Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 5,1-20

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

GOVOR NA GORI
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil:
Blagri
(Lk 6,20–23)
»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
Prispodoba o soli in luči
(Mr 9,50; Lk 14,34–35)
13 »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. 15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
O postavi
17 »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. 18 Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. 19 Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu. 20 Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.«

2. Mojzesova knjiga 28-29

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Duhovniška oblačila
(39,1–31)
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti pa vzemi k sebi brata Arona in z njim njegove sinove izmed Izraelovih sinov, da mi bodo služili kot duhovniki: Aron in Aronovi sinovi Nadáb, Abihú, Eleazar in Itamár! Narêdi bratu Aronu sveta oblačila za čast in v okras! Govôri z vsemi, ki se razumejo na umetnost, ki sem jih napolnil z umetelnim duhom, da napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen in mi bo služil kot duhovnik! Naredijo naj tale oblačila: naprsnik, efód, vrhnje oblačilo, spodnje oblačilo, pokrivalo in pas. Naj torej naredijo sveta oblačila tvojemu bratu Aronu in njegovim sinovom, da mi bodo služili kot duhovniki. Naj uporabijo zlato, višnjev in rdeč škrlat, karmezin in tančico.
Efód naj napravijo iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice, kakršno izdelujejo tkalski mojstri. Naj ima dva obramna dela, ki se sklepata; zapenja naj se na obeh koncih. Preveza, ki bodi na njem, naj bo narejena enako in iz celega z njim, iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice. Vzemi oniksova kamna in vreži vanju imena Izraelovih sinov; 10 šest njihovih imen na en kamen in šest drugih imen na drug kamen, po redu, kakor so bili rojeni! 11 Kakor kamnorezec vrezuje pečate, vreži v oba kamna imena Izraelovih sinov; narêdi ju tako, da bosta obdana z zlato pletenino! 12 Pripni oba kamna na obramna dela efóda kot kamna spomina na Izraelove sinove! Aron naj nosi njihova imena pred GOSPODOM na obeh ramah v spomin. 13 Narêdi pletenino iz zlata 14 in dve verižici iz čistega zlata; spleti ju in narêdi kakor vrvici in spleteni verižici pritrdi k pletenini!
15 Potem narêdi naprsnik razsodbe kot umetelno tkano delo; narêdi ga, kakor je narejen efód; narêdi ga iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata ter karmezina in sukane tančice! 16 Naj bo štirioglat, v dve gubi, pedenj dolg in pedenj širok. 17 Vdelaj vanj kamne v štirih vrstah; vrsta karneol, topaz in smaragd naj bo prva vrsta; 18 druga vrsta: rubin, safir in jaspis; 19 tretja vrsta: hijacint, ahat in ametist; 20 četrta vrsta: hrizolit, beril in oniks. Naj se vdelajo v zlato pletenino. 21 Kamnov naj bo dvanajst glede na število imen Izraelovih sinov; naj bodo kakor pečati, na vsakem naj bo vrezano njegovo ime, za dvanajst rodov. 22 In na naprsnik deni spleteni verižici, narejeni kakor vrvici iz čistega zlata! 23 Narêdi tudi zlata obročka za naprsnik in ju pritŕdi na dveh koncih naprsnika! 24 Vtakni potem zlati vrvici v obročka na koncih naprsnika, 25 druga konca obeh vrvic pa zapni v pletenini in ju vtakni v obramna dela efóda od spredaj! 26 Naredi še dva zlata obročka in ju vstavi v konca naprsnika, na njegov notranji rob, ki je obrnjen proti efódu! 27 Potem narêdi dva zlata obročka in ju pritŕdi v obramna dela efóda, spodaj ob sprednji strani, tam, kjer se zapenjata, nad prevezo efóda! 28 Naprsnik z obročki naj privežejo k obročkom efóda z vrvico iz višnjevega škrlata, tako da bo nad prevezo efóda. 29 Tako naj Aron nosi imena Izraelovih sinov na naprsniku razsodbe na svojem srcu, kadar gre v svetišče, v trajen spomin pred GOSPODOM. 30 V naprsnik razsodbe pa deni urím in tumím, da bosta na Aronovem srcu, kadar gre pred GOSPODOVO obličje; in tako naj Aron vedno nosi pred GOSPODOM razsodbo Izraelovih sinov na svojem srcu!
31 Potem narêdi iz višnjevega škrlata vrhnje oblačilo k efódu! 32 Na sredi naj ima odprtino za glavo; ob odprtini naj bo tkan rob; naj bo kakor odprtina pri oklepu, da se ne raztrga. 33 Na robu oblačila pa narêdi granatna jabolka iz višnjevega in rdečega škrlata in karmezina, okrog in okrog po njegovem robu, in med njimi okrog in okrog zlate zvončke: 34 zlat zvonček in granatno jabolko, zlat zvonček in granatno jabolko okrog in okrog po robu vrhnjega oblačila! 35 Aron naj ga ima, ko opravlja službo, da se bo slišalo njegovo zvončkljanje, kadar gre v svetišče pred GOSPODOVO obličje in kadar pride ven; tako ne bo umrl.
36 Potem narêdi ploščico iz čistega zlata in vreži vanjo, kakor vrezujejo v pečat: »Sveto GOSPODU37 Priveži jo na pokrivalo z vrvico iz višnjevega škrlata; spredaj na pokrivalu naj bo! 38 Naj bo na Aronovem čelu, da bo mogel jemati nase pregreške, storjene pri svetih rečeh, ki jih bodo Izraelovi sinovi posvečevali pri vseh svojih svetih darilih; naj bo vedno na njegovem čelu, da bi našli milost pred GOSPODOM.
39 Spodnje oblačilo stki iz sukane tančice in narêdi pokrivalo iz tančice! Napravi pas z umetelnim vezenjem! 40 Za Aronove sinove napravi spodnja oblačila in narêdi jim pasove in visoke čepice za čast in v okras! 41 To obleci bratu Aronu in z njim njegovim sinovom; in mazili jih, umésti jih v službo in jih posvéti, da mi bodo služili kot duhovniki! 42 Napravi jim tudi platnene hlače, da zakrijejo svojo nagoto; segajo naj od ledij do stegna! 43 Aron in njegovi sinovi naj jih imajo na sebi, kadar gredo v shodni šotor ali kadar se bližajo oltarju opravljat službo v svetišču, da si ne naložijo krivde in ne umrejo. To naj bo večni zakon zanj in za njegovo potomstvo za njim.
Posvečevanje duhovnikov
(3 Mz 8,1–36)
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
To stôri, da jih posvetiš in mi bodo služili kot duhovniki. Vzemi junca in dva neoporečna ovna in nekvašenega kruha ter nekvašenih, z oljem umešenih kolačev in nekvašenih, z oljem pomazanih mlincev; narêdi jih iz bele pšenične moke! Polôži jih v košaro in v košari jih prinesi poleg junca in obeh ovnov! Arona in njegove sinove pripelji k vhodu shodnega šotora in jih umij z vodo! Potem vzemi oblačila in obleci Aronu spodnje oblačilo, vrhnje oblačilo k efódu, efód in naprsnik, in ga prepaši s prevezo efóda! Deni mu na glavo pokrivalo in na pokrivalo pritrdi sveti načelek! Vzemi mazilnega olja, izlij mu ga na glavo in ga mazili! Pripelji tudi njegove sinove in jim obleci spodnja oblačila! Opaši jih s pasom, Arona in njegove sinove, in priveži jim visoke čepice; in naj jim pripada duhovništvo po večnem zakonu! Tako umésti Arona in njegove sinove v njihovo službo!
10 Potem pripelji junca pred shodni šotor in Aron in njegovi sinovi naj mu položijo roke na glavo! 11 In zakolji junca pred GOSPODOM pri vhodu v shodni šotor! 12 Vzemi nekaj junčeve krvi in jo s prstom pomaži po rogovih oltarja, vso drugo kri pa izlij na oltarno podnožje! 13 Nato vzemi vso tolščo, ki pokriva drobovje, péčico na jetrih, obe ledvici in tolščo, ki je na njiju, in vse to sežgi na oltarju! 14 Junčevo meso, kožo in iztrebke sežgi v ognju zunaj tabora, ker je to daritev za greh.
15 Nato vzemi prvega ovna in Aron in njegovi sinovi naj mu položijo roke na glavo! 16 Zakolji ovna, vzemi njegovo kri in poškrôpi z njo okrog in okrog po oltarju! 17 Potem ovna razsekaj na kose. Ko opereš njegovo drobovje in noge, jih polôži na njegove kose in na njegovo glavo! 18 Sežgi vsega ovna na oltarju; to je žgalna daritev za GOSPODA, prijeten vonj, ognjena daritev za GOSPODA!
19 Potem vzemi drugega ovna in Aron in njegovi sinovi naj položijo roke ovnu na glavo! 20 Zakolji ovna in vzemi nekaj njegove krvi ter z njo pomaži mečico desnega Aronovega ušesa in mečice desnih ušes njegovih sinov in palce njihovih desnih rok ter palce njihovih desnih nog, potem pa poškrôpi s krvjo okrog in okrog po oltarju! 21 Vzemi krvi, ki je na oltarju, in mazilnega olja ter poškrôpi Arona in njegova oblačila in z njim njegove sinove in oblačila njegovih sinov; tako bo posvečen on in njegovi sinovi, njegova oblačila in oblačila njegovih sinov.
22 Potem vzemi ovnovo tolščo, rep, tolščo, ki pokriva drobovje, jetrno péčico, obe ledvici in tolščo, ki je na njiju, in desno stegno, kajti to je oven umestitve; 23 dalje hleb kruha in kolač z oljem umešenega kruha ter mlinec iz košare z nekvašenim kruhom, ki je pred GOSPODOM. 24 Polôži vse na roke Aronu in na roke njegovim sinovom in to kot dar primikanja primikaj pred GOSPODOM! 25 Potem vzemi to z njihovih rok in to sežgi na oltarju poleg žgalne daritve v prijeten vonj pred GOSPODOM; to je ognjena daritev za GOSPODA!
26 Vzemi tudi prsi ovna umestitve, ki so za Arona, ter jih primikaj kot dar primikanja pred GOSPODOM; potem naj bodo tebi v delež! 27 Tako posvetiš prsi kot dar primikanja in stegno kot dar vzdigovanja, vse to, kar je bilo primikano in kar je bilo vzdigovano od ovna umestitve za Arona in njegove sinove. 28 In to naj Aron in njegovi sinovi dobivajo od Izraelovih sinov kot večni zakon. Kajti to je dar, in sicer dar Izraelovih sinov od njihovih mirovnih daritev kot dar za GOSPODA.
29 Sveta oblačila, ki jih ima Aron, naj dobijo za njim njegovi sinovi, da bodo v njih maziljeni in umeščeni v službo. 30 Sedem dni naj jih oblači tisti izmed njegovih sinov, ki bo duhovnik namesto njega in bo hodil v shodni šotor opravljat službo v svetišču.
31 Ovna umestitve pa vzemi in skuhaj njegovo meso na svetem kraju! 32 Aron in njegovi sinovi naj jedo ovnovo meso s kruhom iz košare pri vhodu v shodni šotor. 33 To smejo jesti tisti, za katere je bila s tem opravljena sprava, da bi jih umestili v službo in jih posvetili; nihče drug ne sme jesti od tega, ker je sveto. 34 Če ostane kaj umestitvenega mesa in kruha do jutra, sežgi, kar je ostalo; ni dovoljeno jesti, ker je sveto! 35 Stôri torej Aronu in njegovim sinovom povsem tako, kakor sem ti zapovedal; sedem dni jih umeščaj v službo! 36 In junca daritve za greh pripravi vsak dan v spravo, da oltar očistiš greha s tem, da na njem opraviš spravo; in mazili ga, da ga posvetiš! 37 Sedem dni opravljaj spravo na oltarju in ga posvečuj, da oltar postane presvet; kar koli se dotakne oltarja, bo sveto!
Vsakdanji žgalni daritvi
(4 Mz 28,1–8)
38 Tole pa pripravi na oltarju: vsak dan dve enoletni jagnjeti, vedno! 39 Eno jagnje pripravi zjutraj, drugo pa proti večeru; 40 in k prvemu jagnjetu desetinko bele moke, umešene s četrtinko vrča olja iz stolčenih oliv, in kot pitno daritev četrtinko vrča vina! 41 Drugo jagnje pa pripravi proti večeru; pripravi ga z enako jedilno in pitno daritvijo kakor zjutraj v prijeten vonj kot ognjeno daritev za GOSPODA! 42 To naj bo stalna žgalna daritev iz roda v rod pri vhodu v shodni šotor pred GOSPODOM, kjer se bom shajal z vami, da bom tam govoril s teboj. 43 Tam se bom shajal z Izraelovimi sinovi in kraj bo posvečen po mojem veličastvu. 44 Posvetil bom shodni šotor in oltar; tudi Arona in njegove sinove bom posvetil, da mi bodo služili kot duhovniki. 45 Prebival bom sredi Izraelovih sinov in bom njihov Bog. 46 In spoznali bodo, da sem jaz, GOSPOD, njihov Bog, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, da bi prebival sredi med njimi; jaz sem GOSPOD, njihov Bog.

Pregovori 13

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lepa beseda lepo mesto najde
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Moder sin uboga očeta,
posmehljivec pa ne posluša svarila.
Vsak pošteno uživa sadove svojih ust,
duša varljivcev uživa nasilje.
Kdor pazi na svoja usta, ohranja življenje,
kdor pa razteza svoje ustnice, mu grozi poguba.
Lenuh hoče, a je brez volje,
volja pridnih pa se izpolni.
Pravični sovraži lažnivo besedo,
krivični pa povzroča zadrege in sramoto.
Pravičnost varuje pot poštenega,
krivičnost pokončuje grešnika.
Nekdo se dela bogatega, pa nima ničesar,
drugi se dela ubogega, pa ima veliko imetje.
Bogastvo je odkupnina za človekovo življenje,
ubožec pa ne čuti grožnje.
Luč pravičnih veselo gori,
svetilka krivičnih pa bo ugasnila.
10 Puhloglavec z ošabnostjo povzroča prepir,
pri teh, ki sprejemajo nasvet, pa je modrost.
11 Na hitro pridobljeno imetje se manjša,
kdor pa ga zbira po malem, ga veča.
12 Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce,
upanje, ki prihaja, pa je drevo življenja.
13 Kdor zametuje besedo, se zadolžuje,
kdor pa upošteva zapoved, je poplačan.
14 Nauk modrega je vrelec življenja,
da se ogne zankam smrti.
15 Dobrohotna dojemljivost pridobiva naklonjenost,
pot varljivcev pa se vleče.
16 Previdni dela vse s spoznanjem,
norec pa raztresa bedaštvo.
17 Krivičnikov poslanec pada v hudobijo,
glasnik resnice pa prinaša zdravje.
18 Kdor zavrača vzgojo, uživa revščino in sramoto,
kdor pa upošteva opomin, si pridobiva ugled.
19 Izpolnjena želja je prijetna duši,
zato je ogibati se hudega norcem gnusoba.
20 Kdor hodi z modrimi, bo moder,
kdor se druži z norci, bo propadel.
21 Grešnike preganja hudobija,
pravične nagrajuje dobrota.
22 Dobri zapušča dediščino sinovom svojih sinov,
grešnikovo imetje pa je shranjeno za pravičnega.
23 Veliko živeža daje krčevina revnih,
marsikdo pa jo zapravi s krivičnostjo.
24 Kdor prizanaša šibi, sovraži svojega sina,
kdor pa ga ljubi, ga zgodaj vzgaja.
25 Pravični jé in se nasiti,
trebuh krivičnih pa ostaja lačen.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.387, danes: 31.622
Čas izvajanja programa: 0.06s