda bivališče iz kamenja.
18 Ko ga pogoltne iz njegovega kraja,
ga ta zataji: »Nisem te videl!«
19 Glej, tako je z njegovo veselo potjo,
iz zemlje pa že poganjajo drugi.
Tolažilne obljube
20 Glej, Bog ne zavrača poštenega
in ne drži roke hudobnim.
21 Dal bo, da se bodo smehljala tvoja usta
in veselile tvoje ustnice.
22 Tvoji sovražniki pa se bodo odeli v sramoto
in bivališče krivičnikov bo izginilo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.386, danes: 7.621
Čas izvajanja programa: 0.07s