Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 15

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Angeli s poslednjimi nadlogami
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato sem na nebu videl drugo znamenje, veliko in čudovito: sedem angelov, ki so nosili sedem nadlog. Te so poslednje. Kajti z njimi se je dopolnil Božji srd.
Videl sem tudi nekakšno stekleno morje, pomešano z ognjem. In tisti, ki so premagali zver in njeno podobo ter število njenega imena, so stali na tem steklenem morju, z Božjimi harfami v rokah. Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagnjeta:
»Velika in čudovita so tvoja dela,
Gospod, Bog, vladar vsega.
Pravična in resnična so tvoja pota,
kralj narodov!
Kdo se ne bi bal, Gospod,
in ne slavil tvojega imena?
Zakaj ti edini si svet.
Vsi narodi bodo prišli
in se poklonili pred tabo,
ker so se razodele tvoje sodbe.«
Zatem sem videl, kako se je v nebesih odprlo svetišče šotora pričevanja. Iz svetišča je stopilo sedem angelov, ki so nosili sedem nadlog. Oblečeni so bili v čisto in bleščeče platno, čez prsi pa so bili prepeti z zlatimi pasovi. Eno izmed štirih živih bitij je dalo angelom sedem zlatih čaš, napolnjenih s srdom Boga, ki živi na veke vekov. Božja slava in Božja moč sta tedaj napolnili svetišče z dimom. In nihče ni mogel stopiti v svetišče, dokler se niso izpolnile sedmere nadloge sedmih angelov.

Estera 7-8

Estera :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hamána obesijo
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kralj in Hamán sta torej prišla, da bi pila s kraljico Estero. Kralj je tudi ta drugi dan na vinski gostiji rekel Esteri: »Kaj je tvoja želja, kraljica Estera? Dano ti bo. Kaj je tvoja prošnja? Če bi tudi bilo do pol kraljestva, se ti bo izpolnilo.« Kraljica Estera je odgovorila in rekla: »Če sem našla milost v tvojih očeh, o kralj, in če je kralju všeč, naj mi bo podarjeno moje življenje na mojo željo in moje ljudstvo na mojo prošnjo. Kajti prodani smo, jaz in moje ljudstvo za pokončanje, morijo in pogubo. Ko bi bili prodani za sužnje in dekle, bi molčala, kajti ta stiska ne bi veljala kot oškodovanje kralja.« Tedaj je kralj Ahasvér vprašal kraljico Estero: »Kdo je to in kje je ta, ki ga nagiba srce, da bi storil tako?« Estera je rekla: »Mož stiske in sovražnik je Hamán, ta hudobnež.«
Hamána je spreletel strah pred kraljem in kraljico. Kralj je v svojem razburjenju vstal od vinske gostije proti vrtu palače. Hamán pa je ostal, da bi pri kraljici Esteri prosil za svoje življenje, kajti videl je, da je kralj že sklenil pogubo zanj. Kralj se je vrnil z vrta palače v hišo vinske gostije, prav ko se je Hamán zgrudil na ležalnik, kjer je bila Estera. Kralj je dejal: »Ali hoče celo kraljici delati silo pri meni v hiši?« Komaj je prišla beseda iz kraljevih ust, že so Hamánu zagrnili obličje. Harboná, eden od kraljevih evnuhov, je rekel pred kraljem: »Glej, tudi vislice, katere je Hamán dal napraviti za Mordohaja, ki je govoril kralju v dobro, stojijo v Hamánovi hiši, petdeset komolcev visoke.« Kralj je dejal: »Obesite ga nanje!« 10 In obesili so Hamána na vislice, ki jih je dal pripravil za Mordohaja, in kraljevo razburjenje se je poleglo.
Kraljeva naklonjenost se obrne k Judom
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kralj Ahasvér je tistega dne dal Esteri hišo Hamána, nasprotnika Judov. Mordohaj pa je prišel pred kralja, ker je Estera povedala, kaj ji je bil. Kralj je snel svoj pečatni prstan, ki ga je dal odvzeti Hamánu, in ga izročil Mordohaju, Estera pa je postavila Mordohaja nad Hamánovo hišo.
Estera je ponovno govorila pred kraljem; padla mu je pred noge in ga jokaje prosila, da bi odvrnil hudobni načrt Agágovca Hamána in naklep, ki ga je koval proti Judom. Kralj je iztegnil proti Esteri zlato žezlo. Estera je vstala, stopila pred kralja in spregovorila: »Če je kralju všeč in če sem našla milost pred njim, če je zadeva pravilna pred kraljem in sem dobra v njegovih očeh, naj se zapiše, da kralj preklicuje pismo, naklep Hamedátovega sina Hamána, Agágovca, katero je dal napisati, da bi pogubil Jude, ki so po vseh kraljevih pokrajinah. Kajti kako bi mogla gledati nesrečo, ki naj zadene moje ljudstvo? Kako bi mogla gledati pogubo svojega sorodstva?« Kralj Ahasvér je rekel kraljici Esteri in Judu Mordohaju: »Glejta, Hamánovo hišo sem dal Esteri, njega samega pa so obesili na vislice, ker je iztegnil svojo roko po Judih. Vidva pa napišita glede Judov, kakor se zdi dobro v vajinih očeh, v kraljevem imenu in zapečatita s kraljevim prstanom! Kajti pisma, ki je bilo napisano v kraljevem imenu in zapečateno s kraljevim prstanom, ni mogoče preklicati.«
Tisti čas, to je triindvajsetega dne tretjega meseca, ki je mesec siván, so poklicali kraljeve pisarje in natanko tako, kakor je Mordohaj ukazal, so pisali Judom, namestnikom, načelnikom in poglavarjem sto sedemindvajsetih pokrajin od Indije do Etiopije, vsaki pokrajini v njeni pisavi in vsakemu ljudstvu v njegovem jeziku, tudi Judom v njihovi pisavi in v njihovem jeziku. 10 Pisati je dal v imenu kralja Ahasvérja in zapečatil s kraljevim prstanom ter po hitrih slih, ki so jezdili na državnih poštnih konjih, vzrejenih v žrebčarnah, razposlal pisma, 11 po katerih je kralj Judom po vseh mestih dovolil, da se zberejo in postavijo v bran za svoje življenje. Vsako oboroženo krdelo ljudstva ali pokrajine, ki bi jih napadlo, smejo skupaj z ženami in otroki pokončati, pomoriti in pogubiti ter zapleniti njihovo premoženje, 12 po vseh pokrajinah kralja Ahasvérja na isti dan, na trinajsti dan dvanajstega meseca, ki je mesec adár. 13 Prepis pisma naj izdajo kot zakon v vsaki posamezni pokrajini in ga razglasijo vsem ljudstvom, da bi bili Judje pripravljeni na ta dan, da se maščujejo nad svojimi sovražniki. 14 Hitri sli so po kraljevem povelju urno in naglo odjezdili na državnih poštnih konjih, v prestolnici Suze pa so izdali zakon.
15 Mordohaj je od kralja odšel v kraljevskem oblačilu iz vijoličastega škrlata in belega platna, z veliko zlato krono ter s plaščem iz tančice in rdečega škrlata. Mesto Suze je vriskalo od veselja. 16 Pri Judih je bila luč in veselje, radost in čast. 17 V vsaki pokrajini in v vsakem mestu, povsod, kamor sta dospela kraljev ukaz in njegova odločba, je pri Judih vladalo veselje in radost, gostija in praznik. Mnogi izmed ljudstev dežele so postali Judje, ker je padel nanje strah pred Judi.

Psalmi 107,1-22

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PETA KNJIGA
(Ps 107–150)
PSALM 107 (106)
Zahvalna pesem odrešenih
107 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Naj govorijo GOSPODOVI rešenci,
ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke
in jih je zbral iz vseh dežel:
z vzhoda in zahoda, s severa in juga.

Zablodili so v puščavi na pustinjski poti,
naseljenega mesta niso našli.
Bili so lačni in žejni,
njihova duša v njih je omagala.
V svoji stiski so vpili h GOSPODU,
iz njihovih tesnob jih je rešil:
vodil jih je po pravi poti,
da so šli proti naseljenemu mestu.
Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
ker je nasitil poželjivo grlo
in napolnil lačno dušo z dobrim.

10 Nekateri so bivali v temi in smrtni senci,
jetniki bede in železja,
11 ker so se uprli Božjim besedam
in so zasmehovali sklep Najvišjega.
12 Srce jim je ponižal z mukami,
spotaknili so se, pa ni bilo pomočnika.
13 V svoji stiski so vpili h GOSPODU,
iz njihovih tesnob jih je rešil:
14 potegnil jih je iz teme in smrtne sence,
pretrgal jim je spone.
15 Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom,
16 ker je razbil bronasta vrata
in presekal železne zapahe.

17 Neumni so zaradi poti svojega hudodelstva,
zaradi svojih krivd so trpeli muke.
18 Vsako jed je mrzila njihova duša,
dospeli so do vrat smrti.
19 V svoji stiski so vpili h GOSPODU,
njihovih tesnob jih je odrešil:
20 poslal je svojo besedo in jih ozdravil,
potegnil jih je iz njihovih jam.
21 Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom.
22 Naj darujejo zahvalne daritve,
z vriskanjem naj pripovedujejo o njegovih delih.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.663, danes: 7.898
Čas izvajanja programa: 0.06s