Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 7

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ne sodite
(Lk 6,37–38.41–42)
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Ne sodite, da ne boste sojeni! S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni, in s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, da vzamem iver iz tvojega očesa,‹ če imaš sam bruno v očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa svojega brata.«
Varujte, kar je sveto
»Svetega ne dajajte psom, in svojih biserov ne mečite svinjam, da jih ne pomendrajo z nogami in se nato obrnejo ter vas raztrgajo.«
Prosíte, iščite, trkajte
(Lk 11,9–13)
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa: kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? 10 Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? 11 Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«
Zlato pravilo
12 »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki.«
Dve poti
(Lk 13,24)
13 »Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. 14 Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.«
Drevo spoznamo po sadu
(Lk 6,43–44)
15 »Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. 16 Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? 17 Takó vsako dobro drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe. 18 Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in slabo ne dobrih. 19 Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. 20 Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali.«
Lažni preroki
(Lk 13,25–27)
21 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. 22 Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ 23 In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!‹«
Hiša na skali
(Lk 6,47–49)
24 »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. 25 Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. 26 Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. 27 Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.«
28 Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom, 29 kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor njihovi pismouki.

2. Mojzesova knjiga 37-38

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Skrinja zaveze
(25,10–22)
37 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Becalél je naredil skrinjo iz akacijevega lesa; dva komolca in pol je bila dolga, poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka. Prevlekel jo je znotraj in zunaj s čistim zlatom in ji naredil okrog in okrog zlat venec. Ulil je zanjo štiri zlate obroče za njene štiri noge: dva obroča na eni strani in dva obroča na drugi. Naredil je drogova iz akacijevega lesa in ju pozlatil. In vtaknil je drogova v obroče ob straneh skrinje, da so skrinjo lahko nosili.
Potem je naredil spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol je bil dolg in poldrugi komolec širok. Naredil je dva keruba iz zlata; s kovanim delom ju je naredil na obeh koncih spravnega pokrova, enega keruba na enem koncu, drugega pa na drugem; tako je naredil keruba, da sta se dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih. Razprostirala sta peruti navzgor in z njimi zaslanjala spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov sta gledala na spravni pokrov.
Miza za hlebe obličja
(25,23–30)
10 Naredil je mizo iz akacijevega lesa; dva komolca je bila dolga, en komolec široka in poldrugi komolec visoka. 11 Prevlekel jo je s čistim zlatom in ji naredil zlat venec okrog in okrog. 12 Okrog ji je naredil za dlan širok okvir in napravil na okviru zlat venec. 13 Ulil je zanjo štiri zlate obroče in dal obroče na štiri vogale pri njenih štirih nogah. 14 Tik ob okviru so bili obroči, da so vanje vtikali drogova in so mizo lahko nosili. 15 Naredil je drogova iz akacijevega lesa in ju pozlatil, da se je miza mogla nositi. 16 Iz čistega zlata je naredil tudi posode za mizo: sklede, torilca, vrče in kozarce, s katerimi so se izlivale pitne daritve.
Sedmerorami svečnik
(25,31–40)
17 Potem je naredil svečnik iz čistega zlata; s kovanjem ga je naredil, njegovo nogo in deblo; z njim vred so bile iz celega njegove čaše, popki in cveti. 18 Šest vej je izhajalo iz njegovih strani: tri veje svečnika z ene strani in tri veje z druge. 19 Po tri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popkom in cvetom so bile na vsaki veji; tako je bilo na šestih vejah, ki so izhajale iz svečnika. 20 Na svečniku samem so bile štiri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popki in cveti. 21 In sicer je bil popek pod dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika, in popek pod drugima dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika, in popek pod zadnjima dvema vejama, kjer izhajata iz svečnika; tako je bilo pri šestih vejah, izhajajočih iz svečnika. 22 Ti popki in te veje so bili z njim vred iz celega; vse je bilo eno samo kovano delo iz čistega zlata. 23 Naredil je zanj sedem svetilk, utrinjače in skledice iz čistega zlata. 24 Naredil ga je iz enega talenta čistega zlata z vsemi njegovimi napravami vred.
Kadilni oltar
(30,1–5)
25 Potem je naredil kadilni oltar iz akacijevega lesa; en komolec je bil dolg, en komolec širok, štirioglat, in dva komolca visok; rogovi so bili z njim vred iz celega. 26 Prevlekel ga je s čistim zlatom: ploščo, stene okrog in okrog in rogove; in napravil mu je okrog zlat venec. 27 Naredil je zanj dva zlata obroča pod vencem na obeh straneh, na obeh nasprotnih koncih, da so vanju vtikali drogova, da so ga na njiju nosili. 28 Drogova je naredil iz akacijevega lesa in ju pozlatil.
29 Napravil je tudi olje za sveto maziljenje in čisto dišeče kadilo, kakor ga dela mazilar.
Žrtveni oltar in umivalnik
(27,1–8)
38 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je naredil oltar za žgalne daritve iz akacijevega lesa: pet komolcev dolg, pet komolcev širok, štirioglat, in tri komolce visok. Naredil mu je rogove na štirih vogalih, tako da so bili rogovi z njim vred iz celega, in ga prevlekel z bronom. Naredil je vse priprave pri oltarju: lonce, lopate, kotlice, vilice in ponve; vse te priprave je naredil iz brona. Za oltar je naredil tudi rešetko, mrežast izdelek iz brona, in jo dal pod obrobek, da je segala do polovice višine oltarja. Ulil je štiri obroče na štirih vogalih bronaste rešetke, da so vanje vtikali drogova. Drogova je naredil iz akacijevega lesa in ju prevlekel z bronom. Vtaknil je drogova v obroče ob straneh oltarja, da so ga z njima lahko nosili. Naredil ga je votlega, iz desk.
Potem je naredil bronast umivalnik z bronastim stojalom iz ogledal službujočih žena, ki so služile pri vhodu v shodni šotor.
Dvorišče svetega šotora
(27,9–19)
Potem je naredil dvorišče. Za poldansko stran, proti jugu, so bile zavese za dvorišče iz sukane tančice, sto komolcev dolge; 10 zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi pa so bili iz srebra. 11 Za severno stran so bile zavese dolge sto komolcev; zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi pa so bili iz srebra. 12 Na zahodni strani so bile zavese dolge petdeset komolcev; zanje je bilo deset stebrov z desetimi podstavki; kavlji stebrov in njihove vezi so bili iz srebra. 13 Na vzhodni strani pa petdeset komolcev: 14 petnajst komolcev zaves na enem krilu, zanje trije stebri s tremi podstavki; 15 in enako za drugo krilo. Z ene in druge strani vrat na dvorišče je bilo petnajst komolcev zaves, zanje trije stebri s tremi podstavki. 16 Vse zavese okrog in okrog dvorišča so bile iz sukane tančice, 17 podstavki za stebre iz brona, kavlji stebrov in njihove vezi iz srebra in prevleka njihovih glavičev iz srebra; vsi stebri dvorišča so imeli srebrne vezi.
18 Zagrinjalo vrat na dvorišče je bilo umetelno vezenje iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; bilo je dvajset komolcev dolgo in pet komolcev visoko po širini, v skladu z zavesami na dvorišču. 19 Njihovi štirje stebri s štirimi podstavki so bili iz brona; njihovi kavlji so bili iz srebra in prevleka njihovih glavičev in njihove vezi iz srebra. 20 Vsi količki za prebivališče in za dvorišče okrog in okrog so bili iz brona.
Stroški za sveti šotor
21 To je obračun za prebivališče, prebivališče pričevanja, ki ga je dal izračunati Mojzes. To je bilo opravilo levitov pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona. 22 Becalél, sin Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu, je naredil vse, kar je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 23 Z njim je bil Oholiáb, Ahisamáhov sin iz Danovega rodu: rezbar, tkalski mojster in vezilec na višnjevem in rdečem škrlatu, karmezinu in sukani tančici.
24 Vsega zlata, kar so ga porabili za delo pri vseh delih pri svetišču – darovanega zlata –, je bilo devetindvajset talentov in sedemsto trideset šeklov, po svetiščnem šeklu.
25 Srebra teh, ki so bili v skupnosti prešteti, je bilo sto talentov in tisoč sedemsto petinsedemdeset šeklov, po svetiščnem šeklu: 26 pol šekla na glavo, polovica šekla – po svetiščnem šeklu – od vsakega, ki je prešel k preštetim, od dvajset let starih in čez, torej od šeststo tri tisoč petsto petdeset mož. 27 Za ulivanje podstavkov za svetišče in podstavkov za zagrinjalo so porabili sto talentov srebra, sto podstavkov iz stotih talentov, torej talent za podstavek. 28 Iz tisoč sedemsto petinsedemdesetih šeklov je naredil kavlje za stebre, posrebril njihove glaviče in jih opremil z vezmi.
29 Darovanega brona je bilo sedemdeset talentov in dva tisoč štiristo šeklov. 30 Iz njega je naredil podstavke pri vhodu v shodni šotor, bronasti oltar, njegovo bronasto rešetko, vse priprave pri oltarju, 31 podstavke dvorišča okrog in okrog, podstavke pri vratih na dvorišče, vse količke prebivališča in vse količke dvorišča okrog in okrog.

Pregovori 17

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kjer ljudje v miru žive, jim rajske ptice žvrgole
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Boljši je zalogaj suhega kruha v miru
kakor hiša, polna mesa, v prepiru.
Dojemljiv hlapec bo gospodar ostudnemu sinu,
dediščino bo delil z brati.
Plavž je za srebro, peč je za zlato,
srca pa preizkuša GOSPOD.
Hudobnež rad prisluhne varljivim ustnicam,
lažnivec rad posluša zloben jezik.
Kdor žali reveža, sramoti njegovega stvarnika,
kdor se veseli pogube drugih, ne ostane brez kazni.
Krona starih so otrok otroci,
slava otrok so njihovi očetje.
Mlahavemu ne pristoji slovesen govor,
plemenitemu človeku še manj lažnivo govorjenje.
Drag kamen je dar v očeh njegovega lastnika,
kamor koli se obrne, je dojemljiv.
Kdor prikriva prekršek, išče ljubezni,
kdor ga z besedo podvaja, ločuje prijatelje.
10 Razumnega bolj prizadene grožnja
kakor sto udarcev norca.
11 Hudobnež išče le upor,
krut sel bo poslan proti njemu.
12 Bolje je srečati medvedko, oropano mladičev,
kakor norca v njegovi bednosti.
13 Kdor vrača húdo za dobro,
mu húdo ne odide iz hiše.
14 Začeti prepir je kakor odjeziti vodo,
opústi pravdo, preden se sproži.
15 Kdor oprošča krivega in kdor obsoja pravičnega,
oba sta gnusoba GOSPODU.
16 Čemú denar v norčevi roki?
Da si kupi modrost, če pa nima razuma?
17 Prijatelj ljubi v vsakršnih časih
in brat se izkaže v stiski.
18 Kdor je brez razuma, daje roko,
sprejema poroštvo za svojega bližnjega.
19 Kdor ljubi pregreho, ljubi prepir,
kdor povišuje svoja vrata, išče razdejanja.
20 Kdor je zvijačnega srca, ne bo našel sreče,
kdor je lažnivega jezika, bo padel v hudobijo.
21 Kdor rodi norca, mu bo v žalost,
oče mlahavega ne bo imel veselja.
22 Veselo srce podarja zdravje,
potrt duh pa suši kosti.
23 Krivičnik sprejema podkupnino iz naročja,
da prevrača poti pravice.
24 Modrost je pred obličjem razumnega,
norčeve oči pa so na koncu sveta.
25 Ponoreli sin je v žalost svojemu očetu,
grenkoba svoji materi.
26 Ni pošteno denarno kaznovati pravičnega,
tepsti plemenite ni primerno.
27 Kdor brzda svoje besede, ljubi spoznanje,
kdor je mirnega duha, je razumen človek.
28 Tudi bedak velja za modrega, kadar molči,
za razumnega, kadar drži svoje ustnice zaprte.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.447, danes: 21.465
Čas izvajanja programa: 0.08s