Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 18

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Padec Babilona
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. Z močnim glasom je zaklical:
»Padel je, padel véliki Babilon
in postal bivališče demonov,
pribežališče vseh nečistih duhov,
pribežališče vseh nečistih ptic,
in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrzke,
ker so vsi narodi pili od vina
njegovega pobesnelega vlačugarstva,
kralji zemlje so se vlačugali z njim
in trgovci zemlje so obogateli od njegovega silnega razkošja.«
Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel:
»Pojdi iz njega, ljudstvo moje,
da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih
in da te ne prizadenejo
njegove nadloge!
Zakaj njegovi grehi so se nagrmadili do neba
in Bog se je spomnil njegovih krivic.
Izplačajte ga, kakor je sam izplačal,
in povrnite mu dvojno po njegovih delih.
Dvojno mu nalijte v čašo, v katero je sam nalival.
Kolikor si je privoščil sijaja in naslad,
toliko muk in bridkosti mu prizadenite.
Zakaj v svojem srcu pravi:
›Sedim kakor kraljica,
nisem vdova
in ne bom okusila bridkosti.‹
Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle nadenj nadloge:
smrt, žalost in lakota,
in bo sežgan v ognju.
Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je sodil.«
Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim, bodo jokali in žalovali za njim, ko bodo videli dim njegovega požara. 10 Od daleč bodo stali iz strahu pred njegovimi mukami in vpili:
»Gorje, gorje, véliko mesto,
Babilon, mogočno mesto,
zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba!«
11 Tudi trgovci zemlje jokajo in žalujejo za njim, ker nihče ne kupuje več njihovega blaga: 12 blaga iz zlata, srebra, dragih kamnov, biserov, tančice, bagra, svile in škrlata; pa vsakovrstnega dišečega lesa, vsakovrstnega orodja iz slonovine, vsakovrstnega orodja iz najdražjega lesa, brona, železa in marmorja; 13 pa cimeta in balzama, dišav, mire in kadila, vina in olja, najboljše moke in žita, goveda in ovc, konj in voz, sužnjev in človeških življenj.
14 »Sadeži, ki jih je želela tvoja duša,
so izginili,
ves sijaj in ves blesk
je odpadel od tebe
in nikoli več ga ne bodo našli.«
15 Trgovci, ki prekupčujejo s tem blagom in ki so obogateli od tega mesta, bodo iz strahu pred njegovimi mukami stali od daleč, jokali in žalovali ter 16 govorili:
»Gorje, gorje, véliko mesto,
ki si bilo oblečeno v tančico,
v bager in škrlat,
bleščeče okrašeno z zlatom,
z dragimi kamni in biseri,
17 zakaj v eni uri je bilo opustošeno tolikšno bogastvo!«
Vsi krmarji, vsi, ki plovejo iz kraja v kraj, vsi pomorščaki in vsi, ki so zaposleni na morju, so stali od daleč 18 ter vpili, ko so videli dim njegovega požara, rekoč: »Katero mesto je bilo podobno temu velikanskemu mestu?« 19 Glavo so si potresli s prahom ter vpili, jokali in tožili, rekoč:
»Gorje, gorje, véliko mesto,
od katerega razkošja
so obogateli vsi, ki so imeli ladje na morju,
zakaj v eni uri je bilo opustošeno!
20 Razveselite se nad tem mestom, nebesa,
sveti, apostoli in preroki,
ker je Bog uresničil nad njim vašo sodbo!«
21 Tedaj je silen angel vzdignil kamen, velik kakor mlinski kamen, in ga zagnal v morje, rekoč:
»S takšnim zamahom bo vržen
Babilon, véliko mesto,
in ga ne bo več najti.
22 V tebi se ne bo več slišal
glas harfistov in godcev,
piskačev in trobentačev.
V tebi se ne bo našel več
noben obrtnik kakršne koli stroke.
V tebi se ne bo več slišal
glas mlina.
23 V tebi ne bo več svetila
luč svetilke.
V tebi se ne bo več slišal
glas ženina in neveste.
Zakaj tvoji trgovci so bili velikaši zemlje
in tvoje čarovnije so zapeljale vse narode.
24 V njem se je našla kri prerokov in svetih
ter vseh, ki so bili umorjeni na zemlji.«

Izaija 3-4

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Brezvladje v Jeruzalemu
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Glej, Gospod, BOG nad vojskami,
bo odvzel Jeruzalemu in Judu
podporo in palico,
vso podporo kruha
in vso podporo vode:
vojaka in bojevnika,
sodnika in preroka,
vedeža in starešina,
petdesetnika
in veljaka,
svetovalca in izurjenega obrtnika
in pazljivega zagovarjalca.
Postavil jim bom dečke za prvake,
vladajo naj jim razvajenci.
Ljudje bodo zatirali drug drugega,
vsak svojega bližnjega,
deček bo predrzen do starega,
potepuh do spoštovanega.

Potem bo kdo silil brata
v hiši svojega očeta:
»Obleko imaš,
bodi naš poglavar,
in ta podrtija
naj bo v tvojih rokah.«
Ta pa bo tisti dan vzkliknil in rekel:
»Nisem zdravnik,
v moji hiši ni ne kruha ne obleke,
ne postavljajte me
za poglavarja ljudstvu.«
Kajti Jeruzalem se ruši,
Juda se podira,
ker so njihovi jeziki in dejanja proti GOSPODU,
da žalijo oči njegovega veličastva.

Izraz njihovih obrazov priča proti njim,
svoj greh oznanjajo kakor Sódoma,
gorja niso prikrili svojim dušam,
nakopali so si húdo.
10 Povejte pravičnim, da jim bo dobro,
ker bodo uživali sadove svojih del.
11 Gorje krivičniku, godilo se mu bo hudo,
ker se mu bo vračalo po delih njegovih rok.
12 Izsiljevalci odirajo moje ljudstvo,
vladajo mu ženske.
Ljudstvo moje, tvoji vodniki so zapeljivci,
razdrli so pot tvojih stezá.

13 GOSPOD se je vzdignil, da razsodi,
stoji, da sodi ljudstva.
14 GOSPOD prihaja k sodbi
s starešinami svojega ljudstva in z njegovimi prvaki.
Vi ste izropali vinograd,
v vaših hišah je ubožcu ukradeno blago.
15 Zakaj teptate moje ljudstvo
in bijete v obraz uboge, govori Gospod, BOG nad vojskami.
Bog grozi prevzetnicam
16 GOSPOD je rekel:
Ker so prevzetne hčere sionske,
hodijo z iztegnjenim vratom
in mežikajo z očmi,
hodijo stopicaje in poskočno
in zvončkljajo s sponkami na nogah,
17 bo Gospod ogolil
teme hčerá sionskih,
GOSPOD bo razgalil njihovo lepoto.

18 Tisti dan bo Gospod odvzel okrasje: ogležnjice, sončke in lunice, 19 uhane, zapestnice in tančice, 20 rutice, verižice, pasove, dišavnice in obeske, 21 prstane in nosne obročke, 22 praznične obleke in ogrinjala, ovratnice in torbice, 23 zrcala, pentljice, turbane in pajčolane.
24 Namesto balzama bo smrad,
namesto pasu vrv,
namesto kodrov bo ostrižena glava,
namesto prazničnih oblek raševina,
pečat sramote namesto lepote.
Prestolnica bo polna vdov
25 Tvoji možje bodo padli pod mečem,
tvoji mladeniči v boju.
26 Njena vrata bodo stokala in žalovala,
zapuščena bo sedela na tleh.
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan se bo sedem žená oklenilo enega moža in reklo:
»Svoj kruh bomo jedle
in s svojo obleko se bomo oblačile,
samo tvoje ime naj nosimo,
odvzemi nam sramoto!«
Ostanek se bo rešil
Tisti dan bo GOSPODOVA mladika v okras in slavo, sad dežele pa v ponos in slavo Izraelovim ubežnikom. Kdor bo ostal na Sionu, kdor bo preživel v Jeruzalemu, se bo imenoval sveti, vsi, ki so zapisani za življenje v Jeruzalemu. Ko bo Gospod izmil umazanijo hčerá sionskih in izpral prelito kri Jeruzalema iz njegove srede, z duhom pravice in z duhom očiščenja, bo ustvarjal GOSPOD nad vsemi bivališči gore Sion in nad njenimi trgi podnevi oblak, ponoči pa dim in žar plamenečega ognja, kajti baldahin stoji nad vsako slavo. Čez dan bo dajal senco pred vročino, zaklon in zavetje pred viharjem in dežjem.

Psalmi 109,1-20

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 109 (108)
Lastna kletev plačilo tožnikov
109 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov. Psalm.
O Bog moje hvalnice, ne môlči!
Zakaj usta krivičnosti
in usta prevare se odpirajo proti meni,
govorijo mi z lažnivim jezikom.
Z besedami sovraštva me obkrožajo,
brez vzroka se bojujejo zoper mene.
Za mojo ljubezen me obtožujejo,
jaz pa molim.
Vračajo mi slabo za dobro,
sovraštvo za mojo ljubezen.

Določi zoper njega krivičnika,
tožnik naj stoji na njegovi desnici.
Ko ga bodo sodili, naj se izkaže kot krivičnik,
njegova molitev naj bo v greh.
Njegovih dni naj bo malo,
njegovo službo naj prevzame kdo drug.
Njegovi otroci naj postanejo sirote,
njegova žena vdova.
10 Njegovi otroci naj popolnoma zaidejo, naj prosjačijo,
naj beračijo zunaj svojih ruševin.
11 Upnik naj zaseže vse, kar je njegovega,
tujci naj plenijo njegov dosežek.
12 Naj ne bo nikogar, ki bi mu izkazal dobroto,
naj ne bo nikogar, ki bi bil milostljiv do njegovih sirot.
13 Njegovo potomstvo naj bo namenjeno za iztrebljenje,
v naslednjem rodu naj bo njihovo ime izbrisano.
14 GOSPODU naj se pokliče v spomin krivda njegovih očetov,
greh njegove matere naj se ne izbriše;
15 vedno naj bodo pred GOSPODOM,
da njihov spomin izbriše z zemlje,
16 ker se ni spomnil, da bi izkazoval dobroto,
preganjal je nesrečnega in ubogega moža,
da bi usmrtil obupanega v srcu.
17 Ljubil je kletev: naj pride nanj.
Ni maral blagoslova: naj bo daleč od njega.
18 Oblačil se je v kletev kakor v svoj plašč,
naj pride v njegovo notranjost kakor voda,
v njegove kosti kakor olje;
19 naj mu bo kakor obleka, s katero se pokriva,
kakor pas, ki se z njim vedno opasuje.
20 To je GOSPODOVO plačilo mojih tožnikov,
tistih, ki hudobno govorijo zoper mene.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.530, danes: 22.548
Čas izvajanja programa: 0.07s