Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 20

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tisočletje
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato sem videl angela, ki se je spuščal z neba. V roki je držal ključ k breznu in veliko verigo. Ugnal je zmaja, staro kačo, to je hudiča in satana, in ga zvezal za tisoč let. Nato ga je vrgel v brezno, ga tam zaklenil in zapečatil nad njim, da ne bi več zapeljeval narodov, dokler se ne dopolni tisoč let. Potem mora biti za nekaj časa odvezan.
Nato sem videl prestole: tistim, ki so sedli nanje, je bila dana oblast, da so sodili. Videl sem duše tistih, ki so bili obglavljeni zaradi Jezusovega pričevanja in zaradi Božje besede. Videl sem vse tiste, ki niso molili zveri in njene podobe in si niso vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Oživeli so in kraljevali s Kristusom tisoč let. Drugi mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let. To je prvo vstajenje. Blažen in svet, kdor ima delež pri prvem vstajenju! Nad takimi druga smrt nima nobene oblasti, ampak bodo postali Božji in Kristusovi duhovniki ter bodo kraljevali z njim tisoč let.
Satanov poraz
Ko pa se dopolni tisoč let, bo satan izpuščen iz svoje ječe. Stopil bo na plan, da bi zapeljal narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magóga, ter jih zbral na vojsko. Njih število bo, kakor je peska ob morju. Šli so v napad po zemeljski širjavi ter obkolili tabor svetih in ljubljeno mesto. A z neba je padel ogenj in jih použil. 10 Hudič pa, ki jih je zapeljal, je bil vržen v jezero z ognjem in žveplom, kjer sta tudi zver in lažni prerok. Tam bodo mučeni podnevi in ponoči na veke vekov.
Sodba z velikega belega prestola
11 Zatem sem videl velik bel prestol in njega, ki je sedèl na njem. Zemlja in nebo sta pobegnila izpred njegovega obličja in zanju ni bilo prostora. 12 Nato sem videl umrle, velike in majhne, kako stojijo pred prestolom. In odprle so se knjige. Odprla pa se je tudi druga knjiga: knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah, po svojih delih. 13 Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem. Tudi smrt in podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih hranila. In vsak je bil sojen po svojih delih. 14 Nato sta bila smrt in podzemlje vržena v ognjeno jezero. To je druga smrt, ognjeno jezero. 15 In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero.

Izaija 7-8

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Izaija opominja kralja Aháza
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V dnevih Aháza, Jotámovega sina, Uzíjevega vnuka, Judovega kralja, se je odpravil Recín, arámski kralj, s Pékahom, Remaljájevim sinom, Izraelovim kraljem, proti Jeruzalemu v boj proti njemu, a se ni mogel bojevati proti njemu. Sporočili so Davidovi hiši in rekli: »Arám tabori v Efrájimu!« Njihovo srce in srce njihovega ljudstva je vztrepetalo, kakor trepeta drevje v gozdu pred vetrom.
GOSPOD pa je rekel Izaiju: »Pojdi Aházu naproti, ti in tvoj sin Šeár Jašúb, na konec vodovoda h gornjemu zbiralniku, ob cesti k Belivčevemu zemljišču. Reci mu: ›Varuj se in ostani miren, ne boj se! Tvoje srce naj se ne plaši teh dveh koncev kadečih se ogorkov razvnete Recínove jeze, to je Aráma in Remaljájevega sina. Ker je Arám z Efrájimom in Remaljájevim sinom naredil hudoben naklep zoper tebe in rekel: Pojdimo nad Juda, prestrašimo ga in si ga podvrzimo ter postavimo v njem Tabeálovega sina za kralja, tako govori Gospod BOG:
To ne bo uspelo
in se ne bo zgodilo,
kajti glava Aráma je Damask
in glava Damaska je Recín.
(Še petinšestdeset let in Efrájim bo razbit, prenehal bo biti ljudstvo.)
Glava Efrájima je Samarija
in glava Samarije je Remaljájev sin.
Če ne boste verovali,
ne boste obstali.‹«
Bog očiščuje in ohranja Davidovo hišo
10 GOSPOD je še govoril Aházu in rekel: 11 »Izprosi si znamenje od GOSPODA, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« 12 Aház pa je rekel: »Ne bom prosil ne preizkušal GOSPODA13 Nato je rekel Izaija: »Poslušajte vendar, Davidova hiša: vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga? 14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. 15 Skuto in med bo jedel, da bo znal zavračati húdo in izbirati dobro. 16 Kajti preden bo znal deček zavračati húdo in izbirati dobro, bo opustošena dežela, ki te je groza dveh njenih kraljev. 17 GOSPOD bo privedel nadte, nad tvoje ljudstvo in nad hišo tvojega očeta dneve, kakršni niso prišli, odkar je Efrájim odpadel od Juda – asirskega kralja.«
18 Tisti dan bo GOSPOD požvižgal muhi, ki je na koncu Nila v Egiptu, in čebeli, ki je v asirski deželi. 19 Vse bodo prišle in sedle po hudourniških strugah in po skalnih razpokah, po vseh goščavah in po vseh napajališčih.
20 Tisti dan bo Gospod obril z britvijo, najeto onstran Evfrata, z asirskim kraljem, glavo in dlako med nogami, tudi brado bo postrigel.
21 Tisti dan bo vsak redil le telico in dve ovci. 22 Ker bo glavno pridobivanje mleka, bo jedel skuto, da, skuto in med bo jedel vsak, kdor bo ostal v deželi.
23 Tisti dan bo vsaka površina, kjer je tisoč trt, vrednih tisoč srebrnikov, zarasla z robidovjem in s trnjem. 24 S puščicami in z lokom bodo hodili tja, ker bo vsa dežela zarasla z robidovjem in s trnjem. 25 Na vse griče, ki jih okopavajo z motiko, pa ne bo prišel strah pred robidovjem in trnjem: krčilo jih bo govedo, teptala jih bo drobnica.
Damask in Samarija bosta padla
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD mi je rekel: »Vzemi si večjo ploščico in napiši nanjo s človeško pisavo: Mahér Šalál Haš Baz. – Hitro pleni, urno ropaj.« Vzel sem zanesljivi priči, duhovnika Urijája in Jeberehjájevega sina Zeharjája. Potem sem šel k prerokinji in ta je spočela in rodila sina. Tedaj mi je GOSPOD rekel: »Daj mu ime Mahér Šalál Haš Baz, kajti še preden bo deček znal klicati ›Moj oče‹ in ›Moja mati‹, bodo bogastvo Damaska in plen Samarije nesli pred asirskim kraljem.«
Samo prestolnica bo ostala
GOSPOD mi je še govoril in rekel: »Ker to ljudstvo zavrača síloaške vode, ki tečejo mirno in veselo pred Recínom in Remaljájevim sinom, zato bo, glej, Gospod pripeljal nadnje silne in velike vode Evfrata: asirskega kralja in vso njegovo slavo. Vzdignil se bo iz vseh svojih strug in prestopil vse svoje bregove. Pridrl bo nad Juda, poplavljal bo in prestopal, narastel bo do grla. In njegove razpete peruti bodo polnile širino tvoje dežele, o Emanuel!

Združite se, narodi, in bodite poraženi,
prisluhnite, vse daljne dežele sveta:
opašite se in bodite poraženi,
opašite se in bodite poraženi!
10 Naredite načrt, uničen bo,
izgovorite besedo, ne bo uspela,
kajti z nami je Bog.«
Bojte se samo GOSPODA nad vojskami
11 Da, tako mi je rekel GOSPOD, ko me je držal za roko in me svaril, da ne bi hodil po poti tega ljudstva, in mi govoril: 12 »Ne imenujte zarota vsega, kar to ljudstvo imenuje zarota, in tega, česar se boji, se ne bojte in se ne plašite. 13 GOSPODA nad vojskami imejte za svetega, on naj bo vaš strah, on naj bo vaš preplah. 14 On bo svetišče, kamen spotike in skala pohujšanja, za obe Izraelovi hiši, zanka in zadrga za prebivalce Jeruzalema. 15 Mnogi se bodo ob njem spotaknili in padli, se razbili, zapletli in ujeli.«
Izaijevo pričevanje
16 Zakleni pričevanje, zapečati postavo v srca mojih učencev. 17 Čakal bom GOSPODA, ki zdaj zakriva svoj obraz pred Jakobovo hišo, in bom zaupal vanj. 18 Glejte, jaz in otroci, ki mi jih je dal GOSPOD, smo za znamenje in prerokbo v Izraelu, od GOSPODA nad vojskami, ki prebiva na gori Sion. 19 Kajti pravili vam bodo: »Vprašajte rotilce duhov in vedeže, ki grulijo in mrmrajo. Mar ljudstvo, ki sprašuje svojega Boga, ne sprašuje za žive mrtvih?« 20 Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. 21 Klatil se bo okrog pobit in lačen, ker bo lačen, se bo jezil, preklinjal bo svojega kralja in Boga in se obračal navzgor. 22 Gledal bo po zemlji, in glej, tam bo stiska in tema, ki ji ne more uiti, nadloga in megla, ki je ne more pregnati, 23 ker noče prihiteti k tistemu, ki ga potiska vanjo.
Prihaja knez miru
V preteklih časih je ponižal Zábulonovo deželo in Neftálijevo deželo, v prihodnjih časih pa bo povzdignil pot ob morju, Transjordanijo, pogansko Galilejo.

Psalmi 110

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 110 (109)
Ustoličenje kralja duhovnika
110 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPODOV govor mojemu Gospodu:
»Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog.«

Žezlo tvoje moči
pošilja GOSPOD s Siona,
vladaj sredi svojih sovražnikov.
Tvoje ljudstvo bo voljno
na dan tvoje moči
v svetem sijaju.
Iz naročja jutranje zarje
pride zate rosa tvojega otroštva.
GOSPOD je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik na veke
po Melkízedekovem redu.«

Moj Gospod je na tvoji desnici;
na dan svoje jeze pobije kralje.
Sodi med narodi, vse polno je trupel;
razbija glave širom po zemlji.
Na poti pije iz potoka,
zato lahko vzdigne glavo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.217, danes: 20.531
Čas izvajanja programa: 0.06s