Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 8,1-13

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

OZNANJANJE NEBEŠKEGA KRALJESTVA
Jezus očisti gobavca
(Mr 1,40–45; Lk 5,12–16)
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je prišel z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, se poklonil pred njim do tal in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob. Nato mu je Jezus rekel: »Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
Jezus ozdravi stotnikovega služabnika
(Lk 7,1–10; Jn 4,43–54)
Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril: »Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi.« Jezus mu je rekel: »Pridem in ga ozdravim.« Stotnik pa mu je odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« 10 Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam: Pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere! 11 Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. 12 Sinovi kraljestva pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.« 13 Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In služabnik je ozdravel tisto uro.

2. Mojzesova knjiga 39-40

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Duhovniška oblačila
(28,1–43)
39 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Iz višnjevega in rdečega škrlata in karmezina so naredili obredna oblačila za službo v svetišču; naredili so sveta oblačila za Arona, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Naredil je efód iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice. Zlato so skovali v liste in jih razrezali v niti, da so jih vdelali v višnjev in rdeč škrlat, v karmezin in v tančico, kakor to dela tkalski mojster. Naredili so mu obramna dela, ki sta se sklepala; na obeh koncih se je zapenjal. Preveza, ki je bila na njem, je bila narejena enako in iz celega z njim, iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Napravili so oniksova kamna, tako da sta bila obdana z zlato pletenino in imela vrezana imena Izraelovih sinov, kakor jih zna vrezati pečatar. In pritrdili so ju na obramna dela efóda kot kamna spomina na Izraelove sinove, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Naprsnik je naredil kot umetelno tkano delo, kakor je narejen efód, iz zlata, višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice. Naprsnik je bil štirioglat; naredili pa so ga v dve gubi, pedenj dolgega in pedenj širokega, v dve gubi. 10 Vanj so vdelali kamne v štirih vrstah: vrsta karneol, topaz in smaragd je bila prva vrsta; 11 druga vrsta: rubin, safir in jaspis; 12 tretja vrsta: hijacint, ahat in ametist; 13 četrta vrsta: hrizolit, beril in oniks. Ko so jih vdelali, so jih obdali z zlato pletenino. 14 Kamnov je bilo glede na imena Izraelovih sinov dvanajst, po njihovih imenih; vrezani so bili kakor pečati, vsak s svojim imenom, za dvanajst rodov. 15 Na naprsnik so dali spleteni verižici, narejeni kakor vrvici iz čistega zlata. 16 Naredili so dve zlati pletenini in dva zlata obročka in pritrdili obročka na dveh koncih naprsnika. 17 Potem so zlati vrvici položili v obročka na koncih naprsnika, 18 druga konca obeh vrvic pa so zapeli v pletenini in ju vtaknili v obramna dela efóda od spredaj. 19 Naredili so še dva zlata obročka in ju vstavili v konca naprsnika na njegov notranji rob, ki je obrnjen proti efódu. 20 Potem so naredili dva zlata obročka in ju pritrdili v obramna dela efóda, spodaj ob sprednji strani, tam, kjer se zapenjata, nad prevezo efóda. 21 In privezali so naprsnik z obročkoma k obročkoma efóda z vrvico iz višnjevega škrlata, tako da je bil nad prevezo efóda in se naprsnik ni premikal od efóda, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
22 Potem je naredil vrhnje oblačilo k efódu kot tkalčevo delo, célo iz višnjevega škrlata. 23 Odprtina sredi vrhnjega oblačila je bila kakor odprtina pri oklepu; ob odprtini je bil tkan rob, da se ni trgala. 24 Na robu vrhnjega oblačila pa so naredili granatna jabolka iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice. 25 Naredili so zvončke iz čistega zlata in jih pritrdili sredi med granatna jabolka na rob vrhnjega oblačila okrog in okrog, sredi med granatna jabolka: 26 zvonček in granatno jabolko, zvonček in granatno jabolko, okrog in okrog po robu vrhnjega oblačila za službo, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
27 Potem so kot tkalčevo delo naredili spodnje oblačilo iz tančice, za Arona in njegove sinove, 28 pokrivalo iz tančice, okrašene visoke čepice iz tančice in platnene hlače iz sukane tančice, 29 pas iz sukane tančice, višnjevega in rdečega škrlata in karmezina z umetelnim vezenjem, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
30 Potem so naredili ploščico, sveti načelek, iz čistega zlata in napisali nanjo, kakor se vrezuje pisanje v pečat: »Sveto GOSPODU31 In pripeli so nanjo vrvico iz višnjevega škrlata, da se je privezala zgoraj na pokrivalu, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
32 Tako je bilo končano vse delo pri prebivališču shodnega šotora. Izraelovi sinovi so naredili natanko tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu; tako so naredili.
Mojzes sprejme opravljeno delo
(35,10–19)
33 K Mojzesu so prinesli prebivališče, šotor in vse njegove priprave, kljuke, deske, zapahe, stebre in podstavke, 34 pregrinjalo iz rdeče barvanih ovnovih kož, pregrinjalo iz delfinovih kož in zastirajoče zagrinjalo, 35 skrinjo pričevanja, njena drogova in spravni pokrov, 36 mizo z vsemi posodami in hlebe obličja, 37 svečnik iz čistega zlata, njegove svetilke, vse njegove priprave in olje za luč, 38 zlati oltar, mazilno olje, dišeče kadilo, zagrinjalo pri vhodu v šotor, 39 bronasti oltar, njegovo bronasto rešetko, drogova in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo, 40 zavese za dvorišče, njegove stebre in podstavke, zagrinjalo za vrata na dvorišče, vrvi, količke in vse priprave za službo v prebivališču, za shodni šotor, 41 obredna oblačila za službo v svetišču, sveta oblačila za duhovnika Arona in oblačila njegovih sinov za duhovniško službo.
42 Kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu, so Izraelovi sinovi opravili vse delo. 43 Mojzes je tedaj videl, da so dokončali vse delo; kakor je GOSPOD zapovedal, tako so naredili. In Mojzes jih je blagoslovil.
Navodila za posvetitev svetišča in duhovnikov
40 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Prvi dan prvega meseca postavi prebivališče shodnega šotora! Postavi tja skrinjo pričevanja in jo zakrij z zagrinjalom! Prinesi mizo in urêdi njeno opremo; prinesi tudi svečnik in natakni svetilke! Postavi zlati kadilni oltar pred skrinjo pričevanja in obesi zagrinjalo pri vhodu v prebivališče! Postavi oltar za žgalne daritve pred vhod v prebivališče shodnega šotora! Postavi umivalnik med shodni šotor in oltar ter vlij vanj vode! Naokrog napravi dvorišče in obesi zagrinjalo pri vratih na dvorišče! Vzemi mazilno olje in pomazili prebivališče in vse, kar je v njem, pa ga posvéti in vse njegove priprave, da bo sveto! 10 Pomazili oltar za žgalne daritve in vse njegove priprave in posvéti oltar, da bo oltar nadvse svet! 11 Pomazili umivalnik in njegovo stojalo in ga posvéti!
12 Potem pripelji Arona in njegove sinove k vhodu v shodni šotor in jih umij z vodo! 13 Obleci Arona v sveta oblačila, pomazili ga in ga posvéti, da mi bo služil kot duhovnik. 14 Tudi njegove sinove pripelji in jih obleci v spodnja oblačila 15 ter jih pomazili, kakor si mazilil njihovega očeta, da mi bodo služili kot duhovniki! Maziljenje naj jim podeli duhovništvo za vedno, iz roda v rod.«
16 Mojzes je to storil; natanko tako, kakor mu je GOSPOD zapovedal, je storil.
17 Prvi dan prvega meseca v drugem letu je bilo prebivališče postavljeno. 18 Mojzes je postavil prebivališče: namestil je podstavke, postavil deske, vtaknil zapahe in postavil stebre. 19 Razpel je šotorsko streho čez prebivališče in prek nje položil vrhnje šotorsko pregrinjalo, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 20 Vzel je pričevanje in ga položil v skrinjo, vtaknil je drogova ob skrinjo in položil spravni pokrov na skrinjo. 21 Prinesel je skrinjo v prebivališče, obesil zagrinjalo za zastiranje in zastrl skrinjo pričevanja, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 22 Potem je postavil mizo v shodni šotor na severno stran prebivališča, zunaj zagrinjala. 23 Nanjo je naložil hlebe kruha v vrsto pred GOSPODOM, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 24 Svečnik je postavil v shodni šotor nasproti mizi na južno stran prebivališča. 25 In postavil je svetilke gor pred GOSPODOM, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 26 Zlati oltar je postavil v shodni šotor pred zagrinjalo. 27 Na njem je zažgal dišeče kadilo, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 28 Nato je obesil zagrinjalo pri vhodu v prebivališče. 29 Oltar za žgalne daritve je postavil pred vhod v prebivališče shodnega šotora in daroval na njem žgalno in jedilno daritev, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 30 Umivalnik je postavil med shodni šotor in oltar ter vlil vanj vode za umivanje. 31 Z njo so si Mojzes, Aron in njegovi sinovi umivali roke in noge. 32 Kadar so šli v shodni šotor in kadar so se bližali oltarju, so se umili, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 33 Okoli prebivališča in oltarja je napravil dvorišče ter obesil zagrinjalo pri vratih na dvorišče. Tako je Mojzes dokončal delo.
Božje veličastvo napolni svetišče
(4 Mz 9,15–23)
34 Shodni šotor je tedaj pokril oblak in GOSPODOVO veličastvo je napolnilo prebivališče. 35 In Mojzes ni mogel vstopiti v shodni šotor, kajti oblak je obstal nad njim in GOSPODOVO veličastvo je napolnjevalo prebivališče.
36 Kadar koli se je oblak vzdignil iznad prebivališča, so se Izraelovi sinovi odpravili, dokler so bili na potovanju. 37 Če pa se oblak ni vzdignil, se niso odpravili do dne, ko se je vzdignil. 38 Kajti GOSPODOV oblak je bil podnevi na prebivališču, ponoči pa je bil ogenj v njem pred očmi vse Izraelove hiše, dokler so bili na potovanju.

Pregovori 18

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spravljivost in prepirljivost
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kdor se hoče spreti, išče pretvezo,
prepira se ob vsaki priložnosti.
Norec ne išče veselja v razumnosti,
temveč v razkazovanju svojega srca.
Kadar pride krivica, pride tudi prezir,
s sramoto pride zaničevanje.
Besede človekovih ust so globoka voda,
izvir modrosti je narasel hudournik.
Ni pošteno držati s krivičnim,
pravičnega tlačiti v pravdi.
Norčeve ustnice se spuščajo v prepir,
njegova usta izzivajo udarce.
Norcu so njegova usta v pogubo,
njegove ustnice so past za njegovo življenje.
Podpihovalčeve besede so kakor slaščice,
lezejo v notranjost telesa.
Kdor je malomaren pri svojem delu,
je brat podiralcu.
10 GOSPODOVO ime je utrjen stolp,
pravični se zateka vanj in je na varnem.
11 Imetje je bogatemu močna trdnjava,
kakor visoko obzidje v njegovo obrambo.
12 Človekovo srce se povzdiguje pred padcem,
ponižnost stopa pred častjo.
13 Kdor vrača besedo, preden sliši,
je to bedaštvo, v sramoto mu je.
14 Človekov duh prenaša telesno bolečino,
a kdo bo vzdignil potrtega duha?
15 Razumno srce si pridobiva spoznanje,
uho modrih išče spoznanje.
16 Darilo odpira človeku pot,
pripelje ga pred veljake.
17 V pravdi ima prvi prav,
potem pride njegov nasprotnik in ga preizkuša.
18 Prepire končuje žreb,
ta odloča med močnimi.
19 Užaljen brat je hujši kot utrjeno mesto,
prepiri so kakor grajski zapah.
20 Vsak želodec se siti s sadovi svojih ust,
siti se s pridelkom svojih ustnic.
21 Smrt in življenje sta v oblasti jezika,
kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad.
22 Kdor je našel ženo, je našel nekaj dobrega,
prejel je milost od GOSPODA.
23 Revež govori milo,
bogatin odgovarja trdo.
24 Kdor ima mnogo prijateljev, se mora izpriditi,
toda obstaja prijatelj, ki je bolj vdan kakor brat.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.749, danes: 21.063
Čas izvajanja programa: 0.05s